Rovat: Czike László
Cikkek száma: 190
 
Tartalom:
Intelem a magyarokhoz a végidőkben
JOBBIK IGAZSÁGOK és HAMIS ILLÚZIÓK
Fekszem az ágyon
Levél Vona Gábornak
Kényszerpályák, tévutak
A betiltott esszé utóélete
Míg a Nobel...
A lányaimat
Rendszerváltó szabadkőművesek
Az eredeti bűn II.
A megkísértés lélektana
Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
Tizenkét pont
Vádirat a "tudásalapú" társadalom ellen
A meg nem alkuvók hite
Keresztények és demokraták
A pokol legmélyebb bugyra (könyv)
Szakértői jelentés az 1998. évi zárszámadásról
Államadósság és privatizáció összefüggései (könyv-2.)
A rendszerváltás politikai gazdaságtana (könyv-1.)
A szeretet törvénye (könyv)
Orbán Viktor újjászületése
Csillagközi mag a földi grálban (könyv)
Szállunk alá a poklokra (könyv)
Magyarország globalizációja (könyv)
Népi demokráciából részvényköztársaság
Átalakulás és rendszerváltás a Magyar Erdőben (állatmese)
A világállam gyarmati kasztrendszere
A jóléti rendszerváltás
A nem legitim hatalom
A magyar nép körkörös megvezetése
Népesedés és család
Magyarország újrafelosztása (könyv)
A Sátán füstje az Úr házában
Fityiszt a hebefrén hablatyolónak!
Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?
A Magyar Televízió köszolgálatisága
Szelid identitás
A pánik és a remény világrendje
Jézus, mint esszénus beavatott
Modern Ábrahám és Izsák: A vírus
De vajon melyik róka farka?
Pénteken egésznapos BKV-sztrájk
Ki és mi jöhet még Gyurcsány után?
A templomosok története
Az utolsó idők prófétája
KARÁCSONYI IMÁDSÁG
A hamis rendszerváltás
Demiurgosz, a szabadkézműves
Krisztus meghamisítói
Kinek a bulija?
Istentelen karácsonyok évadján
Távol a medanszétól
A rajnai mormon
Az özvegy fia
Az Apokalipszis lovasai
Miért nem legitim a magyar állam?
A magyar jogállam és a globalizáció
A mérgezett egér
Digitális sarlóval, kalapáccsal az Európai Únióba!
A Frigyláda és a Szentkorona-tan
Gondolatok a Gondolából
A sumér Annunaki
Az Apokalipszis lovasai
Emmerich Katalin látomásai
Magyarország globalizációja
Mancika keresztje
Elitek milliárdokkal szemben
A húsosfazék népe
A szeretet (világ)egyetemessége
Az okkult apriori
Krisztus második eljövetele (könyv)
Szegény gazdagok
Az elbeszélő történelem
A szervezett aknamunka
A süllyedő hajóról
Liberális problémáim
A mesebeli királyfi legendája
Orbán Viktor aggodalmai
Az igazság az államadósság keletkezéséről
Alkotmányellenes privatizáció
Az ötvös tüze
A rómaikori főtér romjai
A gyári hibások rémuralma
A polgár hite
Pengeélen táncoló közszolgáltatások
Szabadkőműves hiszekegy
Templomosok és szabadkőművesek
Vérlázító tízparancsolat
Magyar Köztársaság Rt.
A gyűlöletbeszéd kibeszélése
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
A bolsevik semmi halott üressége
Rózsalevél és búzakenyér
A szeretet törvénye
Önvallomás és tanúságtétel
Karácsonyi gondolatok
A pénz, vagy az ember?
Vizitdíj a pokolba
A kommunizmus gyermekbetegsége
A hazugság atyja
A forradalom még ráér
Karácsony vagy forradalom?
A magyarországi szabadkőművesség
Gyümölcséről a fát
A megkísértés lélektana
A nemzetrontás stratégiája
A vörös cégér
Az összeesküvés elmélete és gyakorlata
Világ magyarjai, egyesüljetek!
Az Antikrisztus
A fény árnyékának őrzői
A fényhozó hatalmi piramis
Bitang, kinek hazája nincs!
Felszámolók és koporsók
Genezis és degeneráció
Hatalom és pénzmosás
Bazi nagy magyar lagzi
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
Rendszerváltás és visszarendeződés
Amazonas, Sargasso és Bermuda
A sivatagi hadművelet
Boldog jövőnk: a kamatrabszolgaság
Szállunk alá a poklokra
A korgó gyomrok forradalma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Lopózva jövök el, mint a tolvaj
Ki kit győz le?
Államadósság és privatizáció
Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás
Proletárszendvics
A hiteles magyar állam rendje és szervezete
A rendszerváltás utáni államrend kérdései
Kiáltvány a soronkívüli választásokért
Nettó hazaárulás
Visszatekintés - Botcsinálta közgazdászok
Visszatekintés: Magyarország gazdasági tényszámai 1996-ban
Orbán Viktor adósság-teóriája
A hasonmások
Rendszerváltás és globalizáció
Orbán Viktor szupersztár
Mítosz, legenda és a szomorú valóság
Maradandó és múló értékek
Kiáltvány - az államadósságról
Csillagközi mag a földi grálban
Éntőlem lett e dolog
Orbán Viktor hitelrontásának mesterterve
A legkisebb közös nemzeti rossz
Hány millió magyar miniszterelnöke Orbán Viktor?
Gyermekkori emlékeim 1956-ról
Sándor András, a szabadgondolkodó (könyv)
Mi a teendő?
Mi kell a forradalomhoz?
Imádkozzunk!
A Jezowski-testamentum
Az építési tervrajz
A spontán találkozó
Megbízás különleges feladatra
Az Arany Rózsakereszt (könyv)
A hepiend balladája
Rekviem az ügynök apákért
Verseim Boross Péter születésnapjára
A sokszereplős sakkjátszma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Preventív levél a magyarokhoz
Államadósság és privatizáció
A magyar Agartha templomai
Magyarország esete 2000 éves papírusztekercsen
Sándor András próféciái
Petőfi Sándor magyar világszabadsága
Széchenyi, Kossuth, Petőfi és Deák
A rózsadombi paktum
Felzárkóztatás helyett kivéreztetés
A Drábik-egyenlet mélységei
Tönkretételünk története szakaszokban
Nemzeti katasztrófánk mozaikokban
Katolikus templomosok
Magyarország újrafelosztása
El Quro, az Antikrisztus apródja
A múlt hamis, a jövő bizonytalan
A szabadkőművesség és a francia forradalom
Családi coming out
A szigorúan titkos jegyzőkönyv
Áloé és mirha
Vérgőzös adózás
Álnevek és gúnynevek
Pályázati szemét
A klónozott madonna fia
Ellentámadás önvédelemből
Egy őrült napblogja

