Rovat: Czike László
Cikkek száma: 190
 
Tartalom:
Intelem a magyarokhoz a végidőkben
JOBBIK IGAZSÁGOK és HAMIS ILLÚZIÓK
Fekszem az ágyon
Levél Vona Gábornak
Kényszerpályák, tévutak
A betiltott esszé utóélete
Míg a Nobel...
A lányaimat
Rendszerváltó szabadkőművesek
Az eredeti bűn II.
A megkísértés lélektana
Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
Tizenkét pont
Vádirat a "tudásalapú" társadalom ellen
A meg nem alkuvók hite
Keresztények és demokraták
A pokol legmélyebb bugyra (könyv)
Szakértői jelentés az 1998. évi zárszámadásról
Államadósság és privatizáció összefüggései (könyv-2.)
A rendszerváltás politikai gazdaságtana (könyv-1.)
A szeretet törvénye (könyv)
Orbán Viktor újjászületése
Csillagközi mag a földi grálban (könyv)
Szállunk alá a poklokra (könyv)
Magyarország globalizációja (könyv)
Népi demokráciából részvényköztársaság
Átalakulás és rendszerváltás a Magyar Erdőben (állatmese)
A világállam gyarmati kasztrendszere
A jóléti rendszerváltás
A nem legitim hatalom
A magyar nép körkörös megvezetése
Népesedés és család
Magyarország újrafelosztása (könyv)
A Sátán füstje az Úr házában
Fityiszt a hebefrén hablatyolónak!
Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?
A Magyar Televízió köszolgálatisága
Szelid identitás
A pánik és a remény világrendje
Jézus, mint esszénus beavatott
Modern Ábrahám és Izsák: A vírus
De vajon melyik róka farka?
Pénteken egésznapos BKV-sztrájk
Ki és mi jöhet még Gyurcsány után?
A templomosok története
Az utolsó idők prófétája
KARÁCSONYI IMÁDSÁG
A hamis rendszerváltás
Demiurgosz, a szabadkézműves
Krisztus meghamisítói
Kinek a bulija?
Istentelen karácsonyok évadján
Távol a medanszétól
A rajnai mormon
Az özvegy fia
Az Apokalipszis lovasai
Miért nem legitim a magyar állam?
A magyar jogállam és a globalizáció
A mérgezett egér
Digitális sarlóval, kalapáccsal az Európai Únióba!
A Frigyláda és a Szentkorona-tan
Gondolatok a Gondolából
A sumér Annunaki
Az Apokalipszis lovasai
Emmerich Katalin látomásai
Magyarország globalizációja
Mancika keresztje
Elitek milliárdokkal szemben
A húsosfazék népe
A szeretet (világ)egyetemessége
Az okkult apriori
Krisztus második eljövetele (könyv)
Szegény gazdagok
Az elbeszélő történelem
A szervezett aknamunka
A süllyedő hajóról
Liberális problémáim
A mesebeli királyfi legendája
Orbán Viktor aggodalmai
Az igazság az államadósság keletkezéséről
Alkotmányellenes privatizáció
Az ötvös tüze
A rómaikori főtér romjai
A gyári hibások rémuralma
A polgár hite
Pengeélen táncoló közszolgáltatások
Szabadkőműves hiszekegy
Templomosok és szabadkőművesek
Vérlázító tízparancsolat
Magyar Köztársaság Rt.
A gyűlöletbeszéd kibeszélése
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
A bolsevik semmi halott üressége
Rózsalevél és búzakenyér
A szeretet törvénye
