Rovat: Czike László
Cikkek száma: 190
 
Tartalom:
Intelem a magyarokhoz a végidőkben
JOBBIK IGAZSÁGOK és HAMIS ILLÚZIÓK
Fekszem az ágyon
Levél Vona Gábornak
Kényszerpályák, tévutak
A betiltott esszé utóélete
Míg a Nobel...
A lányaimat
Rendszerváltó szabadkőművesek
Az eredeti bűn II.
A megkísértés lélektana
Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
Tizenkét pont
Vádirat a "tudásalapú" társadalom ellen
A meg nem alkuvók hite
Keresztények és demokraták
A pokol legmélyebb bugyra (könyv)
Szakértői jelentés az 1998. évi zárszámadásról
Államadósság és privatizáció összefüggései (könyv-2.)
A rendszerváltás politikai gazdaságtana (könyv-1.)
A szeretet törvénye (könyv)
Orbán Viktor újjászületése
Csillagközi mag a földi grálban (könyv)
Szállunk alá a poklokra (könyv)
Magyarország globalizációja (könyv)
Népi demokráciából részvényköztársaság
Átalakulás és rendszerváltás a Magyar Erdőben (állatmese)
A világállam gyarmati kasztrendszere
A jóléti rendszerváltás
A nem legitim hatalom
A magyar nép körkörös megvezetése
Népesedés és család
Magyarország újrafelosztása (könyv)
A Sátán füstje az Úr házában
Fityiszt a hebefrén hablatyolónak!
Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?
A Magyar Televízió köszolgálatisága
Szelid identitás
A pánik és a remény világrendje
Jézus, mint esszénus beavatott
Modern Ábrahám és Izsák: A vírus
De vajon melyik róka farka?
Pénteken egésznapos BKV-sztrájk
Ki és mi jöhet még Gyurcsány után?
A templomosok története
Az utolsó idők prófétája
KARÁCSONYI IMÁDSÁG
A hamis rendszerváltás
Demiurgosz, a szabadkézműves
Krisztus meghamisítói
Kinek a bulija?
Istentelen karácsonyok évadján
Távol a medanszétól
A rajnai mormon
Az özvegy fia
Az Apokalipszis lovasai
Miért nem legitim a magyar állam?
A magyar jogállam és a globalizáció
A mérgezett egér
Digitális sarlóval, kalapáccsal az Európai Únióba!
A Frigyláda és a Szentkorona-tan
Gondolatok a Gondolából
A sumér Annunaki
Az Apokalipszis lovasai
Emmerich Katalin látomásai
Magyarország globalizációja
Mancika keresztje
Elitek milliárdokkal szemben
A húsosfazék népe
A szeretet (világ)egyetemessége
Az okkult apriori
Krisztus második eljövetele (könyv)
Szegény gazdagok
Az elbeszélő történelem
A szervezett aknamunka
A süllyedő hajóról
Liberális problémáim
A mesebeli királyfi legendája
Orbán Viktor aggodalmai
Az igazság az államadósság keletkezéséről
Alkotmányellenes privatizáció
Az ötvös tüze
A rómaikori főtér romjai
A gyári hibások rémuralma
A polgár hite
Pengeélen táncoló közszolgáltatások
Szabadkőműves hiszekegy
Templomosok és szabadkőművesek
Vérlázító tízparancsolat
Magyar Köztársaság Rt.
A gyűlöletbeszéd kibeszélése
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
A bolsevik semmi halott üressége
Rózsalevél és búzakenyér
A szeretet törvénye
