Rovat: Czike László
Cikkek száma: 190
 
Tartalom:
Intelem a magyarokhoz a végidőkben
JOBBIK IGAZSÁGOK és HAMIS ILLÚZIÓK
Fekszem az ágyon
Levél Vona Gábornak
Kényszerpályák, tévutak
A betiltott esszé utóélete
Míg a Nobel...
A lányaimat
Rendszerváltó szabadkőművesek
Az eredeti bűn II.
A megkísértés lélektana
Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
Tizenkét pont
Vádirat a "tudásalapú" társadalom ellen
A meg nem alkuvók hite
Keresztények és demokraták
A pokol legmélyebb bugyra (könyv)
Szakértői jelentés az 1998. évi zárszámadásról
Államadósság és privatizáció összefüggései (könyv-2.)
A rendszerváltás politikai gazdaságtana (könyv-1.)
A szeretet törvénye (könyv)
Orbán Viktor újjászületése
Csillagközi mag a földi grálban (könyv)
Szállunk alá a poklokra (könyv)
Magyarország globalizációja (könyv)
Népi demokráciából részvényköztársaság
Átalakulás és rendszerváltás a Magyar Erdőben (állatmese)
A világállam gyarmati kasztrendszere
A jóléti rendszerváltás
A nem legitim hatalom
A magyar nép körkörös megvezetése
Népesedés és család
Magyarország újrafelosztása (könyv)
A Sátán füstje az Úr házában
Fityiszt a hebefrén hablatyolónak!
Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?
A Magyar Televízió köszolgálatisága
Szelid identitás
A pánik és a remény világrendje
Jézus, mint esszénus beavatott
Modern Ábrahám és Izsák: A vírus
De vajon melyik róka farka?
Pénteken egésznapos BKV-sztrájk
Ki és mi jöhet még Gyurcsány után?
A templomosok története
Az utolsó idők prófétája
KARÁCSONYI IMÁDSÁG
A hamis rendszerváltás
Demiurgosz, a szabadkézműves
Krisztus meghamisítói
Kinek a bulija?
Istentelen karácsonyok évadján
Távol a medanszétól
A rajnai mormon
Az özvegy fia
Az Apokalipszis lovasai
Miért nem legitim a magyar állam?
A magyar jogállam és a globalizáció
A mérgezett egér
Digitális sarlóval, kalapáccsal az Európai Únióba!
A Frigyláda és a Szentkorona-tan
Gondolatok a Gondolából
A sumér Annunaki
Az Apokalipszis lovasai
Emmerich Katalin látomásai
Magyarország globalizációja
Mancika keresztje
Elitek milliárdokkal szemben
A húsosfazék népe
A szeretet (világ)egyetemessége
Az okkult apriori
Krisztus második eljövetele (könyv)
Szegény gazdagok
Az elbeszélő történelem
A szervezett aknamunka
A süllyedő hajóról
Liberális problémáim
A mesebeli királyfi legendája
Orbán Viktor aggodalmai
Az igazság az államadósság keletkezéséről
Alkotmányellenes privatizáció
Az ötvös tüze
A rómaikori főtér romjai
A gyári hibások rémuralma
A polgár hite
Pengeélen táncoló közszolgáltatások
Szabadkőműves hiszekegy
Templomosok és szabadkőművesek
Vérlázító tízparancsolat
Magyar Köztársaság Rt.
A gyűlöletbeszéd kibeszélése
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
A bolsevik semmi halott üressége
Rózsalevél és búzakenyér
A szeretet törvénye
Önvallomás és tanúságtétel
Karácsonyi gondolatok
A pénz, vagy az ember?
Vizitdíj a pokolba
A kommunizmus gyermekbetegsége
A hazugság atyja
A forradalom még ráér
Karácsony vagy forradalom?
A magyarországi szabadkőművesség
Gyümölcséről a fát
A megkísértés lélektana
A nemzetrontás stratégiája
A vörös cégér
Az összeesküvés elmélete és gyakorlata
Világ magyarjai, egyesüljetek!
Az Antikrisztus
A fény árnyékának őrzői
A fényhozó hatalmi piramis
Bitang, kinek hazája nincs!
Felszámolók és koporsók
Genezis és degeneráció
Hatalom és pénzmosás
Bazi nagy magyar lagzi
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
Rendszerváltás és visszarendeződés
Amazonas, Sargasso és Bermuda
A sivatagi hadművelet
Boldog jövőnk: a kamatrabszolgaság
Szállunk alá a poklokra
A korgó gyomrok forradalma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Lopózva jövök el, mint a tolvaj
Ki kit győz le?
Államadósság és privatizáció
Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás
Proletárszendvics
A hiteles magyar állam rendje és szervezete
A rendszerváltás utáni államrend kérdései
Kiáltvány a soronkívüli választásokért
Nettó hazaárulás
Visszatekintés - Botcsinálta közgazdászok
Visszatekintés: Magyarország gazdasági tényszámai 1996-ban
Orbán Viktor adósság-teóriája
A hasonmások
Rendszerváltás és globalizáció
Orbán Viktor szupersztár
Mítosz, legenda és a szomorú valóság
Maradandó és múló értékek
Kiáltvány - az államadósságról
Csillagközi mag a földi grálban
Éntőlem lett e dolog
Orbán Viktor hitelrontásának mesterterve
A legkisebb közös nemzeti rossz
Hány millió magyar miniszterelnöke Orbán Viktor?
Gyermekkori emlékeim 1956-ról
Sándor András, a szabadgondolkodó (könyv)
Mi a teendő?
Mi kell a forradalomhoz?
Imádkozzunk!
A Jezowski-testamentum
Az építési tervrajz
A spontán találkozó
Megbízás különleges feladatra
Az Arany Rózsakereszt (könyv)
A hepiend balladája
Rekviem az ügynök apákért
Verseim Boross Péter születésnapjára
A sokszereplős sakkjátszma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Preventív levél a magyarokhoz
Államadósság és privatizáció
A magyar Agartha templomai
Magyarország esete 2000 éves papírusztekercsen
Sándor András próféciái
Petőfi Sándor magyar világszabadsága
Széchenyi, Kossuth, Petőfi és Deák
A rózsadombi paktum
Felzárkóztatás helyett kivéreztetés
A Drábik-egyenlet mélységei
Tönkretételünk története szakaszokban
Nemzeti katasztrófánk mozaikokban
Katolikus templomosok
Magyarország újrafelosztása
El Quro, az Antikrisztus apródja
A múlt hamis, a jövő bizonytalan
A szabadkőművesség és a francia forradalom
Családi coming out
A szigorúan titkos jegyzőkönyv
Áloé és mirha
Vérgőzös adózás
Álnevek és gúnynevek
Pályázati szemét
A klónozott madonna fia
Ellentámadás önvédelemből
Egy őrült napblogja

