Rovat: Czike László
Cikkek száma: 190
 
Tartalom:
Intelem a magyarokhoz a végidőkben
JOBBIK IGAZSÁGOK és HAMIS ILLÚZIÓK
Fekszem az ágyon
Levél Vona Gábornak
Kényszerpályák, tévutak
A betiltott esszé utóélete
Míg a Nobel...
A lányaimat
Rendszerváltó szabadkőművesek
Az eredeti bűn II.
A megkísértés lélektana
Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
Tizenkét pont
Vádirat a "tudásalapú" társadalom ellen
A meg nem alkuvók hite
Keresztények és demokraták
A pokol legmélyebb bugyra (könyv)
Szakértői jelentés az 1998. évi zárszámadásról
Államadósság és privatizáció összefüggései (könyv-2.)
A rendszerváltás politikai gazdaságtana (könyv-1.)
A szeretet törvénye (könyv)
Orbán Viktor újjászületése
Csillagközi mag a földi grálban (könyv)
Szállunk alá a poklokra (könyv)
Magyarország globalizációja (könyv)
Népi demokráciából részvényköztársaság
Átalakulás és rendszerváltás a Magyar Erdőben (állatmese)
A világállam gyarmati kasztrendszere
A jóléti rendszerváltás
A nem legitim hatalom
A magyar nép körkörös megvezetése
Népesedés és család
Magyarország újrafelosztása (könyv)
A Sátán füstje az Úr házában
Fityiszt a hebefrén hablatyolónak!
Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?
A Magyar Televízió köszolgálatisága
Szelid identitás
A pánik és a remény világrendje
Jézus, mint esszénus beavatott
Modern Ábrahám és Izsák: A vírus
De vajon melyik róka farka?
Pénteken egésznapos BKV-sztrájk
Ki és mi jöhet még Gyurcsány után?
A templomosok története
Az utolsó idők prófétája
KARÁCSONYI IMÁDSÁG
A hamis rendszerváltás
Demiurgosz, a szabadkézműves
Krisztus meghamisítói
Kinek a bulija?
Istentelen karácsonyok évadján
Távol a medanszétól
A rajnai mormon
Az özvegy fia
Az Apokalipszis lovasai
Miért nem legitim a magyar állam?
A magyar jogállam és a globalizáció
A mérgezett egér
Digitális sarlóval, kalapáccsal az Európai Únióba!
A Frigyláda és a Szentkorona-tan
Gondolatok a Gondolából
A sumér Annunaki
Az Apokalipszis lovasai
Emmerich Katalin látomásai
Magyarország globalizációja
Mancika keresztje
Elitek milliárdokkal szemben
A húsosfazék népe
A szeretet (világ)egyetemessége
Az okkult apriori
Krisztus második eljövetele (könyv)
Szegény gazdagok
Az elbeszélő történelem
A szervezett aknamunka
A süllyedő hajóról
Liberális problémáim
A mesebeli királyfi legendája
Orbán Viktor aggodalmai
Az igazság az államadósság keletkezéséről
Alkotmányellenes privatizáció
Az ötvös tüze
A rómaikori főtér romjai
A gyári hibások rémuralma
A polgár hite
Pengeélen táncoló közszolgáltatások
Szabadkőműves hiszekegy
Templomosok és szabadkőművesek
Vérlázító tízparancsolat
Magyar Köztársaság Rt.
A gyűlöletbeszéd kibeszélése
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
A bolsevik semmi halott üressége
Rózsalevél és búzakenyér
A szeretet törvénye
Önvallomás és tanúságtétel
Karácsonyi gondolatok
A pénz, vagy az ember?
Vizitdíj a pokolba
A kommunizmus gyermekbetegsége
A hazugság atyja
A forradalom még ráér
Karácsony vagy forradalom?
A magyarországi szabadkőművesség
Gyümölcséről a fát
A megkísértés lélektana
A nemzetrontás stratégiája
A vörös cégér
Az összeesküvés elmélete és gyakorlata
Világ magyarjai, egyesüljetek!
Az Antikrisztus
A fény árnyékának őrzői
A fényhozó hatalmi piramis
Bitang, kinek hazája nincs!
Felszámolók és koporsók
Genezis és degeneráció
Hatalom és pénzmosás
Bazi nagy magyar lagzi
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
Rendszerváltás és visszarendeződés
Amazonas, Sargasso és Bermuda
A sivatagi hadművelet
Boldog jövőnk: a kamatrabszolgaság
Szállunk alá a poklokra
A korgó gyomrok forradalma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Lopózva jövök el, mint a tolvaj
Ki kit győz le?
Államadósság és privatizáció
Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás
Proletárszendvics
A hiteles magyar állam rendje és szervezete
A rendszerváltás utáni államrend kérdései
Kiáltvány a soronkívüli választásokért
Nettó hazaárulás
Visszatekintés - Botcsinálta közgazdászok
Visszatekintés: Magyarország gazdasági tényszámai 1996-ban
Orbán Viktor adósság-teóriája
A hasonmások
Rendszerváltás és globalizáció
Orbán Viktor szupersztár
Mítosz, legenda és a szomorú valóság
Maradandó és múló értékek
Kiáltvány - az államadósságról
Csillagközi mag a földi grálban
Éntőlem lett e dolog
Orbán Viktor hitelrontásának mesterterve
A legkisebb közös nemzeti rossz
Hány millió magyar miniszterelnöke Orbán Viktor?
Gyermekkori emlékeim 1956-ról
Sándor András, a szabadgondolkodó (könyv)
Mi a teendő?
Mi kell a forradalomhoz?
Imádkozzunk!
A Jezowski-testamentum
Az építési tervrajz
A spontán találkozó
Megbízás különleges feladatra
Az Arany Rózsakereszt (könyv)
A hepiend balladája
Rekviem az ügynök apákért
Verseim Boross Péter születésnapjára
A sokszereplős sakkjátszma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Preventív levél a magyarokhoz
Államadósság és privatizáció
A magyar Agartha templomai
Magyarország esete 2000 éves papírusztekercsen
Sándor András próféciái
Petőfi Sándor magyar világszabadsága
Széchenyi, Kossuth, Petőfi és Deák
A rózsadombi paktum
Felzárkóztatás helyett kivéreztetés
A Drábik-egyenlet mélységei
Tönkretételünk története szakaszokban
Nemzeti katasztrófánk mozaikokban
Katolikus templomosok
Magyarország újrafelosztása
El Quro, az Antikrisztus apródja
A múlt hamis, a jövő bizonytalan
A szabadkőművesség és a francia forradalom
Családi coming out
A szigorúan titkos jegyzőkönyv
Áloé és mirha
Vérgőzös adózás
Álnevek és gúnynevek
Pályázati szemét
A klónozott madonna fia
Ellentámadás önvédelemből
Egy őrült napblogja

