Rovat: Czike László
Cikkek száma: 190
 
Tartalom:
Intelem a magyarokhoz a végidőkben
JOBBIK IGAZSÁGOK és HAMIS ILLÚZIÓK
Fekszem az ágyon
Levél Vona Gábornak
Kényszerpályák, tévutak
A betiltott esszé utóélete
Míg a Nobel...
A lányaimat
Rendszerváltó szabadkőművesek
Az eredeti bűn II.
A megkísértés lélektana
Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
Tizenkét pont
Vádirat a "tudásalapú" társadalom ellen
A meg nem alkuvók hite
Keresztények és demokraták
A pokol legmélyebb bugyra (könyv)
Szakértői jelentés az 1998. évi zárszámadásról
Államadósság és privatizáció összefüggései (könyv-2.)
A rendszerváltás politikai gazdaságtana (könyv-1.)
A szeretet törvénye (könyv)
Orbán Viktor újjászületése
Csillagközi mag a földi grálban (könyv)
Szállunk alá a poklokra (könyv)
Magyarország globalizációja (könyv)
Népi demokráciából részvényköztársaság
Átalakulás és rendszerváltás a Magyar Erdőben (állatmese)
A világállam gyarmati kasztrendszere
A jóléti rendszerváltás
A nem legitim hatalom
A magyar nép körkörös megvezetése
Népesedés és család
Magyarország újrafelosztása (könyv)
A Sátán füstje az Úr házában
Fityiszt a hebefrén hablatyolónak!
Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?
A Magyar Televízió köszolgálatisága
Szelid identitás
A pánik és a remény világrendje
Jézus, mint esszénus beavatott
Modern Ábrahám és Izsák: A vírus
De vajon melyik róka farka?
Pénteken egésznapos BKV-sztrájk
Ki és mi jöhet még Gyurcsány után?
A templomosok története
Az utolsó idők prófétája
KARÁCSONYI IMÁDSÁG
A hamis rendszerváltás
Demiurgosz, a szabadkézműves
Krisztus meghamisítói
Kinek a bulija?
Istentelen karácsonyok évadján
Távol a medanszétól
A rajnai mormon
Az özvegy fia
Az Apokalipszis lovasai
Miért nem legitim a magyar állam?
A magyar jogállam és a globalizáció
A mérgezett egér
Digitális sarlóval, kalapáccsal az Európai Únióba!
A Frigyláda és a Szentkorona-tan
Gondolatok a Gondolából
A sumér Annunaki
Az Apokalipszis lovasai
Emmerich Katalin látomásai
Magyarország globalizációja
Mancika keresztje
Elitek milliárdokkal szemben
A húsosfazék népe
A szeretet (világ)egyetemessége
Az okkult apriori
Krisztus második eljövetele (könyv)
Szegény gazdagok
Az elbeszélő történelem
A szervezett aknamunka
A süllyedő hajóról
Liberális problémáim
A mesebeli királyfi legendája
Orbán Viktor aggodalmai
Az igazság az államadósság keletkezéséről
Alkotmányellenes privatizáció
Az ötvös tüze
A rómaikori főtér romjai
A gyári hibások rémuralma
A polgár hite
Pengeélen táncoló közszolgáltatások
Szabadkőműves hiszekegy
Templomosok és szabadkőművesek
Vérlázító tízparancsolat
Magyar Köztársaság Rt.
A gyűlöletbeszéd kibeszélése
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
A bolsevik semmi halott üressége
Rózsalevél és búzakenyér
A szeretet törvénye
Önvallomás és tanúságtétel
Karácsonyi gondolatok
A pénz, vagy az ember?
Vizitdíj a pokolba
A kommunizmus gyermekbetegsége
A hazugság atyja
A forradalom még ráér
Karácsony vagy forradalom?
A magyarországi szabadkőművesség
Gyümölcséről a fát
A megkísértés lélektana
A nemzetrontás stratégiája
A vörös cégér
Az összeesküvés elmélete és gyakorlata
Világ magyarjai, egyesüljetek!
Az Antikrisztus
A fény árnyékának őrzői
A fényhozó hatalmi piramis
Bitang, kinek hazája nincs!
Felszámolók és koporsók
Genezis és degeneráció
Hatalom és pénzmosás
Bazi nagy magyar lagzi
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
Rendszerváltás és visszarendeződés
Amazonas, Sargasso és Bermuda
A sivatagi hadművelet
Boldog jövőnk: a kamatrabszolgaság
Szállunk alá a poklokra
A korgó gyomrok forradalma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Lopózva jövök el, mint a tolvaj
Ki kit győz le?
Államadósság és privatizáció
Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás
Proletárszendvics
A hiteles magyar állam rendje és szervezete
A rendszerváltás utáni államrend kérdései
Kiáltvány a soronkívüli választásokért
Nettó hazaárulás
Visszatekintés - Botcsinálta közgazdászok
Visszatekintés: Magyarország gazdasági tényszámai 1996-ban
Orbán Viktor adósság-teóriája
A hasonmások
Rendszerváltás és globalizáció
Orbán Viktor szupersztár
Mítosz, legenda és a szomorú valóság
Maradandó és múló értékek
Kiáltvány - az államadósságról
Csillagközi mag a földi grálban
Éntőlem lett e dolog
Orbán Viktor hitelrontásának mesterterve
A legkisebb közös nemzeti rossz
Hány millió magyar miniszterelnöke Orbán Viktor?
Gyermekkori emlékeim 1956-ról
Sándor András, a szabadgondolkodó (könyv)
Mi a teendő?
Mi kell a forradalomhoz?
Imádkozzunk!
A Jezowski-testamentum
Az építési tervrajz
A spontán találkozó
Megbízás különleges feladatra
Az Arany Rózsakereszt (könyv)
A hepiend balladája
Rekviem az ügynök apákért
Verseim Boross Péter születésnapjára
A sokszereplős sakkjátszma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Preventív levél a magyarokhoz
Államadósság és privatizáció
A magyar Agartha templomai
Magyarország esete 2000 éves papírusztekercsen
Sándor András próféciái
Petőfi Sándor magyar világszabadsága
Széchenyi, Kossuth, Petőfi és Deák
A rózsadombi paktum
Felzárkóztatás helyett kivéreztetés
A Drábik-egyenlet mélységei
Tönkretételünk története szakaszokban
Nemzeti katasztrófánk mozaikokban
Katolikus templomosok
Magyarország újrafelosztása
El Quro, az Antikrisztus apródja
A múlt hamis, a jövő bizonytalan
A szabadkőművesség és a francia forradalom
Családi coming out
A szigorúan titkos jegyzőkönyv
Áloé és mirha
Vérgőzös adózás
Álnevek és gúnynevek
Pályázati szemét
A klónozott madonna fia
Ellentámadás önvédelemből
Egy őrült napblogja

Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?
2009.01.06, 16:52                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?

Nagy érdeklődéssel várom Eőry Zsolt „összeállításának” folytatását a Szövetség következő számában, amely május után - csak pont egy hónap múlva - júniusban fog megjelenni... Kétségtelen történelmi tények mellett újszerű ‘felismerésekről’ is olvashatunk írásában, amelyek furcsa gondolatokat ébresztenek az emberben...

A cikk (-sorozat?) a „Krisztus és Egyháza” címet viseli.

Az alcím „Az ortodox egyház helyzete - a felvilágosodás - a szabadkőművesség”.

Az első rövid bekezdése az ortodox egyházról, a kereszténység bizánci ‘ágáról’ szól; - arról, hogy hogyan is került 1454-ben az egyházi hatalom függőségbe az

államhatalomtól”, amikor a már elfoglalt Konstantinápolyban a török szultán (II. Mohamed) nevezte ki az új pátriárkát, akit mellesleg evilági - helytartói, bírói és rendőri - hatalommal is felruházott...

Egyházi hatalom állami függésben

„Ezentúl minden újonnan megválasztott pátriárkának tetemes összeggel kellett kieszközölnie a szultán jóváhagyását. (...) A szükséges pénzt nagyrészt a papi méltóságok áruba bocsátásából tudták előteremteni.”

