Rovat: Czike László
Cikkek száma: 190
 
Tartalom:
Intelem a magyarokhoz a végidőkben
JOBBIK IGAZSÁGOK és HAMIS ILLÚZIÓK
Fekszem az ágyon
Levél Vona Gábornak
Kényszerpályák, tévutak
A betiltott esszé utóélete
Míg a Nobel...
A lányaimat
Rendszerváltó szabadkőművesek
Az eredeti bűn II.
A megkísértés lélektana
Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
Tizenkét pont
Vádirat a "tudásalapú" társadalom ellen
A meg nem alkuvók hite
Keresztények és demokraták
A pokol legmélyebb bugyra (könyv)
Szakértői jelentés az 1998. évi zárszámadásról
Államadósság és privatizáció összefüggései (könyv-2.)
A rendszerváltás politikai gazdaságtana (könyv-1.)
A szeretet törvénye (könyv)
Orbán Viktor újjászületése
Csillagközi mag a földi grálban (könyv)
Szállunk alá a poklokra (könyv)
Magyarország globalizációja (könyv)
Népi demokráciából részvényköztársaság
Átalakulás és rendszerváltás a Magyar Erdőben (állatmese)
A világállam gyarmati kasztrendszere
A jóléti rendszerváltás
A nem legitim hatalom
A magyar nép körkörös megvezetése
Népesedés és család
Magyarország újrafelosztása (könyv)
A Sátán füstje az Úr házában
Fityiszt a hebefrén hablatyolónak!
Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?
A Magyar Televízió köszolgálatisága
Szelid identitás
A pánik és a remény világrendje
Jézus, mint esszénus beavatott
Modern Ábrahám és Izsák: A vírus
De vajon melyik róka farka?
Pénteken egésznapos BKV-sztrájk
Ki és mi jöhet még Gyurcsány után?
A templomosok története
Az utolsó idők prófétája
KARÁCSONYI IMÁDSÁG
A hamis rendszerváltás
Demiurgosz, a szabadkézműves
Krisztus meghamisítói
Kinek a bulija?
Istentelen karácsonyok évadján
Távol a medanszétól
A rajnai mormon
Az özvegy fia
Az Apokalipszis lovasai
Miért nem legitim a magyar állam?
A magyar jogállam és a globalizáció
A mérgezett egér
Digitális sarlóval, kalapáccsal az Európai Únióba!
A Frigyláda és a Szentkorona-tan
Gondolatok a Gondolából
A sumér Annunaki
Az Apokalipszis lovasai
Emmerich Katalin látomásai
Magyarország globalizációja
Mancika keresztje
Elitek milliárdokkal szemben
A húsosfazék népe
A szeretet (világ)egyetemessége
Az okkult apriori
Krisztus második eljövetele (könyv)
Szegény gazdagok
Az elbeszélő történelem
A szervezett aknamunka
A süllyedő hajóról
Liberális problémáim
A mesebeli királyfi legendája
Orbán Viktor aggodalmai
Az igazság az államadósság keletkezéséről
Alkotmányellenes privatizáció
Az ötvös tüze
A rómaikori főtér romjai
A gyári hibások rémuralma
A polgár hite
Pengeélen táncoló közszolgáltatások
Szabadkőműves hiszekegy
Templomosok és szabadkőművesek
Vérlázító tízparancsolat
Magyar Köztársaság Rt.
A gyűlöletbeszéd kibeszélése
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
A bolsevik semmi halott üressége
Rózsalevél és búzakenyér
A szeretet törvénye
