Rovat: Czike László
Cikkek száma: 190
 
Tartalom:
Intelem a magyarokhoz a végidőkben
JOBBIK IGAZSÁGOK és HAMIS ILLÚZIÓK
Fekszem az ágyon
Levél Vona Gábornak
Kényszerpályák, tévutak
A betiltott esszé utóélete
Míg a Nobel...
A lányaimat
Rendszerváltó szabadkőművesek
Az eredeti bűn II.
A megkísértés lélektana
Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
Tizenkét pont
Vádirat a "tudásalapú" társadalom ellen
A meg nem alkuvók hite
Keresztények és demokraták
A pokol legmélyebb bugyra (könyv)
Szakértői jelentés az 1998. évi zárszámadásról
Államadósság és privatizáció összefüggései (könyv-2.)
A rendszerváltás politikai gazdaságtana (könyv-1.)
A szeretet törvénye (könyv)
Orbán Viktor újjászületése
Csillagközi mag a földi grálban (könyv)
Szállunk alá a poklokra (könyv)
Magyarország globalizációja (könyv)
Népi demokráciából részvényköztársaság
Átalakulás és rendszerváltás a Magyar Erdőben (állatmese)
A világállam gyarmati kasztrendszere
A jóléti rendszerváltás
A nem legitim hatalom
A magyar nép körkörös megvezetése
Népesedés és család
Magyarország újrafelosztása (könyv)
A Sátán füstje az Úr házában
Fityiszt a hebefrén hablatyolónak!
Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?
A Magyar Televízió köszolgálatisága
Szelid identitás
A pánik és a remény világrendje
Jézus, mint esszénus beavatott
Modern Ábrahám és Izsák: A vírus
De vajon melyik róka farka?
Pénteken egésznapos BKV-sztrájk
Ki és mi jöhet még Gyurcsány után?
A templomosok története
Az utolsó idők prófétája
KARÁCSONYI IMÁDSÁG
A hamis rendszerváltás
Demiurgosz, a szabadkézműves
Krisztus meghamisítói
Kinek a bulija?
Istentelen karácsonyok évadján
Távol a medanszétól
A rajnai mormon
Az özvegy fia
Az Apokalipszis lovasai
Miért nem legitim a magyar állam?
A magyar jogállam és a globalizáció
A mérgezett egér
Digitális sarlóval, kalapáccsal az Európai Únióba!
A Frigyláda és a Szentkorona-tan
Gondolatok a Gondolából
A sumér Annunaki
Az Apokalipszis lovasai
Emmerich Katalin látomásai
Magyarország globalizációja
Mancika keresztje
Elitek milliárdokkal szemben
A húsosfazék népe
A szeretet (világ)egyetemessége
Az okkult apriori
Krisztus második eljövetele (könyv)
Szegény gazdagok
Az elbeszélő történelem
A szervezett aknamunka
A süllyedő hajóról
Liberális problémáim
A mesebeli királyfi legendája
Orbán Viktor aggodalmai
Az igazság az államadósság keletkezéséről
Alkotmányellenes privatizáció
Az ötvös tüze
A rómaikori főtér romjai
A gyári hibások rémuralma
A polgár hite
Pengeélen táncoló közszolgáltatások
Szabadkőműves hiszekegy
Templomosok és szabadkőművesek
Vérlázító tízparancsolat
Magyar Köztársaság Rt.
A gyűlöletbeszéd kibeszélése
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
A bolsevik semmi halott üressége
Rózsalevél és búzakenyér
A szeretet törvénye
Önvallomás és tanúságtétel
Karácsonyi gondolatok
A pénz, vagy az ember?
Vizitdíj a pokolba
A kommunizmus gyermekbetegsége
A hazugság atyja
A forradalom még ráér
Karácsony vagy forradalom?
A magyarországi szabadkőművesség
Gyümölcséről a fát
A megkísértés lélektana
A nemzetrontás stratégiája
A vörös cégér
Az összeesküvés elmélete és gyakorlata
Világ magyarjai, egyesüljetek!
Az Antikrisztus
A fény árnyékának őrzői
A fényhozó hatalmi piramis
Bitang, kinek hazája nincs!
Felszámolók és koporsók
Genezis és degeneráció
Hatalom és pénzmosás
Bazi nagy magyar lagzi
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
Rendszerváltás és visszarendeződés
Amazonas, Sargasso és Bermuda
A sivatagi hadművelet
Boldog jövőnk: a kamatrabszolgaság
Szállunk alá a poklokra
A korgó gyomrok forradalma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Lopózva jövök el, mint a tolvaj
Ki kit győz le?
Államadósság és privatizáció
Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás
Proletárszendvics
A hiteles magyar állam rendje és szervezete
A rendszerváltás utáni államrend kérdései
Kiáltvány a soronkívüli választásokért
Nettó hazaárulás
Visszatekintés - Botcsinálta közgazdászok
Visszatekintés: Magyarország gazdasági tényszámai 1996-ban
Orbán Viktor adósság-teóriája
A hasonmások
Rendszerváltás és globalizáció
Orbán Viktor szupersztár
Mítosz, legenda és a szomorú valóság
Maradandó és múló értékek
Kiáltvány - az államadósságról
Csillagközi mag a földi grálban
Éntőlem lett e dolog
Orbán Viktor hitelrontásának mesterterve
A legkisebb közös nemzeti rossz
Hány millió magyar miniszterelnöke Orbán Viktor?
Gyermekkori emlékeim 1956-ról
Sándor András, a szabadgondolkodó (könyv)
Mi a teendő?
Mi kell a forradalomhoz?
Imádkozzunk!
A Jezowski-testamentum
Az építési tervrajz
A spontán találkozó
Megbízás különleges feladatra
Az Arany Rózsakereszt (könyv)
A hepiend balladája
Rekviem az ügynök apákért
Verseim Boross Péter születésnapjára
A sokszereplős sakkjátszma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Preventív levél a magyarokhoz
Államadósság és privatizáció
A magyar Agartha templomai
Magyarország esete 2000 éves papírusztekercsen
Sándor András próféciái
Petőfi Sándor magyar világszabadsága
Széchenyi, Kossuth, Petőfi és Deák
A rózsadombi paktum
Felzárkóztatás helyett kivéreztetés
A Drábik-egyenlet mélységei
Tönkretételünk története szakaszokban
Nemzeti katasztrófánk mozaikokban
Katolikus templomosok
Magyarország újrafelosztása
El Quro, az Antikrisztus apródja
A múlt hamis, a jövő bizonytalan
A szabadkőművesség és a francia forradalom
Családi coming out
A szigorúan titkos jegyzőkönyv
Áloé és mirha
Vérgőzös adózás
Álnevek és gúnynevek
Pályázati szemét
A klónozott madonna fia
Ellentámadás önvédelemből
Egy őrült napblogja

