Rovat: Czike László
Cikkek száma: 190
 
Tartalom:
Intelem a magyarokhoz a végidőkben
JOBBIK IGAZSÁGOK és HAMIS ILLÚZIÓK
Fekszem az ágyon
Levél Vona Gábornak
Kényszerpályák, tévutak
A betiltott esszé utóélete
Míg a Nobel...
A lányaimat
Rendszerváltó szabadkőművesek
Az eredeti bűn II.
A megkísértés lélektana
Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
Tizenkét pont
Vádirat a "tudásalapú" társadalom ellen
A meg nem alkuvók hite
Keresztények és demokraták
A pokol legmélyebb bugyra (könyv)
Szakértői jelentés az 1998. évi zárszámadásról
Államadósság és privatizáció összefüggései (könyv-2.)
A rendszerváltás politikai gazdaságtana (könyv-1.)
A szeretet törvénye (könyv)
Orbán Viktor újjászületése
Csillagközi mag a földi grálban (könyv)
Szállunk alá a poklokra (könyv)
Magyarország globalizációja (könyv)
Népi demokráciából részvényköztársaság
Átalakulás és rendszerváltás a Magyar Erdőben (állatmese)
A világállam gyarmati kasztrendszere
A jóléti rendszerváltás
A nem legitim hatalom
A magyar nép körkörös megvezetése
Népesedés és család
Magyarország újrafelosztása (könyv)
A Sátán füstje az Úr házában
Fityiszt a hebefrén hablatyolónak!
Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?
A Magyar Televízió köszolgálatisága
Szelid identitás
A pánik és a remény világrendje
Jézus, mint esszénus beavatott
Modern Ábrahám és Izsák: A vírus
De vajon melyik róka farka?
Pénteken egésznapos BKV-sztrájk
Ki és mi jöhet még Gyurcsány után?
A templomosok története
Az utolsó idők prófétája
KARÁCSONYI IMÁDSÁG
A hamis rendszerváltás
Demiurgosz, a szabadkézműves
Krisztus meghamisítói
Kinek a bulija?
Istentelen karácsonyok évadján
Távol a medanszétól
A rajnai mormon
Az özvegy fia
Az Apokalipszis lovasai
Miért nem legitim a magyar állam?
A magyar jogállam és a globalizáció
A mérgezett egér
Digitális sarlóval, kalapáccsal az Európai Únióba!
A Frigyláda és a Szentkorona-tan
Gondolatok a Gondolából
A sumér Annunaki
Az Apokalipszis lovasai
Emmerich Katalin látomásai
Magyarország globalizációja
Mancika keresztje
Elitek milliárdokkal szemben
A húsosfazék népe
A szeretet (világ)egyetemessége
Az okkult apriori
Krisztus második eljövetele (könyv)
Szegény gazdagok
Az elbeszélő történelem
A szervezett aknamunka
A süllyedő hajóról
Liberális problémáim
A mesebeli királyfi legendája
Orbán Viktor aggodalmai
Az igazság az államadósság keletkezéséről
Alkotmányellenes privatizáció
Az ötvös tüze
A rómaikori főtér romjai
A gyári hibások rémuralma
A polgár hite
Pengeélen táncoló közszolgáltatások
Szabadkőműves hiszekegy
Templomosok és szabadkőművesek
Vérlázító tízparancsolat
Magyar Köztársaság Rt.
A gyűlöletbeszéd kibeszélése
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
A bolsevik semmi halott üressége
Rózsalevél és búzakenyér
A szeretet törvénye