Önvallomás és tanúságtétel
Karácsonyi gondolatok
A pénz, vagy az ember?
Vizitdíj a pokolba
A kommunizmus gyermekbetegsége
A hazugság atyja
A forradalom még ráér
Karácsony vagy forradalom?
A magyarországi szabadkőművesség
Gyümölcséről a fát
A megkísértés lélektana
A nemzetrontás stratégiája
A vörös cégér
Az összeesküvés elmélete és gyakorlata
Világ magyarjai, egyesüljetek!
Az Antikrisztus
A fény árnyékának őrzői
A fényhozó hatalmi piramis
Bitang, kinek hazája nincs!
Felszámolók és koporsók
Genezis és degeneráció
Hatalom és pénzmosás
Bazi nagy magyar lagzi
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
Rendszerváltás és visszarendeződés
Amazonas, Sargasso és Bermuda
A sivatagi hadművelet
Boldog jövőnk: a kamatrabszolgaság
Szállunk alá a poklokra
A korgó gyomrok forradalma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Lopózva jövök el, mint a tolvaj
Ki kit győz le?
Államadósság és privatizáció
Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás
Proletárszendvics
A hiteles magyar állam rendje és szervezete
A rendszerváltás utáni államrend kérdései
Kiáltvány a soronkívüli választásokért
Nettó hazaárulás
Visszatekintés - Botcsinálta közgazdászok
Visszatekintés: Magyarország gazdasági tényszámai 1996-ban
Orbán Viktor adósság-teóriája
A hasonmások
Rendszerváltás és globalizáció
Orbán Viktor szupersztár
Mítosz, legenda és a szomorú valóság
Maradandó és múló értékek
Kiáltvány - az államadósságról
Csillagközi mag a földi grálban
Éntőlem lett e dolog
Orbán Viktor hitelrontásának mesterterve
A legkisebb közös nemzeti rossz
Hány millió magyar miniszterelnöke Orbán Viktor?
Gyermekkori emlékeim 1956-ról
Sándor András, a szabadgondolkodó (könyv)
Mi a teendő?
Mi kell a forradalomhoz?
Imádkozzunk!
A Jezowski-testamentum
Az építési tervrajz
A spontán találkozó
Megbízás különleges feladatra
Az Arany Rózsakereszt (könyv)
A hepiend balladája
Rekviem az ügynök apákért
Verseim Boross Péter születésnapjára
A sokszereplős sakkjátszma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Preventív levél a magyarokhoz
Államadósság és privatizáció
A magyar Agartha templomai
Magyarország esete 2000 éves papírusztekercsen
Sándor András próféciái
Petőfi Sándor magyar világszabadsága
Széchenyi, Kossuth, Petőfi és Deák
A rózsadombi paktum
Felzárkóztatás helyett kivéreztetés
A Drábik-egyenlet mélységei
Tönkretételünk története szakaszokban
Nemzeti katasztrófánk mozaikokban
Katolikus templomosok
Magyarország újrafelosztása
El Quro, az Antikrisztus apródja
A múlt hamis, a jövő bizonytalan
A szabadkőművesség és a francia forradalom
Családi coming out
A szigorúan titkos jegyzőkönyv
Áloé és mirha
Vérgőzös adózás
Álnevek és gúnynevek
Pályázati szemét
A klónozott madonna fia
Ellentámadás önvédelemből
Egy őrült napblogja