Vagyis ‘ég és föld összekeveredett’ az evilági hatalom bódulatában. Az ‘egyház’ evilági hatalmat, beosztást és tekintélyt vásárolt magának azon az áron, hogy papi méltóságokat adott cserébe a korrupcióval szerzett kiváltságért.

Íme az ördög műve: Isten elárulása és szerződés a gonosszal...

Ebben az írásban mindössze ‘ennyi’ az ‘Egyház’ erkölcsi elbukásának története.

De kíváncsian várom, hogy ‘megtudjam’; mi is lett a sorsa, és mikor a keresztény Egyház másik, valamivel jelentősebb ‘ágának’, a római katolikus ‘szárnynak’?

Mert a szerző erről itt és most nem beszél; - azonnal áttér a felvilágosodás téma-körére, mintha a római katolikus egyház nem is létezne! Talán majd júniusban...

Nem tudom, Eőry Zsolt észrevette-e, tudatosult-e benne: amit ‘felvilágosodás’ al-cím alatt összefoglal, az voltaképpen a szabadkőművesség szellemi előtörténete...

A világ legtermészetesebb vallása

Kiss Ulrich SJ írja az ‘IGEN’ című internetes katolikus havilapban:

„A szabadkőművesség tehát kezdeteitől fogva nemcsak nemzetek felett állt, ha-nem a vallások felett is, és (...) - a mindenkori történelmi helyzet alkalmassága s lehetőségei szerint - magát hol mint egy világethosz megteremtőjét, hol mint világvallást értelmezte. (...) ‘A Kőmívesség legyen az egyesség központja.’ (...) Az ‘egyesség központja’ lehet a közéletből minden vallást kiszorító pluralizmus - meghagyván mindenkinek a maga külön vélekedését -, lehet ‘semleges’, de egységesen kötelező ethosz, de lehet egy a többi vallást szintézisbe ötvöző világ-vallás is. (...) Majd Péter Róbert fiatal kutatót idézi: „A szabadkőművesek (...) kezdettől fogva arra törekedtek, hogy képesek legyenek a sok fennálló vallást egyetlen eggyel pótolni: a magukéval, amely (...) ‘természetes vallás’.”

Felvilágosodás = szabadkőművesség?

A felvilágosodás története nem más, mint az emberiség ‘arra érdemes’ elitjének a fokozatos kollektív ‘ráébredése’ az egyetlen ős-eredeti ‘természetes hitvallásra’, - ami pedig a ‘természetes ész’, az emberi ‘szellem’ legnagyobb diadala...

Lássuk, hogyan írja le ezt Eőry Zsolt, írása folytatásában?

„Az emberi értelem előtt egyszer minden titok feltárul. Mert az ész fénye át tud hatolni a természet titkainak legsűrűbb homályán is. Az igazi megismerésnek a kizárólagos forrása az ész, mellyel szemben a Kinyilatkoztatásnak semmilyen jogosultsága sincs (...) A felvilágosodás törekvése, hogy mindent a természetes észelvekből vezessen le, és a szellemi, társadalmi és politikai élet minden ágát természetes észelvek szerint rendezzék be. Az utilitarizmus szerint értékes és értelmes csak az lehet, aki hasznos az emberi élet és a világ ésszerűbbé tétele, haladásának előmozdítása szempontjából. Ezt a hasznot állandóan keresni, az emberiség helyzetét állandóan tökéletesíteni kell, és ez lehetséges is. (...) Az ember képes az ész által megkívánt erkölcsös életre. (...) A felvilágosodás tétele a bizalom az emberben s az emberi természetben (is) , mert az a világgal együtt alapjában véve jó, nem rontotta meg semmiféle bűn, ezért nem szorul idegen megváltóra, és képes önmaga folytonos megjobbítására. A következő alapelv a múlt semmibe vétele, mert a középkor sötét volt, babonákkal, értelmetlenséggel terhes; az Egyház, valamint a feudalizmus az emberi értelmet és a szabadságot gúzsba kötötte, és meggátolt minden igazi fejlődést. A felvilágosodás terméke a deizmus vallási irányzata is. A deizmus elfogadja a személyes, teremtő Isten létét, aki mint Legtökéletesebb Lény a legtökéletesebb világot teremtette meg...