Önvallomás és tanúságtétel
Karácsonyi gondolatok
A pénz, vagy az ember?
Vizitdíj a pokolba
A kommunizmus gyermekbetegsége
A hazugság atyja
A forradalom még ráér
Karácsony vagy forradalom?
A magyarországi szabadkőművesség
Gyümölcséről a fát
A megkísértés lélektana
A nemzetrontás stratégiája
A vörös cégér
Az összeesküvés elmélete és gyakorlata
Világ magyarjai, egyesüljetek!
Az Antikrisztus
A fény árnyékának őrzői
A fényhozó hatalmi piramis
Bitang, kinek hazája nincs!
Felszámolók és koporsók
Genezis és degeneráció
Hatalom és pénzmosás
Bazi nagy magyar lagzi
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
Rendszerváltás és visszarendeződés
Amazonas, Sargasso és Bermuda
A sivatagi hadművelet
Boldog jövőnk: a kamatrabszolgaság
Szállunk alá a poklokra
A korgó gyomrok forradalma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Lopózva jövök el, mint a tolvaj
Ki kit győz le?
Államadósság és privatizáció
Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás
Proletárszendvics
A hiteles magyar állam rendje és szervezete
A rendszerváltás utáni államrend kérdései
Kiáltvány a soronkívüli választásokért
Nettó hazaárulás
Visszatekintés - Botcsinálta közgazdászok
Visszatekintés: Magyarország gazdasági tényszámai 1996-ban
Orbán Viktor adósság-teóriája
A hasonmások
Rendszerváltás és globalizáció
Orbán Viktor szupersztár
Mítosz, legenda és a szomorú valóság
Maradandó és múló értékek
Kiáltvány - az államadósságról
Csillagközi mag a földi grálban
Éntőlem lett e dolog
Orbán Viktor hitelrontásának mesterterve
A legkisebb közös nemzeti rossz
Hány millió magyar miniszterelnöke Orbán Viktor?
Gyermekkori emlékeim 1956-ról
Sándor András, a szabadgondolkodó (könyv)
Mi a teendő?
Mi kell a forradalomhoz?
Imádkozzunk!
A Jezowski-testamentum
Az építési tervrajz
A spontán találkozó
Megbízás különleges feladatra
Az Arany Rózsakereszt (könyv)
A hepiend balladája
Rekviem az ügynök apákért
Verseim Boross Péter születésnapjára
A sokszereplős sakkjátszma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Preventív levél a magyarokhoz
Államadósság és privatizáció
A magyar Agartha templomai
Magyarország esete 2000 éves papírusztekercsen
Sándor András próféciái
Petőfi Sándor magyar világszabadsága
Széchenyi, Kossuth, Petőfi és Deák
A rózsadombi paktum
Felzárkóztatás helyett kivéreztetés
A Drábik-egyenlet mélységei
Tönkretételünk története szakaszokban
Nemzeti katasztrófánk mozaikokban
Katolikus templomosok
Magyarország újrafelosztása
El Quro, az Antikrisztus apródja
A múlt hamis, a jövő bizonytalan
A szabadkőművesség és a francia forradalom
Családi coming out
A szigorúan titkos jegyzőkönyv
Áloé és mirha
Vérgőzös adózás
Álnevek és gúnynevek
Pályázati szemét
A klónozott madonna fia
Ellentámadás önvédelemből
Egy őrült napblogja