A szabadkőművesség és a francia forradalom
2008.11.10, 17:50                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Czike László

A szabadkőművesség és a francia forradalom

A szabadkőműves jelmondat – „Ordo ab Chao”, azaz Káoszból Rend – sokak szerint a kőművesség azon törekvésére utal, hogy meg­teremtse a tudás rendjét (a „tudásalapú társadalmat”), azaz lét­rehozza az Új Világrendet (értsd: az egységes világállamot). Epperson magyarázata szerint azonban a jelmondat valójában azt jelenti, hogy „Isten ’káoszát’ Lucifer ’rendje’ fogja felváltani”. Texe Marrs sokkal világibb alapokra helyezi magyarázatát, szerin­te az „Ordo ab Chao” jelmondat az „Illuminátusok Titkos Tana”, mely a Hegel-féle „a krízis esélyhez juttat” elvén alapszik. Marrs ál­lítja: „káosz megteremtésén munkálkodnak, hogy kihasználhas­sák a zűrzavar miatt feldühödött és frusztrált emberek kétségbe­esett vágyakozását a rend után.”

Az amerikai forradalom: „a főpróba”

Ahogy Amerika nőtt, úgy terjeszkedett az angol szabadkőműves­ség is. 1717. június 24-ikén Londonban szabadkőműves központ lé­­te­sült: négy páholy egyesült az Angliai Nagypáholyban (Grand Lod­ge of England), melyet a Világ Nagy Anyapáholyának (Mot­her Grand Lodge of the World) is elneveztek. „A londoni Anyapá­holy bá­­­­to­rí­tásával az amerikai gyarmatok szabadkőműves páho­lyai meg­­kezdték a brit uralom elleni összeesküvést és a lázítást” – ír­ta Icke. Számos hiteles forrás szerint George Washing­ton, Tho­mas J­e­f­fer­son, Alexander Hamilton, James Madison, Ethan Allen, Henry Knox, Patrick Henry, John Hancock, Paul Reve­re és John Marshall is mind az amerikai kőművesek közé tartoz­tak. George Washington 20 évesen lett szabadkőműves. Benja­min Frank­lin 1734-ben a Philadelphiai Páholy nagy­mes­tere lett. LaVon P. Linn ezredes, szabadkőműves író feljegyzé­se­i szerint a Kon­tinentális Hadsereg kb. tizennégyezer tisztje kö­zül 2018 volt szabadkőműves, összesen 218 páholy tagjaként.

A. Ralph Epperson arra a következtetésre jutott, hogy kőműve­sek irányították az amerikai forradalmat, William Bramley pedig meg­jegyezte: „Nyilvánvalóan valami mélyebb tényező hajtotta a for­ra­da­lom ügyét: a lázadók célja egy teljesen új társadalmi rend létre­hozása volt. Az amerikai forradalom és függetlenségi háború híres sze­replőinek listája szinte meg­­egyezik az amerikai gyarmatok sza­badkőművességének listájával.” A legtöbb hazafi egyáltalán nem vette észre ezt a mögöttes mani­pu­lációt. „Kevés ember (vagy talán senki sem) tudott a ’tervről’, a­mibe csak a szabadkőművesség ve­ze­tői voltak beavatva” – jegyezte meg Still. A legtöbbjük azt hitte: egy­szerűen a függetlenség ügyéért harcol egy zsarnokkal szem­ben. Számukra (a­kárcsak a mai tagság nagy része számára) a kő­művesség csupán olyan testvériségként jelent meg, amely a tár­sa­sá­gi életben való helytállást segítette, és közösséget teremtett a ta­gok számára.”

A szabadkőműveseknek az amerikai forradalomban játszott szere­pére további bizonyítékot találunk, ha megvizsgáljuk az egydollá­ros bankjegyet – George Washingtonnal az előoldalán és kőműves jelképekkel a hátoldalán. Láthatunk egy piramist, s annak hiány­zó sisakköve helyén a „Mindent Látó Szemet”: mindkettő jelentő­ségteljes és régi keletű kőműves szimbólum. Van rajta két latin mondat is: „Annuit Coeptis” (Segítette indulásunkat) és „No­vus Ordo Seclorum" (Új Világi Rend).

Charles Thompson, az E­gyesült Államok címerének tervezője sza­badkőműves volt, emellett tagja a Benjamin Franklin-féle Ameri­ka­i Filozófiai Társaságnak. Gardner szerint: „A címer jegyei köz­vetlen kapcsolatban állnak az alkimista hagyományokkal, és az ősi egyiptomi gyógyászat jelképrendszeréből származnak. A sas, az olajág, a nyilak és az ötágú csillagok mind egy-egy ellentétpár – jó és rossz, férfi és nő, béke és háború, sötétség és világosság – okkult szimbólumai. Hátlapján (amint az egydolláros bankjegyen) a katolikus egyház által eltaszított, illegalitásba kényszerített, el­vesztett Régi Bölcsességet szimbolizáló csonka piramis található. Ám efölött ott vannak az örök remény sugarai, amelyek a francia for­­radalom alatt széles körben használt szimbólumot, a ’min­dent látó szemet’ fonják körbe”. Mindezen tények alapján George Was­hington 1782-es kijelentésében joggal ismerhette el az il­lu­mi­ni­zált szabadkőművesek befolyását a korai Egyesült Államokban. A Füg­­getlenségi Nyilatkozat 56 aláírója közül csupán egy nem volt szabadkőműves; - meg az, aki a Nyilatkozatot megfogalmazta…

Az összeesküvésekkel foglalkozó számos író úgy látja, hogy a vi­lág eseményeit régóta egy bizonyos titkos társaság, mégpe­dig az Illuminátusok irányítják a színfalak mögül. E csoport elég hatalommal és elhivatottsággal rendelkezett ahhoz, hogy még a szabadkőművesek közé is beszivárogjon, és átvegye vezetésüket.