A legtökéletesebb világ így nem szorul rá Isten utólagos beavatkozására vagy javítgatására. Nincsenek csodák, nincs megtestesülés, sem kinyilatkoztatás. Az életébe be nem avatkozó Isten külön követelményeket sem állít az ember elé. Az ember számára az egyedüli követelmény az ésszerű (!) erkölcsön alapuló tisztességes élet, amelyhez hozzá tartozik a Legfőbb Lény tisztelete is. Aki ezt teljesíti, halála után jutalomban, aki nem, büntetésben részesül. (...)

A filozófia visszafejlődése

A még hívő katolikus Descartes a filozófia alapjává az ‘elvszerű’ kételkedést tette, bevezetve ezzel a bölcseletbe a racionalizmust. (...)

Spinoza már tagadta a személyes Isten létét. (...)

Hobbes már az érzékfeletti dolgokban is elkezdett kételkedni. (...)

Locke a tapasztalat-elvűséget (empirizmus) fejlesztette tovább a materializmus irányában.

A szabadkőművesek hiszekegye

A racionalista deizmus csakhamar a művelt emberek ‘hiszekegye’ lett. A híveit Angliában a szabadkőművesek szövetsége gyűjtötte össze. (...)

Az 1700-as években Londonban négy, ún. páholyba szerveződött kőműves céh működött. (...) 1717. június 24-én ezek egyesülésével létrejött az Angol Nagy-páholy, hogy felépítse a humanitás, az emberiesség jelképes templomát. (...)

A szövetség elfogadta a ‘Világegyetem Nagy Építőmestere’ létét, de elvetette a Kinyilatkoztatást, és így élesen szembefordult a katolikus Egyházzal. A legfőbb céljának az emberbaráti tevékenység gyakorlását tekintette. Ez volt a fő oka annak, hogy a XVIII. században sok szellemi és egyházi nagyság is a tagjai közé lépett.”

Deista klubokból - páholyok

Most nézzük, hogy ír a deizmusról Kiss Ulrich SJ már idézett írásában, az IGEN című lapban! „Én megkockáztatom, hogy ezek, és a hasonló (értsd: ‘szokratikus társasági’) kissé gyanús deista klubok adták a páholyoknak az ideológiát, míg a korábbi, funkciójukat vesztett katolikus eredetű páholyok - presztízsükkel és a feddhetetlen múltjukkal - a szervezeti keretet. Előbb puszta fedőszervek voltak, majd, miután a deisták belül átvették az uralmat (olyannyira, hogy a múltjukat is végképp ‘eltörölték’), mint tartós, mítoszoktól övezett és (...) immár teljesen elismert intézményekké váltak a társadalom lassú átformálására. A páholyok ugyanis első műhelyei és modelljei lettek a lassú vagy céltudatos átalakításnak, amely előbb a brit társadalmat tette posztkereszténnyé, majd a kontinensét. (...)

A kereszténység feláldozása

Ezekután megindult a keresztény gyökerek fokozatos és céltudatos eltávolítása, amelyre a hagyománytisztelők szakadással válaszoltak. Amikor a napóleoni háborúk végén a hagyományszeretők egyesültek az újítókkal, az egyesülés ára az elkereszténytelenedés lett. Péter szerint: ‘a régieknek fel kellett áldozniuk kereszténységüket’. Minden jel arra mutat, hogy a katolikus egyház hamar fel-ismerte a történet dinamikáját és gyorsan reagált a ‘testvérek’ kiközösítésével. Az idő a Szentszéket igazolta: ami a páholyokon belül modellszerűen lezajlott, idővel világméretekben is megismétlődött. A kettős tagság tilalma - senki sem lehet egyidőben katolikus és szabadkőműves - megakadályozta abban, hogy a katolikus világ is deista filozófiává fokozza le a Szentháromságba vetett hitet.”