A szigorúan titkos jegyzőkönyv
2008.11.09, 20:11                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Czike László

A szigorúan titkos jegyzőkönyv

Nincs az a hátborzongatóan valószerű history fiction, mely várat­lan for­du­lataiban, kápráztató színességében felülmúlhatná a való­ságot.

Mégis, meg lehet próbálni.

Hátha sikerül.

Olvasható az interneten egy eredetinek, hitelesnek látszó, hiva­ta­los pecséttel, minősítéssel is ellátott jegyzőkönyv, amely ma is köz­tiszteletnek örvendő, mi több, a társadalmi elismerés garádicsain azóta még sokkal magasabbra is lépett személyeket hoz összefüg­gésbe egyrészt egymással, másrészt a rendszerváltás bizonyos, el­eddig hivatalosan (a sajtóban) nem ismertetett kulisszatitkaival.

Kelt: 1988. február 11-én, amikor a nemzet még aluszkált.

A jegyzőkönyvben – amelyet úgy 6-8 évvel ezelőtt olvashattam elő­ször – több név, illetve szervezet is szerepel; olyan konkrétumok, amelyek összefüggései egyszerűen nem lehetnek valaki rosszindu­latú fan­táziájának a torz agyszüleményei, viszont a kirakós-játék mo­­za­ik­kockáit csak olyasvalaki lehet képes helyesen s értelmesen összerakni, aki egyébként is járatos a (magyar) nagypolitika sajá­tosan okkult – vö. pl.: rózsadombi és pártpaktumok, választási-és népszavazások, spontán és rabló privatizáció, olajügyek, körkörös bankkonszolidáció, stb.) háttérműhelyeiben és mahinációiban, te­hát ismeri azt az általános algoritmust, dekódoló eljárást, mellyel a valós összefüggések, mint rostélyon át a titkosírás szöve­ge, ma­ra­déktalanul előhívhatók, feltárhatók. Ügynökök, egykori (akkori) szigorúan titkos tisztek nevei olvashatók a jegyzőkönyvben, olya­noké, mint például a Firkász, a Hindu vagy a Festő.

