Rovat: Czike László
Cikkek száma: 190
 
Tartalom:
Intelem a magyarokhoz a végidőkben
JOBBIK IGAZSÁGOK és HAMIS ILLÚZIÓK
Fekszem az ágyon
Levél Vona Gábornak
Kényszerpályák, tévutak
A betiltott esszé utóélete
Míg a Nobel...
A lányaimat
Rendszerváltó szabadkőművesek
Az eredeti bűn II.
A megkísértés lélektana
Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
Tizenkét pont
Vádirat a "tudásalapú" társadalom ellen
A meg nem alkuvók hite
Keresztények és demokraták
A pokol legmélyebb bugyra (könyv)
Szakértői jelentés az 1998. évi zárszámadásról
Államadósság és privatizáció összefüggései (könyv-2.)
A rendszerváltás politikai gazdaságtana (könyv-1.)
A szeretet törvénye (könyv)
Orbán Viktor újjászületése
Csillagközi mag a földi grálban (könyv)
Szállunk alá a poklokra (könyv)
Magyarország globalizációja (könyv)
Népi demokráciából részvényköztársaság
Átalakulás és rendszerváltás a Magyar Erdőben (állatmese)
A világállam gyarmati kasztrendszere
A jóléti rendszerváltás
A nem legitim hatalom
A magyar nép körkörös megvezetése
Népesedés és család
Magyarország újrafelosztása (könyv)
A Sátán füstje az Úr házában
Fityiszt a hebefrén hablatyolónak!
Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?
A Magyar Televízió köszolgálatisága
Szelid identitás
A pánik és a remény világrendje
Jézus, mint esszénus beavatott
Modern Ábrahám és Izsák: A vírus
De vajon melyik róka farka?
Pénteken egésznapos BKV-sztrájk
Ki és mi jöhet még Gyurcsány után?
A templomosok története
Az utolsó idők prófétája
KARÁCSONYI IMÁDSÁG
A hamis rendszerváltás
Demiurgosz, a szabadkézműves
Krisztus meghamisítói
Kinek a bulija?
Istentelen karácsonyok évadján
Távol a medanszétól
A rajnai mormon
Az özvegy fia
Az Apokalipszis lovasai
Miért nem legitim a magyar állam?
A magyar jogállam és a globalizáció
A mérgezett egér
Digitális sarlóval, kalapáccsal az Európai Únióba!
A Frigyláda és a Szentkorona-tan
Gondolatok a Gondolából
A sumér Annunaki
Az Apokalipszis lovasai
Emmerich Katalin látomásai
Magyarország globalizációja
Mancika keresztje
Elitek milliárdokkal szemben
A húsosfazék népe
A szeretet (világ)egyetemessége
Az okkult apriori
Krisztus második eljövetele (könyv)
Szegény gazdagok
Az elbeszélő történelem
A szervezett aknamunka
A süllyedő hajóról
Liberális problémáim
A mesebeli királyfi legendája
Orbán Viktor aggodalmai
Az igazság az államadósság keletkezéséről
Alkotmányellenes privatizáció
Az ötvös tüze
A rómaikori főtér romjai
A gyári hibások rémuralma
A polgár hite
Pengeélen táncoló közszolgáltatások
Szabadkőműves hiszekegy
Templomosok és szabadkőművesek
Vérlázító tízparancsolat
Magyar Köztársaság Rt.
A gyűlöletbeszéd kibeszélése
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
A bolsevik semmi halott üressége
Rózsalevél és búzakenyér
A szeretet törvénye
Önvallomás és tanúságtétel
Karácsonyi gondolatok
A pénz, vagy az ember?
Vizitdíj a pokolba
A kommunizmus gyermekbetegsége
A hazugság atyja
A forradalom még ráér
Karácsony vagy forradalom?
A magyarországi szabadkőművesség
Gyümölcséről a fát
A megkísértés lélektana
A nemzetrontás stratégiája
A vörös cégér
Az összeesküvés elmélete és gyakorlata
Világ magyarjai, egyesüljetek!
Az Antikrisztus
A fény árnyékának őrzői
A fényhozó hatalmi piramis
Bitang, kinek hazája nincs!
Felszámolók és koporsók
Genezis és degeneráció
Hatalom és pénzmosás
Bazi nagy magyar lagzi
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
Rendszerváltás és visszarendeződés
Amazonas, Sargasso és Bermuda
A sivatagi hadművelet
Boldog jövőnk: a kamatrabszolgaság
Szállunk alá a poklokra
A korgó gyomrok forradalma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Lopózva jövök el, mint a tolvaj
Ki kit győz le?
Államadósság és privatizáció
Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás
Proletárszendvics
A hiteles magyar állam rendje és szervezete
A rendszerváltás utáni államrend kérdései
Kiáltvány a soronkívüli választásokért
Nettó hazaárulás
Visszatekintés - Botcsinálta közgazdászok
Visszatekintés: Magyarország gazdasági tényszámai 1996-ban
Orbán Viktor adósság-teóriája
A hasonmások
Rendszerváltás és globalizáció
Orbán Viktor szupersztár
Mítosz, legenda és a szomorú valóság
Maradandó és múló értékek
Kiáltvány - az államadósságról
Csillagközi mag a földi grálban
Éntőlem lett e dolog
Orbán Viktor hitelrontásának mesterterve
A legkisebb közös nemzeti rossz
Hány millió magyar miniszterelnöke Orbán Viktor?
Gyermekkori emlékeim 1956-ról
Sándor András, a szabadgondolkodó (könyv)
Mi a teendő?
Mi kell a forradalomhoz?
Imádkozzunk!
A Jezowski-testamentum
Az építési tervrajz
A spontán találkozó
Megbízás különleges feladatra
Az Arany Rózsakereszt (könyv)
A hepiend balladája
Rekviem az ügynök apákért
Verseim Boross Péter születésnapjára
A sokszereplős sakkjátszma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Preventív levél a magyarokhoz
Államadósság és privatizáció
A magyar Agartha templomai
Magyarország esete 2000 éves papírusztekercsen
Sándor András próféciái
Petőfi Sándor magyar világszabadsága
Széchenyi, Kossuth, Petőfi és Deák
A rózsadombi paktum
Felzárkóztatás helyett kivéreztetés
A Drábik-egyenlet mélységei
Tönkretételünk története szakaszokban
Nemzeti katasztrófánk mozaikokban
Katolikus templomosok
Magyarország újrafelosztása
El Quro, az Antikrisztus apródja
A múlt hamis, a jövő bizonytalan
A szabadkőművesség és a francia forradalom
Családi coming out
A szigorúan titkos jegyzőkönyv
Áloé és mirha
Vérgőzös adózás
Álnevek és gúnynevek
Pályázati szemét
A klónozott madonna fia
Ellentámadás önvédelemből
Egy őrült napblogja