A szervezett aknamunka
2008.12.10, 18:01                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Czike László

A szervezett aknamunka

A II. vatikáni zsinatnak az Egyházról szóló konstitúciójából a következő derül ki:
“Ugyanez a Szentlélek az Isten népét nemcsak a szentségeken keresztül és papi szolgálatokkal szenteli meg, vezeti és ékesíti erényekkel, hanem ezen ajándékait 'tetszése szerint juttatva kinek-kinek' (1 Kor 12, 11), sajátos kegyelmeket is oszt szét a hívők minden fokozata között. Ezek a karizmák mindig éppen időszerűek, és nagyon hasznosak az Egyházban. Valódiságukat és célszerű felhasználásukat illetően azokra tartozik az ítélet, akik elöljárók az Egyházban, s akiknek különös-képpen feladatuk nem a Lélek kioltása, hanem, hogy vizsgáljanak fölül mindent, és a jót tartsák meg." (LG 12)


Kim Júlia 1947-ben született, a presbiteriánus vallásról tért át férjével Kim Julióval együtt a katolikus hitre. A keresztelésére kapott egy Szűzanya-szobrot, - és ehhez fűződnek a koreai jelenések. Két lányuk és két fiuk van. 1985. június 30. és 1992. január 14. között 700 napon keresztül hullatott könnyeket és véres könnyeket a Mi-asszonyunk szobra. A laboratóriumi vizsgálatok megállapították, hogy emberi könny és emberi vér. Majd 1992. november 24-től 1994. október 23-ig pedig 700 napon át folyamatosan illatos olajat adott a Miasszonyunk szobra.