Etnikai azonosító, és két foglalkozás, mint fedőnevek?

Kik lehetnek ők?

Mint tudjuk: összesen három olyan „hivatalosan is elismert” szer­ve­zet létezik a világon – s így Magyarországon is -, amelyből egész életen át nem lehet kilépni.

1. Titkosszolgálat

2. Szabadkőművesség

3. Maffia

Nem ostobaság feltételezni, hogy léteznek, létezhetnek személyes kapcsolódások, átfedések. Mint tudjuk, a rendszerváltást nevezik „módszerváltás”-nak, „ügynök-rendszerváltásnak”, célozva annak alapvető hamisságára, valamint arra, hogy valójában kik is haj­tot­ták végre. Ismeretes, hogy a Kádár-rendszer – legalábbis hiva­ta­­losan – tiltotta a szabadkőműves páholyok működését. A tetsz­halott páholyok felélesztése, működésük újra engedélyezése a hír­hedt kommunista szabadkőműves, Kádár felettes énje, a magyar kultúrát a szintén hírhedt 3 T-vel kézivezérlő Aczél György nevéhez fűződik, akit egyébként mindmáig feltérképezetlen érdekek és szá­lak fűz­tek például a Soros Alapítványhoz, de pl. Antall Józsefhez és Orbán Viktorhoz is. Az ún. rendszerváltással fekete bárány lett a komplett belbiztonsági hálózat (III./III.), de semmilyen pejoratív hatás, bírálat vagy leépítés nem érte a hírszerzőket és a kémelhá­rítókat (III./II. és III./I.); mi több, a rendszerváltó állam ezeket a hálózatokat változatlan állománnyal átvette és működteti is, mind a mai napig. Miáltal egyrészt legitimálta, másrészt rehabilitálta is, minden korábbi, a rendszerváltás előtti tevékenységüket is. Így a kom­munista titkos-ügynökökből a haza folytatólagos, autentikus őrzői, mitikus hősei, stb. lettek, magyarán szólva megdicsőültek, s ott folytathatták tovább, ahol abbahagyták. Ők voltak/lettek a le­é­pü­lő nemzetállam és a felépülő világállam közötti összekötők. A napnál is világosabb, ám a mai napig leplezett összefüggés, mely szerint a rendszerváltást valójában a rejtőzködő világállam (pl. a Bilderbergi Csoport) rendel­te meg, úgy, hogy a nagyhatalmak ve­ze­tő politikusai révén egyeztetett a magyar potentátokkal, akik a feladat végrehajtását természetszerűleg a fedett ügynökeikre bíz­ták. A megegyezés alapvető dokumentuma a Rózsadombi Paktum.

A párhuzamos történelem történetírói szerint a titkos paktum alá­í­rói a következő személyek voltak:

Antall József, az Orvostörténeti Múzeum igazgatója, a rendszer-váltás utáni első, megválasztott miniszterelnök (1990-1993).

Horn Gyula, a reform-kommunista kormány külügyminisztere, a második „szabad” ciklus miniszterelnöke (1994-1998).

Pető Iván levéltáros, a Szabad Demokraták Szövetsége elnöke.

Paskai László, bíboros-hercegprímás, esztergomi érsek.

Göncz Árpád műfordító, későbbi köztársasági elnök (1990-2000).

Zoltai Gusztáv, a MAZSIHISZ elnöke.

Boross Péter, előbb belügyminiszter, majd miniszterelnök (1994).

Már ami a közismert, hivatalos társadalmi funkcióit illeti.

Jóskabácsi, a rejtélyes történet talán főszereplője, akinek a máig őrzött in­kognitója nem véletlen. Lehetséges, hogy a Rózsadombi Paktum szállásadója, de az is lehetséges, hogy a Világállam ok­kult szálláscsinálója (szaknyelven = rezidense) volt.

Ők voltak hát „a valódi rendszerváltó ősatyák”, nem az ifjú, láng­lel­kű „bátor, békés forradalmárok”, amilyeneknek/akiknek Orbán Viktor a Fidesz alapító atyáit mindig is beállítani igyekezett…

Tehette – ő nem írta alá a Paktumot; mint láttuk, ott sem volt.

Node ha nem titkos ügynök, nem szabadkőműves, nem ávós, nem szálláscsi­náló vagy szállásadó, akkor kicsoda Orbán Viktor?!