KARÁCSONYI IMÁDSÁG
2008.12.24, 16:44                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Czike László

KARÁCSONYI IMÁDSÁG

Ha valaki megkérdezi tőlem, hogy magam milyen elveket vallok, illetve mit tartok a gondolatvilágomról, a világnézetemről, eszmei hovatartozásomról; azt szoktam mondani, hogy liberális gondolkodású, konzervatív eszmerendszerű, keresztény magyar ember vagyok; s szociáldemokrata, - de a szó krisztusi értelmében...!

A meggyőződésem ugyanis; hogy értékek csupán klasszikusak, ‘konzervatívak’ léteznek, - úgy mint: istenhit (kereszténység), nemzet, család, becsület, munka, erkölcs, szorgalom, hűség, igazság, tisztaság, önzetlenség, áldozat és szeretet. Azután ide kívánkozik még talán a hála; hogy tudjuk, kinek s mivel tartozunk!

Ún. ‘baloldal’ nagyjából azóta létezik, mióta Lucifer és Belzebub, a főördögök szembeszálltak az őket is teremtő Urukkal-Istenükkel. A ‘baloldal’ a kezdetektől csak az ‘értéktelenség’, vagy a hagyományos értékrendből önkényesen kiragadott (ellopott, kisajátított) értékek hordozója. A ‘baloldaliság’ önmagában tehát nem rendelkezik semmiféle saját értékrendszerrel; - a legnyilvánvalóbb önazonossága a klasszikus értékeink makacs tagadása. Külön kötetet lehetne írni, hogy ilyen-formán a baloldaliságnak egyáltalán mi köze van, mi köze lehet a klasszikus értelemben vett liberalizmushoz, vagy a szociáldemokráciához, hiszen egyikük sem önálló értékrend: a szabadelvűség egyfajta gondolkodási módszer csupán, - míg a szociáldemokrácia a szegények védelmére szerződött, a gazdagokkal, a profithajhász tőkésekkel szemben, mely felfogás pedig legalább 2000 éves, hisz’ eredendően Jézus Krisztustól, a keresztény vallás alapítójától származik. Amióta a liberalizmus libertariánizmussá (a szabadelvűség szabadossággá) korcsosult, illetve fajult el, és mint ilyen az egoizmus, a cinizmus, a nihilizmus és az Isten-tagadás szinonimája; a szociáldemokrácia (azelőtt: kommunizmus, szocializmus) pedig elfogadva a kapitalizmust a liberális demokrácia ‘letéteményesének’ már végleg, örökre letett utópista ideája, az ‘osztálynélküli társadalom’ felépítéséről - végképp értelmetlen (valós tartalom nélküli) az ún. ‘baloldal’ saját értékrendjéről beszélni, hiszen mikor Európában szociáldemokrata pártok jutnak kormányzásra, azok is a kapitalizmust építik. Arról nem is szólva, hogy ‘(m)egyesek’ egyenest a jóléti állam haláláról (európai megszűnéséről) papolnak; - megfeledkezve arról, hogy ‘a szociáldemokrata (jóléti) állam’ volt az utolsó és egyetlen vívmány, amit a baloldal még úgy-ahogy saját, önálló eredményének tekinthetett, amíg fennállt... Most, amikor már sem az elvek ‘nem aktuálisak’, sem a gyakorlat ‘nem működik’ - kifejezetten ‘kortévesztés’ is baloldali értékrendről beszélni. Marad a tagadás!

Kívülről a globalizáció, az integráció és a neokonzervatizmus éppen kapóra jött!

A valódi - keresztény és nemzeti - értékrend tagadása és megtagadása egyedülálló és képtelen helyzetet eredményezett Magyarországon. A kommunista és reform-kommunista ‘korszak’ kitermelt egy olyan pénzügyi és politikai elit-réteget, mely már sem a klasszikus értékrendet (istenhit, hazaszeretet, család), sem a baloldali marxista ‘értékrendet’ - tehát már a saját gyökereit sem! - nem vallja magáénak, és egyetlen (ön)célja minden hatalom és földi gazdagság megszerzése, továbbá hatalmának végleges bebetonozása mindenfajta hagyományos értékrend ellopása, kisajátítása, ‘átalakítása’ - vagy ha másként nem megy: elpusztítása révén. Végső kétségbeesésükben Magyarországot - mielőtt 45 éves Csipkerózsika-álmából felébredhetett volna! - ‘bekormányozzák’ az Európai Únióba, amely csatlakozásra az ország sem gazdasági, sem erkölcsi, kultúrális tekintetben nincs felkészülve, és így az nem fellendülésének bölcsője, hanem nemzet-mivoltának koporsója lesz... A független Magyarország (ami ténylegesen már 58 éve is csak ‘illúzió’) jogilag is megszűnik létezni, és a maga hosszú évtizedek óta konzervált lemaradásával és nyomorával együtt atomizált régiókra esik szét, melyek különálló fejlesztése már kizárólag a multinacionális cégek és a szupranacionális hatalmak jóindulatától fog függni, hiszen ‘a nemzetállam’ fokozatosan minden pénzügyi és jogi befolyását elveszíti; majd maga is ‘elhal’, amint azt Lenin jóval korábban ‘megjövendölte’...

Magyarország, édes hazánk, - feloldódik a globális semmiben!

A nép vagyonát 1988. és 1998. között - aki kapja, marja! - elprivatizálták, szét-osztották a külföldi és a hazai fináncoligarchia rejtőzködő tagjai között; a belépés után pedig majd kihirdetik minden maradék magyarnak, hogy (persze csak felvett hitelei, adósságai maradéktalan kiegyenlítése után!) mehet világgá, kis batyujával, néhány darab hamubasült pogácsával: hátha megnyer egy pályázatot Brüsszelben. A családját, az otthonát (a lakását), a munkáját és a hazáját pedig felejtse el... Az másoké lesz; - olyanoké, akik létfenntartási költségeiken felül az előírt profitot is képesek megtermelni. Mivel a magyar nem ilyen: szétszóratásra, kihalásra ítélik.