Önvallomás és tanúságtétel
Karácsonyi gondolatok
A pénz, vagy az ember?
Vizitdíj a pokolba
A kommunizmus gyermekbetegsége
A hazugság atyja
A forradalom még ráér
Karácsony vagy forradalom?
A magyarországi szabadkőművesség
Gyümölcséről a fát
A megkísértés lélektana
A nemzetrontás stratégiája
A vörös cégér
Az összeesküvés elmélete és gyakorlata
Világ magyarjai, egyesüljetek!
Az Antikrisztus
A fény árnyékának őrzői
A fényhozó hatalmi piramis
Bitang, kinek hazája nincs!
Felszámolók és koporsók
Genezis és degeneráció
Hatalom és pénzmosás
Bazi nagy magyar lagzi
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
Rendszerváltás és visszarendeződés
Amazonas, Sargasso és Bermuda
A sivatagi hadművelet
Boldog jövőnk: a kamatrabszolgaság
Szállunk alá a poklokra
A korgó gyomrok forradalma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Lopózva jövök el, mint a tolvaj
Ki kit győz le?
Államadósság és privatizáció
Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás
Proletárszendvics
A hiteles magyar állam rendje és szervezete
A rendszerváltás utáni államrend kérdései
Kiáltvány a soronkívüli választásokért
Nettó hazaárulás
Visszatekintés - Botcsinálta közgazdászok
Visszatekintés: Magyarország gazdasági tényszámai 1996-ban
Orbán Viktor adósság-teóriája
A hasonmások
Rendszerváltás és globalizáció
Orbán Viktor szupersztár
Mítosz, legenda és a szomorú valóság
Maradandó és múló értékek
Kiáltvány - az államadósságról
Csillagközi mag a földi grálban
Éntőlem lett e dolog
Orbán Viktor hitelrontásának mesterterve
A legkisebb közös nemzeti rossz
Hány millió magyar miniszterelnöke Orbán Viktor?
Gyermekkori emlékeim 1956-ról
Sándor András, a szabadgondolkodó (könyv)
Mi a teendő?
Mi kell a forradalomhoz?
Imádkozzunk!
A Jezowski-testamentum
Az építési tervrajz
A spontán találkozó
Megbízás különleges feladatra
Az Arany Rózsakereszt (könyv)
A hepiend balladája
Rekviem az ügynök apákért
Verseim Boross Péter születésnapjára
A sokszereplős sakkjátszma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Preventív levél a magyarokhoz
Államadósság és privatizáció
A magyar Agartha templomai
Magyarország esete 2000 éves papírusztekercsen
Sándor András próféciái
Petőfi Sándor magyar világszabadsága
Széchenyi, Kossuth, Petőfi és Deák
A rózsadombi paktum
Felzárkóztatás helyett kivéreztetés
A Drábik-egyenlet mélységei
Tönkretételünk története szakaszokban
Nemzeti katasztrófánk mozaikokban
Katolikus templomosok
Magyarország újrafelosztása
El Quro, az Antikrisztus apródja
A múlt hamis, a jövő bizonytalan
A szabadkőművesség és a francia forradalom
Családi coming out
A szigorúan titkos jegyzőkönyv
Áloé és mirha
Vérgőzös adózás
Álnevek és gúnynevek
Pályázati szemét
A klónozott madonna fia
Ellentámadás önvédelemből
Egy őrült napblogja