A Frigyláda és a Szentkorona-tan
2008.12.13, 09:55                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Czike László

A Frigyláda és a Szentkorona-tan

Drábik János „Uzsoracivilizáció” című könyvéből idézek:

1. A Szent Korona Isten ajándéka

„A Szent Korona és a Szent Korona-tan nagyon is hasonlít mindarra, amit Mózes öt könyve, a bibliai Ószövetség és a Talmud tartalmaz. A Tízparancsolatot tartalmazó két kőtáblát a magyar nép számára a Szent Korona és a Szentkorona-tan jelenti. (Szerintem: ez a hasonlat kissé erőltetett; inkább jelképezi, mint ‘jelenti’. - Cz. L.) Ebben benne van a kiválasztás gondolata. Ahogyan a Frigyládában őrzött két kő-tábla azt a szövetséget rögzíti, melyet Jahve, a zsidó nép törzsi istene kötött kiválasztott népével és annak fiaival, ugyanúgy a Szent Korona jelenti a magyar nép számára ezt a kiválasztottságot és ezt a transz-cendens dimenziót. Az a szövetség, amit Jahve kötött a kiválasztott néppel, valójában nem szerződés volt, hanem Isten ajándéka az ő népének. (Ezzel nehéz maradéktalanul egyetérteni. Analógia alapján a magyarság küldetése is felfogható ajándékként, a magyarság Istenétől. Ez viszont az Ószövetség és Újszövetség, a zsidóság és a magyarság ‘történelmi versenyéhez vezetne’, - ami értelmetlen. De a legfőbb elvi probléma, hogy ebben a ‘koncepció-keretben’ akkor mi szüksége volt Istennek a többi népre; s konkréten mi a terve a Teremtésben velük? - Cz. L.) Jézus Krisztus ezt ki is mondja: ... bárki a kiválasztott néphez tartozhat, ha felvállalja Isten parancsainak a követését. (...) A földi Jeruzsálem helyét is a mennyei Jeruzsálem foglalta el. (...)