Önvallomás és tanúságtétel
Karácsonyi gondolatok
A pénz, vagy az ember?
Vizitdíj a pokolba
A kommunizmus gyermekbetegsége
A hazugság atyja
A forradalom még ráér
Karácsony vagy forradalom?
A magyarországi szabadkőművesség
Gyümölcséről a fát
A megkísértés lélektana
A nemzetrontás stratégiája
A vörös cégér
Az összeesküvés elmélete és gyakorlata
Világ magyarjai, egyesüljetek!
Az Antikrisztus
A fény árnyékának őrzői
A fényhozó hatalmi piramis
Bitang, kinek hazája nincs!
Felszámolók és koporsók
Genezis és degeneráció
Hatalom és pénzmosás
Bazi nagy magyar lagzi
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
Rendszerváltás és visszarendeződés
Amazonas, Sargasso és Bermuda
A sivatagi hadművelet
Boldog jövőnk: a kamatrabszolgaság
Szállunk alá a poklokra
A korgó gyomrok forradalma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Lopózva jövök el, mint a tolvaj
Ki kit győz le?
Államadósság és privatizáció
Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás
Proletárszendvics
A hiteles magyar állam rendje és szervezete
A rendszerváltás utáni államrend kérdései
Kiáltvány a soronkívüli választásokért
Nettó hazaárulás
Visszatekintés - Botcsinálta közgazdászok
Visszatekintés: Magyarország gazdasági tényszámai 1996-ban
Orbán Viktor adósság-teóriája
A hasonmások
Rendszerváltás és globalizáció
Orbán Viktor szupersztár
Mítosz, legenda és a szomorú valóság
Maradandó és múló értékek
Kiáltvány - az államadósságról
Csillagközi mag a földi grálban
Éntőlem lett e dolog
Orbán Viktor hitelrontásának mesterterve
A legkisebb közös nemzeti rossz
Hány millió magyar miniszterelnöke Orbán Viktor?
Gyermekkori emlékeim 1956-ról
Sándor András, a szabadgondolkodó (könyv)
Mi a teendő?
Mi kell a forradalomhoz?
Imádkozzunk!
A Jezowski-testamentum
Az építési tervrajz
A spontán találkozó
Megbízás különleges feladatra
Az Arany Rózsakereszt (könyv)
A hepiend balladája
Rekviem az ügynök apákért
Verseim Boross Péter születésnapjára
A sokszereplős sakkjátszma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Preventív levél a magyarokhoz
Államadósság és privatizáció
A magyar Agartha templomai
Magyarország esete 2000 éves papírusztekercsen
Sándor András próféciái
Petőfi Sándor magyar világszabadsága
Széchenyi, Kossuth, Petőfi és Deák
A rózsadombi paktum
Felzárkóztatás helyett kivéreztetés
A Drábik-egyenlet mélységei
Tönkretételünk története szakaszokban
Nemzeti katasztrófánk mozaikokban
Katolikus templomosok
Magyarország újrafelosztása
El Quro, az Antikrisztus apródja
A múlt hamis, a jövő bizonytalan
A szabadkőművesség és a francia forradalom
Családi coming out
A szigorúan titkos jegyzőkönyv
Áloé és mirha
Vérgőzös adózás
Álnevek és gúnynevek
Pályázati szemét
A klónozott madonna fia
Ellentámadás önvédelemből
Egy őrült napblogja