Szelid identitás
2009.01.01, 13:03                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Czike László

Szelíd identitás

A Demokrata 1996. május 2-iki számában olyan hatoldalas interjút találunk, amelynek alanya és tartalma mára meghatározóvá vált Magyarország és lakói számára, - ám ezt akkor még csak kevesek sejthették.

„Magyarország nem telephely, hanem haza. Minden népnek van valamifajta közös nevezője, - a homo sapiens, mint nevező, pedig kevés, amikor van egy több mint ezeréves, közös magyar történelmünk.” Igen! Magyarok vagyunk, de nem kirekesztőleg, s nem mások ellenében.

A nacionalizmus az egyik, a kozmopolitizmus a másik nemkívánatos véglet.

Ez túlhangsúlyozza, az pedig felszámolja a nemzeti hovatartozás érzését.

Más dimenziókban, szférákban azonban még az is kevésnek bizonyul, ha értelmes emberek és hazaszerető magyarok is vagyunk egyszerre.

Mostanában rengeteg idegen szót, kifejezést kell megtanulnunk, amelynek többsége technikai jelentésű anglicizmus, anglomán sznobizmus, esetleg anglolatin megfogalmazás, amelyre nincs megfelelő magyar szóhasználat.

Sok olyan van, amely „-ty”, vagy éppenséggel „-ity”, - sőt, „-tity” végződésű. Ilyenek például: royalty, society, property, city, globality.

Sokkalta szebbek: entity, identity, édentity - sőt, mi több: SZELÍDITY!

Sándor György nemrég megjelent 386 oldalas könyve - „A 20. század idill-kollázsa” (Kairosz) - a hátoldalán a gyönyörű ÉDEN-TITÁS címet viseli, ami arra utal, hogy írója megtalálta a létező legnagyobb közös nevezőnket.

Krisztust, aki az elveszített Paradicsom visszaszerzésének ígérete.

Az Éden-titás a közös, nosztalgikus érzése annak a legfontosabb, embere-ket összetartó azonosságnak (identitásnak), ami a paradicsomi ősállapot elveszítéséből, illetve a halandó ember üdvözülési vágyainak keveredésé-ből keletkezik: a bűnös/baljós múlt és a reményteli jövő érzet-ötvözete.

Sándor György könyve mindannyiunkat „össze” akar szelídíteni egymással.

Az ember ellentmondásos lény, mert minden egyes személyben újra meg újra vakító ívet húz a Menny és a Pokol egymással vívott engesztelhetetlen földi harca, míg el nem dől, hogy Krisztusé, vagy Luciferé leszünk-e vajon?!

Sokféle azonosságunk, azonosulásunk sokféle ellentétet rejt magában.

A gyarló ember - akárcsak az agresszív birodalmak! - belső háborúit kivetíti magából, s azokat mintegy a külvilággal vív(at)ja meg, önmaga helyett.

Sándor György nem harcol senkivel, nem érvel és nem ellen-érvel, csupán-csak békéltet, megszelídít, és szeretni tanít mindannyiunkat. Idegen tőle a „békeharc” mindenkori és mindenfajta formája - szelídsége eleve kizárja a háborút. Minden szépet észrevesz és rögzít, de fütyül mindenre, ami hamis és gonosz. Szemében a történelem a mosoly és a megbocsátás története.

Pedig a 20. század emberi gonoszságai minden megelőzőn túltesznek!

Sokféle bűnös eszme bűzös mocsarán kellett átgázolnunk (bolsevizmus, kommunizmus, fasizmus, rasszizmus - legyen ennyi elég!), mígnem mára elérkeztünk Tód és Metód jaffaízű krumplipüré (lásd még: citromízű banán) világába, amelyben a parlamentáris demokratikus centralizmus uralkodik. Sándor Györgynek nincs szüksége fogódzóra, kapaszkodókra ahhoz, hogy kvázi szellemi kaszkadőrként sikerrel tornásszék a különböző összetételű mocsarak felett - lógva a szeren! -, különleges ösztönei révén közvetlenül abban a Paradicsomban gyökerezik, melynek emlékezete homályba vész.

Sándor György valamilyen különleges oknál fogva nem lett olyan kentaurrá, amilyen korunk elfogadott (legitim) embertípusa, aki előre mosolyog, hátul pedig nyihog. Furcsamód sem nem paranoid, sem nem skizofrén, - mégis láthatóan egyensúlyban van, jól érzi magát! Nem támad, és nem védekezik. Nem jobb, és nem bal, - és legfőképpen nem bal-jobb! Nem hagyja, hagyta, hogy a 20. század boldogtalanná tegye, bárgyún vigyorgó világpolgárrá torzítsa, aki üres szenvtelenséggel leplezi önző nemtörődömségét. Úgy tudott élő Ábel maradni a Káinok között, hogy szelídségével őket is megnevetteti.

Pedig az Édentitás a szörnyű 20. század története, magyar és külföldi írók művei szemelvényeiből egységes szófolyammá fűzve, egybefüggő logikai láncként, stílustörés nélküli (!), egyirányú eszmei mondanivalóval!

