Rovat: Czike László
Cikkek száma: 190
 
Tartalom:
Intelem a magyarokhoz a végidőkben
JOBBIK IGAZSÁGOK és HAMIS ILLÚZIÓK
Fekszem az ágyon
Levél Vona Gábornak
Kényszerpályák, tévutak
A betiltott esszé utóélete
Míg a Nobel...
A lányaimat
Rendszerváltó szabadkőművesek
Az eredeti bűn II.
A megkísértés lélektana
Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
Tizenkét pont
Vádirat a "tudásalapú" társadalom ellen
A meg nem alkuvók hite
Keresztények és demokraták
A pokol legmélyebb bugyra (könyv)
Szakértői jelentés az 1998. évi zárszámadásról
Államadósság és privatizáció összefüggései (könyv-2.)
A rendszerváltás politikai gazdaságtana (könyv-1.)
A szeretet törvénye (könyv)
Orbán Viktor újjászületése
Csillagközi mag a földi grálban (könyv)
Szállunk alá a poklokra (könyv)
Magyarország globalizációja (könyv)
Népi demokráciából részvényköztársaság
Átalakulás és rendszerváltás a Magyar Erdőben (állatmese)
A világállam gyarmati kasztrendszere
A jóléti rendszerváltás
A nem legitim hatalom
A magyar nép körkörös megvezetése
Népesedés és család
Magyarország újrafelosztása (könyv)
A Sátán füstje az Úr házában
Fityiszt a hebefrén hablatyolónak!
Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?
A Magyar Televízió köszolgálatisága
Szelid identitás
A pánik és a remény világrendje
Jézus, mint esszénus beavatott
Modern Ábrahám és Izsák: A vírus
De vajon melyik róka farka?
Pénteken egésznapos BKV-sztrájk
Ki és mi jöhet még Gyurcsány után?
A templomosok története
Az utolsó idők prófétája
KARÁCSONYI IMÁDSÁG
A hamis rendszerváltás
Demiurgosz, a szabadkézműves
Krisztus meghamisítói
Kinek a bulija?
Istentelen karácsonyok évadján
Távol a medanszétól
A rajnai mormon
Az özvegy fia
Az Apokalipszis lovasai
Miért nem legitim a magyar állam?
A magyar jogállam és a globalizáció
A mérgezett egér
Digitális sarlóval, kalapáccsal az Európai Únióba!
A Frigyláda és a Szentkorona-tan
Gondolatok a Gondolából
A sumér Annunaki
Az Apokalipszis lovasai
Emmerich Katalin látomásai
Magyarország globalizációja
Mancika keresztje
Elitek milliárdokkal szemben
A húsosfazék népe
A szeretet (világ)egyetemessége
Az okkult apriori
Krisztus második eljövetele (könyv)
Szegény gazdagok
Az elbeszélő történelem
A szervezett aknamunka
A süllyedő hajóról
Liberális problémáim
A mesebeli királyfi legendája
Orbán Viktor aggodalmai
Az igazság az államadósság keletkezéséről
Alkotmányellenes privatizáció
Az ötvös tüze
A rómaikori főtér romjai
A gyári hibások rémuralma
A polgár hite
Pengeélen táncoló közszolgáltatások
Szabadkőműves hiszekegy
Templomosok és szabadkőművesek
Vérlázító tízparancsolat
Magyar Köztársaság Rt.
A gyűlöletbeszéd kibeszélése
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
A bolsevik semmi halott üressége
Rózsalevél és búzakenyér
A szeretet törvénye
Önvallomás és tanúságtétel
Karácsonyi gondolatok
A pénz, vagy az ember?
Vizitdíj a pokolba
A kommunizmus gyermekbetegsége
A hazugság atyja
A forradalom még ráér
Karácsony vagy forradalom?
A magyarországi szabadkőművesség
Gyümölcséről a fát
A megkísértés lélektana
A nemzetrontás stratégiája
A vörös cégér
Az összeesküvés elmélete és gyakorlata
Világ magyarjai, egyesüljetek!
Az Antikrisztus
A fény árnyékának őrzői
A fényhozó hatalmi piramis
Bitang, kinek hazája nincs!
Felszámolók és koporsók
Genezis és degeneráció
Hatalom és pénzmosás
Bazi nagy magyar lagzi
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
Rendszerváltás és visszarendeződés
Amazonas, Sargasso és Bermuda
A sivatagi hadművelet
Boldog jövőnk: a kamatrabszolgaság
Szállunk alá a poklokra
A korgó gyomrok forradalma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Lopózva jövök el, mint a tolvaj
Ki kit győz le?
Államadósság és privatizáció
Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás
Proletárszendvics
A hiteles magyar állam rendje és szervezete
A rendszerváltás utáni államrend kérdései
Kiáltvány a soronkívüli választásokért
Nettó hazaárulás
Visszatekintés - Botcsinálta közgazdászok
Visszatekintés: Magyarország gazdasági tényszámai 1996-ban
Orbán Viktor adósság-teóriája
A hasonmások
Rendszerváltás és globalizáció
Orbán Viktor szupersztár
Mítosz, legenda és a szomorú valóság
Maradandó és múló értékek
Kiáltvány - az államadósságról
Csillagközi mag a földi grálban
Éntőlem lett e dolog
Orbán Viktor hitelrontásának mesterterve
A legkisebb közös nemzeti rossz
Hány millió magyar miniszterelnöke Orbán Viktor?
Gyermekkori emlékeim 1956-ról
Sándor András, a szabadgondolkodó (könyv)
Mi a teendő?
Mi kell a forradalomhoz?
Imádkozzunk!
A Jezowski-testamentum
Az építési tervrajz
A spontán találkozó
Megbízás különleges feladatra
Az Arany Rózsakereszt (könyv)
A hepiend balladája
Rekviem az ügynök apákért
Verseim Boross Péter születésnapjára
A sokszereplős sakkjátszma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Preventív levél a magyarokhoz
Államadósság és privatizáció
A magyar Agartha templomai
Magyarország esete 2000 éves papírusztekercsen
Sándor András próféciái
Petőfi Sándor magyar világszabadsága
Széchenyi, Kossuth, Petőfi és Deák
A rózsadombi paktum
Felzárkóztatás helyett kivéreztetés
A Drábik-egyenlet mélységei
Tönkretételünk története szakaszokban
Nemzeti katasztrófánk mozaikokban
Katolikus templomosok
Magyarország újrafelosztása
El Quro, az Antikrisztus apródja
A múlt hamis, a jövő bizonytalan
A szabadkőművesség és a francia forradalom
Családi coming out
A szigorúan titkos jegyzőkönyv
Áloé és mirha
Vérgőzös adózás
Álnevek és gúnynevek
Pályázati szemét
A klónozott madonna fia
Ellentámadás önvédelemből
Egy őrült napblogja