Demiurgosz, a szabadkézműves
2008.12.22, 10:34                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Czike László

Demiurgosz, a szabadkézműves

Krisztus evangéliumi szavainak hitelességét legfőképp az mutatja meg, amikor is bárki földi halandó hevesen protestálni próbál ellenük. Nyomban megtapintható az evilági, földhözragadt kényelmi szempont, az anyagias életvitel érdeke, az a mentalitás, amelynek révén valaki a két ellentétes (földi és égi) karriert egyaránt sikerrel kívánja, próbálja, erőszakolja befutni. Pedig bizony nem lehet egyszerre szolgálni Krisztusnak s a Mammonnak: könnyebb a tevének átmennie a tű fokán, mint a gazdagnak bejutnia a Mennyországba...

A probléma a legkevésbé sem Krisztus szavaiban van.

A Köpönyegforgató leggonoszabb színészi alakítása, egyszersmind a végső idők közeledtének a legbiztosabb jele, amikor az Antikrisztus felölti Krisztus ruháját...

Az elmondottakhoz már csak az Evangélium szavait lehet hozzátenni:

„Ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de a lelket nem tudják megölni. Inkább attól féljetek, aki a lelket, meg a testet is pokolba taszíthatja!” (Mt.10, 28-29.)

Óvakodjatok a hamis prófétáktól! „Szeretteim ne higgyetek minden léleknek! Vizsgáljátok meg a lelkeket, vajon Istentől valók-e, mert sok hamis próféta lépett föl a világban. Az Istentől való lélek erről ismerhető föl: Minden lélek, amely vallja, hogy Jézus Krisztus testben jött el, Istentől van. Minden olyan lélek viszont, amely nem vallja Jézust, nem Istentől való. Ez az Antikrisztus szelleme, akiről hallottátok, hogy eljön, sőt, már a világban is van. Ti Istentől vagytok, gyermekeim, és győzedelmeskedtetek azon. Hiszen, ha bennetek van, hatalmasabb, mint az, aki a világban van. Azok e világból valók, azért is beszélnek e világról, és a világ hallgat rájuk. Mi Istentől vagyunk. Aki ismeri Istent, hallgat ránk. Aki viszont nem az Istentől való, nem hallgat ránk. Így különböztetjük meg az igazság szellemét a hamisság szellemétől.” (1 Jn. 4,1-6.)

*****

Az Antikrisztus = Krisztus hasonmása. Klónozni fognak egy nőt, - vagyis egy anya megszüli a hasonmását. És ez a hasonmás majd megszüli Demiurgoszt, az Antikrisztust. Sőt, - lehet, hogy ez az ‘anya’ már régen megszületett, sőt be is érett szörnyű ‘küldetése’ beteljesítésére.

Szent Hildegárd látomástrilógiájának első kötetében, a Liber Sciviasban világias kifejezésekkel ím ez áll: „Vaginájában szörnyű és koromfekete, izzó tekintetű fej jelent meg, fülei akár a szamáréi, orrlyukai s szája akár az oroszlánéi... A fejhez csatlakozott valami, ami nagy rakás ganéjhoz hasonlított. Aztán felemelkedett a hegy tetejére, és megpróbált felszállni az ég magasába. Hirtelen mennydörgés hallatszott és egy hatalmas erő akkorát taszított a fejen, hogy lebukott a hegyről, és egyszersmind a páráját is kiadta.”

A ‘Demiurgosz’ görög név jelentése az Idegen Szavak Szótárából: „Világteremtő szellem, a világ isteni vagy természetfeletti (?!) létrehozója - annyi mint: ‘kéz-műves’...” Az idézett definíciónak leginkább a középkori katarok hite felel meg, akik szerint ezt a földi világot a Sátán teremtette. Néha nekünk is - ma főleg - úgy tűnhet: igazuk volt! Az igazság mégsem ez, jól tudjuk az Ó és az Újszövetségből.

Az anyagi és a szellemi világot maradéktalanul Isten teremtette. A megváltás - hasonlóan a szeplőtelen fogantatáshoz - isteni közbeavatkozás volt, üdvözülésünk lehetőségének a biztosítása érdekében. Krisztus - a földi küldetése beteljesítése után - visszatért a Mennyekbe az Atyához, tehát (vigasztalásul és megerősítésül a Szentlélek oltalmára bízva, de) ‘magára hagyta’ az emberiséget, hogy az általa el-ültetett mag megfoganjon, kicsírázzék, szárba szökkenjen, - és a virágzás után bő termést, jó gyümölcsöt hozzon. Visszatéréséig interregnumot hagyott maga után, ami alatt kifejlődhetett a Sátán uralma... Demiurgosz - annyi, mint: ‘kézműves’.

A katarok hitét e jelentéssel összevonva: a Sátán volt az első szabad-kézműves.

Ha valaki azt hinné, hogy az egész, úgy, ahogy van, nem egyéb history-fiction-nél, és a Grál utáni történelmi vesszőfutást is lazán besorolja például az ‘Ómen’-filmek közé; - az hatalmasat téved!

De mégis, mi lehet a Szent Grál? A Grál, amelyet már a templomos lovagok is kerestek a jeruzsálemi Salamon-templom romjai alatt, sőt, amelyet még a szabad-kőművesek is keresnek mind a mai napig? Következtessünk indirekt módon, - a legvalószínűtlenebbtől a valószínűig. Olyan titkos iratok, amelyek Krisztus élet-történetét merőben más (a Kinyilatkoztatással abszolút ellentétes) megvilágításba helyeznék, nem lehetnek, - mert az 1940-es években megtalált kumráni tekercsek megfejtett tartalma szinte teljes egészében a Szentírás ismert szövegét támasztja alá. Krisztus holtteste sem lehet, mert Jézus feltámadott, és mint Isten-ember, az üdvözült testében tért meg az Atyához; - ‘holtteste’ így e földben nem nyugszik. Ha mégis a holttestét ‘keresik’, annak nagyon nyomós oka lehet, ami hamarosan ki is derül. Azt sem tartom valószínűnek, hogy a Grál valamilyen elvont értelmet fedjen - mint például ‘származás’, ‘vérvonal’ vagy ‘az egész emberiség’-, pláne, valami olyat, ‘ami kvázi megtalálhatatlan’! Legvalószínűbb, hogy a Grál ‘fizikai létező’, vagyis aminek a legenda leggyakrabban, legkonkrétebben, valószerűen említi: a Jézus Krisztus kifolyt vérét felfogó kehely, edény; - de vélhetőleg még ez is csak egyféle szimbolizmusra hajlamos és földhöz ragadt ‘szabadkőműves megközelítés’, és valójában a Grál: Krisztus vére!

