Rovat: Czike László
Cikkek száma: 190
 
Tartalom:
Intelem a magyarokhoz a végidőkben
JOBBIK IGAZSÁGOK és HAMIS ILLÚZIÓK
Fekszem az ágyon
Levél Vona Gábornak
Kényszerpályák, tévutak
A betiltott esszé utóélete
Míg a Nobel...
A lányaimat
Rendszerváltó szabadkőművesek
Az eredeti bűn II.
A megkísértés lélektana
Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
Tizenkét pont
Vádirat a "tudásalapú" társadalom ellen
A meg nem alkuvók hite
Keresztények és demokraták
A pokol legmélyebb bugyra (könyv)
Szakértői jelentés az 1998. évi zárszámadásról
Államadósság és privatizáció összefüggései (könyv-2.)
A rendszerváltás politikai gazdaságtana (könyv-1.)
A szeretet törvénye (könyv)
Orbán Viktor újjászületése
Csillagközi mag a földi grálban (könyv)
Szállunk alá a poklokra (könyv)
Magyarország globalizációja (könyv)
Népi demokráciából részvényköztársaság
Átalakulás és rendszerváltás a Magyar Erdőben (állatmese)
A világállam gyarmati kasztrendszere
A jóléti rendszerváltás
A nem legitim hatalom
A magyar nép körkörös megvezetése
Népesedés és család
Magyarország újrafelosztása (könyv)
A Sátán füstje az Úr házában
Fityiszt a hebefrén hablatyolónak!
Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?
A Magyar Televízió köszolgálatisága
Szelid identitás
A pánik és a remény világrendje
Jézus, mint esszénus beavatott
Modern Ábrahám és Izsák: A vírus
De vajon melyik róka farka?
Pénteken egésznapos BKV-sztrájk
Ki és mi jöhet még Gyurcsány után?
A templomosok története
Az utolsó idők prófétája
KARÁCSONYI IMÁDSÁG
A hamis rendszerváltás
Demiurgosz, a szabadkézműves
Krisztus meghamisítói
Kinek a bulija?
Istentelen karácsonyok évadján
Távol a medanszétól
A rajnai mormon
Az özvegy fia
Az Apokalipszis lovasai
Miért nem legitim a magyar állam?
A magyar jogállam és a globalizáció
A mérgezett egér
Digitális sarlóval, kalapáccsal az Európai Únióba!
A Frigyláda és a Szentkorona-tan
Gondolatok a Gondolából
A sumér Annunaki
Az Apokalipszis lovasai
Emmerich Katalin látomásai
Magyarország globalizációja
Mancika keresztje
Elitek milliárdokkal szemben
A húsosfazék népe
A szeretet (világ)egyetemessége
Az okkult apriori
Krisztus második eljövetele (könyv)
Szegény gazdagok
Az elbeszélő történelem
A szervezett aknamunka
A süllyedő hajóról
Liberális problémáim
A mesebeli királyfi legendája
Orbán Viktor aggodalmai
Az igazság az államadósság keletkezéséről
Alkotmányellenes privatizáció
Az ötvös tüze
A rómaikori főtér romjai
A gyári hibások rémuralma
A polgár hite
Pengeélen táncoló közszolgáltatások
Szabadkőműves hiszekegy
Templomosok és szabadkőművesek
Vérlázító tízparancsolat
Magyar Köztársaság Rt.
A gyűlöletbeszéd kibeszélése
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
A bolsevik semmi halott üressége
Rózsalevél és búzakenyér
A szeretet törvénye
Önvallomás és tanúságtétel
Karácsonyi gondolatok
A pénz, vagy az ember?
Vizitdíj a pokolba
A kommunizmus gyermekbetegsége
A hazugság atyja
A forradalom még ráér
Karácsony vagy forradalom?
A magyarországi szabadkőművesség
Gyümölcséről a fát
A megkísértés lélektana
A nemzetrontás stratégiája
A vörös cégér
Az összeesküvés elmélete és gyakorlata
Világ magyarjai, egyesüljetek!
Az Antikrisztus
A fény árnyékának őrzői
A fényhozó hatalmi piramis
Bitang, kinek hazája nincs!
Felszámolók és koporsók
Genezis és degeneráció
Hatalom és pénzmosás
Bazi nagy magyar lagzi
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
Rendszerváltás és visszarendeződés
Amazonas, Sargasso és Bermuda
A sivatagi hadművelet
Boldog jövőnk: a kamatrabszolgaság
Szállunk alá a poklokra
A korgó gyomrok forradalma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Lopózva jövök el, mint a tolvaj
Ki kit győz le?
Államadósság és privatizáció
Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás
Proletárszendvics
A hiteles magyar állam rendje és szervezete
A rendszerváltás utáni államrend kérdései
Kiáltvány a soronkívüli választásokért
Nettó hazaárulás
Visszatekintés - Botcsinálta közgazdászok
Visszatekintés: Magyarország gazdasági tényszámai 1996-ban
Orbán Viktor adósság-teóriája
A hasonmások
Rendszerváltás és globalizáció
Orbán Viktor szupersztár
Mítosz, legenda és a szomorú valóság
Maradandó és múló értékek
Kiáltvány - az államadósságról
Csillagközi mag a földi grálban
Éntőlem lett e dolog
Orbán Viktor hitelrontásának mesterterve
A legkisebb közös nemzeti rossz
Hány millió magyar miniszterelnöke Orbán Viktor?
Gyermekkori emlékeim 1956-ról
Sándor András, a szabadgondolkodó (könyv)
Mi a teendő?
Mi kell a forradalomhoz?
Imádkozzunk!
A Jezowski-testamentum
Az építési tervrajz
A spontán találkozó
Megbízás különleges feladatra
Az Arany Rózsakereszt (könyv)
A hepiend balladája
Rekviem az ügynök apákért
Verseim Boross Péter születésnapjára
A sokszereplős sakkjátszma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Preventív levél a magyarokhoz
Államadósság és privatizáció
A magyar Agartha templomai
Magyarország esete 2000 éves papírusztekercsen
Sándor András próféciái
Petőfi Sándor magyar világszabadsága
Széchenyi, Kossuth, Petőfi és Deák
A rózsadombi paktum
Felzárkóztatás helyett kivéreztetés
A Drábik-egyenlet mélységei
Tönkretételünk története szakaszokban
Nemzeti katasztrófánk mozaikokban
Katolikus templomosok
Magyarország újrafelosztása
El Quro, az Antikrisztus apródja
A múlt hamis, a jövő bizonytalan
A szabadkőművesség és a francia forradalom
Családi coming out
A szigorúan titkos jegyzőkönyv
Áloé és mirha
Vérgőzös adózás
Álnevek és gúnynevek
Pályázati szemét
A klónozott madonna fia
Ellentámadás önvédelemből
Egy őrült napblogja

