Rovat: Czike László
Cikkek száma: 190
 
Tartalom:
Intelem a magyarokhoz a végidőkben
JOBBIK IGAZSÁGOK és HAMIS ILLÚZIÓK
Fekszem az ágyon
Levél Vona Gábornak
Kényszerpályák, tévutak
A betiltott esszé utóélete
Míg a Nobel...
A lányaimat
Rendszerváltó szabadkőművesek
Az eredeti bűn II.
A megkísértés lélektana
Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
Tizenkét pont
Vádirat a "tudásalapú" társadalom ellen
A meg nem alkuvók hite
Keresztények és demokraták
A pokol legmélyebb bugyra (könyv)
Szakértői jelentés az 1998. évi zárszámadásról
Államadósság és privatizáció összefüggései (könyv-2.)
A rendszerváltás politikai gazdaságtana (könyv-1.)
A szeretet törvénye (könyv)
Orbán Viktor újjászületése
Csillagközi mag a földi grálban (könyv)
Szállunk alá a poklokra (könyv)
Magyarország globalizációja (könyv)
Népi demokráciából részvényköztársaság
Átalakulás és rendszerváltás a Magyar Erdőben (állatmese)
A világállam gyarmati kasztrendszere
A jóléti rendszerváltás
A nem legitim hatalom
A magyar nép körkörös megvezetése
Népesedés és család
Magyarország újrafelosztása (könyv)
A Sátán füstje az Úr házában
Fityiszt a hebefrén hablatyolónak!
Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?
A Magyar Televízió köszolgálatisága
Szelid identitás
A pánik és a remény világrendje
Jézus, mint esszénus beavatott
Modern Ábrahám és Izsák: A vírus
De vajon melyik róka farka?
Pénteken egésznapos BKV-sztrájk
Ki és mi jöhet még Gyurcsány után?
A templomosok története
Az utolsó idők prófétája
KARÁCSONYI IMÁDSÁG
A hamis rendszerváltás
Demiurgosz, a szabadkézműves
Krisztus meghamisítói
Kinek a bulija?
Istentelen karácsonyok évadján
Távol a medanszétól
A rajnai mormon
Az özvegy fia
Az Apokalipszis lovasai
Miért nem legitim a magyar állam?
A magyar jogállam és a globalizáció
A mérgezett egér
Digitális sarlóval, kalapáccsal az Európai Únióba!
A Frigyláda és a Szentkorona-tan
Gondolatok a Gondolából
A sumér Annunaki
Az Apokalipszis lovasai
Emmerich Katalin látomásai
Magyarország globalizációja
Mancika keresztje
Elitek milliárdokkal szemben
A húsosfazék népe
A szeretet (világ)egyetemessége
Az okkult apriori
Krisztus második eljövetele (könyv)
Szegény gazdagok
Az elbeszélő történelem
A szervezett aknamunka
A süllyedő hajóról
Liberális problémáim
A mesebeli királyfi legendája
Orbán Viktor aggodalmai
Az igazság az államadósság keletkezéséről
Alkotmányellenes privatizáció
Az ötvös tüze
A rómaikori főtér romjai
A gyári hibások rémuralma
A polgár hite
Pengeélen táncoló közszolgáltatások
Szabadkőműves hiszekegy
Templomosok és szabadkőművesek
Vérlázító tízparancsolat
Magyar Köztársaság Rt.
A gyűlöletbeszéd kibeszélése
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
A bolsevik semmi halott üressége
Rózsalevél és búzakenyér
A szeretet törvénye
Önvallomás és tanúságtétel
Karácsonyi gondolatok
A pénz, vagy az ember?
Vizitdíj a pokolba
A kommunizmus gyermekbetegsége
A hazugság atyja
A forradalom még ráér
Karácsony vagy forradalom?
A magyarországi szabadkőművesség
Gyümölcséről a fát
A megkísértés lélektana
A nemzetrontás stratégiája
A vörös cégér
Az összeesküvés elmélete és gyakorlata
Világ magyarjai, egyesüljetek!
Az Antikrisztus
A fény árnyékának őrzői
A fényhozó hatalmi piramis
Bitang, kinek hazája nincs!
Felszámolók és koporsók
Genezis és degeneráció
Hatalom és pénzmosás
Bazi nagy magyar lagzi
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
Rendszerváltás és visszarendeződés
Amazonas, Sargasso és Bermuda
A sivatagi hadművelet
Boldog jövőnk: a kamatrabszolgaság
Szállunk alá a poklokra
A korgó gyomrok forradalma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Lopózva jövök el, mint a tolvaj
Ki kit győz le?
Államadósság és privatizáció
Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás
Proletárszendvics
A hiteles magyar állam rendje és szervezete
A rendszerváltás utáni államrend kérdései
Kiáltvány a soronkívüli választásokért
Nettó hazaárulás
Visszatekintés - Botcsinálta közgazdászok
Visszatekintés: Magyarország gazdasági tényszámai 1996-ban
Orbán Viktor adósság-teóriája
A hasonmások
Rendszerváltás és globalizáció
Orbán Viktor szupersztár
Mítosz, legenda és a szomorú valóság
Maradandó és múló értékek
Kiáltvány - az államadósságról
Csillagközi mag a földi grálban
Éntőlem lett e dolog
Orbán Viktor hitelrontásának mesterterve
A legkisebb közös nemzeti rossz
Hány millió magyar miniszterelnöke Orbán Viktor?
Gyermekkori emlékeim 1956-ról
Sándor András, a szabadgondolkodó (könyv)
Mi a teendő?
Mi kell a forradalomhoz?
Imádkozzunk!
A Jezowski-testamentum
Az építési tervrajz
A spontán találkozó
Megbízás különleges feladatra
Az Arany Rózsakereszt (könyv)
A hepiend balladája
Rekviem az ügynök apákért
Verseim Boross Péter születésnapjára
A sokszereplős sakkjátszma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Preventív levél a magyarokhoz
Államadósság és privatizáció
A magyar Agartha templomai
Magyarország esete 2000 éves papírusztekercsen
Sándor András próféciái
Petőfi Sándor magyar világszabadsága
Széchenyi, Kossuth, Petőfi és Deák
A rózsadombi paktum
Felzárkóztatás helyett kivéreztetés
A Drábik-egyenlet mélységei
Tönkretételünk története szakaszokban
Nemzeti katasztrófánk mozaikokban
Katolikus templomosok
Magyarország újrafelosztása
El Quro, az Antikrisztus apródja
A múlt hamis, a jövő bizonytalan
A szabadkőművesség és a francia forradalom
Családi coming out
A szigorúan titkos jegyzőkönyv
Áloé és mirha
Vérgőzös adózás
Álnevek és gúnynevek
Pályázati szemét
A klónozott madonna fia
Ellentámadás önvédelemből
Egy őrült napblogja