Az Illuminátusok eredete és céljai

Bár az Illuminátusok nézeteit egészen a legelső, állítólag ezoteri­kus tudással rendelkező szektákig vezethetjük vissza, a Rend elő­ször 1776-ban került a nyilvánosság elé. Május elsején – e napot hosszú idő óta megünneplik a kommunisták, akik az Illuminátus doktrínára alapozták a filozófiájukat – Adam Weishaupt megala­kí­totta a bajor Illuminátusok csoportját. Weishaupt a bajorországi Ingolstadti Egyetem egyházjogi professzora volt, aki előbb áttért a katolikus vallásra, mi több, jezsuita szerzetes lett; - majd már a fi­nanszí­rozói kívánságára, kilépett a Katolikus Egyházból, hogy megszervez­ze az Illuminátusokat, melyet azután már a nemzetkö­zi bankárok finanszíroztak. Még 1770-ben az újonnan megalakult Rothschild-ház felbérelte őt, hogy vizsgálja felül és modernizálja a cionizmus elavult jegyzőkönyveit, amelyet kezdettől fogva „a Sátán Zsinagógájá”-nak szántak. Amint Jézus Krisztus megnevezte őket: „azok, akik zsidóknak vallják magukat, de nem azok, ha­nem a Sátán Zsinagógája”. Lásd: Jelenések Könyve (angol­ból: az Apokalipszis Kinyilatkoztatása) 2:9. Weishaupt ‘a feladatát’ te­hát 1776. május elsejére fejezte be. Mestertervében előírta az összes létező kormányzatok és egyházak elpusztítását.

Vajon miért választották a világ-összeesküvők az “Illuminátusok” elnevezést sátáni szervezetük számára? Weishaupt maga mondta, hogy ez a szó Lucifertől származik s a jelentése: “a fény őrzői”...

Weishaupt bizonyos történeti leírások szerint a maga termesztette ma­­rihuána hatása alatt „világosodott meg”. 1777-ben München­ben csatlakozott a Kőműves Rend Segítő Teodor Páholyához, s ez­zel összeolvasztotta saját illuminizmusát a szabadkőművességgel. Mirabeau (kinek nevét egy veszélyes kanyar is őrzi a montecarlói Forma 1-es autóverseny-pályán), francia forradalmi vezető és illu­minátus írta emlékirataiban: „a müncheni Theodore de Bon Conse­il páholy, hol néhány embernek helyén volt az esze és a szíve, úgy döntött, hogy ágába beolt egy másik titkos szövetséget, melynek az Illuminátusok Rendje nevet adták. A csoportot a Jézus Társasága – a jezsuiták – mintájára formálták, miközben azzal homlokegyenest ellen­kező nézeteket vallottak”. Ekkor ötvöződtek tehát a szabad­kő­művesség antiklerikális nézetei a törvényesen fennálló kormány­za­ti rendszerek elleni állásfoglalással. Mirabeau és az Illuminátu­sok ebben a szabadkőműves páholyban pontosan azt a progra­mot dolgozták ki, ami 12 évvel később (1789) Franciaország alkotmányozó nemzetgyűlése elé került javaslat formájában.