A polgár hite
2008.12.06, 20:08                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Czike László

A polgár hite

Zelnik József írja a ‘TESTAMEN’, Leonardo evangéliuma című, 2003-ban meg-jelent könyvében: „A polgár képes úgy hitetlen és ateista lenni, hogy a hatalma megőrzése érdekében hitre és vallásra szólít fel.” Próbáljuk megfejteni, hogy az egyes kulcsszavak mit is jelentenek ebben a kicsit rejtett értelmű, de már ‘távolról is’ igen bölcsnek tűnő mondatban! Segítségünk a Magyar Értelmező Kéziszótár.

(1) Polgár

„A tőkésosztály tagja” (természetesen politikai értelemben).

(2) Polgári

„A (tőkés) polgárság érdekeit szolgáló” (például: forradalom, vagy hatalom).

Zelnik mondata a ‘polgár’ szót főnévként használja, sőt - noha kisbetűvel írja - jó okkal feltételezhetjük, hogy valamelyik, nem jelentéktelen közéleti személyről lehet szó, olyasvalakiről, aki a polgári ‘tőkésosztály’ tagja, vagy ha nem, úgy legalább is a ‘tőkés’ polgárság érdekeit szolgálja. (A ‘tőkés’ meghatározás itt azt jelenti, hogy magánszemély, aki oly jelentős működőtőke-tulajdonnal, vagyonnal, portfolióval rendelkezik, amely biztosítja a mindenkori kormánytól, a politikától független életvitelét, önálló egzisztenciáját.) Tekintve, hogy az ominózus mondat jelentése szerint a tárgyi ‘Polgár’ hatalma a tét; olyasvalakire tippelhetünk, aki beosztásánál fogva nemkevés vesztenivalóval, potenciális pozícióval rendelkezik, olyannal, amely országos viszonylatban komoly hatalmat testesít meg. A Polgár tehát olyasvalaki kell legyen, akinek érdekében áll, hogy kozmetikázza nézeteit; - esetleg, ha a stratégiai érdekei úgy kívánják, rózsaszínre is festesse a róla alkotott képet. A Polgár esetleg az a személy, aki a nép számára az első polgár szerepét tölti be, mivel „a polgári Magyarország megteremtését” tűzte ki legfőbb céljául.

