Rovat: Czike László
Cikkek száma: 190
 
Tartalom:
Intelem a magyarokhoz a végidőkben
JOBBIK IGAZSÁGOK és HAMIS ILLÚZIÓK
Fekszem az ágyon
Levél Vona Gábornak
Kényszerpályák, tévutak
A betiltott esszé utóélete
Míg a Nobel...
A lányaimat
Rendszerváltó szabadkőművesek
Az eredeti bűn II.
A megkísértés lélektana
Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
Tizenkét pont
Vádirat a "tudásalapú" társadalom ellen
A meg nem alkuvók hite
Keresztények és demokraták
A pokol legmélyebb bugyra (könyv)
Szakértői jelentés az 1998. évi zárszámadásról
Államadósság és privatizáció összefüggései (könyv-2.)
A rendszerváltás politikai gazdaságtana (könyv-1.)
A szeretet törvénye (könyv)
Orbán Viktor újjászületése
Csillagközi mag a földi grálban (könyv)
Szállunk alá a poklokra (könyv)
Magyarország globalizációja (könyv)
Népi demokráciából részvényköztársaság
Átalakulás és rendszerváltás a Magyar Erdőben (állatmese)
A világállam gyarmati kasztrendszere
A jóléti rendszerváltás
A nem legitim hatalom
A magyar nép körkörös megvezetése
Népesedés és család
Magyarország újrafelosztása (könyv)
A Sátán füstje az Úr házában
Fityiszt a hebefrén hablatyolónak!
Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?
A Magyar Televízió köszolgálatisága
Szelid identitás
A pánik és a remény világrendje
Jézus, mint esszénus beavatott
Modern Ábrahám és Izsák: A vírus
De vajon melyik róka farka?
Pénteken egésznapos BKV-sztrájk
Ki és mi jöhet még Gyurcsány után?
A templomosok története
Az utolsó idők prófétája
KARÁCSONYI IMÁDSÁG
A hamis rendszerváltás
Demiurgosz, a szabadkézműves
Krisztus meghamisítói
Kinek a bulija?
Istentelen karácsonyok évadján
Távol a medanszétól
A rajnai mormon
Az özvegy fia
Az Apokalipszis lovasai
Miért nem legitim a magyar állam?
A magyar jogállam és a globalizáció
A mérgezett egér
Digitális sarlóval, kalapáccsal az Európai Únióba!
A Frigyláda és a Szentkorona-tan
Gondolatok a Gondolából
A sumér Annunaki
Az Apokalipszis lovasai
Emmerich Katalin látomásai
Magyarország globalizációja
Mancika keresztje
Elitek milliárdokkal szemben
A húsosfazék népe
A szeretet (világ)egyetemessége
Az okkult apriori
Krisztus második eljövetele (könyv)
Szegény gazdagok
Az elbeszélő történelem
A szervezett aknamunka
A süllyedő hajóról
Liberális problémáim
A mesebeli királyfi legendája
Orbán Viktor aggodalmai
Az igazság az államadósság keletkezéséről
Alkotmányellenes privatizáció
Az ötvös tüze
A rómaikori főtér romjai
A gyári hibások rémuralma
A polgár hite
Pengeélen táncoló közszolgáltatások
Szabadkőműves hiszekegy
Templomosok és szabadkőművesek
Vérlázító tízparancsolat
Magyar Köztársaság Rt.
A gyűlöletbeszéd kibeszélése
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
A bolsevik semmi halott üressége
Rózsalevél és búzakenyér
A szeretet törvénye
Önvallomás és tanúságtétel
Karácsonyi gondolatok
A pénz, vagy az ember?
Vizitdíj a pokolba
A kommunizmus gyermekbetegsége
A hazugság atyja
A forradalom még ráér
Karácsony vagy forradalom?
A magyarországi szabadkőművesség
Gyümölcséről a fát
A megkísértés lélektana
A nemzetrontás stratégiája
A vörös cégér
Az összeesküvés elmélete és gyakorlata
Világ magyarjai, egyesüljetek!
Az Antikrisztus
A fény árnyékának őrzői
A fényhozó hatalmi piramis
Bitang, kinek hazája nincs!
Felszámolók és koporsók
Genezis és degeneráció
Hatalom és pénzmosás
Bazi nagy magyar lagzi
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
Rendszerváltás és visszarendeződés
Amazonas, Sargasso és Bermuda
A sivatagi hadművelet
Boldog jövőnk: a kamatrabszolgaság
Szállunk alá a poklokra
A korgó gyomrok forradalma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Lopózva jövök el, mint a tolvaj
Ki kit győz le?
Államadósság és privatizáció
Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás
Proletárszendvics
A hiteles magyar állam rendje és szervezete
A rendszerváltás utáni államrend kérdései
Kiáltvány a soronkívüli választásokért
Nettó hazaárulás
Visszatekintés - Botcsinálta közgazdászok
Visszatekintés: Magyarország gazdasági tényszámai 1996-ban
Orbán Viktor adósság-teóriája
A hasonmások
Rendszerváltás és globalizáció
Orbán Viktor szupersztár
Mítosz, legenda és a szomorú valóság
Maradandó és múló értékek
Kiáltvány - az államadósságról
Csillagközi mag a földi grálban
Éntőlem lett e dolog
Orbán Viktor hitelrontásának mesterterve
A legkisebb közös nemzeti rossz
Hány millió magyar miniszterelnöke Orbán Viktor?
Gyermekkori emlékeim 1956-ról
Sándor András, a szabadgondolkodó (könyv)
Mi a teendő?
Mi kell a forradalomhoz?
Imádkozzunk!
A Jezowski-testamentum
Az építési tervrajz
A spontán találkozó
Megbízás különleges feladatra
Az Arany Rózsakereszt (könyv)
A hepiend balladája
Rekviem az ügynök apákért
Verseim Boross Péter születésnapjára
A sokszereplős sakkjátszma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Preventív levél a magyarokhoz
Államadósság és privatizáció
A magyar Agartha templomai
Magyarország esete 2000 éves papírusztekercsen
Sándor András próféciái
Petőfi Sándor magyar világszabadsága
Széchenyi, Kossuth, Petőfi és Deák
A rózsadombi paktum
Felzárkóztatás helyett kivéreztetés
A Drábik-egyenlet mélységei
Tönkretételünk története szakaszokban
Nemzeti katasztrófánk mozaikokban
Katolikus templomosok
Magyarország újrafelosztása
El Quro, az Antikrisztus apródja
A múlt hamis, a jövő bizonytalan
A szabadkőművesség és a francia forradalom
Családi coming out
A szigorúan titkos jegyzőkönyv
Áloé és mirha
Vérgőzös adózás
Álnevek és gúnynevek
Pályázati szemét
A klónozott madonna fia
Ellentámadás önvédelemből
Egy őrült napblogja