Hogyan kötelezheti őt is, egy fiktívnek bélyegzett, ám következmé­nye­iben nemzetsors-döntő, nagyon is valós paktum minden egyes pontja, ha egyszer nem írta alá? Merthát azért 20 év alatt csak ki­derült, hogy Orbán Viktor sem lehet Csaba királyfi, vagy a szakrá­lis császári trónörökös, jobb-vagy balkézről fogant alteregója…

Sándor András írta például Orbán Viktorról, még 1997-ben:

"Orbán Viktort a bilderbergi ‘kerek-asztalnál’ jelölték ki a számunkra, és már javában programoznak is minket, hogy jövőre őt válasszuk meg Antall és Horn után harmadiknak, s azt higgyük, a mi akaratunk. Megvan ennek a technikája. Rutinkérdés ez. A baromfigyár leghorn-tyúkjai is azt hiszik, hogy a Teremtő ketrecbe teremtette őket, automata etetővel. Nem mintha Orbán Viktor nem lehetne szabad körülmények között is alkalmas a magas tisztségre. Lehet, hogy alkalmas lenne, lehet, hogy nem. Világért sem bántjuk őt. Abban azért mégis van némi különbség, hogy egy nemzet a saját élet-működése során termel ki a maga számára egy kormányfőt, vagy pedig valahol előírják a számára. Ám ha történetesen Kossuth Lajost előírták volna valahol kormányzó-elnöknek, - minden bizonnyal nem lenne ott a képe ma a szobám falán. Vagyis hát a bunda ismeretében nem olyan auguri művészet tudni, ki lesz a bajnok. A Pető megtette a kötelességét, a Pető mehet. A Horn megtette a kötelességét, a Horn mehet. Orbán Viktor! - Parancs! - Hozzám! - Parancs! - Jövőre maga lesz a főbizalmi! - Értettem!"

De vajon mi lett az „új” rendszer által számkivetett, megtagadott, utólag „jaj’be rút!”-nak minősített III./III.-asokkal? Akik mellesleg az előnevelői voltak az átvett/befogadott felsőbb ügynökosztá­lyok­nak. Az önátmentő menekülés hevében komplett ügyosztályok a­la­kultak át szabadkőműves pá­­holyokká, talán Aczél javaslatára. „Tudunk” olyan nyugalmazott KGB-tábornokról, aki később egy előkelő páholy nagymestere lett, de a közéletben nem erről az „ol­da­lá­ról” vált közismertté. Első embere közvetítő lett a szolgálatok és a szabadkőművesség között. Neki nem kellett belépnie sehová.

Jim Marrs „A titkos uralom” című könyvében egy bekezdésben u­tal is arra, hogy a fentebb felsorolt titkos szervezetek valójában együttműköd­nek, vagyis osztozhatnak a világállami hatalomban.

Íme az idézet:

„(...) Nyilvánvaló, hogy az összeesküvések e homályos és szövevé­nyes hálója a valóságnak egy olyan szintjére utal, amellyel a napi sajtó nem foglalkozik. Baigent, Leigh és Lincoln kijelentették: „Két­ségbevonhatatlan bizonyítékok állnak rendelkezésünkre egy szervezett, egységes keretintézmény létezéséről, amely össze­hangoltan dolgozik a háttérben, gyakran más szervezeteket használva álcaként. Ezt a keretintézményt sehol nem nevez­ték meg nyíltan, de minden jel arra utal, hogy ez valójában a Sioni Rendház.” Ezután eltöprengtek a Rendháznak ‘az eu­­rópai ügyek sötét alvilágával’ összefüggő rejtett tevékenységén, „a­hol átfedés van a maffia, a titkos társaságok és a hírszerző ügynökségek között, ahol a befolyásos üzleti körök össze-fog­nak a Vatikánnal, ahol hatalmas összegeket költenek ho­mályos, titkos ügyletekre, ahol a politika, a vallás, a kém­ke­dés, a pénzhatalom és a szervezett bűnözés között húzódó határvonalak lassan összemosódnak és egyetlen zavaros ér­dekterületté válnak, melyben Európa kereszténydemokrata pártjai, az európai egységet célul kitűző különféle mozgal­mak, királypárti klikkek, újfajta lovagrendek, a szabadkő­műves szekták, a CIA, a Máltai Lovagrend és a Vatikán egy hatalmas örvényben egyesülnek ideiglenesen (?!) valamilyen közös cél érdekében.”

Jézusom! - sőt, Jezovicsom! -, a Jóskabácsi, csak nem a Sion Böl­cseinek megbízottjaként adott szállást a Rózsadombi Paktumnak?