Áloé és mirha
2008.11.09, 16:01                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Czike László

Áloé ás mirha

Azt álmodtam, hogy győztünk.

Hogy Gyurcsány és bandája eltakarodott, s elmenekült külföldre.

Állítólag a Gazprom menekítette ki őket Rodostóba, Rákosifalvára.

Mind a 2413-an disszidáltak, ezért nem is maradt kit felelősségre vonni. Az új kormány általános amnesztiát hirdetett – helyreállt a társadalmi béke. Liberálisok és konzervatívok békejobbot nyújtot­tak egymásnak, de aki békebalt kapott, az sem járt rosszabbul.

„Nem állunk bosszút senkin!” – jelentette ki Orbán Viktor.

A Fidesz egymaga kétharmados többséget szerzett, így a kormány­alakításhoz nem volt szüksége koalíciós partnerre. Orbán Viktor s szorgalmas csapata azonnal nekilátott az ország stabilizálásához.

Mindenekelőtt az állami költségvetésben kellett rendet teremteni.

Az új miniszterelnök haladéktalanul, minden jelentős problémára kiter­jedő, komplex megoldást kínáló programmal állt elő, amelyet az Ország­gyűlés egyhangúlag meg is szavazott. A végrehajtás po­zi­t­ív ered­ményei hamarosan meg is mutatkoztak.