(3) Hitetlen

„Kétkedő természetű, nehezen meggyőzhető (pl. ‘a hitetlen Tamás’), Istenben nem hívő, nem igazhitű, megbízhatatlan; hűtlen, hitszegő ember.” Nos, eléggé nyilvánvaló, hogy Zelnik József itt vallásos értelmében alkalmazza a ‘hitetlen’ jelzőt, vagyis ez a mi hitetlen emberünk egyszerűen nem hisz, vagyis nincs hite.

(4) Ateista

„Az ateizmust valló, azt hirdető személy, aki a természetfölötti erők, Isten létét tagadja, esetleg vallásellenes mozgalom (?) vezetője.” E jelző - ha lehet - még erősebben hangsúlyozza, amit lényegében már az előző is kimondott, hogy ti. ez a mi vezető emberünk nemcsakhogy nem híve Istennek, de kifejezetten istentagadó személyiség, aki nem egyszerűen csak nem hisz a világ egyetlen természetfeletti urának, Istennek a létezésében, hanem meg is tagadja Isten szolgálatát, ellene is szegül, ami lényegesen súlyosabb bűn, mert nem tudatlanságból, hanem az Isten elutasításából táplálkozik, ami pedig az ördöggel cimborálás vétkét valószínűsíti. Ez az ember tehát semmiképpen nem felel meg például a szakrális uralkodóról alkotott ideálképünknek, hiszen a hatalma nem eredhet Istentől, akit elutasít és meg is tagad. Akkor hát ki ez az ember, és kitől származik az említett hatalma?

(5) Hatalom

„A kormányzásnak és az igazságszolgáltatásnak a lehetősége, a joga, illetve a gyakorlása. Politikai értelemben: övé a hatalom. Lehetőség, hogy valaki vala-mely közösségben, tevékenységben érvényesítheti, valakire rákényszerítheti az akaratát. Hatalmában áll valami, hatalmába kerít valakit. Közösség gazdasági, katonai és szellemi erőinek összessége. Egy, a kormányzást gyakorló, irányító személy, vagy szervezet. Valamilyen megszemélyesített erő.” A modern hatalom kettős természetű: pénzhatalom + szakrális hatalom; utóbbi már egyáltalán nem a szó klasszikus értelmében. Azt kell mondanunk, hogy alapvetően a gazdagság, a pénz a hivatalos hatalom fő szponzora, de a háttérben meghúzódik egy szellemi agytröszt, mely nem feltétlenül vagyonos és nem is hagyományosan beavatott, ám valamilyen rejtélyes oknál fogva úgy tesz/tehet, mintha csak transzcendens erők kiválasztottjaként, kizárólagos birtokosa lenne a hatalom okkult, sötét titkainak. A hangsúly amúgy azon van, hogy a hatalom a mások feletti rendelkezés joga, és az arra alkalmas személy azt csak legitim kiválasztás útján nyerheti el. Ez a kiválasztás ‘boldogabb időkben’ Isten privilégiuma volt, és az általa kiválasztott uralkodót nevezték szakrális királynak. Ma már nincsenek valódi beavatottak. Az ég kapcsolata a földdel - legalábbis az uralkodás szintjén - megszakadt, a rituális-megszemélyesített erőt a királycsinálók képviselik (bitorolják), akik úgy tesznek, mintha beavatottak lennének, holott hamis ceremóniát celebrálnak. A kiválasztott férfiút persze beavatják a ‘nagy titokba’ - hogy nincs semmilyen igazi titok! -, és kikiáltják demokratikusan megválasztott (legitim) vezérnek. A király tudja, hogy meztelen, de erről senki nem beszél, így válik a csellel orozott tekintély valódivá. A beavatás ténye tehát a hazugságban való cinkosság átruházása és felvállalása.

