Rovat: Czike László
Cikkek száma: 190
 
Tartalom:
Intelem a magyarokhoz a végidőkben
JOBBIK IGAZSÁGOK és HAMIS ILLÚZIÓK
Fekszem az ágyon
Levél Vona Gábornak
Kényszerpályák, tévutak
A betiltott esszé utóélete
Míg a Nobel...
A lányaimat
Rendszerváltó szabadkőművesek
Az eredeti bűn II.
A megkísértés lélektana
Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
Tizenkét pont
Vádirat a "tudásalapú" társadalom ellen
A meg nem alkuvók hite
Keresztények és demokraták
A pokol legmélyebb bugyra (könyv)
Szakértői jelentés az 1998. évi zárszámadásról
Államadósság és privatizáció összefüggései (könyv-2.)
A rendszerváltás politikai gazdaságtana (könyv-1.)
A szeretet törvénye (könyv)
Orbán Viktor újjászületése
Csillagközi mag a földi grálban (könyv)
Szállunk alá a poklokra (könyv)
Magyarország globalizációja (könyv)
Népi demokráciából részvényköztársaság
Átalakulás és rendszerváltás a Magyar Erdőben (állatmese)
A világállam gyarmati kasztrendszere
A jóléti rendszerváltás
A nem legitim hatalom
A magyar nép körkörös megvezetése
Népesedés és család
Magyarország újrafelosztása (könyv)
A Sátán füstje az Úr házában
Fityiszt a hebefrén hablatyolónak!
Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?
A Magyar Televízió köszolgálatisága
Szelid identitás
A pánik és a remény világrendje
Jézus, mint esszénus beavatott
Modern Ábrahám és Izsák: A vírus
De vajon melyik róka farka?
Pénteken egésznapos BKV-sztrájk
Ki és mi jöhet még Gyurcsány után?
A templomosok története
Az utolsó idők prófétája
KARÁCSONYI IMÁDSÁG
A hamis rendszerváltás
Demiurgosz, a szabadkézműves
Krisztus meghamisítói
Kinek a bulija?
Istentelen karácsonyok évadján
Távol a medanszétól
A rajnai mormon
Az özvegy fia
Az Apokalipszis lovasai
Miért nem legitim a magyar állam?
A magyar jogállam és a globalizáció
A mérgezett egér
Digitális sarlóval, kalapáccsal az Európai Únióba!
A Frigyláda és a Szentkorona-tan
Gondolatok a Gondolából
A sumér Annunaki
Az Apokalipszis lovasai
Emmerich Katalin látomásai
Magyarország globalizációja
Mancika keresztje
Elitek milliárdokkal szemben
A húsosfazék népe
A szeretet (világ)egyetemessége
Az okkult apriori
Krisztus második eljövetele (könyv)
Szegény gazdagok
Az elbeszélő történelem
A szervezett aknamunka
A süllyedő hajóról
Liberális problémáim
A mesebeli királyfi legendája
Orbán Viktor aggodalmai
Az igazság az államadósság keletkezéséről
Alkotmányellenes privatizáció
Az ötvös tüze
A rómaikori főtér romjai
A gyári hibások rémuralma
A polgár hite
Pengeélen táncoló közszolgáltatások
Szabadkőműves hiszekegy
Templomosok és szabadkőművesek
Vérlázító tízparancsolat
Magyar Köztársaság Rt.
A gyűlöletbeszéd kibeszélése
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
A bolsevik semmi halott üressége
Rózsalevél és búzakenyér
A szeretet törvénye