Mindez úgy függ össze a magyar Szent Koronával, hogy miként a zsidó népet a szent könyvei, a hagyományai segítették fennmaradni a történelem viharaiban, mert a metafizikai háttér, ez a transzcendens dimenzió óriási erőt adott ennek a népnek; ugyanúgy a magyar Szent Korona is szakrális jellegű. Ez a magyar nép metafizikai háttere, természet-feletti dimenziója; az a köldökzsinór, amely összeköti a kozmikus világgal.

2. Az ősi, szakrális jogforrás

Kocsis István 2000-ben megjelent: „Magyarország Szent Koronája” című munkájában (...) felismerte, hogy miért időszerű a Szent Korona közjogi tanának megismerése, s hogy a Szent Korona miként fogható fel élő személyiségnek, miképpen tekinthető a magyar államhatalom legmagasabb alanyának. Mert a magyar Szent Koronában egyesül a törvényhozó és a végrehajtó hatalom, vagyis a mindenkori király és a politikai nemzet. A Szent Korona közjogi absztrakció, közjogi tanítás, tan, kialakult állami személyiség, az állami főhatalom jogalanya. A Szent Korona mint ilyen, foglalata és szimbóluma is egyszerre, azaz a tárgyi objektivációja is az állam felett álló JOG-oknak. Ameddig ez a történelmi alkotmány volt Magyarország valódi alkotmánya, addig a Magyarország területét alkotó föld tulajdonosa a Szent Korona volt. (...) Örökös híján az adományozott birtokok vissza is szálltak igazi tulajdonosára, a Szent Koronára. Idegen állampolgár csak honosítás után birtokolhatott földet Magyarországon, de csak birtokolhatott, a tulajdonláshoz nem volt joga. (...) Misztériumként a Szent Korona a magyar nemzet szent titka, úgy is felfogható, mint a magyar nemzet Szent Frigyládája. (...) Igen sok a hasonlóság a Szent Korona, illetve a Tóra és a Talmud között. Izraelben - csak hogy itt visszautaljunk a Szent Korona ősi tulajdonosi funkciójára! - senki nem lehet a föld tulajdonosa. Kizárólag az állam a föld egyedüli tulajdonosa, Izrael népének ezt a földet Isten adta; mindenki más csak használatra, át-menetileg veheti birtokba. A tőke szabad mozgása nem így élvezhet elsőbbséget Isten akaratával szemben! (Ugyanakkor Izraelnek nincs formális, írott alkotmánya. Ezért sok vonatkozásban a szokásjogot tartalmazó Tóra és a Talmud tölti be - a megfelelő kommentárokkal - az alkotmány és az alkotmányértelmezés szerepét. Bizonyos fokig azt is állíthatjuk, hogy Izraelben ma sincs szétválasztva az állam és az egyház, - nem nevezhető szekuláris államnak, mert nagy szerepük van a teokratikus hitvilág hagyományainak.

3. A Szent Korona a szakrális király jogutódja

A Szent Korona szakrális jogi személy, teljhatalommal bíró, mindig jelenlévő, - hasonló a Frigyládához és a benne lévő halhatatlan, szent kőtáblákhoz. Ez a magyar nép szakrális alkotmánya, a magyar nemzet ősi szuverenitásának az igazi hordozója. A Szentkorona-tan, hasonlóan a Bibliához, a Talmudhoz, átmenti későbbi korszakokba a szakrális királyság, az Istentől kapott megbízást betöltő személyiség földi léten túlmutató nagy eszményeit, mert csak így lehet híd a földi és az égi világ között. Egyedül a szakrális király uralkodhat Isten kegyelméből, csak ő tarthat méltó kapcsolatot az ÉGI VILÁGGAL. A magyar nép jelképesen felfogott ‘jeruzsálemi temploma’ a történelem során erős hatalommá vált közjog. A közjogi tanná vált Szentkorona-eszmével, azaz a Szentkorona-tannal is megerősített közjog jelenti a magyar nép templomát, az általa jelképezett erős hatalmat. A Szent-korona-tan és a történelmi alkotmány ugyanis összetartja s fenntartja a magyar nemzetet.