A történelmi trendvonal

Nem hagy nyugodni a címből vélelmezhető ‘tárgy’ és az írás valódi tartalmának feltűnő eltérése egymástól! A főcím: „Krisztus és Egyháza a történelemben”...

Ehhez képest Krisztusról semmilyen formában, mértékben vagy vonatkozásban nem esik szó. De a római katolikus Egyházról, - Krisztus Egyházáról sem! Ami mármost a ‘történelmi’ elemzést illeti; - ‘ilyet valóban’ találunk a cikkben, ámde követhető ‘trendvonala’ meglehetősen problematikus. Amit körvonalaiban látunk, az nagyjából a következő: (1) Az egyházi hatalom függőségbe került az állami hatalomtól (1454.). (2) A felvilágosodás előbb megtagadta a Kinyilatkoztatást és a Szentháromságot is, majd ‘bevezette’ a deizmus vallási irányzatát, amely csak a Legtökéletesebb Lény létezését ismeri el. Anderson szerint: „Ez a vallás (már-mint a szabadkőműves) már a kezdetek kezdetétől létezik, és mindaz, ami az idők folyamán rárakódott, pusztán babona.” (XVII-XVIII. század). (3) A deizmus (a szabadkőműves ‘egyenvallás’) híveit Angliában a szabadkőművesek szövetsége gyűjtötte össze. A szabadkőműves szövetség szabályait James Anderson anglikán lelkész dolgozta ki (1723.) (4) Ez a szövetség elfogadta ‘a Világegyetem Nagy Építőmestere’ (a szabadkőműves Isten) létezését, de elvetette a Kinyilatkoztatást, és szembefordult a katolikus Egyházzal (napjainkig)...

A kereszténység csupán babona

Nos, mi az, ami ebből a trendből, mint ‘történelmi következtetés’ kiolvasható?

Az emberiség igazi, ősi, természetes vallása a deizmus, vagyis a szabadkőműves egyistenhit. Minden más ‘vallás’ - beleértve a kereszténységet is! - pusztán csak babona. Ugyanakkor ‘a sötét középkorban’ a római katolikus egyház átmenetileg, jó néhány évszázadra ‘magához ragadta’ mind a szakrális, mind a világi hatalmat, mely ‘áldatlan állapotnak’ csak az vetett véget, mikor az egyházi hatalom ‘végre’ függőségbe került az állami hatalomtól, ami fokozatosan az egyházi szellemiség és a szervezet (az Egyház) dezintegrációjához, effektív felbomlásához is vezetett. Győzött ‘a józan ész’, a felvilágosodás, mely eltörölte a sötét középkort, s vissza-adta az emberiségnek az egyetlen természetes egyistenhit jogát és lehetőségét, - a lehetőségét, hogy megszabadulhasson minden irracionális hiedelmétől. Nemigen csodálkozhatunk ezen ‘az eredményen’, hiszen „a XVIII. században sok szellemi és egyházi nagyság is a (szabadkőművesség) tagjai közé lépett.” (...)

Kétségtelen aktuális kétségek

De vajon mi is a helyzet ma, amikor az államot és az egyházat ‘sikerült’ minden tekintetben külön választani egymástól, - és nemcsak hogy „az egyházi hatalom függőségbe került az államhatalomtól”, hanem a mindenre kiterjedő globalizáció révén és következtében a katolikus egyház egyenesen ‘a multinacionális nagytőke kitartottjává’ vált; éppen úgy, mint a még máig fennmaradt nemzetállamok?!

Amikor az egész világon immáron ‘befejezett tény’ a liberális polgári demokrácia győzelme (Francis Fukuyama), amely rendszer valójában egy rejtőzködő elitnek a szupranacionális finánctőke pénzhatalma révén megvalósuló globális uralma?

Amikor a Szeplőtelen Szűz - a római katolikus egyház által máig nem kanonizált - magán-kinyilatkoztatásában (lásd: fatimai jelenések, intelmek) megjövendölte: az egyházi szabadkőművesség lesz az, melynek árulása következményeként közeleg a végső óra, az Egyház kálváriája, majd valóságos keresztre feszítése?!