Önvallomás és tanúságtétel
Karácsonyi gondolatok
A pénz, vagy az ember?
Vizitdíj a pokolba
A kommunizmus gyermekbetegsége
A hazugság atyja
A forradalom még ráér
Karácsony vagy forradalom?
A magyarországi szabadkőművesség
Gyümölcséről a fát
A megkísértés lélektana
A nemzetrontás stratégiája
A vörös cégér
Az összeesküvés elmélete és gyakorlata
Világ magyarjai, egyesüljetek!
Az Antikrisztus
A fény árnyékának őrzői
A fényhozó hatalmi piramis
Bitang, kinek hazája nincs!
Felszámolók és koporsók
Genezis és degeneráció
Hatalom és pénzmosás
Bazi nagy magyar lagzi
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
Rendszerváltás és visszarendeződés
Amazonas, Sargasso és Bermuda
A sivatagi hadművelet
Boldog jövőnk: a kamatrabszolgaság
Szállunk alá a poklokra
A korgó gyomrok forradalma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Lopózva jövök el, mint a tolvaj
Ki kit győz le?
Államadósság és privatizáció
Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás
Proletárszendvics
A hiteles magyar állam rendje és szervezete
A rendszerváltás utáni államrend kérdései
Kiáltvány a soronkívüli választásokért
Nettó hazaárulás
Visszatekintés - Botcsinálta közgazdászok
Visszatekintés: Magyarország gazdasági tényszámai 1996-ban
Orbán Viktor adósság-teóriája
A hasonmások
Rendszerváltás és globalizáció
Orbán Viktor szupersztár
Mítosz, legenda és a szomorú valóság
Maradandó és múló értékek
Kiáltvány - az államadósságról
Csillagközi mag a földi grálban
Éntőlem lett e dolog
Orbán Viktor hitelrontásának mesterterve
A legkisebb közös nemzeti rossz
Hány millió magyar miniszterelnöke Orbán Viktor?
Gyermekkori emlékeim 1956-ról
Sándor András, a szabadgondolkodó (könyv)
Mi a teendő?
Mi kell a forradalomhoz?
Imádkozzunk!
A Jezowski-testamentum
Az építési tervrajz
A spontán találkozó
Megbízás különleges feladatra
Az Arany Rózsakereszt (könyv)
A hepiend balladája
Rekviem az ügynök apákért
Verseim Boross Péter születésnapjára
A sokszereplős sakkjátszma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Preventív levél a magyarokhoz
Államadósság és privatizáció
A magyar Agartha templomai
Magyarország esete 2000 éves papírusztekercsen
Sándor András próféciái
Petőfi Sándor magyar világszabadsága
Széchenyi, Kossuth, Petőfi és Deák
A rózsadombi paktum
Felzárkóztatás helyett kivéreztetés
A Drábik-egyenlet mélységei
Tönkretételünk története szakaszokban
Nemzeti katasztrófánk mozaikokban
Katolikus templomosok
Magyarország újrafelosztása
El Quro, az Antikrisztus apródja
A múlt hamis, a jövő bizonytalan
A szabadkőművesség és a francia forradalom
Családi coming out
A szigorúan titkos jegyzőkönyv
Áloé és mirha
Vérgőzös adózás
Álnevek és gúnynevek
Pályázati szemét
A klónozott madonna fia
Ellentámadás önvédelemből
Egy őrült napblogja