Induljunk ki abból, hogy ‘a valószínű történelmi cselekmény’ mit is vár el a Grál megtalálásától? A válasz megdöbbentő: valamely, előre legyártott világuralmi terv - ‘építési tervrajz’ - megvalósításának tökéletes és egyidejű legitimációját. Olyan legitimációját, mellyel még a legbigottabb keresztények sem szállhatnak szembe. Egy olyan ördögi terv legitimációját, amely a transzcendens, isteni vérvonal fel-használásával egy evilági földi, egyközpontú világállam létrehozását alapozza meg. Ha egy centralizált világállamra Isten is áldását adja, hisz ‘saját vérét’ ülteti annak a trónjára: nincs többé apelláta. Kézenfekvő, hogy a Grált, Jézus Krisztus szent vérét - ha megtalálnák - rettenetes sátáni célra akarják felhasználni.

Amikor az ember tudományosan és technikailag eléri, hogy képes beavatkozni az élet természetes öröklődési rendjébe - akkor és ott megálljt kell parancsolni! Egyetlen-egy embernek sincs (nem lehet) felhatalmazása arra, hogy az ember genetikai örökségét, alapvető életfolyamatait manipulálja! De különösen arra nincs (nem lehet), hogy a génmanipulációt egy zártkörű elit világuralmi céljai eléréséért, a napi politika, sőt az emberi történelem befolyásolására használja fel. A Sátán azonban úgy ‘hiszi’, hogy neki ‘van’ erre felhatalmazása! Sőt, bele is kell avatkoznia a genetikus folyamatokba, ha el akarja érni, hogy egy földi anya a méhében hordja ki a Sátán fattyát, az Antikrisztust. Ez az anya csak egy klónozott nő, egy „hasonmás” (másolat) lehet, mert a természetes, Istennek tetsző módon fogant anya Istentől kapott lélekkel rendelkezik; - a személyisége ezért nem lehet képes és alkalmas ‘a sátánfattyú’ kihordására. Az Evangélium szent szavaival:

„Gyermekeim, itt az utolsó óra! Amint azt hallottátok, eljön az Antikrisztus. Eddig is sok Antikrisztus támadt. (...) Közülünk kerültek ki, de nem tartoztak közénk. Ha közénk tartoztak volna, köztünk is maradtak volna. Rajtuk kellett nyilvánvalóvá lennie, nem mindnyájan tartoznak közénk. (...) Ti ismeritek, s tudjátok, hogy semmi hazugság nem származik az igazságból. Ki a hazug, ha nem az, aki tagadja, hogy Jézus a Messiás? Az Antikrisztus: tagadja az Atyát és a Fiút. Mindaz ugyanis, aki tagadja a Fiút, nem ismeri el az Atyát sem. Aki megvallja a Fiút, elismeri az Atyát is. Maradjon meg bennetek, amit kezdettől fogva hallottatok. Ha megmarad bennetek, ti is megmaradtok a Fiúban és az Atyában. Az ígéret, amelyet ehhez fűzött, az örök élet. Ezt akartam írni nektek azok miatt, akik félrevezetnek. Ami titeket illet, maradjon meg bennetek a tőle kapott kenet. Más tanítóra nincs szükségetek: bármire is tanítson az ő kenete, az igaz, és nem hazugság. Maradjatok tehát őbenne, amint tanította. Igen, gyermekeim, maradjatok őbenne, hogy amikor megjelenik, bizalommal töltsön el, és eljövetelekor meg ne szégyenüljünk.” (1 Jn. 2, 18-28.)