Az említett internetes dokumentumot – vajh’ ki tehette fel, milyen okból és céllal? – most, a fenti idézetek tükrében átírtam.

A jegyzőkönyv eme legújabb átirata – az eredeti keretet megőrizve – most arról szól, hogy az eddig már megismert szereplőkön túl, létezik egy titokzatos személy, akinek a kilétét sűrű homály fedi, és aki nemsokára színre lép, hogy beteljesítse vérvonala karmáját.

Ha ez igaz, úgy nagyon jó – ha nem, nos…

Isten irgalmazzon a magyaroknak!


Tárgy: magyarországi rendszerváltás/fedett azonosságú személyiségek

Jezowski Krisztián személyi dosszié

GLOBÁLIS VILÁGÁLLAM
magyar alosztály

SZIGORÚAN TITKOS!

Előzmények, tényvázlat:

A Christian Jezowski fedőnevű célszemély very important person, aki még saját maga sincs tisztában származásával, valódi gyökereivel, családi és nemzeti hovatartozásával, nem-hogy bárki más tudná, vagy tudhatná róla a teljes valóságot.

Jezowski Krisztiánt – másik két személlyel együtt – a magyar nemzetben, Magyarországon, a Magyar Köztársaság „állami” felségterületén, magyar néven rejtettük el, önmaga elől is, - egészen addig a pillanatig, amíg a végidők közeledtével nem válik szükségessé és indokolttá valódi kilétének a felfedése.

Nevezett célszemély elsőrendű értelemben: cél; de egy másik, fontosabb, és ezért még fedettebb projekt útmutatása szerint eszköz, egy még magasabb cél elérése érdekében. Jezowski sem az egyik, sem a másik küldetéséről nem tud, - azt hiszi, hogy spontán választották ki valamilyen világállami ügyben.

Feladat:

A fentiek értelmében és messzemenő szem előtt tartásával, el kell kezdeni Jezowski Krisztián alapkiképzését, és fel kell őt készíteni a templomos-szabadkőműves beavatásra, - mielőbb ráállítandó őt arra az útra, amelyről többé nincs letérés. Fel-készítése során különös figyelmet és gondosságot igényel az a tény, hogy Jezowski ténylegesen szakrális személyiség. Ez egyrészt azt jelenti, hogy kiképzése és beavatása a legkisebb részletekbe menően kizárólag „a szabad akaratából” történik, másrészt viszont azt is, hogy új személyiségének kifejlesztése során akár nem várt nehézségek, konfliktusok, sőt, speciális eljárást igénylő helyzetek is adódhatnak, ha „megszólal a vér hívó szava”. A korai önfelismerést meg kell akadályozni, akár tudatmódosító szerek megfelelő dózisú adagolásával is.

Jezowski Krisztián felkészítését természetszerűleg csak a leg-avatottabb személyek végezhetik; olyanok, akiket a Rend már hosszú évekkel ezelőtt kijelölt erre a szakrális feladatra.

A célszemély megfigyelését két magyarországi ügynökünk, - a Festő és a Hindu végzi. Kapcsolatainak szervezésére Jezovics a legalkalmasabb testvér, - szenteljen különös figyelmet arra, hogy a hitünk legkényesebb dogmája, a Baphomet-kultusz, mielőbb Jezowski személyiségfejlesztésének központi elemévé váljék. A pszichológusi feladatokat Jezovecz testvérre bízzuk. Egyes nevek szótövének meglepő azonossága csak véletlen.

Végrehajtandó az ősi szabadkőműves eskü terhe alatt.

Készítette: Jóskabácsi Aláírás: Árpibácsi

Jelen jegyzőkönyvet a "Selyemgombolyító" titkos irattárában kell elhelyezni, a Rend „top secret” eljárási szabályai szerint, szigorúan elkülönítve a „Rendszerváltás” és a „Demokrata Fórum”, illetve más projektek bizalmas dossziéitól.

„A világ csak a titok által létezik” (Széfer ha Zóhár)

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Bácska, Bánát akarja...
Magyarország katonái
fix.tv interjú 4/5
Legfrissebb írások:
Fordulat-e a NEEM
Dr. Bene Gábor: Viszlát, kétharmad?
A Trianoni-diktátumot mindenkinek illene ismernie
A felelősségteljes értelmiségi lét fontosságáról In memoriam Paál István
Adója 1 %-ával kérjük, támogassa a Szent László Király Alapítványt
Pünkösd ünnepéhez kapcsolódó régi népszokások
ELFELEJTETT ÜNNEP!
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014