Jézus, mint esszénus beavatott
2008.12.28, 15:19                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Czike László

Jézus, mint esszénus beavatott

Jim Marrs „A titkos uralom” című könyvében olvashatjuk:

„Ennek a megújulásnak tudománya a szabadkőművesség elveszett kulcsainak egyike - magyarázta -, és ezért alapult az ősi szabadkőművesség 33 fokozatra.’ A tudás elsajátítása közben a gnosztikust bizonyos felsőbbrendűség-érzet, s ön-elégültség töltötte el. (...) A gnoszticizmus erősen befolyásolta még az európai gondolkodást is egész’ a középkorig, sőt, utána is. Alapvető gondolkodásmódja valószínűleg hatással volt és van más titkos társaságokra is, melyeknek tagjai igencsak meglepődnének, ha erről tudnának... A gnoszticizmus fontos szerepet játszott egy korai aszkétikus zsidó szekta, az esszénusok történetében is. (...)

A közösség tagjai nappal dolgoztak, éjjel imádkoztak. A lélek halhatatlanságát tanították, és a dualista világkép felé hajlottak: a jóság avagy fény, és a gonosz avagy a sötétség szellemében hittek. Lehetséges, hogy az esszénusok a titkos hermészi görög tanok továbbvivői voltak. (...) Érdekes módon talán a pontos jóslatairól híres Pithagorasz volt az, aki elsőként megjövendölte egy ‘Új Világ-rend’ eljövetelét. Ezt néhány kutató a Messiás eljöveteleként értelmezte...

Az ‘esszénus’ szót a görög ‘esszaiosz’ (titkos, misztikus) és ‘esszénoi’ (orvos) szóból származtatják. Gardner szerint az esszénusok a ‘Gyógyító Nagy Fehér Testvérisége’ egyiptomi misztikus iskola későbbi ágaként ezoterikus gyógyító hagyományok folytatói voltak. ‘Esszénus szerzetesek és gyógyítók eme Fehér Testvériségébe - vagyis az eredeti Rózsakeresztesek közösségébe - avatták be később Jézust, aki egyre magasabb fokozatokra jutott el, és előkelő helyének köszönhette a gyakran használt ‘Mester’ megszólítást.’ - tette hozzá Gardner.

Más szerzők is megerősítik, hogy Jézus esszénus volt. Hall megjegyzi, hogy a szülei, Mária és József is azok voltak, csakúgy, mint ‘testvére’, Jakab. Legtöbb mai fundamentalista elutasítja ezt a feltevést, mert Jézusnak az esszénusokkal és a gnoszticizmussal való kapcsolata nem fér bele a merev dogmatikába...”

Jézusnak a Biblia szerint - nem volt testvére. Az ilyen és ehhez hasonló állítások, ‘törekvések’ csak arra valók, hogy Jézust ‘jó szándékúan’ emberközelbe hozva, egyszerű, hétköznapi emberré alacsonyítsák le, mint aki csupán egy átlagos zsidó család átlagos tagja. Érdemes felfigyelni rá: ez a módszer tipikus háttér-hatalmi selyemgombolyítás, közérthetőbben: intellektuális pókhálószövés. A mesterkedés lényegi ‘alapja’, hogy aki nagyon sokat tud, nagyon jó és feddhetetlen - amilyen Jézus volt -, annak gnosztikus beavatottnak kell lennie. Másként nem lehetséges, pontosabban nem maradhat életben. Jézus példája így jól illusztrálja ezt a (csakis korabeli!!?) helyzetet: azonosulsz velünk, a nézeteinkkel, vagy - meghalsz...

Hát ezért ‘lett’ Jézusból visszamenőleg esszénus, egy ókori okkult titkos társaság tagja - a gnosztikus háttér-hatalmi világfelfogás és történelemszemlélet szerint...

„Még inkább megzavarná őket, ha hallanák Gardner állítását, miszerint a bibliafordítók értelmezésével ellentétben Jézus nem Názáretből származott. Szerinte a ‘názáreti’ (illetve ‘nazarénus’) szó és változatai a héber ‘nozrim’ szóból származnak, amely ‘a szövetség megtartói’ jelentésű ‘nazrie ha-brit’ kifejezésből eredő többes számú főnév, ami a Holt-tenger melletti Kumránban élő esszénus közösség egyik neve volt. ‘Elterjedt feltevés, hogy az esszénusok ezoterikus tudás őrzői voltak, valamint Jézus beavatói és tanítói’ - írta Hall.