4. Államhatalmi interregnum

Ezért lenne ma szükség a történelmi alkotmány jogfolytonosságának a visszaállítására. A rendszerváltoztatóknak (reformkommunisták + ellenzéki kerekasztal) 1989-ben a Nyugatról kölcsönzött alaptörvény helyett vissza kellett volna adniuk a magyar nemzetnek azt a jog-folytonosságot, amely még 1944 márciusában, a német bevonulással megszakadt, és a szovjet hadsereg megszállásával továbbfolytatódott. A történelmi alkotmányával együtt a magyar nép elveszítette lelki-erőt adó transzcendens dimenzióját. A zsidó nép története a legjobb példa, milyen erőt jelent a természetfeletti dimenzió megőrzése és élő tanításként érvényesülő, közjogi megtartása. Pótolhatatlan közösség-formáló, államalkotó, nép-és nemzetmegtartó erő! Erről mondtak le a rendszerváltók egy szedett-vedett, toldozott-foldozott, eklektikus alap-törvény összeeszkábálásával. Az önjelölt személyek által rögtönzött szöveg többek között lehetővé tette a magyar állampolgárok közös vagyonának (értsd: a társadalmi tulajdonnak! - Cz. L.) az osztogató-fosztogató elkótyavetyélését a nemzetközi pénzoligarchia és hazai komprádor-kiszolgálói részére. (Értsd: a nemzet-stratégiai kérdéseket is egyszerű többséggel döntötte és dönti el az Országgyűlés. Csupán a pontosság kedvéért: államadósság, eladósodás, hitelfelvétel vagy a társadalmi tulajdon privatizációja generális kérdésében a magyar Országgyűlés soha nem szavazott; - ezeket a ‘döntéseket’ egyszerűen eldugták az állami költségvetés ‘operatív tételei’ közé, mintha taktikai ügyek lennének csak.)

5. A közjogi káosz szervezői

A háttér-világhatalom központi magvát képező nemzetközi pénzügyi közösségnek szüksége van többek közt zárt társaságokra, félig titkos és fegyelmezett közösségekre, - mint például a szabadkőművesség. A pénzgazdaság kamat-kapitalista rendje könnyebben bevezethető és fenntartható egy belső összetartó erő, és a múltban megkapaszkodó gyökerek és hagyomány nélküli országban. A nemzetközi pénzkartell által kívánatosnak tartott kétpólusú társadalomnak (komprádor elit + vagyon, hatalom és beleszólás nélküli tömegek; - illetve alternatívák nélküli ‘váltó-kormányzat’, amely az elit ‘A’ és ‘B’ csapatából áll) atomizálódott embermasszára van szüksége öntudatos közösségek, és erős történelmi tudattal rendelkező nép és független állam helyett.”