A Sátán most a tudományt és a technikát állítja saját szolgálatába, hogy keresztül-húzhassa a megváltás isteni tervét. A kitüntetett pillanatok közé tartozik, amikor valamennyien megérthetjük, miért is volt tilos ‘az első emberpárnak’ gyümölcsöt, almát ennie a Tudás Fájáról. Ím, most eljött az igazság pillanata! Sem a teremtett világról alkotott összképünkbe, sem a keresztény hitvallásunkba nem fér bele a klónozás semmilyen formája. Hithű vallásos ember - bármilyen világvalláshoz tartozzék is - nem fogadhatja el az ember klónozását, mert az alapjaiban sérti emberi méltóságát és Isten-hitét! Mint az újsághírekből már évek óta ismeretes: valahol a Földközi-tengeren cirkál egy hajó, egy úszó embermásoló ‘vámszabad-terület’ - a Sátán yachtja! - s a fedélzetén egy dúsgazdag, ‘őrült’ olasz professzor senkitől sem zavartatva végezheti tiltott kísérleteit, melyekkel gyakorlatilag Hitler és doktor Mengele nyomdokain halad (ez Joseph Ratzinger bíboros, a Vatikán Hittani Kongregációja vezetőjének a hivatalos véleménye).

Antinori klónozott emberi embrió fényképét akarja bemutatni. (A név: nomen est omen - baljós előjel.) A baljós név magában hordozza az ‘anti’-előtagot, ami - idézem az Idegen Szavak Szótárából - „valamivel való szembenállást” jelent. A ‘nória’-utótag „serleg vagy puttony” jelentéssel bír, ami utalhat a Szent Grálra, a kehelyre, - amelyben a templomos-szabadkőműves legendárium szerint Jézus Krisztus vérét fogták fel. Az Antinori-név így egy felvett, ‘gonosz-rituális’ ómen lehet, amelynek a kifejtett jelentése: a sátáni ember, aki a Grál szent tartalmának, Krisztus szent vérének ellensége, aki létrehozza a vallástörténeti hibrid-gnómot, a léleknélküli, emberlánya-szülte Frankenstein-anyát, aki ‘ellen-méhéből’ majd megszüli a Gonosz Embert, az Antikrisztust...

Az olasz professzor 20 fős orvoscsoportja élén kétszáz nő méhébe klónozott embriókat ültet be. Ha kísérlete sikerrel jár, megszülethet az első klónozott ember.” Létező fenyegetés-e, hogy ellenőrizetlen klónozás következtében szembe fogunk magunkkal jönni az utcán? „Óriási nemzetközi felháborodást váltott ki Antinori bejelentése. Ratzinger bíboros, a Szentszék Hittani Kongregációjának prefektusa bírálta Antinori kísérletét, mondván: „Hitlert akarja utánozni.” A bíboros szerint: „a gyermekek fénymásolása = náci téboly”. Jack Scarisbrick professzor, az abortusz-ellenes Life-csoport elnöke elmondta: „az emberi élet méltóságán aluli, hogy emberi lényeket gyártsanak laboratóriumban.” Ámde Antinori a vallásos ellenérveket nem fogadja el, cáfolja, hogy Isten szerepébe akarna lépni. A klónozás szerinte nem vallási kérdés.”

A legszörnyűbb ómen azonban a fenti internetes idézetek utánra kívánkozik. Az intézetet, ahol a híres Dolly-bárányt klónozták, így hívják: Edinburghi Rosslyn Intézet! A Rosslyn-kápolna kitüntetett hely, ahol a Skóciába menekült templomos lovagok - a Sinclairek legendája szerint - a Szent Grált elrejtették. Amennyiben a Szent Grál a kereszthalált halt Jézus Krisztus vérének nyomait tartalmazza, akkor a Dolly-bárányt klónozó kutatóintézet és az Isten Báránya vérének rejtekhelye azonos névre - Rosslyn - hallgat! Ez fátum, gonosz vicc, vagy véletlen egyezés?!

Bármely biológiai szervezet, élőlény reprodukálható egyetlen sejtjéből, amelynek a sejtmagja és az öröklődési anyaga sértetlen. A klónozáshoz felhasználható sejt akár egy vérsejt is lehet. A Sátán a végső, legnagyobb alakítására készül: az Anti-krisztus Jézus Krisztus képmásaként fog megjelenni, hogy elcsábítsa a maradék keresztényeket is. A klónozott lélektelen nő a Krisztus véréből, a Szent Grálból klónozott Antikrisztust fogja a világra hozni - aki külsőre Jézusra hasonlít, de isteni lelke megüresedett helyére maga a Sátán költözik be...