A világállam gyarmati kasztrendszere
2009.01.06, 18:01                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Czike László

A világállam gyarmati kasztrendszere

Megígértem, így hát megtartom.

A már megszűnt Hunnia 117. számának 60. oldalán (középső hasáb) meg-ígértem olvasóimnak (1999. augusztus 25.), hogy valamelyik következő írásomban bemutatom majd a világállam gyarmati kasztrendszerének kontra-szelektív működését. Ám előbb fohászkodjunk, - együtt...!

Pogány ima a rózsához, a hallgatás virágához. Minden titkok tudójához.

Vadrózsa. Rózsabokor. Rózsakereszt. A rózsa közössége.

Fordítsd lefelé a rózsa hármas levelét, s képzeletben ültesd rá középen, a levélszár folytatásaként kinövő rózsavirág nyíló kelyhét, bimbóját.

Rózsa a kereszten. Rózsakereszt.

A Világállam rendkívül kötött, merev, pragmatikusan felépített struktúra.

Álmoknak, illúzióknak, véletleneknek, szabad választásoknak, spontán történéseknek nincsen helyük benne. Abból csak baj származhatna!

Sok a látszólagos - helyi, területi és funkcionális - központ, ám valódi csak egyetlen-egy létezik. Az informális központi hatalom innen irányítja a világot.

A hatalom paranoid-skizofrén megosztottságot mutat, - egy formális, hamis szervezettség fedi el az igazi lényeget, hogy az titokban uralkodhassék.

Az egyszerű világpolgár számára - éljen bárhol is ezen a Földön! - létezik egyfajta mesterségesen generált virtuális valóság, amely a jól megszokott, hagyományos elemekből építkezik, és alkotja az operett színes díszletét.

Eszerint vannak eltérő népek, önrendelkező nemzetek, éles országhatárok, független államok, alkalmi szövetségek, katonai tömbök, érdekközösségek.

Azonosulások, összefogások, torzsalkodások és konfliktusok. Mozgások, viszonyulások minden célirányultság nélkül, - ami az önálló élet szelekciója.