Tizenkétszer vált csodálatos módon hússá és vérré az Oltáriszentségben a kenyér
szemmel is látható módon, - 1988. május és 1996. október között. Az egyik csoda II. János Pál pápa magánkápolnájában, a Vatikánban következett be a Szentmise
alatt, a Szentatya és több püspök jelenlétében 1995. október 31-én.


A Szent Szűz mondja egyik magán-kinyilatkoztatásában:

“Azt kívánom, hogy a hívek engedelmeskedjenek a pápának és a (hozzá hűséges)
bíborosoknak, a püspököknek s minden papnak. Szeretett gyermekeim ők. Hatalmat kaptak Fiamtól, Jézustól, hogy oly sok szennyes lelket feloldozzanak bűneiktől. Ez volt oka, hogy Fiam, Jézus leszállt a Mennyből, megalapította a bűnbánat szentségét és az Eucharisztiát, s így engedelmes lett még a papoknak is. Bár igaz, fáj a szívem a hűtlen papok miatt, akik elfeledik ezt a szeretet-küldetést. A hű papok feláldozzák magukat, hogy jóvátegyék a sérelmeket, melyeket Fiam elszenved. Egyes papok és szerzetesek nem élnek tisztán, nem maradnak hűek küldetésük betöltéséhez. Ezek a bűnök olyanok, mint nyilak, melyek Jézust sebzik meg. Töviskoronához hasonlóak, melyek gyötrik Őt. Ezek közül egyetlen egy sem törli le az Ő vérét. Imádkozzatok, s szüntelen hozzatok áldozatokat (ezekért) a papokért! Vezekeljetek értük, hogy meg ne kísértsék őket a gonosz lelkek! Szívemet eltölti a fájdalom azért is, hogy látom: a szerzetesek egy része tiszta rutinból végzi a napi officiumát. Engem szeretni, a fele-barátot szeretni annyit jelent, mint Fiamat Jézus szeretni. Az őszinte szeretet tudja csak enyhíteni Isten jogos haragját. Csak akkor csillapodik le az Atya jogos haragja, ha ezeket az üzeneteket, amiket közlök veled – Júliával, a látnokkal -, az egész világon ismertté teszik és meg is valósítják. Akkor szűnik meg majd a megérdemelt borzasztó büntetés.”


A Szent Szűz 1994-ben beszélt Nadzsuban a szabadkőművességről.

“A szabadkőművesség az öt világrészben elterjedt jóságos, emberszerető, ember-baráti intézmény. Ez a szabadkőművesség szívélyes vizitkártyája, amely azt is el-árulja, hogy dollármilliókkal támogatja a kórházakat, a szociálpolitika és az emberi szolidaritás világhálózatát. Pedig: ez az Európában a XVIII. század elején elindult mozgalom a Jézus Krisztus alapította Egyház legpokolibb ellensége. Emberbaráti álcája mögött sátáni erők roppant ereje és szervezett aknamunkája a Civitas Dei (az Isten Országa) megsemmisítésére tör. Vajon a Szentlélek irányítása alatt álló Egyház legfőbb vezetői ezt a veszélyt miért nem ismerték föl? A mozgalom kezdő évtizedeiben már a XVIII. században két pápa, XII. Kelemen (1738-ban) és XV. Benedek (1751-ben) élesen állást foglalt a szabadkőművesség ellen. Jézus Krisztus helytartói kijelentették, hogy az Egyház tanításával összeegyezhetetlenek a szabad-kőművesség politikai és ideológiai tételei.”