Ha valóban így van, akkor Jézust kétségtelenül Melkizedek templomában avatták be, ugyanott, ahol 600 évvel azelőtt Pithagorasz is tanult.’ Úgy tűnik, ezt a Biblia is megerősíti (Zsidók 6,20): ‘(...) ahova elsőként lépett be értünk Jézus, a Melkizedek rendje szerint való főpap.’ Gardner szerint Melkizedek neve - aki a Biblia egyik legtitokzatosabb szereplője - Mihály arkangyal és Cádók zsidó főpap nevéből való esszénus összetétel: Mihály-Cádók. A szerzők közül egy úgy gondolja, hogy Melkizedek valójában maga a sumér istenség, Enki. ‘Az esszénusokat a műveltebb zsidók között tartották számon. - mondta Hall. - A tény, hogy olyan sok kézműves volt köztük, megmagyarázhatja, miért tartják őket a modern szabadkőművesség elődeinek.’ A szabadkőművesekhez és a Pithagorasz követőihez hasonlóan az esszénusoknál is fontos jelkép volt a vakolókanál. A szabadkőművesekéhez hasonlóan az esszénusok irodalma is bonyolult kódokat és allegóriákat tartalmazott, hogy megvédjék tudásukat a be nem avatottaktól és a római hatóságoktól.

Újkori kutatók az esszénusok és a kabbalisták nyomait követve úgy látják: a Biblia maga egy kódolt üzenet. Michael Drosnin, a Washington Post és a Wall Street Journal volt munkatársa nem kis feltűnést okozott 1997-ben ‘A Biblia kódja’ címen kiadott könyvével. Drosnin szerint egy izraeli matematikus, dr. Eliyahu Rips egy keresztrejtvényhez hasonló rejtett kódot talált a Bibliában, ami pontosan megjósolt számos fontos jövőbeli eseményt. (Például: a Kennedy-gyilkosságokat is. - Cz. L.) (...) C. L. Turnage írja: ‘Akár a legegyszerűbb szó szerinti értelmezést, akár a jelkép-rendszert, vagy a rejtett számítógépes kódot nézzük, a Biblia nagyban eltér bármelyik másik könyvtől. Az évszázadok során mindig attól függően értelmezték az emberek, hogy a műszaki fejlettség éppen milyen szintjén álltak, és mennyire értették meg a zsidó vallás mezopotámiai eredetét.’ Turnage szerint a bibliai kód több istenségre is utal, jelképesen. ‘E kódolt üzenetekből azt lehetett leszűrni, hogy a Bibliában szereplő istenek vagy Elohim olyan lények voltak, akiket a sumérok kezdtek el tisztelni, és egy másik világból származtak.’ - írta. Íme az Ószövetség és az Újszövetség áthidalhatatlan ellentéte. - Cz. L.)

Ami mármost a Biblia feltételezett, számítógépes szöveg-analízissel ‘feltárt’ ősi kódrendszerét, illetve a mindezek alapján leszűrhető használható tanulságokat és konkrét ismereteket illeti - legfontosabbnak azt a tudományos felismerést tartom, ami azzal egyenértékű, hogy a Bibliában valóban megtalálható, és kiolvasható belőle Istennek a ma emberéhez is szóló kinyilatkoztatása, ami alapvetően meg is határozza az emberiség jövőjét, sorsát. A témát, a tágabb témakört sok mozi-film is feldolgozta. A tucatnyi (Ómen-filmek, Indiana Jones, Apokalipszis, Arany-kor, stb.) kommersz és értéktelen, monstre hollywoodi, ‘bárgyú’ akciófilm között elvétve ugyan, de akadnak elképesztően hiteles, reális, mondhatjuk: keresztény szemszögből istenes, jóindulatú, igazságkereső alkotások is. Feltétlenül közéjük sorolhatjuk például az egyik (kereskedelmi!) televízióban néhány napja levetített „Az Ómega-kód” című izgalmas, fordulatos filmet. Ez a ‘megdöbbentő’ - cseppet sem science vagy history fiction! - történet arról szól, hogy a bibliai jövendölések, a próféciák ‘összefésülésével’ sikerül(t) megfejteni a végidők ‘forgatókönyvét’, s mintegy ‘rekonstruálni’ az Antikrisztus felemelkedését, ami - ugyebár - az utolsó, legpusztítóbb világháború, a bibliai Armageddon, majd az Apokalipszis előképe...