De vajon mi ez a könyv? Szöveggyűjtemény? Személyes kívánságműsor? Célzatos egybeszerkesztés? Jószándékú manipuláció? Pozitív indíttatású megvezetés? Makacs optimizmus, szellemi délibáb, illúziók színes csokra? Ez is, az is, egyik sem, - sőt, valami egészen más!

Sándor György könyve teljesen egyedülálló vállalkozás, mert alkotói célját szemtelenül direkt módon éri el, - épp ellenkezőleg, mint pl. Stephen King!

Nem az elrettentéssel operál, hanem bebizonyítja, hogy az üdvözült, para-dicsomi világ veszélytelen, édeni környezet az ember(iség) számára, - idilli körülmények között élhetünk benne, ha nem hívjuk ki magunk ellen a sorsot. A könyv tulajdonképpen „használati utasítás” emberi életünk végigélésére, színes térkép, amely közérthető turista-jelzéseivel utat mutat számunkra az elveszített Paradicsom, az Éden felé. Lelki, érzelmi húrjainkon játszik, ami-kor egy szabásminta vonalai mentén is képes hazavezetni bennünket! Mert halhatatlan lelkünk istendarabka-azonossága a legerősebb identitás, mely csalhatatlan iránytűje egymás és Isten iránti vonzalmunknak, szeretetünknek! A földi utak „rendszere” bizony csak jel(leg)telen szabásminta.

Sándor György és a könyv gondolatban végigvisz minket az elmúló-félben rohanó 20. századon, s az utazás legnagyobb sikere, hogy a dzsungelben sem az írót, sem az olvasót nem eszik meg az oroszlánok. Hiába őrjöng a sűrű sötét bozótban üvöltve ezernyi ragadozó, - fogaik/karmaik egyikünk-nek sem árthatnak már. Megtaláltuk végre a Rómából kivezető közös utat.

Az édeni időutazás sikerének magyarázata a bűnbocsánat megelőlegezé-sében rejlik. Ne gyűlölj senkit, semmiért, soha, - hidd, hogy idejében megtér.

Ne törj uralomra senki felett, ne követeld magadnak az ítélkezés és a megbocsátás isteni jogát, bízz vakon Isten bölcsességében és igazságosságában. Fogadd el, hogy a legszörnyűbb bűnök is megbánhatók, megbocsáthatók. Ez ésszel felfoghatatlan bár, ám hittel és szeretettel talán átérezhető.

A faház kicsiny manzárd-szobájában, a heverőn és a padlón csodálatos könyvek fekszenek szanaszét. Ezer oldal egy papírdobozban, kezdetleges írógéppel írva. A szellem vezeklése a 20. század - mások - bűneiért.

Az elveszett Édent keresik - Sándor György, és írótársai. Éden-titás!

És megtalálják - egymásban. Az egybecsengő tiszta gondolat-fűzérben.

Talán a századfordulóval egyidejűleg átlépjük önnön gyarló korlátainkat is.

Egy fecskét megölhetsz, akkor is eljön a nyár, - tartja a maláj közmondás.

Kérlek benneteket, olvassátok el a könyvet ti is!

Vác, 1999. november 21.

Czike László

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Lakodalom - Széki vofély
Együtt tudunk Magyarok lenni! 1. rész (www.hungariatv.hu)
Azért olyan szép a világ, mert a szíve Magyarország - Kárpát-medence az égi királyság földi vetülete - Isteni vérvonal
Legfrissebb írások:
KÖZGAZDASÁGI ESTI MESE
Fordulat-e a NEEM
Dr. Bene Gábor: Viszlát, kétharmad?
A Trianoni-diktátumot mindenkinek illene ismernie
A felelősségteljes értelmiségi lét fontosságáról In memoriam Paál István
Adója 1 %-ával kérjük, támogassa a Szent László Király Alapítványt
Pünkösd ünnepéhez kapcsolódó régi népszokások
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014