A XIX. században öt pápa is nyilvánosan elítélte a szabadkőművesek “a haladás előmozdítására törekvő" intézményét. Jelesül VII. Pius 1821-ben, közel negyed-százados uralkodásának utolsó előtti évében világos elmével tárta föl a sötét hát-teret. XII. Leo 1826-ban, hatéves pápasága alatt több ízben nyilatkozott a krisztusi lelkiséget mérgező világszervezet ellen. XVI. Gergely 15 éves pápaságának már a második évében csatlakozott négy elődjének a szabadkőművességet kiközösítéssel sújtó állásfoglalásaihoz. IX. Pius több, mint 30 éves egyházfői kormányzósága alatt két alkalommal is felhívta a figyelmet mind a Vatikánban akkreditált nagykövetek, mind a világ közvéleménye előtt a szabadkőművesség veszélyére. A XIX. század XIII. Leóját tekinthetjük az utolsó századok egyik legnagyobb pápájának. Negyed-százados uralkodása idején külön enciklikában (Humanum genus - 1884. ) ítélte el a szabadkőművességet, amely a Római Katolikus Egyház ellenségei központi világ-szervezetének tekinthető, kezében a sajtó, a kultúra, a plutokrácia, a gazdagság telj-hatalmával.

A most lezárult XX. századról fölösleges szólni, hisz’ az Egyház Édesanyja Dél-Koreában több alkalommal is felhívta figyelmünket 1985-1994. között legkedvesebb fia (II. János Pál pápa) nevében és helyett, hogy már a szakadék szélére sodródtunk. A sátáni szabadkőművesség tévútra vezeti a világot. (Jel 12, 1-17)


“Ó ti gyermekeim, az egész földkerekségen! Kedves fiaim és kedves leányaim! Ne vonjátok magatokra a büntetéseket, a sötétség, a tűz, a vér büntetését!

Addig a napig, amikor a vízözön előtt Noé beszállt a bárkába, az emberek ettek, ittak, házasodtak, s mindegyiküket elsodorta magával a vízözön. Nem ez történik-e most veletek is, mivel nem figyelmeztek a felhívásokra, amelyekben úgy kiabálok, hogy kiszárad a torkom!? Siessetek! Szaladjatok vissza hozzám! Tisztuljatok meg! Legyetek olyan gyermekeim, akik meghallják az édesanyjuk hangját. Belső széthúzások okozta konfliktusok színtere a világ. Eretnek magatartások megszállottja. Zavart keltő frakciók és széthúzást szító tanok vannak az Egyházban. Felhívásomra vállrándítással elintézett válaszok terjednek az Egyházban. Oly események, melyek különféle módon fölforgatják a világot. Kegyetlen lett ez a világ, amelyet a szabadkőművesség (a “massone”, olasz szót használja a Szent Szűz) a szakadék szélére sodort. Nagyméretű aposztázia: a püspökök, papok, szerzetesek és a nép egy része a Sátán gonoszságának csapdájába esett. Bűnben él, és nem veszi tudomásul, hogy bűnös, és a pokol útjára sodródik. Nem elég óvatosak azzal szemben, ami a hite-hagyásra, az aposztázia választására és a hitehagyott módon leélt élet gondolatára viszi őket! Nem látják, hogy a hittel teli élet képezi az igazi értékeket, az igazi jót.

Vért könnyezve esengek hozzátok, térjetek meg!”

Stefano Gobbi olasz katolikus pap. Fatimai zarándoklata alkalmával hívta meg őt a Boldogságos Szűz Mária papi mozgalma élére, mint legkisebb gyermekét. A Szent Szűz 1996-ban fejezte be kb. 20 éven át adott üzeneteit azzal, hogy immár mindent elmondott egyháza papjainak. Az egész világon elterjedt Mária műveként. Magyar-országon a Máriás Papi Mozgalom igen gyenge, kevesen ismerik, még kevesebben támogatják. A mozgalom “KÉK KÖNYV”-e Olaszországban 20 kiadást ért meg.