(6) Hit

„Olyasvalamiről való meggyőződés, amit nem tudunk igazolni. Meggyőződés valamely természetfölötti lény létezéséről. Istenben való hit. A jövőbe vetett hit. Valamilyen vallás tételeinek rendszere. Eskü(vés) = hitet tesz valami mellett. Szavahihetőség, személyes hitel.” Az igaz, valós hit az egy, mindenható Istenhez kötődik, aki három személy (Szentháromság), illetve ahhoz, hogy Jézus Krisztus az abszolút igazság. Az anyagi dolgokhoz, vagy más teremtett lényekhez kötődő hit egyrészt értelmetlen, másrészt minden alapot és reális célt nélkülöz. Múlandó a világ, a földi élet - a jövőbe vetett hit csakis az öröklétre, az üdvözült állapotra vonatkozhat, melyet Isten kinyilatkoztatott törvényeinek, igazságának (Szentírás, evangéliumok, tízparancsolat) megismerése és betartása révén érhetünk csak el.

A keresztény egyistenhit olyan meggyőződés, melyet a transzcendens halhatatlan lelkünk igazol. E meggyőződésre mindenkinek önnön erejéből kell eljutnia, - más hitének lemásolása, utánzása, mímelése (mimikri), látszólagos elfogadása, illetve pl. a keresztény szokások (szertartások) gépies majmolása nagyobb bűn, mint az említett hitetlenség. Krisztus nem haladó hagyomány, hanem „az út, az igazság és az élet”.

(7) Vallás

„A tény, hogy valamit (meg)vallanak. Erkölcsi elvek megvallása. A társadalmi tudatnak természetfölötti erők és lények létezésébe vetett hiten alapuló formája vagy ilyen hittel kapcsolatos megnyilvánulások, tanítások és szertartások rend-szere. Keresztény vallás. Vallásfelekezethez tartozás. Vallástan. Tanúságtétel.”

A vallás tehát a társadalom potenciális, szunnyadó erőtartaléka is egyben, - olyan ‘vésztartalék’, amelyre bízvást számíthat a háttérhatalomnak az a tudatosan meg-személyesített, évtizedek szelekciójával és kinevelő, kiválasztó technikájával fel is épített ereje, aki hatalma megszerzéséhez és főleg megőrzéséhez transzcendens erőket is igénybe próbál (kénytelen) venni, amelyekben egyébként önmaga nem is hisz. Ez a (tömeg)effektus megvilágítható például egy Forma 1-es autóversenyzői hasonlattal. Nelson Piquet, Ayrton Senna és Alain Prost versenyzése idején még olyan ún. ‘turbómotorokat’ használtak, melyek váratlan előzési manőverek végre-hajtására is képesek voltak. Amikor a versenyző utolérte az előtte haladó autót, és ‘plusz-tolóerőt’ akart igénybe venni: egyszerűen megnyomta a ‘turbó-gombot’, miáltal a turbó-feltöltő hirtelen nagymennyiségű gyúelegyet porlasztott a motorba, s a plusz-lóerők révén hipp-hopp már meg is valósult az egyébként ‘macerásabb’ előzés (használatát már úgy 6-8 éve be is tiltották, s a versenyeken atmoszférikus motorokat használnak). Vagyis most lefordítva a hasonlatot: Zelnik József idézett mondata nem kevesebbet állít, mint hogy a Polgár ‘benyomta a turbó-gombot’ (illegitim lelki tömegszuggesztiós eszközt használt hatalma megszerzése, meg-őrzése, majd visszaszerzése érdekében), vagyis szakrális királyként viselkedik, holott - hogy mást ne mondjunk - nem is a Duna jegén választották meg. Más szóval kifejezve nem beavatott királyként folyamatosan okkult erőket mozgósít a hatalomért, vagyis: hitre és vallásra szólít fel”, miközben a valóságban (maga-magán kívül másban) nem hisz, és nem is vallásos, mert „hitetlen és ateista”!