A feltárt titokzatos összefüggések alapján a megjövendölt események menetrend szerint be is következnek. Az Európai Únió ‘teljhatalmú elnöke’ megvalósítandó Nagy Sándor egykori álmát: világállamot akar létrehozni. A kezére játszanak a kedvező világpolitikai események is. Egy nap a személyisége sajátos átalakuláson megy keresztül: egyébként halálos fejlövéséből, ‘csodával határos módon’ fel-gyógyulva rádöbben, hogy ő az Antikrisztus. A világállam katonai diktátoraként elfoglalja Jeruzsálemet, majd az újjáépített jeruzsálemi Salamon Templomában - miután kivégezteti az ellene fellépő két prófétát: Énokot és Illést -, a zsidó papok általános megbotránkozására: Istennek kiáltja ki magát. Persze végül megbukik, a jók győzedelmeskednek - ami a bibliai Ómega-kód még időbeni megfejtésének köszönhető! -, ám Krisztus második eljövetele elmarad. Az Antikrisztust, a Sátán fattyát az emberiség ‘jó erői’, a zseniális tudósok leleplezése győzi le - Krisztus és Szűz Mária nélkül, akik meg sem említtetnek. Megint az ember válik ‘istenné’. Tipikus szabadkőműves befejezés...

A jelképekről, a jelkép-rendszerekről jut eszembe, hogy mostanában a fokozódó szellemi háború szimbólumok sűrű használatával, a jelképek, mint marketing-logók felhasználásával is zajlik. Az eszmék kereskedelme éppúgy megkívánja a hatékony reklám alkalmazását, mint a materiális fogyasztási cikkek forgalmazása. Nem feltétlenül arra gondolok, hogy egyesek ‘újra felfedezték’ a vörös csillagot, a horogkeresztet, mint baljós ‘eszmék’ szimbólumait, - bár ez is figyelemreméltó. Újabban a jelképek alkalmazása legerőteljesebben az ún. ‘pszichotikus reklámok’ területén érvényesül, illetve nyomul előre. Azért nevezem ‘pszichotikusnak’ ezt a reklám-fajtát, mert részben eleve ‘konzum-idiótának’ tekinti a klipp nézőjét vagy gátlástalanul és leplezetlenül törekszik rá, hogy azzá tegye. A jelképek kiválóan megfelelnek ‘a tudatalatti’ kívánatos irányban történő tartós befolyásolására, mert ösztönös agyi folyamatokat indukálnak: így a hatásmechanizmus bekapcsolódása, működése és a lelki beavatkozás hatása, eredménye egyaránt rejtve marad.

Mire is gondolok? Például a következőre. Nézze valaki a műholdas könnyűzenei csatornákat (MTV, VH1), a magyar vagy a külföldi, nyugat-európai kereskedelmi adókat néhány órán keresztül. Kizárt, hogy ne találkozzék óránként többször is a Dávid-csillag (hexagram = A) alkalmi felvillanásaival; - de az is gyakori, hogy a csillag stabil alkotóeleme a szórakoztató műsor díszletének. Miért? Qui prodest?!

Most szólj hozzá!                    Válaszok ittRudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Veszélyben az én hazám
M. Szabó Imre: A gázai mészárlás (tdyweb.wbteam.com)
Ruttkai Éva és Soós Imre: Liliomfi - konyha jelenet
Legfrissebb írások:
ELFELEJTETT ÜNNEP!
Gyirán István: Egy megalapozott vélemény a vörösiszap katasztrófáról!
Pártállástól függetlenül......
TÖRTÉNELMI BŰN
NEM VÁLTOZIK SEMMI
A kommunizmus áldozatainak emléknapjára
GÉPJÁRMŰVEZETŐK VIGYÁZAT!
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014