Karácsonyi gondolatok
2008.12.02, 13:08                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Czike László

Végtelenek keresztútján

Tőlem lefelé a mikrokozmosz, a szubatomi árnyékvilág, felettem a csillagos ég. Alattam, testrészeimben az egyik, fejem felett pedig - üvegbúrám és szemfödőm - a „másik” végtelen világegyetem.

Végtelenek keresztútján állunk, mint a borítón is.

Csillagpor, fény és lélek

Most következhetne, hogy porból lettünk és porrá leszünk, ti. csil­lagporból és csillagporrá. Alattunk és felettünk a különböző hal­mazállapotú fénysugár virtuális tömegei, megtestesülései, a semmi látomásai - bennünk meg az egyetlen valami, ami örök és megismételhetetlen. A ‘tékozló lélek’, aki végül mégis hazatér...

Fizikailag a mikro és-makrokozmosz határán, két végtelen kereszt­útján állunk. Tudatlanul a golgota kálváriáját járjuk: nemlét, lét és öröklét mezsgyéjén. Jézus Krisztust keressük, akiből min­den életerő, minden élővíz fakad.

Kereszténnyé érünk

Az ember nem születik kereszténynek, hanem azzá válik.

Amint a gyümölcs is megérik a napfény hatására, ha nem rothad el, s nem hullik le idő előtt, vagy nem szakítják le türelmetlen, sőt, gyilkos kezek, mielőtt meg(t)érhetne. „Keresztelkedjetek meg és higgyetek!” ­- mondta az Úr; ezek az üdvözülés alap­­fel­tételei. Ádám és Éva áteredő bűnével születünk, ezért meg kell szabadulnunk tőle. Ennek az egyetlen - Isten által rendelt - útja-mód­ja, hogy megkeresztelkedünk. Hinni egy életen át tanulunk.

Egynek bűne, egynek áldozata

Aki a keserves szenvedések révén megszerzett hitét ezután soha, a legkritikusabb kísértésekben sem veszíti el, és aszerint is él, cselekszik – az üdvözül(het). Az üdvösség nem „érdemek” kér­dése – kiérdemelni nem lehet. Em­ber „önerőből” nem érheti el az üd­vösséget. Ez az ember számára – elérhetetlen, lehetetlen. Isten út­jai azonban kifürkészhetetlenek, Isten számára semmi sem lehe­tetlen. Még „az ember” üdvözítése sem. Mert Jézus Krisztus végte­lenül szereti az embert – minden egyes embert –; az Isten kegyel­me végtelen. Ádám (és Éva) engedetlensége folytán elveszítettük ugyan a Paradicsomot, és mindannyiunknak meg kell halnunk - a Mennyország Isten kegyelmében mégis elérhető. „Amint tehát egynek bűnbeeséséből büntetés szállt minden emberre, úgy árad minden emberre életadó megigazulás az Egynek igaz volta miatt. Amint egynek az engedetlensége miatt bűnössé vál­tak sokan, úgy sokan megigazulnak az Egynek engedel­messége által.” (Róm. 5, 18-19.)