Szűzanyánk Stefano Gobbi atyának: Az ellenkezés terve. "Ellenkezést vetek közéd és az Asszony közé, a te ivadékod, és az ő ivadéka közé." (Ter 3, 15) Így beszélt rólam az ÚR a Kígyóhoz fordulva, amikor általa belépett a bűn az emberi nem történetébe. Ellenkezést köztem és a Sátán között, az Asszony és a Kígyó között, az én seregem és az ő serege között, a jó és a rossz között, a kegyelem és a bűn között. Aki az én utamat kívánja járni, nem köthet egyezséget a Gonosszal, mert ez az út csak e két szembenálló valóság közötti ellenkezésben valósulhat meg.Fiam, Jézus válik az ellentmondás jelévé, - és az Atya azért ajándékozta nektek Őt, hogy sokak üdvösségére és sokak romlására legyen. Ma sötét időket éltek, mert az emberek minden módon kiegyezést keresnek Isten és a Sátán között, a jó és a rossz között, Jézus szelleme, és a világ szelleme között. Sokan kerülnek veszélybe, hogy az általános zűrzavar áldozatává válnak, és még Egyházamban is tért hódít a hamis szellem, mely nem Jézusé, nem az Isten Fiáé. Láthatatlan mérges felhőként terjed a szellem, mely összekeveri Isten dolgait a világi dolgokkal. Eljut odáig, hogy elveszi Isten szavának az erejét, megfosztja erejétől az Evangélium üzenetét.”


“A nyilvános tanúságtétel órája. Mi homályosítja el ma az emberek életét? Az Isten elleni lázadás. Nektek kell kiáltanotok: Van Isten! Ki olyan mint az Isten? Csak az Istenhez való visszatérésben nyílik meg az emberiség számára a megmenekülés egyetlen lehetősége. Már nem tart soká az emberiség megtérésére adott idő.

Mi homályosítja el az Egyház szépségét és ragyogását? A tévedések füstje, melyet a Sátán eresztett be az Egyházba. Ezek egyre terjednek, és igen sok lelket juttatnak a hitük elvesztésére. A tévedések, a nagy hitehagyás ilyen széles elterjedésének okai a hűtlen pásztorok. Csak hallgatnak, amikor bátran kellene szólniuk a tévedések elítélésére és az igazság védelmében. Nem lépnek közbe, amikor le kellene leplezni a ragadozó farkasokat, akik báránybőrbe bújva hatoltak be Krisztus nyájába. Néma kutyák ők, akik hagyják, hogy széttépjék a nyájukat. Az Egyház tündöklését az a mély megoszlás is elhomályosítja, amely a belsejébe hatolt, és amely minden nappal nagyobb lesz. Nektek most egységet kell tanúsítanotok a pápa és a hozzá hűséges püspökök iránti elkötelezettséggel. Ne kövessétek azon püspököket, akik szembe helyezkednek a pápával! A bűn megtűrése, ami titeket Fiam Jézus életétől eltávolít. Az ima elhanyagolása, mert az ima közvetítené nektek az Ő nagy erejét. Gyónjatok ismét gyakran, és többet imádkozzatok. Imádkozzatok velem, imádkozzátok a szent rózsafüzért. Amit a pápa ezen a helyen mondott, az megfelel az igazságnak.

A rózsafüzér az emberiség megmenekülésének eszköze.”