6. A Szent Korona jogi személyisége

„A Szent Korona egy államok és népek feletti nemes, azaz JOG-okkal rendelkező absztrakt hatalmi képződmény, amelynek bonyolult jogi személyisége van. A Szent Korona azért szent, amiért szent a Frigy-láda a benne lévő kőtáblákkal, vagyis Istentől kapta meghatározott céllal, üzenettel a magyar nemzet; - ugyanúgy, ahogyan a kőtáblákat is Jahvétól kapta Mózes útján Izrael népe. Ahogy’ Mózes közvetítette Izrael népe felé Jahve Élő Igazságát, az egyetlent, a legyőzhetetlent; ehhez hasonlóan a Szent Korona közvetíti a magyar nép és a nemzet felé az Isten szándékait érvényesítő legnagyobb Erőt, s legszilárdabb Hatalmat. Az Égi Élő Igazság, vagyis az Isten szándékait érvényesítő legnagyobb erő, ez nem más, mint a magyarok Istene. Ahogy a zsidó népnek is megvolt a maga törzsi istene, ugyanúgy a magyar népnek is megvolt a maga istene, a magyarok istene. A régi magyar küldetés-tudatban, amely hasonlít Izrael népe küldetéstudatához; a magyarság különleges hivatása ennek az Égi Élő Igazságnak a méltó szolgálata. A Szent Koronát az angyal hozta. A mózesi kőtáblák parancsait Isten adta át Mózesnek a Sínai-hegyen. Mindkettő a néphit kérdése. De ez a hit nemzetfenntartó, közösségépítő erő, mely a benne hívőt képessé teszi arra, hogy önmagát felülmúló, nemes tetteket hajtson végre és különleges elhivatottságú életvitelre serkenti. Ezért aztán nem lehet babonaként elvetni és nevetségessé tenni a hitet a Szent Korona (tan) mindenekfelettiségében, sérthetetlenségében, Istentől származásában s eredetében. A Szent Korona tulajdona volt Magyarország. Ha nincs Szent Korona, akkor Magyarország bárkinek elidegeníthető s bárki a tulajdonosa lehet. A Szent Korona a JOG objektivációjaként a király és a politikai nemzet felett álló absztrakt jogi személyben fejeződik ki. Benne objektivizálódik tartalomként a magyar nemzet egészét meg-illető, képviselő, kifejező és megtestesítő legfőbb hatalom: a magyar nép szuverenitása!

7. Az Ég egy összetört darabja

Az Európai Únióba való belépéssel ez a szakrális és jogi szuverenitás került örökre veszendőbe. A Szent Korona ugyanis a magyar nemzet legmagasabb szintű megtestesülése. Isten (és az ember) kozmikussá tágult dimenziója, amelyben az evilági magyar nép, mint szakrális tárgyban egyesül. A Szent Korona a magyar nemzet transzcendens dimenziója, az Ég egy darabja. Ez köti össze a véges magyar létet az örökké tartó kozmikus léttel. Miért is ne lehetne a magyar népnek ily’ saját nemzetfenntartó misztériuma, saját mitológiája?! (...) A Szent Korona ebben az értelmezésben a magyar nemzet fennmaradásának, létének a szent titka. Az Isten gondolata a magyar létről, a magyar küldetésről ezen a világon. Ha tanulmányozzuk, úgy apránként fel-fedezhetjük, miért hozta Isten létre a magyar nemzetet, és mi ennek a magyar nemzetnek a differentia specificája, vagyis mik azok a csakis reá jellemző különleges tulajdonságok, melyek minden más néptől és nemzettől megkülönböztetik. A létében mindig fenyegetett magyarság a Szent Koronával, mint közösségfenntartó és megőrző erővel, ebbe belekapaszkodva eredményesen tudna védekezni, mert a nemzeti ön-védelem szakrális, absztrakt letéteményese szellemileg is létező ható-erő. A Szent Korona révén lesz a magyar Isten népévé (?!), s válik ugyanúgy beavatott (?!) néppé, amint Isten választott népe lett Izrael lakossága. Ez a magyar nép isteni titka. Aki ebbe a titokba bele tud pillantani, aki annak legalább egy részét megérti, beavatást nyer, és részesül a magyarrá válás (?!) misztériumában.”

8. Az idézet értelmezése

A Szent Korona szakrális jelentéssel bír, azonban semmiképpen nem ‘analóg’ Mózes kőtábláival, amelyekre az egész emberiség Istentől kapott törvényeit, Tízparancsolatát véste fel. A Tízparancsolat nem jelképes üzenet, hanem Isten valóságos előírásait tartalmazza az egész emberiség, tehát minden nép minden fia és leánya számára. A Szent Korona - mint egyfajta szakrális, népet összetartó ‘erő’ szimbóluma - csak a magyar nép számára bír kultikus, jogi és egyéb jelentőséggel, a többi nép számára nem mond, és nem is jelent semmit. Maximum annyit - ez sem kevés! -, hogy a magyar haza, a magyar föld csak a magyaroké, és így senkinek nincsen joga ‘jogot formálni’ rá, még ‘globalizációs illetve integrációs áron’ vagy ‘magasabb érdekekre’ (únió) történő hivatkozással sem. Ehhez, és ennek jogelméleti meg-alapozásához nincs szükség rá, hogy a többi népek kötelesek legyenek ‘ugyanúgy’ tisztelni a mi Szent Koronánkat, mint ahogy minden nép, amelyik kereszténynek vallja magát, egyformán köteles elismerni és megtartani Isten érvényes ószövetségi törvényét, Tízparancsolatát.