A legégetőbb kérdés – amely nem tűrt halasztást – a gazdaság fel­é­lén­kítése volt, hiszen a stabilizáció csak dinamikusan növekvő GDP mellett képzelhető el. A Fidesz-kormány már első intézkedé­sei egyikeként bevezette az egykulcsos adót; ennek megfelelően az ÁFA, az SZJA, a forrásadó, a kamatadó, az osztalékadó, az ingat­lan­adó és a multik részére időközben bevezetett „befektetési adó”, va­lamint az egészségügyi járulék és a nyugdíjjárulék mértéke egy­a­ránt, egységesen és egyetlen kulccsal 18 %-ra változott. Az álla­mi költ­ség­vetés bevétele a következő két év alatt a másfélszeresére nőtt, a gazdasági növekedés mértéke 8 %-ra ugrott fel. Megszűnt a krónikus költségvetési deficit, és szufficitre váltott át. Ez egy­részt azt jelentette, hogy – az időközben 2 %-ra mérséklődött inf­lá­ciós ráta mellett is – ugrásszerűen megnövekedtek a közjó (pl. társada­lombiztosítás, nyugdíjbiztosítás, szociális juttatások, nem­ze­ti inf­ra­strukturális nagybe­­ru­házások, állama­dósság-csökken­tés, stb.) ér­dekében mozgósítható és felhasználható erőforrások, másrészt gya­kor­la­­ti­lag felszámolódott a feketegazdaság, a hirtelen megjavult adó­fizetési fegyelem következtében.

Orbán azonnal visszaállította az általános és ingyenes egészségü­gyi ellátást, a helyreállított állami társadalombiztosítás kereté­ben, ami a megelőző „átkos” rendszer – az 1990-es rendszerváltó kor­mány által is garantált - egyik legnagyobb közjóléti vívmánya volt. Megszüntette a regionális egészségügyi pénztárak „rendszerét” és „versenyét” is, ami kínban fogant, s a világon semmi értelme nem volt. A gyógyszerek árait a nyugdíjasok által is elérhető mértékre csökkentette vissza, a gyógyszergyártókkal történt stratégiai meg­egyezés után. A kórházi ellátás is visszaállt a normális mederbe, - megszűnt a betegek összevissza hurcigálása az országon belül.

A kormány hatékony intézkedéseket tett egyes, már elviselhetet­le­nül, mi több, képtelenül magas közszolgáltatási díjak, elsőként a vil­lany­áramdíjak, a vízdíjak, a távközlési-és tömeg­közle­ke­dé­si dí­jak re­­ális szintre mérséklése érdekében is.

Orbán intézkedett az életszínvonal általános növelése érdekében is. Felemelte a minimálbért havi bruttó 150 ezer forintra; annak reálértéke így elérte az uniós átlag egyharmadát. Emellett felemel­te – volt miből, hiszen a GDP növekedése lehetővé tette! – a nyug­dí­ja­kat, egységesen 20 %-kal, és a visszaállított 13. havi nyugdíj mellett elrendelte a 14. havi nyugdíj bevezetését is. A nyugdíj-kor­határt egységesen 58 évre csökkentette.

A gazdaság az ésszerű és népbarát – élet-és vállalkozásbarát – tör­vények hatásá­ra soha nem látott lendületet vett. Az új adó-és já­rulékrendszer az állami költségvetésre gyakorolt egyensúly-hely­re­állító hatása mel­lett a vállalkozási kedv hirtelen felvirágzását is eredményezte. Két-három év leforgása alatt 800000 új munkahely teremtődött, szinte a semmi­ből, ennek eredményeként gyakorlati­lag megszűnt a munkanélkü­li­ség. Orbán új programként meghir­det­te a teljes foglalkoztatás mielőbbi elérését is.

Orbán kiemelt feladatként kezelte a polgárosodás fellendítését.

Meghirdette a nemzeti-népi tulajdonosi programot, melynek kere­tében és révén a magyar nemzeti ipar, mezőgazdaság és kereske­delem újbóli megteremtését tűzte ki célul. Állami alapokat képzett egyrészt népi részvény-csomagok összeállítása, másrészt a családi (mező)gazdaságok működésének hosszú távú financiális megala­po­­zása céljá­ra. Az uniós pályázati pénzek felhasználását teljesen át­láthatóvá tette, miáltal megszűnt az állami és az önkormányzati kor­rupció. A felhasználás döntő hányadát a kistérségek, a falu é­letviszo­nyainak a helyreállítására, a vidéki infrastruktúra felfej­lesz­tésére összpontosította. Kitüntetett fontosságúnak ítélte az ál­la­mi ok­ta­tás eredeti színvonalának újrateremtését, mert az elmúlt évtizedek liberális „reform”-mániája gyakorlatilag amerikai szintre züllesztette a magyar közoktatást, annak minden szintjén.