Ha egy (vallásos) ember súlyos beteg lesz, vagy valamilyen anyagi, lelki, erkölcsi trauma éri - magától értetődően imádságban kéri Istent, hogy segítsen rajta. Ez a magyar nép, ez a mai Magyarország mind gazdasági, mind erkölcsi értelemben halálos beteg. A magyar bérek európai úniós viszonylatban távolról sem fedezik a megélhetés költségeit (bruttó 1/7-e annak!); igaz ugyan, hogy ezzel szemben még néhány hónapig némely áraink felét-kétharmadát teszik csak ki az ‘úniósaknak’. A belépéskor viszont végképp elszabadul a pokol - a megélhetésünknek: annyi... Egy valamire való, önmagát valamire becsülő nemzet - mint például a francia - már régen radikális megoldáshoz folyamodott volna (kérdés: mikor, ki ellen?!), de nekünk, magyaroknak nem tetszett forradalmat csinálni; kijátszottuk végzetünk játszmáját a legutolsó kártyalapig. Ami Magyarországon most folyik, annak neve: végelszámolás. Azon sem csodálkoznék már el, ha a magukat baloldali értékőrző elitként aposztrofálók - élve egy utolsó lehetőséggel - az összes bankot, kasszát és portfoliót még utoljára ‘légüresre’ kiürítenék; mielőtt az Európai Bizottság tenné meg országunkkal (velünk) ugyanezt. Aki azt hiszi, hogy a privatizációnak már vége, az nagyon téved - az igazi vásárlási roham majd csak most kezdődik... Medgyessy Péter félti a magyar lakosságot a végső eladósodástól; ezért megvonta a nép többségétől a lakásvásárlás hitelfelvételi lehetőségét. Tette ezt, ami közben a magyar állam már amúgy is kilátástalan belső és külső eladósodását éppen hogy a szocialista kormány gyorsította fel újra, elviselhetetlen mértékűre! A gazdaság összesített (belső és külső) adóssága már meghaladja a 75 milliárd USA-dollárt, de a problémát a csak néhány milliárd forintnyi lakáshitel okozná? Ki az, aki ezt elhiszi? Légutántöltös Gripeneket, méregdrága luxusautókat kormányzati célokra tudunk vásárolni, de lakásvásárlásra már nem telik? Kinek szolgál ez a kormány?! Törvényei, viselkedése cseppet sem vezethetők le az isteni erkölcsi törvényekből. De a magyar nép viselkedése sem mérhető egy büszke nép - mondjuk: a francia - mércéjével! Ez a nép oly szelíd, hogy önként megadja magát a sorsának. A sorsa pedig immáron közvetlenül is csak Isten kezében van. Térdeljünk hát le, imához:

„Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek-földnek teremtőjében, Ő egy fiában, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, kínzaték Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe, ott ül az Atyaistennek jobbja felől, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, egy katolikus keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testnek feltámadását és az örök életet. Ámen!” Mindezeket hisszük, Uram; s nemcsak azt, hogy: ‘egy Isten van’!

„Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, miképpen mennyben, azonképpen itt a Földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket - miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek -, és ne vígy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!” Igen, Uram - tőlük! – „Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökkön örökké, Ámen!”

„Üdvöz légy, Mária, malaszttal teljes, az Úr van Teveled, áldott vagy Te az asszonyok között és áldott a Te méhednek gyümölcse: Jézus! Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért most és halálunk óráján. Ámen!” Nagyboldogasszonyunk, kérünk, mentsd meg a Te országodat!

Boldog Karácsonyt mindenkinek; a remény, az Úr ím’ megszületett!

Vác, 2003. december 14.

Czike László

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Békás - szoros
Lakodalom - Volegény búcsúztató
Piros, fehér, zöld
Legfrissebb írások:
A felelősségteljes értelmiségi lét fontosságáról In memoriam Paál István
Adója 1 %-ával kérjük, támogassa a Szent László Király Alapítványt
Pünkösd ünnepéhez kapcsolódó régi népszokások
ELFELEJTETT ÜNNEP!
Gyirán István: Egy megalapozott vélemény a vörösiszap katasztrófáról!
Pártállástól függetlenül......
TÖRTÉNELMI BŰN
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014