Elitek milliárdokkal szemben
2008.12.11, 20:05                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Czike László

Elitek milliárdokkal szemben

Megérik a gyümölcs

Jézus Krisztus megjövendölte: vissza fog térni a Földre. Tervszerű és előre átgondolt visszatérés ez! Meg van írva, hogy ‘a fejedelmet’ már elítélték. Ezek szerint a Sátánnak is van (egy negatív!) ‘küldetése’; ezt beteljesíti, - s utána elítélik. Vajon láthatjuk-e előre, mikor teljesedik be a Sátán ‘sorsa’? Nyilván akkor, amikor a földi világé, amelyet egy időre a hatalmába kerített! Jézus Krisztus születése, küldetése, életútja és tanításai; üldöztetése, szenvedése, áldozata, kereszthalála, harmad-napon feltámadása és mennybemenetele; az emberiség megváltása az eredeti és szerzett bűneitől mérföldkő volt/lett a történelemben, mely Krisztus előtt ‘csak a genezis, az őstörténet és az ószövetségi (ókori) háborúk céltalannak látszó története’ volt; Krisztus után viszont az emberiség ‘életgörbéje’ konvergenssé vált. Nem véletlen, hogy idő-számításunk kezdetét éppen Krisztus születésétől számítjuk; ennek az oka az, hogy ‘az addig céltalannak látszó’ történelem az Új Szövetség által ‘váratlanul’ értelmes célt kapott, vagyis ‘teleologikussá’ vált. Az Új Szövetség szó szerint értendő; azt jelenti, hogy Krisztus szerződést ajánlott (és kötött) az emberiség jobbik, lelkes hányadával, amelynek közvetlen s értelemszerű folyománya, hogy a Krisztus születése utáni történelem már Krisztus által tervszerűen és tudatosan irányított és ellenőrzött folyamat, amely ‘a gyümölcs beéréséig’, a végítéletig, - konkréten Krisztus második eljöveteléig tart.