A világállam szinkretikus egyenvallása

Mert az idő nem áll meg: a szabadkőművesség, mint titkos belső féreg foga már belülről bomlasztja Krisztus testamentumát, a római katolikus egyházat. Mivel az ismertetett deizmus nem váltotta be a hozzá fűzött ‘reményeket’, vagyis nem vált egyetemes világvallássá; most egy újabb kísérletet tesznek a „szinkretikus egyen-vallás” kialakítására, melyet valószínűleg a zsidó-keresztény egyistenhit alapjain, Krisztus istenségének a megtagadott Szentháromságból önkényesen „kiragadott” látszatelismerésével kívánnának az ortodox, a neológ és a ‘messiási’ zsidó hitűek számára egyaránt elfogadhatóvá tenni. Az elképzelés realizálása már hosszú évek óta folyik, - a katolikus egyházon belül ma már nem is annyira titokban működő ‘egyházi szabadkőművesség’ irányításával. Netán fontolóra veszik a buddhizmus ‘egyes haladó elemeinek’ (pl. reinkarnáció) valamilyen szintű beépítését is. Ám a mohamedanizmus mindenképpen kívül marad majd, mint a Világállam elsőszámú politikai és vallási közellensége...

A jelképes jövő

A baljós jövőt az írás szerzője a következőképpen sejdíti meg. „Szabadkőműves páholyok ma is működnek világszerte. (...) Jelképük balkezes fehér kesztyű, vagy az autó hátuljában elhelyezett fonott kalap. A magyar politikai életben is számos képviselőjük van, és nem a jobboldal (!) részéről. A szabadkőművesség ma is él, Egyház-és nemzetellenes tevékenysége jelen van a közéletben.”

A jobboldal baloldali gyermekbetegsége

Nem tisztem és nem is szándékom a mai magyar politikai ‘baloldal’ kvázi meg-védése, de ez már ‘több a soknál’! Azt persze senki nem vonhatja kétségbe, hogy pl. a szociáldemokrácia és a ‘munkáskommün’ a francia forradalom ‘jakobinus’ eszméiből nőtte ki magát, amelyek közismerten szabadkőműves jelszavak és terv alapján szerveződtek. Az is történelmi tény, hogy az illegális kommunista pártok szerveződése, sejtszerű működése és titokzatos ‘földalatti’ tevékenysége szinte ‘a megszólalásig’ hasonlított a szabadkőműves páholyok rejtett aktivitásához, illetve a nagy Lenin életműve (legálisan létező kommunista állam létrehozása) valójában szabadkőműves kísérlet volt, mintegy 70 év alatt elvetélt ‘első kísérlet’ egységes világállam életre hívására. Sőt nem vitás, hogy minden ősbűn ‘balról ered’ nálunk is, - ámbátor „könnyű Katit táncba vinni”...!

A paktumok valódi eredete

Ugyanakkor kénytelen vagyok Eőry Zsolt úr merész, kategorikus állítását cáfolni. Vajon az 1990-es rendszerváltás, Antall ‘paktumjai’ kiknek az ötletei voltak?

A híres-hírhedt ‘Rózsadombi Paktumot’ csak baloldali politikusok írták alá?

A magyar Grand Orient vajon tisztán baloldali szerveződés lenne?

A Magyar Demokrata Fórum baloldali párt lenne? S távolról sem ‘végül’:

Az Angol Nagypáholy, a Royal Society - baloldali szervezetek lennének?!

Talán a folytatásból majd választ kapunk ezekre a kérdésekre is...

Vác, 2004. május 17.

Czike László

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Pataki Attila Magyarországról és az igazságról
1961. Washington 3.
Szózat 2.
Legfrissebb írások:
KÖZGAZDASÁGI ESTI MESE
Fordulat-e a NEEM
Dr. Bene Gábor: Viszlát, kétharmad?
A Trianoni-diktátumot mindenkinek illene ismernie
A felelősségteljes értelmiségi lét fontosságáról In memoriam Paál István
Adója 1 %-ával kérjük, támogassa a Szent László Király Alapítványt
Pünkösd ünnepéhez kapcsolódó régi népszokások
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014