A Szövetség című (akkor még kétheti lap) újság 2003. szeptember 19-i számában Orbán Viktor „Az európai kereszténydemokrácia értékeiről” elmélkedik. Idézi, -

miként is definiálta önmagát 1997-ben a lengyel nép, az ország új alkotmányának preambulumában: „Mindazok, akik hisznek Istenben, az igazság, a jóság és a szépség forrásában, mind pedig azok, akik nem osztják ezt a hitet, de tisztelik eme általános értékeket, melyeket más forrásból származtatnak (...) - Isten, vagy a saját lelkiismeretük előtti felelősségre hivatkozva megalkotják Lengyelország alkotmányát.” Édes jó Istenem! Orbán örülne, ha ilyen (kezdetű) alkotmányunk lehetne - legalább. Brrr! Mekkora megalkuvás pedig ez egy olyan néptől, amelyik ma is sokkal keresztényebb, sokkal katolikusabb, mint a magyar! A preambulum szövege leegyszerűsítve azt jelenti, hogy az istenhívők praktikus kényszerűségből szépen kiegyeznek az istentagadókkal. Könyörgöm! Ha egyszer minden érték ős-forrása a teremtő Isten, úgy hogyan lehet ‘a más forrásokat’ - nincsenek ilyenek! - tisztelő nihilistákkal megegyezni? Aki szerint nincsen lélek (csak tudat, melyet a pénz, ‘a lé’ határoz meg!), annak nincs lelkiismerete; - hogyan lehet hát a semmi felelősségét egyenrangúnak venni a mindenével?! „Aki közéleti emberként fel- vállalja, vagy akár csak elfogadja (!!?) ‘a keresztény’ jelzőt, azt már (...) szinte azonnal ‘klerikálisnak’, ‘nacionalistának’, ‘populistának’ és gyakrabban, mint ritkábban ‘antiszemitának’ fogják bélyegezni.” Ezután Robert Schuman, egy-kori francia külügyminisztert idézi: „A demokrácia vagy keresztény lesz, vagy nem is lesz.” Érdekes, néhai Antall József majd’ ugyanezt mondta: „Keresztény Magyarországot akartam, mert másnak nincs jövője.”, - ám Orbán mégsem őt idézi. (Mindkét megállapítással egyetérthetünk, - a történések azóta Schumant és Antallt egyaránt fényesen igazolták: a demokrácia nem lett keresztény; így - nincs is. Vagy: keresztény Magyarország nem lett, - így nincs is jövőnk. Vigasztalásul: a nem keresztény Európának sem lesz hosszú.) Orbán Viktor: „A keresztények azt is tudják: nincs többféle igazság. Ez utóbbi állítás a relativisták tévedése. A keresztények tudják, hogy az Igazság létezik, és hogy Egy (nem értem, miért is nem mondja ki: KRISZTUS! - Cz. L.) igazság létezik, és hogy ez az igazság lesz előbb vagy utóbb az egész életünk mércéje. A keresztények tudják: az Igazság kérdésen felül áll, függetlenül attól, hogy támogatja-e a többség, vagy sem. (...)

Számos érvet tudnék felsorakoztatni, hogy miért nincs szükség - túl a nemzeti alkotmányokon - egy összeurópai alkotmányra. (...) Ha már viszont európai alkotmány mégis lesz; - meggyőződésünk szerint abban a kontinens értékeinek is tükröződniük kell, azon belül is első helyen a kereszténységnek.”

Mint ma már tudjuk, - az Európai Alkotmány végleges szövege megszületett (bár még minden egyes tagország parlamentjének jóvá is kell hagynia azt), de végül is nem tartalmazza a keresztény gyökerekre vonatkozó kitételt, tehát mégis a közös szocialista-liberális álláspont érvényesült a néppárti akarattal szemben. Márpedig ha így van, úgy az Európai Únió ‘többségében’ nem keresztény, vagy legalább is nem képviseli/vállalja kereszténységét a többség eléréséhez kellő hatékonysággal.

Orbán Viktor a következőket mondta a KDNP ’60.’ születésnapján: „... Azért is szükséges a kereszténydemokrata értékek megjelenítése, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy a tudás szeretet és alázat nélkül veszélyes és káros is lehet. Ma, amikor azon vitatkoznak az Európai Únióban, hogy megjelenjen-e Isten s a kereszténység az európai alkotmányban, különösen aktuális erről beszélni. Néhány évtizede, a II. világháború után még világos volt Európában, hogy egy új világ építése azt igényli, hogy alapjai mélyebben, céljai pedig magasabban legyenek, mint amit az ember maga meg tud alkotni. Ma pedig ott tartunk, 13 évvel a berlini fal leomlása után, hogy Európának ebben a szegletében annak a politikusnak, aki felvállalja a keresztény jelzőt, nem lesz könnyű élete, mert hamar megkapja a klerikális, nacionalista, populista, sőt antiszemita bélyeget is. A gyűlöletkeltés nagymesterei, akik most vendégmunkásként állomásoznak hazánkban (ez a célzás vajon Ron Werberre, vagy már Rosnerre és Silbersternre, mint külső tanácsadókra vonatkozhat?), kifejezetten a keresztényekkel szembeni ellenérzést próbálják szítani Magyarországon.”