A végidők előjelei

Számtalan jelét láthatjuk, hogy már a végidők közeledtét éljük. Most nem is elsősorban az ószövetségi próféták (Ezekiel, Izajás, Jeremiás, Dániel, stb.) jövendöléseire, de nem is a János evangéliumában, vagy a Jelenések Könyvében leírt, félelmet keltő látomásokra gondolok... Kevéssé ismert, hogy különböző ‘égi jelekből’, pontosabban sorban megtörténő valódi eseményekből lehet majd következtetni arra, hogy nemsokára elérkezik a végítélet. Néhány ilyet felsorolok, pusztán az illusztráció kedvéért: (1) Ha már újra létezik Izrael, a zsidók állama (mint tudjuk, 1947. óta újra létezik), - Jeruzsálem fővárossal (ma még ‘hivatalosan’ Tel Aviv a főváros). (2) Amikor feltárják és újjáépítik a Kr. u. 70-ben lerombolt Salamon király templomát (nem ellenőrizhető információk szerint már évekkel ezelőtt megtalálták, és már a minden-napok híre, hogy ortodox zsidó szekták vissza akarják a palesztinoktól foglalni a földterületet, és le akarják rombolni a rajta évszázadok óta álló Al-Aksza arab mecsetet, mely az újjáépítés legfőbb akadálya). (3) Mint tudjuk; Szent Péter volt az első pápa, Krisztus földi helytartója. Az azóta uralkodott és a még jövőbeli pápák neveit (Malakiás) külön-külön, csak a pápaválasztás után felbontható lezárt borítékok őrzik. Külön érdekesség, hogy a pápák a ‘borítékjuk’ tartalmának ismerete nélkül választanak maguknak nevet; aztán ‘megtalálják’ a borítékban azt a nevet, amelyet választottak. Eddig minden név ‘stimmelt’. II. János Pál után - még két felbontatlan boríték van. Kérdés, - az utolsó két pápa meddig fog élni és uralkodni? Mert utánuk a végítélet jön el. Az utolsó pápa neve egyébként nem meglepetés, s már jó előre ismert: II. Péter (‘közben’ ugyanis - nem volt másik Péter!)...

Visszafordíthatatlan folyamatok

Sokkal inkább ‘kikövetkeztethető’ a közeli vég a Sátán működésének kvázi eredményességéből. ‘A világ fejedelme’ - a pénzfétis imádata - uralma alatt lassanként elpusztul az emberi környezet. A Sátán által ‘befolyásolt’ emberiség rosszra hajló természete, az Isten ellen forduló ‘szabad’ akarata, mérhetetlen önzéséből fakadó szélsőséges jövedelmi viszonyai (életminősége) és önpusztító technikája lassan de biztosan felőrlik bolygónk (Gaia) anyagi, biológiai, szellemi ‘tűrőképességét’; a végtelennek hitt erőforrások kimerültek, az ökoszisztéma felborult...

A Földön visszafordíthatatlan és katasztrofális folyamatok zajlanak ‘a felszín alatt’; minden ‘megnyugtató látszat’, illetve derűlátó érvelés ellenére már meghaladtuk az inflexiós pontot; a relatív túlnépesedés, a kiegyenlíthetetlen vagyoni különbségek miatt az elnyomott népek és elnyomóik között kialakult antagonisztikus ellentétek, a politikai feszültség s a helyrehozhatatlan környezetszennyezés következtében már most kiszámítható, ‘megjósolható’ a még hátralévő időtartam.