A Frigyláda és a Szentkorona-tan
2008.12.13, 09:55                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Czike László

A Frigyláda és a Szentkorona-tan

Drábik János „Uzsoracivilizáció” című könyvéből idézek:

1. A Szent Korona Isten ajándéka

„A Szent Korona és a Szent Korona-tan nagyon is hasonlít mindarra, amit Mózes öt könyve, a bibliai Ószövetség és a Talmud tartalmaz. A Tízparancsolatot tartalmazó két kőtáblát a magyar nép számára a Szent Korona és a Szentkorona-tan jelenti. (Szerintem: ez a hasonlat kissé erőltetett; inkább jelképezi, mint ‘jelenti’. - Cz. L.) Ebben benne van a kiválasztás gondolata. Ahogyan a Frigyládában őrzött két kő-tábla azt a szövetséget rögzíti, melyet Jahve, a zsidó nép törzsi istene kötött kiválasztott népével és annak fiaival, ugyanúgy a Szent Korona jelenti a magyar nép számára ezt a kiválasztottságot és ezt a transz-cendens dimenziót. Az a szövetség, amit Jahve kötött a kiválasztott néppel, valójában nem szerződés volt, hanem Isten ajándéka az ő népének. (Ezzel nehéz maradéktalanul egyetérteni. Analógia alapján a magyarság küldetése is felfogható ajándékként, a magyarság Istenétől. Ez viszont az Ószövetség és Újszövetség, a zsidóság és a magyarság ‘történelmi versenyéhez vezetne’, - ami értelmetlen. De a legfőbb elvi probléma, hogy ebben a ‘koncepció-keretben’ akkor mi szüksége volt Istennek a többi népre; s konkréten mi a terve a Teremtésben velük? - Cz. L.) Jézus Krisztus ezt ki is mondja: ... bárki a kiválasztott néphez tartozhat, ha felvállalja Isten parancsainak a követését. (...) A földi Jeruzsálem helyét is a mennyei Jeruzsálem foglalta el. (...)