“Olvassátok az Evangéliumban: "Amikor majd az Emberfia visszatér, talál-e hitet a földön?" (Lk 8, 8) Szeretnélek meghívni benneteket, hogy Fiam, Jézus e szavain elmélkedjetek. Mindenekelőtt azt kérdezhetitek, miért is mondhatta ezt Jézus? Hogy előkészítsen benneteket a második eljövetelére, és hogy leírja a számotokra azt az állapotot, amely dicsőséges visszatérésének a közelségét jelenti. Ez az állapot a hit elvesztése. A Szentírás egy másik részében is, a tesszaloniki híveknek írt levelében, világosan kijelenti Szent Pál (2 Tessz 2, 3-12), hogy Krisztus dicsőséges visszatérése előtt nagy hitehagyásnak kell megvalósulnia. A hit elvesztése valójában a hitehagyás. Fatimában megjövendöltem nektek, eljön az idő, amikor az emberek elvesztik a hitüket. Ezek azok az idők. A hit elvesztésének okai: (1) Azon tévedések terjedése, amelyeket propagálnak, amelyeket gyakran teológiai tanárok tanítanak a szemináriumokban és a katolikus iskolákban, s az igazságosság és a törvényesség bizonyos látszatát keltik. (2) Az Egyházi Tanítóhivatal elleni nyílt, nyilvános lázítás, különösképpen a pápa ellen, akinek pedig Krisztustól kapott feladata, hogy az egész Egyházat megtartsa a katolikus hit igazságában. (3) Azoknak a pásztoroknak a rossz példája, akik hagyták, hogy teljesen a hatalmába kerítse őket a világ szelleme, és inkább lesznek politikai és szociális ideológiák propagálóivá, mintsem Krisztusnak és evangéliumának hirdetőivé, elfeledvén így a tőle kapott küldetést: "Menjetek az egész világra, és hirdessétek az Evangéliumot minden teremtménynek. " (Mk 16, 15) Minél közelebbi az Ő visszatérte, annál aggódóbb lesz anyai gondoskodásom, hogy minden gyermekemnek segítsek megmaradni a hit igazságában. Emiatt kértem, ajánljátok fel magatokat Szeplőtelen Szívemnek. Így amikor az Emberfia visszatér, a Földön még mindazokban talál hitet, akik nekem felajánlják magukat.”


“A harc véres évei. A Sátán megalapította országát a Földön. Sikerült az embereket rávennie, hogy Isten nélkül éljenek, elterjesztették az elméleti és gyakorlati ateizmus tévedését, új bálványokat alkottak, amelyek előtt az emberiség már imádatra hajol: az élvezetet, a pénzt, a kevélységet, a tisztátalanságot, a hatalmat és a kegyetlenséget. Az erőszak mindinkább terjed, az önzés az emberi szíveket keménnyé és érzéketlenné tette, a gyűlölet égő tűzként lobbant lángra, a háborúk a világ minden részén szaporodtak, amelyből senki sem került ki győztesen. A szabadkőművesség erői az Egyházba alattomos és rejtett módon hatoltak be, s fellegvárukat éppen ott állították fel, ahol Fiam, Jézus Helytartója él és működik.


Felhívlak titeket, támogassátok a gyöngéket, bátorítsátok a félénkeket és térítsétek meg a bűnösöket! Hozzátok (haza) az Atya házába a távollévőket, gyógyítsátok meg a betegeket, vigasztaljátok a haldoklókat, ajándékozzátok mindenkinek az én anyai és irgalmas szeretetem égi harmatát.”


Minden hiteles magán-kinyilatkoztatás lényege ebben a mondatban összefoglalható: “Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam (Mt 9, 13 ), a bűnösök a pokol útján járnak.” A Szűzanya és Jézus - a két tanú (Jel 13, 3) - kérése: "Segítsetek, ajánljátok föl imáitokat, áldozataitokat, engeszteléseteket, hogy sok lelket tudjunk megmenteni". Az alábbi írásnak pedig csak egyetlen helyes olvasata van: buzdítás a lelkek megmentésére, imára, áldozatra, engesztelésre.