A globális világfasizmus

Amint korunk nagy szabadgondolkodója, Sándor András jövendölte ‘A történelem elmezavara’ (Püski Kiadó, 1996.) című könyvében:

"A nemzeti fasizmusok túlélő maradványai csak zavarják a globális fasizmusnak ezt a szervesen kiépülő organizmusát: keresztezik ‘a vezetésre eleve elrendelt’ globális világ-elit és a kiszolgáló szerepre eleve elrendelt globális embertömeg földgömb-méretű struktúra-eloszlását. E globális struktúrának a hormonja a pénz, oxigénje az információ. A migráció elősegítése és szorgalmazása a nemzetek szétoldódását (a nemzeti célok eltüntetését) és egységes, műhold-hipnotizálta kiszolgáló-tömeg létrehozását célozza, s éri el az összes kontinensen. A ‘skinhead’-mozgalom megragadt a fasizmus egy korábbi és időszerűtlen állapotában, és ezzel a merőben új, globális fasizmus számára álcázási lehetőséget ad: ez utóbbi a demokrácia jegyében léphet föl a tegnapi fasizmus ellen. A valóság tehát, hogy a tudomány és a technika új szintje - a hozzáférés a nukleáris energiához, az elektronika, a szociotechnika és a tudatbefolyásolás ipari méretűvé válása, az űrtechnika, a génsebészet, stb. - mára megsemmisítette a nemzeti létműhelyeket és életvilágokat, valamint a demokráciát, mint társadalmi működési rendszert. Miután az elő-készítő fázisok a XX. század első felében a nemzeti társadalmakon belül lezajlottak, a XX. század végére a monetáris folyamatoknak, mint az emberi energiákat globális méretekben összegyűjtő és szét-osztó csatornáknak a kizárólagossá tételével globálissá fejlesztették a fasizmust, ezzel mintegy megvalósítva Hilferding ‘generálkartell’ látomását. Ez a válasz a következő kérdésekre, amelyek újra meg újra megfogalmazódnak milliárdnyi emberben: a mára csak puszta vázzá vált demokratikus intézményrendszer keretein belül miért is nincs demokrácia? Miért válhat a demokratikus intézményrendszer erőszak-érvényesítő mechanizmussá? Miért nem érzi magát otthon az ember a saját hazájában? Miért is semmisíti meg a szabadságot éppen a liberalizmus? Miért tűrhetnek el hosszú évekig (valójában táplálnak) olyan véres háborúkat, mint a közel-keleti, a vietnami és a délszláv? Ez a kor a globális fasizmus kora, bárminek hazudják is világ-császárokká vált tőzsdehiénák. Sajtója és tömegtájékoztatása emberi jogokról és demokráciáról beszél, amíg hazugságai el nem kopnak. Teljhatalmú tőzsdearisztokráciája (a ‘magas intelligencia-hányadosú’ világ-elit) ellenőrzés nélkül azt tehet az emberiséggel, amit csak akar. A nemzeteknek, mint kulturális lényeknek, és az önrendelkezés alanyainak kilátása a halál. S az extrém kétségbeesés zsákutcába kergeti őket: az öngyilkos terrorba. A Föld az Anti-krisztus kezébe adatott, aki pedig a totális ökológiai katasztrófa felé kormányozza. A politikát, mint pelyvát fújja szerteszét a szél...

Nincs más lehetőségünk, mint lárvaarcunk alatt őrizve átmenteni a rejtett, a mélyben melengetett Krisztus-arcot (az Ember Fiáét az embertelenség pokol-bugyraiban), és Isten-eresz alá húzódva várni be az idők teljességét."

Jobban, szebben még senki nem fogalmazta meg ezt!