Webster szerint „a Nemzetgyűlés összes forradalmára harmadik fo­­kozatú beavatottja volt” az illuminizált kőművességnek, s köztük voltak a forradalmi vezetők, így az orleans-i herceg, Valance, La­fayette, Mirabeau, Garat, Rabaud, Marat, Robespierre, Dan­ton és Desmoulins is. Honoré-Gabriel Riquetti, azaz Mirabeau grófja oly’ elveket tett magáévá, melyek megegyeztek Weishaupt, a bajor illuminizált kőművesség alapítójának eszméivel. Szemé­lyes írásaiban Mirabeau mindenféle rend, törvény és hatalom el­tör­lésére szólított fel, hogy „anarchiát teremtsünk a nép körében”. Kijelentette, hogy „népuralmat” és „alacsonyabb adókat” (mintha csak a mostani ígérgetőinket hallanánk, így a választások előtt! – Cz. L.) kell ígérni a népnek, ám valódi hatalmat sohasem sza­bad a kezébe adni, „mert a nép törvényhozóként nagyon veszélyes, mint­hogy csak a saját élvezeteinek megfelelő törvényeket hoz”. A pap­sá­got „a vallás kigúnyolásával” kívánta tönkretenni. Mirabeau a következő kijelentéssel zárta tirádáit: „Mit számít az eszköz, ha egyszer elérünk a célhoz?” Ugyanezt „a cél szentesíti az esz­közt” filozófiát prédikálta mindenki: Weishaupttól, Leninen át, Hitlerig

Mivel (Nagy)Britannia és Franciaország volt a két legerősebb világ-hatalom a XVIII. század végén, Adam Weishaupt úgy igazgatta az Illuminátusokat: szítsanak gyarmati háborúkat - beleértve az Amerikai Függetlenségi Háborút is -, hogy meggyengítsék a Brit Birodalmat. Felkészítették őket a „Nagy Francia Forradalom” megszervezésére is, hogy lerombolják a Francia Birodalmat. A tervek - minden óvó figyelmeztetés ellenére - menetrendszerűen megvalósultak…

Weishaupt a Francia Forradalom kezdetét 1789-re tűzte ki. Azon­ban 1784-ben, igazi vis majorként, egy a Bajor Kormányzat birto­ká­ba ke­rült bizonyíték igazolta az Illuminátusok létezését. Egy né­met író, akit Zwacknak hívtak, kiadott egy könyvet, amely teljes e­gé­szében tartalmazta az Illuminátusok történetét és Weishaupt terveit. Könyve egyik kópiáját elküldték a francia illuminátu­sok­nak, akiket Robespierre irányított, akit Adam Weishaupt küldött a Francia Forradalom szítására, kirobbantására. A küldöncöt egy villámcsapás terítette le és ölte meg, amint épp úton volt Német­or­szágból Franciaországba. A rendőrség megtalálta a felforgató do­ku­mentumokat a halottnál, és átadta azokat a megfelelő ható­sá­goknak.

Az összeesküvés gondos tanulmányozása után a Bajor Kormány­zat utasította a rendőrséget, tartson razziát Weishaupt újonnan szervezett Grand Orient páholyai helyiségeiben, és a befolyásos összekötők otthonaiban. Ilyenformán az összes felfedett járulékos bizonyíték meggyőzte a hatóságokat, hogy a dokumentumok hite­les má­so­latok egy összeesküvésről, melyet az Illuminátusok terve­zett háborúk és forradalmak szítására alapítottak. Így 1785-ben a Ba­jor Kormányzat törvényen kívül helyezte az Illuminátusokat, és bezáratta a Grand Orient páholyokat, majd 1786-ban nyilvános­ságra hoz­ták az összeesküvés minden részletét, a következő angol címmel: Az Illuminátusok rendjének és szektájának eredeti iratai”. Az összeesküvésről szóló teljes iratanyag kópiáit elküld­ték Európa és az Egyház minden vezetőjének. Ám az Illuminátu­sok hatalma ekkorra már olyan nagy volt, hogy a figyelmezte­tést az érintettek figyelmen kívül hagyták. Mindamellett az Illuminátu­sok „piszkossá” váltak, és földalatti mozgalommá alakultak.

Miután az Illuminátusokkal kapcsolatos figyelmeztetés eredmény­telen maradt; ki is tört 1789-ben a Francia Forradalom, amint azt Weishaupt ‘menetrendszerűen’ eltervezte. Sorban figyelmeztették a fenyegető veszélyre, s riasztották a többi kormányzatokat, John Robison 1789-ben publikálta könyvét: Bizonyíték valamennyi kormányzat és egyház elpusztítására szőtt összeesküvésről” címmel. De óvó figyelmeztetését szintén csak semmibe vették...