Ám mindez csupán egyszerű kirakat: a hatalom elfedésének technikája.

A hatalom paranoid-skizofrén, mert az általa módszeresen történetileg kiépített kettősség a forradalomtól való mániákus félelem következménye.

A hatalom azt gondolja, hogy valós struktúrájának, felépítésének megismerése őrületbe, tömeghisztériába - forradalomba, sőt: világforradalomba! - kergetné a népeket, a szelíd világpolgárok milliárdjait, ami önmagában vég-veszélyt jelentene a végletekig központosított világhatalom számára. Senki nem ismerheti a teljes igazságot, csupán a megegyezéses szertartások rendje szerint beavatottak köre, akik esetében már semmilyen véletlentől, spontán/ellenőrizetlen cselekménytől nem kell tartani. Fokok egy létrán.

A hatalmat birtoklók üldözési mániája egészen odáig fajul, hogy a teljes biztonság érdekében mesterséges tudathasadást idéznek elő a nemzetben, a népek között, a társadalomban, a kultúrában, és magában a hatalomban, a napi politikában is, csak azért, hogy a fonál mindkét végét egy kézben tart-hassák. A mesterségesen gerjesztett ellentétek mindkét oldalán a skizofrén hatalom áll, így minden ütközés és megoldódásuk is eleve álszent és hamis.

Lényegében soha semmilyen probléma nem oldódik meg, de az uralkodó elit már annyira pökhendi és szemtelen, hogy a valós problémák nem is ér-deklik. A hatalom működése merő öncél, amihez a társadalom statisztál.

A virtuális hatalmi struktúra letéteményesei, megjelenítői a politikai pártok.

Nem véletlen, hogy a Központi Világállam minden alárendelt országban az ún. kétpólusú (váltó-)pártrendszer kialakulását forszírozza, preferálja és finanszírozza (!), mert ez a szisztéma tartható a legkönnyebben informális ellenőrzés alatt, vagyis az adott célok elérésének ez a leghatékonyabb és egyben a legolcsóbb módja. A világhatalom legkiforrottabb országaiban már csak ún. szociáldemokrata, liberális és/vagy kereszténydemokrata pártok léteznek; ezek, vagy ezek koalíciói váltják egymást a mindenkori hatalomban. Ezek a pártok ma már nyomokban sem nemzetiek, nem is szocialisták; nem keresztények, és nem is demokraták. Még csak nem is liberálisak! Az egyszerű választópolgár azt hiszi, hogy merőben különböző eszmei vonulatok, ellentétes érdekek, gyökeresen eltérő értékrendek képviselőire szavaz, pedig csak szemfényvesztés az egész. A világhatalom ül minden pártban, - a komisszárok kacagányán minden szent eszme csak cifra díszítés. Alapvető kérdésekben mindig egyetértenek, így közöttük lényegi különbségek nincsenek. A legfőbb közös feladat: a spontán elemek kizárása, illetve a veszélyes, öntörvényű személyek kirekesztése a hatalomból. Ezért van az, hogy a legkülönbözőbb politikai pártok egyformán valóságos gyűjtőhelyei a tehetségtelen, törtető, hazug, jellemtelen, agresszív, gátlástalan embereknek, akik mind a melegvíz feltalálóinak képzelik önmagukat és pártjaikat.

Ne felejtsük: a legfőbb öncél a spontán társadalmi mozgások, végső soron a forradalom elkerülése, mert a revolúciótól a hatalom úgy fél, mint ördög a tömjénfüsttől. A megelőző századokban is létezett már a világhatalom, csak persze kezdetleges formában. Akkoriban a forradalmakat úgy igyekeztek elkerülni, hogy maguk gerjesztették azokat, vagy álltak gyorsan az élükre.

Ma már - hála a háttérhatalom szorgos dezinformáló és dezorganizáló erő-feszítéseinek - forradalmak még csíra formájában sem szerveződnek, az emberek a legfejlettebb országokban valósággal tobzódnak a coca-cola, a fanta, a bunji-jumping, a videó-pornó, a windsurf, a gruppen-sex és a rap-zene örömeiben; nem küzdenek, nem szenvednek és nem szaporodnak, - nincsenek generális problémáik, melyeket csak forradalom oldhatna meg.

A fejletlen országokat pedig kíméletlenül gyarmatosítják, hogy azokban is bevezethessék a liberális demokráciát, minden rendszerek legjobbikát.