Orbán a vidék életviszonyainak újrateremtése révén megoldotta a cigány lakosság foglalkoztatási és szociális problémáinak jelentős részét is. Az uniós pályázati pénzek 20 %-át egy speciális alapba különítette el, melyet csak roma foglalkoztatású munkahelyek lé­tesítésére használtak fel. Ez az intézkedés a továbbiakban a pótló­lagos GDP-növelés akcelerátorává, külön motorjává is vált.

A kormányfő elrendelte: modernizált formában vissza kell állítani a vidék eredeti közellá­tási, közszolgáltatási viszonyait – új kórhá­za­kat is épített és nyitott, és újra megnyitotta a bezárt kistérségi pos­tahivatalokat is. Megszüntette a MÁV és a BKV finanszírozási problémáit is, nyíltan deklarálva, hogy a tömegközlekedés éppúgy kiemelt állami feladat (marad), hosszú távon is, mint az egészség­ügyi alapellátás, amely minden magyar állampolgár alanyi joga.

A GDP dinamikus növekedése generális javulást hozott az ország külkereskedelmi teljesítményében is; megszűnt az immár közel 4 évtizedes „magyar átok”, már ami az export-import mérleg króni­kus hiányát, és ezen keresztül a fizetési mérleg évi, 20 éve átlag 3-4 milli­árd USA-dolláros hiányát illeti, ami eladósodásunk fő oka. A nemzetgazdaság fizetési mérlege pozitívra váltott, megteremtve az évtizedek alatt reménytelenül felhalmozódott dolláradósságunk valamikori visszafizetésének elvi lehetőségét.

Orbán Viktor és lelkes, hozzáértő csapata különös súllyal és ered­mé­nyesen valósította meg az állam­adós­ság­­­-kérdés stratégiai meg­ol­dá­sát is, felszámolandó azt az állapotot, mi­szerint a költségvetés 30-40 %-a, sőt, több, mint a teljes személyi jövedelemadó befize­té­sünk is már alig-alig fedezte az államadósság-szolgálatot. Felszá­mol­ta a tartha­tatlan állapotot, amely szerint az állam már csak a kamatok fizetésére vesz fel egyre újabb hiteleket, anélkül, hogy a tőkeadósság valamikori visszafizetésére a leghalványabb reménye is lenne. Sikerült is megállítani a további eladósodást, a hitelezők megértették Magyarország kivételesen szorult pénzügyi helyzetét, és hozzájárultak az államadósság teljes átütemezéséhez, sőt, még jelen­tős ka­matkönnyítést is adtak. A külföldi befektetők, a multik és a nemzetközi nagybankok azonnal átlátták a hozott kormány-intézkedések távlati racionalitását, sőt, sikerült velük még abban is meg­egyezésre jutni, hogy vállaljanak arányos részt a közteher­vi­se­lésben. Magyarország pár év leforgása alatt teljesítette az ún. maastrichti követelményeket, s újból az EU „húzó” országává vált.

A belpolitikában is korszakos változások következtek be.

Mivel nem jutottak a parlamentbe, finanszírozó híján megszűnt az MDF és az SZDSZ, viszont újjáalakult a Kisgazda Párt, és beju­tott az Országgyűlésbe az MSZP-ből kivált Szociális Platform, az önálló Kereszténydemokrata Párt, valamint a megerősödött, újjászerve­ző­dött Szo­ciáldemokrata Párt is. Az MSZP három részre szakadt, tovább szaporítva a parlamentben az 1-2 %-os kis pártok számát.

Magyarország gazdasági és mentális értelemben is feltámadott.

Az EU a továbbiakban követendő példaként állította eredményein­ket az újonnan felvett országok elé is.

Hazaérkeztünk, Európába.

Csak fel ne ébredjek…!

Czike László

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
67-es úton
Hungaricus
Osi örökség
Legfrissebb írások:
GÉPJÁRMŰVEZETŐK VIGYÁZAT!
ELLENŐRIZZÉK A JELÖLTET AJÁNLÓK ALÁÍRÁSÁT IS!
TÜKÖRVAKSÁG
Nemzeti jogvédő pódiumbeszélgetés a Budaházy-Hunnia büntetőperről - a másodfokú döntés előtt
STOP A SZÍNJÁTÉKNAK!
A magyarság léte azokon múlik, akik hisznek benne
Illik-e nemzeti gyásznapon vigasságot rendezni?
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014