Áteredő és szerzett bűnök

Az egynek engedetlensége Ádámé volt, az egynek engedelmessége Krisztusé. A Sátán eltérítette az ember útját, eltérítette Istentől. Az eredeti bűnnel megjelent a bűn, az idő múlása, a szenvedés és a halál. Isten saját egyetlen Fiát küldte le a Földre, hogy áldozatá­val visszaadja az embernek a bocsánat, a hazatalálás lehetőségét. Jézus Krisz­tus szó szerint elvette a világ bűneit, hiszen az addig cél­talanul és hitetlenül tévelygő emberiségnek megteremtette a mindkét (áteredő és szerzett) bűnfajtától való megszabadulás valós lehetőségét, és ezzel visszaadta az elveszett reményt...

Az út, az igazság és az élet

A végtelenek keresztútján a megfeszített Krisztus függ a keresz­ten, aki megjárta a poklokat is, hogy segítsen a szenvedőkön, de legyőzte a halált, harmadnapon feltámadott, új utat mutatott. Aki engedelmes az Atyához: megkeresztelkedik és hiszi a Fiút, az is meghal, de feltámad, s örök életet nyer a végítélet napján.

A bűn irracionalitása

A bűn egy kakukktojás az Isten által teremtett világegyetemben; - „rendszeridegen és inkompatibilis” tett, gyalázatos cselekedet, ami­vel tudatosan ellene szegülünk, és megtagadjuk Isten rende­lését. Jézus Krisztus egész életében azért küzdött, hogy tanításá­val, példabeszédeivel az embert letérítse a bűn, a kísértés, a Sá­tán útjáról, és visszatérítse Istenéhez. Ám a megigazulás cseppet sem racionális folyamat: az ember lelke a hit és a remény - vagyis részben érzelmek – szintjén/útján érik meg, Isten fényében süt­kérezve, mint a bibliai fügefa gyümölcse.

Bűnbánat és megbocsátás

A bűneinket meg kell bánnunk és kérnünk kell Istent, hogy vég­telen kegyelmével bocsásson meg nekünk. Bűnbánat nélkül nem számíthatunk megbocsátásra, hiszen a bűn legyőzése csak az el­követett tett tudatosulása útján lehetséges. Az ember, aki képte­len a bűneinek (legalább utólagos) felismerésére és megbánására, éretlen, vagy megátalkodott személyiség. A megbánás az Istennel folytatható imádságos kommunikáció legfőbb alapfeltétele. Néma gyermeknek Isten sem érti a szavát... „Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyó­gyul az én lelkem!”

Jézus Krisztus főparancsa

„Szeresd Uradat-Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes el­médből. Ez a legfőbb, az első parancs. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. E két parancson függ az egész törvény és a próféták.” (Mt 22, 37-40.) S a ‘felebarátod’-ba beletartozik az ellenséged is...

Jézus további parancsai

„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a tör­vényt, hanem hogy tökéletessé te­gyem... Beteljesedik az egész.” … „Hallottátok a parancsot: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szállj szembe a go­nosszal, hanem ha megütik a jobb orcádat, fordítsd oda a másikat is. S ha pörbe fogva el akarják venni a köpenyedet, add oda a köntösödet is. S ha ezer lépésre kényszerítenek, hát menj el kétannyira. A kérőnek adj, és aki kölcsönt akar, vissza ne utasítsd.” … „Hallottátok a parancsot: Szeresd fe­le­barátodat és gyűlöld ellenségedet! Én azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket (tegyetek jót haragosaitokkal) és imádkozzatok üldözőitekért (és rágalmazóitokért)! ... Ti le­gye­tek tehát olyan tökéletesek, mint mennyei Atyátok.”

Úgy legyen!

Vác, 2008. december 2.

Czike László

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Külföldi vélemények a magyarságról 1. rész
Madárka, madárka
Nekünk adatik a mennyek koronája
Legfrissebb írások:
Fordulat-e a NEEM
Dr. Bene Gábor: Viszlát, kétharmad?
A Trianoni-diktátumot mindenkinek illene ismernie
A felelősségteljes értelmiségi lét fontosságáról In memoriam Paál István
Adója 1 %-ával kérjük, támogassa a Szent László Király Alapítványt
Pünkösd ünnepéhez kapcsolódó régi népszokások
ELFELEJTETT ÜNNEP!
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014