A gyarmatokon a hazugságok azonban - mint csata után a hullahegyek - még temetetlenül hevernek, minden ellentmondás kiélezett, nehéz hinni a méregdrága örömökben, miközben a villanyszámlák mind kifizetetlenek.

A gyarmatokon a világhatalom helyzete még labilis, a helyzet veszélyes.

A Világállam társadalmi tagozódása egyfajta kasztrendszer, amelynek a fedőneve liberális, polgári, parlamenti demokrácia. A kulcsszavak valós jelentése a következő: liberális = anarchisztikus, polgári = semmilyen, parlamenti = ingyencirkusz, demokrácia = a világkommunista kozmopolita elit diktatúrája. Az egyes kasztok, rétegek a hatalmi hierarchia mentén fentről lefelé haladva: (1) betolakodók (2) beavatottak (3) tanácsadók (4) kollaboráns elit (5) levajazottak (6) kamatpolgárok (7) rabszolgák (8) csepűrágók (9) kitaszítottak. Előfordulnak természetesen hibrid-egyedek is.

· Betolakodók. Ők a tulajdonképpeni gyarmatosítók, a világállam képviselői, a világhatalom komisszárjai, akiknek a feladata, hogy afféle előőrs-ként érkezve, igyekezzenek mielőbb anyaországi infrastruktúrát teremteni a meghódított területen, fogadókésszé téve azt a derékhad számára.

· Beavatottak. Ők a betolakodók első gyarmati kapcsolatai, szálláscsinálói, - a gyarmatosított nemzet azon vezetői, diplomásai, közismert személyiségei, akiket már előzetesen módszeresen, kifejezetten erre képeztek ki, angol vagy amerikai egyetemeken. Feladatuk az érkezők fogadása.

· Tanácsadók. Ők nem médiumok csupán; sőt, szellemileg felette is állnak mind a betolakodóknak, mind a beavatottaknak. Nem egyszerűen tudják a kötelességüket, hanem aktívan szervezik és generálják a viszonyok fejlesztését, mintegy összekötő/közvetítő: interface-szerepet töltenek be a világhatalmi hódítók és a honi politikai/kulturális elit kommunikációjában. Tanácsaikkal megakadályozzák jelentős nézeteltérések keletkezését.

· Kollaboráns elit. A világhódító betolakodók megveszik, megvesztegetik a gyarmati nemzet megvásárolható értelmiségijeit, vezetőit, menedzsereit, állami és hatósági alkalmazottait, tisztségviselőit; akik a kenőpénzek következtében zsarolhatóvá válnak, így gátlástalanul kiszolgálják uraikat. A világállam komisszárjai tudatosan a bennszülött értelmiséggel végezte-tik el a piszkos munkát: a legmegbízhatóbb zsoldos a honi hazaáruló. Míg a beavatott tanácsadók működése önkéntes és szakrális mélységű, a megvezetett beavatottak pedig egyszerű médiumok csupán, addig a kollaboráns elit tagjai jólétük biztosításáért a becsületüket adják el.

· Levajazottak. Egyszerű és középszerű gyarmati polgárok, akik alacsony képzettségük folytán nem jut(hat)nak el a betolakodók tevékenységéhez kapcsolódó aktív kollaborációig, noha szívesen részt vennének minden konspirációban. Tekintve, hogy önállóan képtelenek megállni a saját lábukon - egyéni vállalkozásra alkalmatlanok -, a legmegalázóbb küldetéseket sem utasít(hat)ják vissza. Dollárért a családjukat is képesek (f)eladni. Minden új gyarmaton óriási gondot jelent a levajazottak milliós tömege.

· Kamatpolgárok. Szerencsés személyek, akik valamilyen korábbi lopott vagyon, készpénztőke, örökség vagy nyeremény áldásai következtében nem kényszerülnek semmilyen effektív munkavégzésre, de hazaárulásra, illetőleg egyéb gyarló aljasságra sem saját megélhetésük érdekében. Ezek a személyek - nincsenek sokan - bankbetéteik kamataiból élnek.