Ámde Orbán Viktornak ez a Szövetség (immáron havi lap) című újságban (2004. június 4.) napvilágot látott beszéde nemcsak a keresztény(demokrata) értékekről, nemcsak az Európai Únió alkotmányáról szól, hanem a Fidesz Polgári Szövetség alapítóleveléből is idéz, mint oly dokumentumból, amely „ideológiák és izmusok helyett programok és jövőképek elvi alapjául” szolgál. „Szövetségünk erkölcsi alapját az esendő emberi természetből fakadó felismerések és belátások adják. Valljuk, hogy létezik erkölcsi rend, amely az emberi akarat felett áll. Valljuk, hogy az igazság megismerhető, és a közéleti cselekvés kiindulópontjává tehető. Valljuk, hogy az ember mindenek előtt lélek, érzés, gondolat; - az emberi élet nem merül ki a fogyasztásban, vagyis a mégoly vonzó vágyak minél gyorsabb kielégítésében. Valljuk, hogy noha mindannyian gyarló és hibákat vétő lények vagyunk, megvan a képességünk a javulásra és az erkölcsi tökéletesedésre.

Valljuk, hogy az emberellenes XX. századi események (pont fordítva: az ember elbizonytalanodása, hitehagyása és istentelensége okozta az „eseményeket”! - Cz. L.) erkölcsi elbizonytalanodáshoz vezető évtizedei után múlhatatlanul szükség van a lelki, szellemi megújulásra. Valljuk, hogy az ember felelősséggel tartozik önmaga, családja és nemzete boldogulásáért; hogy aki nem tesz meg mindent önmagáért, a családjáért, a hazájáért, az nem fogja becsülni azt sem, amit a családjától és a hazájától kap. Hisszük, hogy az erőfeszítéseink végső célja és értelme a boldog emberi élet. A történelmi bölcsesség és a szomorú tapasztalás azt bizonyítja, hogy senkit nem lehet boldogságra kényszeríteni, mert az előbb-utóbb zsarnoksághoz vezet. Ezért csak arra vállalkozhatunk, hogy az emberek boldogulásának előfeltételeit megteremtsük.”

Szép, magvas felismerések és megfontolások ezek, méltók egy polgári szövetség politikai megalapozásához. Oly emberek szövetségéhez, akik megbíznak egymás és önmaguk erejében, szerencséjében és ‘boldogulásában’, s az összefogásban...

De az alapítólevélből sajnos éppen úgy hiányzik valaki, mint a kibővült Európai Únió frissen összetákolt új alkotmányából. Hiányzik a reá való hivatkozás, s a hit megvallása Őbenne. Hiányzik belőle Jézus Krisztus, az abszolút igazság, hiszen nélküle nincsen boldogulás, nincsen kereszténység, kereszténydemokrácia; nincs keresztény kultúra sem, és nélküle bármilyen szövetség csak hitetlen polgárok alkalmi tömörülése...

Hogyan higgyünk a Polgár hitre és vallásra felszólításának, ha maga nem jár elöl a tanúságtételben? Hogy fogadjuk el hitelesnek, ha a Polgári Szövetsége hitetlen és ateista? Milyen jogon kér szakrális hűséget, ha önmaga csak színleg beavatott?

Mert a Krisztusban való hit nélkül a legszebb beszéd is csupán üres fecsegés.

Vác, 2004. július 5.

Czike László

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Kurultaj 2008. 08. hó. magyar - madgar törzsi találkozó lovasvágta
Három harang
Ma minden más
Legfrissebb írások:
KÖZGAZDASÁGI ESTI MESE
Fordulat-e a NEEM
Dr. Bene Gábor: Viszlát, kétharmad?
A Trianoni-diktátumot mindenkinek illene ismernie
A felelősségteljes értelmiségi lét fontosságáról In memoriam Paál István
Adója 1 %-ával kérjük, támogassa a Szent László Király Alapítványt
Pünkösd ünnepéhez kapcsolódó régi népszokások
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014