Mindez úgy függ össze a magyar Szent Koronával, hogy miként a zsidó népet a szent könyvei, a hagyományai segítették fennmaradni a történelem viharaiban, mert a metafizikai háttér, ez a transzcendens dimenzió óriási erőt adott ennek a népnek; ugyanúgy a magyar Szent Korona is szakrális jellegű. Ez a magyar nép metafizikai háttere, természet-feletti dimenziója; az a köldökzsinór, amely összeköti a kozmikus világgal.

2. Az ősi, szakrális jogforrás

Kocsis István 2000-ben megjelent: „Magyarország Szent Koronája” című munkájában (...) felismerte, hogy miért időszerű a Szent Korona közjogi tanának megismerése, s hogy a Szent Korona miként fogható fel élő személyiségnek, miképpen tekinthető a magyar államhatalom legmagasabb alanyának. Mert a magyar Szent Koronában egyesül a törvényhozó és a végrehajtó hatalom, vagyis a mindenkori király és a politikai nemzet. A Szent Korona közjogi absztrakció, közjogi tanítás, tan, kialakult állami személyiség, az állami főhatalom jogalanya. A Szent Korona mint ilyen, foglalata és szimbóluma is egyszerre, azaz a tárgyi objektivációja is az állam felett álló JOG-oknak. Ameddig ez a történelmi alkotmány volt Magyarország valódi alkotmánya, addig a Magyarország területét alkotó föld tulajdonosa a Szent Korona volt. (...) Örökös híján az adományozott birtokok vissza is szálltak igazi tulajdonosára, a Szent Koronára. Idegen állampolgár csak honosítás után birtokolhatott földet Magyarországon, de csak birtokolhatott, a tulajdonláshoz nem volt joga. (...) Misztériumként a Szent Korona a magyar nemzet szent titka, úgy is felfogható, mint a magyar nemzet Szent Frigyládája. (...) Igen sok a hasonlóság a Szent Korona, illetve a Tóra és a Talmud között. Izraelben - csak hogy itt visszautaljunk a Szent Korona ősi tulajdonosi funkciójára! - senki nem lehet a föld tulajdonosa. Kizárólag az állam a föld egyedüli tulajdonosa, Izrael népének ezt a földet Isten adta; mindenki más csak használatra, át-menetileg veheti birtokba. A tőke szabad mozgása nem így élvezhet elsőbbséget Isten akaratával szemben! (Ugyanakkor Izraelnek nincs formális, írott alkotmánya. Ezért sok vonatkozásban a szokásjogot tartalmazó Tóra és a Talmud tölti be - a megfelelő kommentárokkal - az alkotmány és az alkotmányértelmezés szerepét. Bizonyos fokig azt is állíthatjuk, hogy Izraelben ma sincs szétválasztva az állam és az egyház, - nem nevezhető szekuláris államnak, mert nagy szerepük van a teokratikus hitvilág hagyományainak.

3. A Szent Korona a szakrális király jogutódja

A Szent Korona szakrális jogi személy, teljhatalommal bíró, mindig jelenlévő, - hasonló a Frigyládához és a benne lévő halhatatlan, szent kőtáblákhoz. Ez a magyar nép szakrális alkotmánya, a magyar nemzet ősi szuverenitásának az igazi hordozója. A Szentkorona-tan, hasonlóan a Bibliához, a Talmudhoz, átmenti későbbi korszakokba a szakrális királyság, az Istentől kapott megbízást betöltő személyiség földi léten túlmutató nagy eszményeit, mert csak így lehet híd a földi és az égi világ között. Egyedül a szakrális király uralkodhat Isten kegyelméből, csak ő tarthat méltó kapcsolatot az ÉGI VILÁGGAL. A magyar nép jelképesen felfogott ‘jeruzsálemi temploma’ a történelem során erős hatalommá vált közjog. A közjogi tanná vált Szentkorona-eszmével, azaz a Szentkorona-tannal is megerősített közjog jelenti a magyar nép templomát, az általa jelképezett erős hatalmat. A Szent-korona-tan és a történelmi alkotmány ugyanis összetartja s fenntartja a magyar nemzetet.