9. Jézus a megújult törvényről

Mindezt Jézus ekként erősíti meg az Újszövetségben (Mt. 5, 17-20.): „Ne gondoljátok, azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem azért jöttem, hogy megszüntessem, hanem, hogy tökéletessé tegyem. Bizony mondom nektek: míg ég és föld fönnáll, egy ‘i’ betű vagy egy vesszőcske sem marad el a törvényből, hanem beteljesedik az egész. Aki tehát csak egyet hagy is el a legkisebb parancsok közül, és így tanítja az embereket, az igen kicsi lesz a mennyek országában. Aki viszont megtartja és tanítja azokat, az nagy lesz a mennyek országában. Ezért mondom nektek: ha élet-szentségetek fölül nem múlja az írástudókét és a farizeusokét, - nem juttok be a mennyek országába.”

10. A magyar nép küldetése

A Szentkorona-tant nem lehet a Tóra, vagy a Tízparancsolat rangjára emelni, miként a Szent Koronát (mint szakrális jelképet) sem a mózesi kőtáblák rangjára. Képzeljük el: ha például az angolok bebizonyítják, hogy ‘az igazi Isten kardja az Excalibur volt’, amit Arthur királyuk ‘az angol Istentől’ kapott, és mondjuk a mesebeli Merlin sem ‘démoni varázsló’ volt, hanem például Gábriel arkangyal, akkor ‘mégiscsak igazuk lehet-lesz, amikor a magyar hazát elprivatizálják’... És vége-hossza nem lesz az utólag feltalált ‘isteni eredeteknek’; végül annyi evangélium lenne, ahány legenda és nemzeti mondavilág! A magyar népet nem lehet, és nem is kell semmilyen értelemben (küldetéstudat) fölébe emelni az összes többinek; - annál is kevésbé, mert ‘szakrális értelemben és egyetemes vallási vonatkozásban’ is csak egyetlen-egy kiválasztott nép létezik, mégpedig az isteni kinyilatkoztatás, a Biblia alapján: a zsidó. Ha ezt a tényt kétségbe vonnánk, úgy egyrészt Isten akaratával, másrészt a vallás-és kultúrtörténeti emlékekkel is szembe kerülnénk. A magyar népnek sem oka, sem joga nincsen rá, sem célja nem lehet, hogy kvázi ‘revánsot húzzon’ a bibliai zsidó néppel, vajon melyikük áldozata kedvesebb az egy Isten előtt! Az új szövetségben, Krisztusban minden nép egyesül, függetlenül attól, milyen szerepet is játszott az Ószövetség korában. A magyarok ‘újszövetségi küldetése’ egészen más. A magyar népnek - noha ezerszer is legyőzték, meg-tizedelték és szétszórták az ellenségei (a besenyő, a tatár, a török, az osztrák, a német, az orosz és ma a multinacionális tőke) - csak Isten segítségével, azért sikerült mindmáig fennmaradnia, hogy a világ végezete, a végidők közeledte felé, közel a végítélethez: a globalizált világállam élő lelkiismerete legyen, és példát mutasson a népeknek az (emberi és nemzeti) önazonosság, a kereszténység megőrzésében.

Vác, 2004. augusztus 21.

Czike László

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Tábori posta
Kurán Gergo balladája
Induló - Ébredj magyar! (Kárpátia)
Legfrissebb írások:
Fordulat-e a NEEM
Dr. Bene Gábor: Viszlát, kétharmad?
A Trianoni-diktátumot mindenkinek illene ismernie
A felelősségteljes értelmiségi lét fontosságáról In memoriam Paál István
Adója 1 %-ával kérjük, támogassa a Szent László Király Alapítványt
Pünkösd ünnepéhez kapcsolódó régi népszokások
ELFELEJTETT ÜNNEP!
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014