"Közeledik már az óra, amelyben a Sátán püspökei (így nevezi Jézus a szabad-kőműveseket, akik beszivárogtak az Egyházba) fel fogják ismerni, milyen fekete a lelkük; - akkor nem lesz többé békességük, amíg isteni és legszentebb Szívétől nem kérnek bocsánatot, vagy pedig a pokol tüzében fognak elpusztulni. Azok, akik nap mint nap ily’ módon megsértenek - mondja Jézus -, azt hiszik, hogy a győzelem már a kezükben van. Most meghúzzák a prést, hogy a legnagyobb szentségtörést is elkövessék, vagyis azt, hogy megsemmisítsék a Szent Áldozatot (a szentmisét). A megsebzett és szétszakadt Egyház haldoklik, - azoknak a püspököknek, papoknak a hibájából, akik befogadják a büszkeséget szívükbe. Sokan a felszentelt lelkek közül többre becsülték, hogy elzárják a Bölcsesség és az Igazság lelkének útját azáltal, hogy az élet mindenféle "ügyeivel" foglalkoznak, csak saját magukért. E papoknak a Sátán eltereli a figyelmét az imádságtól, a Jézussal való bensőséges egyesüléstől, amelyben Jézus munkálkodhatna. Ezek a pap-lelkek szeretik a megtiszteltetéseket, a lármát, a sürgést-forgást és az összejöveteleket, de nem szeretik a csendességet és a szegénységet, az alázatot és azt az örömöt, amit az ad. Meg kell tanulnia minden-kinek felismerni a hamis és félrevezető tant, amiben Jézus nincs benne, meg kell tanulni felismerni a szent papokat, akik alázatos szívűek, akik nem vágynak mohón a saját dicsőségükre, hanem gyengéden szeretik Krisztust. Ha az Istennek szentelt lelkek tisztaságban, alázatban s engedelmességben élnének, a szabadkőművesség nem lett volna képes ekkora pusztítást véghezvinni az Egyházban. Ez a szekta, messze a legrosszabbika minden olyan szektának, amely kereszténynek nevezi magát: ez a sátán leggonoszabb, legelvetemültebb, legaljasabb, legundorítóbb műve az összes közül.”

Le kell taszítani trónjáról az ellenséget, hogy a Szent Egyház megmeneküljön, és ennek gyorsan kell megtörténnie. Tudja meg mindenki, hogy az ellenség (sic!) be-furakodott az Egyház belsejébe. Ha mindenfelé csak az alázatot, a szegénységet, az engedelmességet és a tisztaságot prédikálják, - meglátja mindenki, hogy a Sátán szolgálatában álló lelkek hogyan fognak tombolni! Jézus Krisztus Egyházában ma olyanok merik kijelenteni magukról, hogy szeretik Urukat, és gyakorolják a fele-baráti szeretetet, akik befogadták életükbe a Sátánt.


Jézus Szívében csak gyengédség van azon lelkek iránt is, akik a szabadkőművesség
által ki vannak szolgáltatva a Sátánnak
, de azok a lelkek nem akarnak Róla tudni; mérhetetlen büszkeség szállta meg őket és a halálba tartanak. Jézus azt kéri, hogy akik Őt szeretik, és az Egyházban le akarják győzni a démont, pellengérezzék ki a bűnt, de nem akar háborút. A szeretetét adja, és az erejét a gonosz ellenség (sic!) leleplezéséhez. Kik hát azok az ellenségek? Mindazok, akik elfogadták a bűnt és a vétkekkel szembeni vakságot a maguk akaratából. De ha bűnbánatot tartanak, és
visszatérnek Jézushoz, Ő megbocsát nekik. Hamarosan megmutatja nekik hatalmát,
amiből - akik a szakadék előtt állnak - megértik, hogy maguktól milyen semmik. Az Egyház hamarosan győzelmesen fog kikerülni ebből a sokéves zűrzavarból.

(Jézus üzenetei Francois-nak – a nyersfordítás stilizált, javított szövege.)

Amit fülbe súgva hallotok, a háztetőkről hirdessétek.

Akinek füle van, hallja meg.

Aki hallja, olvassa – adja tovább.

Vác, 2005. március 8.

Czike László

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Akitol minden szép
Szép jel
Erdélyért
Legfrissebb írások:
KÖZGAZDASÁGI ESTI MESE
Fordulat-e a NEEM
Dr. Bene Gábor: Viszlát, kétharmad?
A Trianoni-diktátumot mindenkinek illene ismernie
A felelősségteljes értelmiségi lét fontosságáról In memoriam Paál István
Adója 1 %-ával kérjük, támogassa a Szent László Király Alapítványt
Pünkösd ünnepéhez kapcsolódó régi népszokások
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014