4. Államhatalmi interregnum

Ezért lenne ma szükség a történelmi alkotmány jogfolytonosságának a visszaállítására. A rendszerváltoztatóknak (reformkommunisták + ellenzéki kerekasztal) 1989-ben a Nyugatról kölcsönzött alaptörvény helyett vissza kellett volna adniuk a magyar nemzetnek azt a jog-folytonosságot, amely még 1944 márciusában, a német bevonulással megszakadt, és a szovjet hadsereg megszállásával továbbfolytatódott. A történelmi alkotmányával együtt a magyar nép elveszítette lelki-erőt adó transzcendens dimenzióját. A zsidó nép története a legjobb példa, milyen erőt jelent a természetfeletti dimenzió megőrzése és élő tanításként érvényesülő, közjogi megtartása. Pótolhatatlan közösség-formáló, államalkotó, nép-és nemzetmegtartó erő! Erről mondtak le a rendszerváltók egy szedett-vedett, toldozott-foldozott, eklektikus alap-törvény összeeszkábálásával. Az önjelölt személyek által rögtönzött szöveg többek között lehetővé tette a magyar állampolgárok közös vagyonának (értsd: a társadalmi tulajdonnak! - Cz. L.) az osztogató-fosztogató elkótyavetyélését a nemzetközi pénzoligarchia és hazai komprádor-kiszolgálói részére. (Értsd: a nemzet-stratégiai kérdéseket is egyszerű többséggel döntötte és dönti el az Országgyűlés. Csupán a pontosság kedvéért: államadósság, eladósodás, hitelfelvétel vagy a társadalmi tulajdon privatizációja generális kérdésében a magyar Országgyűlés soha nem szavazott; - ezeket a ‘döntéseket’ egyszerűen eldugták az állami költségvetés ‘operatív tételei’ közé, mintha taktikai ügyek lennének csak.)

5. A közjogi káosz szervezői

A háttér-világhatalom központi magvát képező nemzetközi pénzügyi közösségnek szüksége van többek közt zárt társaságokra, félig titkos és fegyelmezett közösségekre, - mint például a szabadkőművesség. A pénzgazdaság kamat-kapitalista rendje könnyebben bevezethető és fenntartható egy belső összetartó erő, és a múltban megkapaszkodó gyökerek és hagyomány nélküli országban. A nemzetközi pénzkartell által kívánatosnak tartott kétpólusú társadalomnak (komprádor elit + vagyon, hatalom és beleszólás nélküli tömegek; - illetve alternatívák nélküli ‘váltó-kormányzat’, amely az elit ‘A’ és ‘B’ csapatából áll) atomizálódott embermasszára van szüksége öntudatos közösségek, és erős történelmi tudattal rendelkező nép és független állam helyett.”