· Rabszolgák. A világállami gyarmatosítás, a betolakodók elsődleges cél-ja a meghódított ország használhatatlan infrastruktúrájának; termelési és elosztási-, hagyományos társadalmi, politikai és kulturális viszonyainak mielőbbi, gyökeres szétverése, - a globális struktúra megalapozása céljából. Miként a nemzeti polgárosodás megkövetelte a parasztok tömeges elűzését a földjeikről, úgy a globális polgárosodás (kozmopolitizmus) alapfeltétele a bennszülöttek valamennyi munkahelyének és társadalmi önvédelmi szervezeteinek totális felszámolása. A módszeres pusztítás közvetlen eredménye, hogy az állami alkalmazottakat megtizedelve elbocsátják; a mezőgazdasági kistermelők, az iparosok és a kisvállalkozók tömegesen mennek tönkre, így - munkahely és vagyon nélkül - mindenki munkanélkülivé/kényszervállalkozóvá: potenciális rabszolgává válik. A rabszolga nincstelenek aránya a népességben folyamatosan nő, ami eleve ellehetetleníti a populáció szaporodását, számbeli újratermelését.

· Csepűrágók. A gyarmatosítás előrehaladásának alapvető trendje, hogy a leigázott bennszülött társadalom ténylegesen kettéhasad: elfogadott és el nem fogadott - legitim és illegitim - lakosság részre. A levajazottak és a kamatpolgárok egyre szélesebb tömegei is rabszolgává válnak, - előbb-utóbb minden bennszülöttre rabszolgasors vár! De a rabszolgák is lejjebb csúsznak, hiszen egy tízmilliós országban nincs szükség több-millió rabszolgára! Milliós tömegek képtelenek megtermelni még a saját létfenntartásuk minimális költségeit is, mert a betolakodók számára már a rabszolgák puszta éhbér-foglalkoztatása is terhes. Az öreg, hajléktalan, betegségektől kínzott, nincstelenül nyomorgó, effektíve éhező milliós tömegek eltartását sem az állam, sem a hódítók nem vállalják. Természetes halállal kihal, elfogy a népesség, - átadva helyét a világhódítóknak.

· Kitaszítottak. Erejük teljében lévő, sokszor magasan képzett, erősen kreatív személyiségek, akik szembefordultak a világhódítók hatalmával, nem váltak sem beavatottá, sem tanácsadóvá, sem kollaboránssá, sem levajazottá, - de nem vállalták a rabszolga/csepűrágó sorsot sem. Renitens értelmiségiek, akik kimúlasztása evidens világállami érdek. De van a kitaszítottságnak különös, tömeges, etnikai válfaja is! Egyes etnikumokkal a világállam egyszerűen nem tud mit kezdeni.


A Világállam paranoid-skizofrén, önvédelmi működési elve: az általános, mindenre kiterjedő nonkreatívitás és az ezzel járó kontraszelekció. Teheti ezt azért, mert a világ gazdagabbik felén olyan, szinte önfenntartó/ önvezérlő/önfejlődő, kvázi-automatikus termelési és elosztási rendszerek alakultak ki, amelyek rendkívül kisszámú kiválasztott személy minimális konstruktivitása révén is - látszólag hosszútávon is! - működőképesek.

Ám ez, a lényegét tekintve spekulatív, harácsoló, semmiből pénzt teremtő, valós teljesítményeket már csak alig-alig produkáló/felmutató, parazita társadalmi berendezkedés a gyarmatokra exportálva tökéletes csődöt mond!

Kizárólag arra lehet alkalmas, hogy mint egy társadalompolitikai támadó fegyver, mint egy ideológiai neutronbomba „effektív vérontás nélkül” ürít-se ki a gyarmati földterületeket a betolakodó angolszász hódítók számára.

Valamikor régen a Római Birodalom - ugyanilyen okokból omlott össze. Legbenső működési elve a provinciákban használhatatlannak bizonyult.

Rómát a túlhajtott expanzió, a mértéktelen gyarmatosítás tette tönkre.

Az éhenhaló bennszülött tömegek holttesteinek szalonképes/humánus eltüntetésére a liberális demokrácia nem rendelkezik elfogadott módszerrel.

Testvéreim! Ne higgyetek a rózsakereszt pogány varázslatainak!

A kereszt egyedül Isten bárányának áldozati jelképe, aki feltámadott.

Aki eljön; - ítélni, eleveneket és holtakat.

Vác, 2000. március 17.

Czike László

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Hungária Tv - Magyarország és az USA jövoje Magyar ido interjú 2009. 05. hó
Gyere, szoríts erosen
Fehérló fia
Legfrissebb írások:
ELFELEJTETT ÜNNEP!
Gyirán István: Egy megalapozott vélemény a vörösiszap katasztrófáról!
Pártállástól függetlenül......
TÖRTÉNELMI BŰN
NEM VÁLTOZIK SEMMI
A kommunizmus áldozatainak emléknapjára
GÉPJÁRMŰVEZETŐK VIGYÁZAT!
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014