A három világháború terve

Sándor Andrást (aki író, politikus, forradalmár, szabadgondolkodó és filozófus, sőt, gyakorlott környezetvédő, ökológus is volt!) - méltán tekinthetjük akár ‘kései ószövetségi prófétának’ is; éppen úgy, mint (Bingeni Szent Hildegárd vagy Malakiás mellett) Nostradamus-t, aki az 1500-as években felvázolta újszövetségi világunk baljós politikai és ökológiai jövőjét. Nostradamus lényegében előre látta az összes számottevő politikai kataklizmát (háborút), és az összes számottevő környezeti katasztrófát egyaránt. Mégis miket ‘jósolt’, amiből a vég-idők közeledésére következtethetünk? Minden eddiginél is pusztítóbb III. világháborút, amelyben a keresztény és az iszlám vallás (a nyugati és az arab civilizáció) konfliktusa lesz a meghatározó, a domináns, - és főszerepet kap benne Oroszország. (Lásd: Samuel P. Huntington - ‘A civilizációk összecsapása’)

Erről ma így ír Drábik János az ‘Uzsoracivilizáció II.’ című kötetében:

„Albert Pike az illuminizmusban kárpótolta magát. Elfogadta a világállam és a világkormány-elképzelést, és végül is az Egyesített Szabadkőművesség Világtanácsának az élére került. 1859. és 1871. között ő dolgozta ki a jövőben kirobbantandó 3 világháború katonai stratégiáját, amelyekre 3 forradalommal (!) párhuzamosan kerülne sor, és amely világháborúk végeredményben lehetővé tennék, hogy a XX. század legvégére az Illuminátusok elérjék végcéljukat, a világ feletti hegemónia megszerzését, a világ egyetlen központból történő irányításának létrehozását. (...) Az I. világháborút csakis azért kell megszervezni, hogy az Illuminátusok megdönthessék a Romanov-dinasztia hatalmát Oroszországban, és hogy kipróbálják a hatalom monopolizálásának új rendszerét, az ateista kommunizmust. (...) A II. világháború kirobbantásához a fasizmus és a politikai cionizmus ellentéteit kell kihasználni. A háborúnak meg kell semmisítenie a fasizmust, illetve a nácizmust, és el kell vezetnie Izrael állam (!) létesítéséhez Palesztinában. Eme II. világháború alatt a nemzetközi kommunizmust úgy kell megerősíteni, hogy alkalmas legyen a világ sakkban tartására. Albert Pike elképzelése: a III. világháborúra (!) majd pedig azért kerülne sor, hogy megoldja a politikai cionizmus és az iszlám világ (!) közötti konfliktust. A két oldal kölcsönösen kimerítené egymást, ez pedig előkészítené a háttérerők illuminátus világ-központjának átfogó és teljes hatalomátvételét. (...)

A tiszta luciferi doktrína

Részlet következik Albert Pike-nak Giuseppe Mazzini-hoz, az olasz carbonarik vezetőjéhez írt leveléből, amely a londoni British Museum Library-ben a katalogizált levelek között mindmáig megtalálható:

„A szabadjára engedett nihilisták és ateisták segítségével egy olyan félelmetes társadalmi kataklizmát provokálunk, ami szörnyűségével megmutatja minden nemzetnek az abszolút ateizmus, a barbárság és a legvéresebb felfordulás hatékonyságát. A polgárok ekkor majd rákényszerülnek, hogy megvédelmezzék magukat a forradalmárok kisebbsége ellen s meg fogják semmisíteni a civilizáció lerombolóit. A többség, amelynek istenhivő szelleme ettől kezdve iránytű nélkül marad, kiábrándul a kereszténységből. E kiábrándult keresztények - vágyódva ugyan egy ideálért, ámde nem tudva, hová forduljanak imádatukkal - elfogadják az igazi fényt a tiszta luciferi doktrína (!) egyetemes megnyilvánulásán keresztül, amely ekkor végre szélesebb körben ismertté válik. E megvilágosodás az általános mozgalomnak lesz eredménye, mely a kereszténység és az ateizmus lerombolását, elpusztítását követi, amelyek egyidejűleg lesznek legyőzve és meg-semmisítve.” Antropozófia és szabadkőművesség. Ez a New Age.