6. A Szent Korona jogi személyisége

„A Szent Korona egy államok és népek feletti nemes, azaz JOG-okkal rendelkező absztrakt hatalmi képződmény, amelynek bonyolult jogi személyisége van. A Szent Korona azért szent, amiért szent a Frigy-láda a benne lévő kőtáblákkal, vagyis Istentől kapta meghatározott céllal, üzenettel a magyar nemzet; - ugyanúgy, ahogyan a kőtáblákat is Jahvétól kapta Mózes útján Izrael népe. Ahogy’ Mózes közvetítette Izrael népe felé Jahve Élő Igazságát, az egyetlent, a legyőzhetetlent; ehhez hasonlóan a Szent Korona közvetíti a magyar nép és a nemzet felé az Isten szándékait érvényesítő legnagyobb Erőt, s legszilárdabb Hatalmat. Az Égi Élő Igazság, vagyis az Isten szándékait érvényesítő legnagyobb erő, ez nem más, mint a magyarok Istene. Ahogy a zsidó népnek is megvolt a maga törzsi istene, ugyanúgy a magyar népnek is megvolt a maga istene, a magyarok istene. A régi magyar küldetés-tudatban, amely hasonlít Izrael népe küldetéstudatához; a magyarság különleges hivatása ennek az Égi Élő Igazságnak a méltó szolgálata. A Szent Koronát az angyal hozta. A mózesi kőtáblák parancsait Isten adta át Mózesnek a Sínai-hegyen. Mindkettő a néphit kérdése. De ez a hit nemzetfenntartó, közösségépítő erő, mely a benne hívőt képessé teszi arra, hogy önmagát felülmúló, nemes tetteket hajtson végre és különleges elhivatottságú életvitelre serkenti. Ezért aztán nem lehet babonaként elvetni és nevetségessé tenni a hitet a Szent Korona (tan) mindenekfelettiségében, sérthetetlenségében, Istentől származásában s eredetében. A Szent Korona tulajdona volt Magyarország. Ha nincs Szent Korona, akkor Magyarország bárkinek elidegeníthető s bárki a tulajdonosa lehet. A Szent Korona a JOG objektivációjaként a király és a politikai nemzet felett álló absztrakt jogi személyben fejeződik ki. Benne objektivizálódik tartalomként a magyar nemzet egészét meg-illető, képviselő, kifejező és megtestesítő legfőbb hatalom: a magyar nép szuverenitása!

7. Az Ég egy összetört darabja

Az Európai Únióba való belépéssel ez a szakrális és jogi szuverenitás került örökre veszendőbe. A Szent Korona ugyanis a magyar nemzet legmagasabb szintű megtestesülése. Isten (és az ember) kozmikussá tágult dimenziója, amelyben az evilági magyar nép, mint szakrális tárgyban egyesül. A Szent Korona a magyar nemzet transzcendens dimenziója, az Ég egy darabja. Ez köti össze a véges magyar létet az örökké tartó kozmikus léttel. Miért is ne lehetne a magyar népnek ily’ saját nemzetfenntartó misztériuma, saját mitológiája?! (...) A Szent Korona ebben az értelmezésben a magyar nemzet fennmaradásának, létének a szent titka. Az Isten gondolata a magyar létről, a magyar küldetésről ezen a világon. Ha tanulmányozzuk, úgy apránként fel-fedezhetjük, miért hozta Isten létre a magyar nemzetet, és mi ennek a magyar nemzetnek a differentia specificája, vagyis mik azok a csakis reá jellemző különleges tulajdonságok, melyek minden más néptől és nemzettől megkülönböztetik. A létében mindig fenyegetett magyarság a Szent Koronával, mint közösségfenntartó és megőrző erővel, ebbe belekapaszkodva eredményesen tudna védekezni, mert a nemzeti ön-védelem szakrális, absztrakt letéteményese szellemileg is létező ható-erő. A Szent Korona révén lesz a magyar Isten népévé (?!), s válik ugyanúgy beavatott (?!) néppé, amint Isten választott népe lett Izrael lakossága. Ez a magyar nép isteni titka. Aki ebbe a titokba bele tud pillantani, aki annak legalább egy részét megérti, beavatást nyer, és részesül a magyarrá válás (?!) misztériumában.”

8. Az idézet értelmezése

A Szent Korona szakrális jelentéssel bír, azonban semmiképpen nem ‘analóg’ Mózes kőtábláival, amelyekre az egész emberiség Istentől kapott törvényeit, Tízparancsolatát véste fel. A Tízparancsolat nem jelképes üzenet, hanem Isten valóságos előírásait tartalmazza az egész emberiség, tehát minden nép minden fia és leánya számára. A Szent Korona - mint egyfajta szakrális, népet összetartó ‘erő’ szimbóluma - csak a magyar nép számára bír kultikus, jogi és egyéb jelentőséggel, a többi nép számára nem mond, és nem is jelent semmit. Maximum annyit - ez sem kevés! -, hogy a magyar haza, a magyar föld csak a magyaroké, és így senkinek nincsen joga ‘jogot formálni’ rá, még ‘globalizációs illetve integrációs áron’ vagy ‘magasabb érdekekre’ (únió) történő hivatkozással sem. Ehhez, és ennek jogelméleti meg-alapozásához nincs szükség rá, hogy a többi népek kötelesek legyenek ‘ugyanúgy’ tisztelni a mi Szent Koronánkat, mint ahogy minden nép, amelyik kereszténynek vallja magát, egyformán köteles elismerni és megtartani Isten érvényes ószövetségi törvényét, Tízparancsolatát.