John Hogue írja ‘Az utolsó pápa’ című könyvében, Bingeni Szent Hildegárd: ‘Az utolsó napok és az Antikrisztus bukása’ című, leghíresebb látomását felidézve: „A skandináv-germán végítélet a szürke farkas korában következik majd be. A látomás eljövendő, katolikus származású, XX. századi zsarnok szürke, katonai egyenruháját és kabátját idézi, akinek a keresztneve a germán ‘adolphus’, azaz ‘farkas’ szóból származik. Az öt zsarnok egy Krisztus-hasonmás (azaz: klón!) előfutárai, - úgy is mondhatnánk: az Antikrisztusé. A Bingeni Szent Hildegárd látomásában Krisztus egy szűz (Szűz Mária), az Antikrisztus pedig egy szajha (a klónozott Madonna?!) fia - buja, szex-őrült bitorló, aki a második eljövetel Krisztusaként pózol, és majd azt terjeszti magáról, hogy egy szűz szemérmes gyermeke, és képes feltámasztani a holtakat. A csalót két ítéletnapi próféta, Éliás és Énok veszi alaposan szemügyre, akiket az Isten azért akar a Földre küldeni, hogy megakadályozzák az Anti-Krisztus uralomra jutását. Ez a két próféta még egy utolsó esélyt ad az emberiségnek, hogy megláthassa az Anti-krisztus igazi valóját, mielőtt a Gonosz fia - magát az Isten Fiának hazudva - mártírrá teszi őket. Bingeni Szent Hildegárd figyelmezteti kora papjait, hogy az Antikrisztus az egyházon belülről kerül majd ki. A jóslatainak eme pontját festménye támasztja alá érzékletesen, amelyen az egyházat egy Eklézsiának el-keresztelt, glóriás, koronás asszonyként ábrázolja, akinek a széttárt karjait egy aranyozott köntös díszíti. De lám, az Anyaszentegyház szentje bugyogó nélkül áll előttünk...! Ezután Bingeni Szent Hildegárd egy középkori egészségügyi szakértő alaposságával leírja, mára híressé vált rajzai segítségével illusztrálja is Eklézsia belső romlottságát. Ami például a lábai között látszik tenyészni, az akár minden idők legszörnyűbb tripperének tűnhet. Az Anyaszentegyház fan-szőrzete és szeméremajkai egy szőrös arcot, a szorosra zárt ajkak közül elő-villanó, éles fogú, torz szörnyeteget formáznak, a szörnyeteg Antikrisztust.”

A szabadkőművesség okkult ideológiai alapvetése, építési tervrajza helyett az Úr Jézus szavainak, evangéliumának a forgatását ajánlom:

Atyám adja az igazi mennyei kenyeret. Ez az Isten kenyere, amely leszállt a mennyből és életet ad a világnak. Én vagyok a világ kenyere. Aki hozzám jön, nem éhezik többé, és aki bennem hisz, nem szomjazik soha. Annak, aki küldött engem, az az akarata, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem föltámasszam az utolsó napon. Atyám akarata, hogy mindaz, aki látja a Fiút és hisz benne, mindörökké éljen. Én föltámasztom az utolsó napon. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, és mégis meg-haltak. Itt a mennyből alászállott kenyér, hogy aki eszik belőle, meg ne haljon. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, melyet adni fogok, az én testem a világ életéért. Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem jut az Atyához, csak énáltalam. Ha ismernétek engem, Atyámat is ismernétek. Mostantól ismeritek és látjátok Őt.” (Jn. 6, 32-51. és Jn. 14, 6-7.)

Vác, 2004. október 12.

Czike László

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Esküszünk
Madárka, madárka
1956. okt. 23. - Budapest utcáin 1.
Legfrissebb írások:
KÖZGAZDASÁGI ESTI MESE
Fordulat-e a NEEM
Dr. Bene Gábor: Viszlát, kétharmad?
A Trianoni-diktátumot mindenkinek illene ismernie
A felelősségteljes értelmiségi lét fontosságáról In memoriam Paál István
Adója 1 %-ával kérjük, támogassa a Szent László Király Alapítványt
Pünkösd ünnepéhez kapcsolódó régi népszokások
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014