Mindenki a multik kitartottja

Hogy a háttérben valójában mi is zajlik; - ragyogóan fogalmazza meg Palotás Pál (Seattle), a KAPU folyóirat 2003. januári számában:

„Az igazi eredeti bűn: a titokzatosság. A tét felmérhetetlen nagyság-rendű: az egész emberiség sorsát érintő PÉNZ VILÁGURALMA. Krisztus Urunkat követem, ellentétben a Mammonnak engedelmes nemzetközi pénzvilág ‘papjaival’. Szemben találom magam az egész zsidó-keresztény világgal is, mert az egyházak ősidők óta már nem követik Jézus tisztán kijelölt útját az emberiség földi élete s túlvilági boldogulása felé. A mai keresztény egyházak a nemzetközi nagytőke kitartottjai. Krisztus korbáccsal űzte ki a tőke akkori bankárait a templomból. Kinyilatkoztatta: senki nem szolgálhatja egyszerre az örökkévaló Istent és a Mammont, továbbá azt is, hogy semmit sem lehet titokban tartani, amit ne lehetne hirdetni, és semmit nem lehet elrejteni, ami történik. Közismert az a mondása is, hogy könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak a Mennybe kerülnie. Krisztus élete, tanításai és kínhalála a gazdagság, a (már akkoriban is létező!) pénzhatalom ellen irányult. (...) A világuralomra törekvő nagytőke a világhatalmat (értsd: USA, mint világcsendőr) használja fel ugródeszkának, - azt látja el a mindenható pénzzel, ásványi kincsekkel, évezredes titkokba burkolt bevált trükkökkel az eredeti bűnig visszamenően. A pénz persze nem ajándék, hanem kölcsön. Így az USA eladósodása nő, csakúgy mint az elszigeteltsége, az egy időben több fronton való hadviselés veszélye és - természetesen - a terrorista támadásoknak való kiszolgáltatottság. Ami kijár a láncos kutyának.”

Kő kövön nem marad

Idézet az Újszövetség Máté evangéliumából:

„Jézus kilépett a templomból és elindult. Csatlakoztak tanítványai, és mutogatták neki a templom épületeit. Ő viszont megjegyezte: ‘Látjátok-e mindezt?! Bizony mondom nektek: Nem marad itt kő kövön, mit le ne rombolnának.’ Mikor az Olajfák hegyén leült, körülfogták tanítványai és kérték: ‘Mondd meg nekünk, mikor lesz ez? S mi lesz a jele eljövetelednek és a világ végének?’ Jézus így válaszolt: ‘Vigyázzatok, senki félre ne vezessen titeket. Sokan jönnek majd az én nevemben s azt mondják: én vagyok a Krisztus, és sokakat meg is tévesztenek. Hallotok majd háborúról és háborús hírekről. Vigyázzatok, és ne rémüldözzetek! Ennek mind meg kell lennie, de ez még nem a vég. Akkor nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhség, dögvész és földrengés (!) lesz itt is, ott is. De mindez csak a gyötrelmek kezdete. Aztán majd sanyargatnak és megölnek titeket, és miattam gyűlölni fog minden nemzet. Sokan el is tántorodnak hitüktől, elárulják és gyűlölni fogják egymást. Sok hamis próféta támad és sokakat tévedésbe ejtenek. A gonoszság el-hatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet, ámde aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül. Isten országának az örömhírét pedig hirdetik majd az egész világon, - bizonyságul minden nemzetnek. Csak ekkor jön el a vég.” (Mt. 24, 1-14.)

„Nyomban e gyötrelmes idők után a Nap elhomályosul, és a Hold nem áraszt világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a világ-mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd föltűnik az Emberfiának jele az égen és jajgatásban tör ki a Föld minden népe, mert meglátják az Emberfiát, amint eljön az ég felhőin hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi az angyalait hangos harsonaszóval és azok összegyűjtik választottait a szélrózsa minden irányából, az ég egyik végétől a másikig.” (Mt. 24, 29-31.)

Vác, 2004. augusztus 23.

Czike László

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Talmud 2.
Ne féljetek!
Az Éjjeli menedék 2008. október 3. (tdyweb.wbteam.com)
Legfrissebb írások:
ELFELEJTETT ÜNNEP!
Gyirán István: Egy megalapozott vélemény a vörösiszap katasztrófáról!
Pártállástól függetlenül......
TÖRTÉNELMI BŰN
NEM VÁLTOZIK SEMMI
A kommunizmus áldozatainak emléknapjára
GÉPJÁRMŰVEZETŐK VIGYÁZAT!
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014