9. Jézus a megújult törvényről

Mindezt Jézus ekként erősíti meg az Újszövetségben (Mt. 5, 17-20.): „Ne gondoljátok, azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem, hanem, hogy tökéletessé tegyem. Bizony mondom nektek: míg ég és föld fönnáll, egy ‘i’ betű vagy egy vesszőcske sem marad el a törvényből, hanem beteljesedik az egész. Aki tehát csak egyet hagy is el a legkisebb parancsok közül, és így tanítja az embereket, az igen kicsi lesz a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja azokat, az nagy lesz a mennyek országában. Ezért mondom nektek: ha élet-szentségetek fölül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, - nem juttok be a mennyek országába.”

10. A magyar nép küldetése

A Szentkorona-tant nem lehet a Tóra, vagy a Tízparancsolat rangjára emelni, miként a Szent Koronát (mint szakrális jelképet) sem a mózesi kőtáblák rangjára. Képzeljük el: ha például az angolok bebizonyítják, hogy ‘az igazi Isten kardja az Excalibur volt’, amit Arthur királyuk ‘az angol Istentől’ kapott, és mondjuk a mesebeli Merlin sem ‘démoni varázsló’ volt, hanem például Gábriel arkangyal, akkor ‘mégiscsak igazuk lehet-lesz, amikor a magyar hazát elprivatizálják’... És vége-hossza nem lesz az utólag feltalált ‘isteni eredeteknek’; végül annyi evangélium lenne, ahány legenda és nemzeti mondavilág! A magyar népet nem lehet, és nem is kell semmilyen értelemben (küldetéstudat) fölébe emelni az összes többinek; - annál is kevésbé, mert ‘szakrális értelemben és egyetemes vallási vonatkozásban’ is csak egyetlen-egy kiválasztott nép létezik, mégpedig az isteni kinyilatkoztatás, a Biblia alapján: a zsidó. Ha ezt a tényt kétségbe vonnánk, úgy egyrészt Isten akaratával, másrészt a vallás-és kultúrtörténeti emlékekkel is szembe kerülnénk. A magyar népnek sem oka, sem joga nincsen rá, sem célja nem lehet, hogy kvázi ‘revánsot húzzon’ a bibliai zsidó néppel, vajon melyikük áldozata kedvesebb az egy Isten előtt! Az új szövetségben, Krisztusban minden nép egyesül, függetlenül attól, milyen szerepet is játszott az Ószövetség korában. A magyarok ‘újszövetségi küldetése’ egészen más. A magyar népnek - noha ezerszer is legyőzték, meg-tizedelték és szétszórták az ellenségei (a besenyő, a tatár, a török, az osztrák, a német, az orosz és ma a multinacionális tőke) - csak Isten segítségével, azért sikerült mindmáig fennmaradnia, hogy a világ végezete, a végidők közeledte felé, közel a végítélethez: a globalizált világállam élő lelkiismerete legyen, és példát mutasson a népeknek az (emberi és nemzeti) önazonosság, a kereszténység megőrzésében.

Vác, 2004. augusztus 21.

Czike László

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Én szeretlek
Délvidéki magyar népirtás (18 éven felülieknek)
Ó Erdély szép hazám
Legfrissebb írások:
Geri Tibor: Hogyan kezdődött? - c. írása a kiegészítéseimmel!
Szent László Király Alapítvány 2016. évi beszámolója
BG: Álljunk végre egymás mellé…
Emberi Jogok Intézetének kérelme
DE HÁT TUDTUK…Pár sor Bayer Zsoltról
2.cikk a relativizált gumicsont
ÖMP közlemény
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014