A francia forradalom

Az amerikai „főpróba” fergeteges sikere után jöhetett az „előadás”. A francia forradalom – mely 1787 és 1799 között teljesen szétdúl­ta Franciaországot – célja XVI. Lajos dekadens monarchiájának a megdöntése volt. Bár a közhiedelem szerint a forradalom az éle­lem­hiány és a kormányzati képviselet hiánya miatti népfelkelésből indult, a korabeli feljegyzések világosan mutatják, hogy valójában a francia szabadkőművesség csoportjai és a német Illuminátu­sok szították. Webster, a titkos társaságokat kutató írónő ezt írta 1924-ben: „A kőművesek a hírhedt Orleans-i Fülöp – akinek az é­desanyja bi­zonyos leírások szerint egy boszorkány volt (bátorság, kedves olvasóm, bátorság; lassanként talán „érthetővé” válik, mi­ért is maradt ki a modernkori Európai Únió közös alkotmányából a keresztény gyökerekre való utalás!), s aki a forradalom tető­pont­ján történt visszavonulásáig a Grand Orient nagymestere is volt; Cz. L. - vezetésével indították el a forradalmat”. Bramley pedig így írt: „a nagy francia forradalom lázadóinak egyik vezére a har­ma­dik orleans-i herceg volt. Lafayette márki, akit George Washington a­vatott be a kőműves testvériségbe, szintén fontos szerepet játszott a francia forradalomban. A Jakobinus Klubot, mely a francia forra­dalmi mozgalom radikális magja volt, kiemelkedő szabadkőműve­sek alapították.”

Orleans-i Fülöp 1789-ben felvásárolta az összes gabonát, s egyré­szét eladta külföldön, másik részét elrejtette, hogy ezzel éhínséget okozzon a köznép köreiben. A kortárs Galart de Montjoie szinte kizárólag az orleans-i hercegre hárította a felelősséget a forradalo­mért, és hozzátette: „őt is ugyanaz a láthatatlan kéz mozgatta, ami – úgy tűnik – forradalmunk valamennyi eseményét előidézte, hogy egy számunkra jelenleg láthatatlan cél felé vezessen bennünket.”

Webster mindehhez rengeteg kortárs írás tanulmányozása alapján hozzáfűzte: „Ha azt állítjuk, hogy a francia forradalmat a sza­bad­kőmű­ves páholyokban készítették elő – márpedig igen sok francia kőmű­ves dicsekedett ezzel -, akkor úgy kell pontosítanunk, hogy a forradalmat az illuminizált szabadkőművesség idézte elő. Azt is hozzá kell tennünk, hogy a forradalom dicsőségét zengő kőmű­ve­sek mind illuminizált kőművesek, azon hagyomány örökösei, ame­lyet a francia páholyokba ’a jakobinusok pátriárkájának’, Weisha­uptnak a tanítványai vezettek be 1787-ben."

A szabadkőműves és rózsakeresztes Giuseppe Balsamo - a zsidó Kab­bala szakértője, aki Cagliostro néven XVI. Lajos udvari va­rázs­ló­jaként vált ismertté - leírta, hogyan épültek be az évek fo­lya­mán a német Illuminátusok a francia szabadkőműves páho­lyok­ba, és hozzátette: „1789 márciusára a Grand Orient által irá­nyított 266 páholy mindegyike ’illuminizálódott’, méghozzá anélkül, hogy tagjaik tisztában lettek volna vele, mivel a szabadkőművesek­nek általában nem mondták meg a szekta nevét, mely átadta nekik rejtélyes titkait. Csupán nagyon kevesen voltak ténylegesen bea­vat­­va ebbe a titokba”.

Az illuminizált káosz és a guillotineizált patakvér

Az 1789. júliusi Nagy Riadalomban a párizsi tömeg megrohamozta a király elsőszámú börtönét, a Bastille-t. Csak 7, nagyrészt elme­háborodott rabot szabadítottak ki, viszont fegyverre és puskapor­ra tettek szert, amire „nagy szükségük” volt. A hivatalos történetí­rás állításával ellentétben – mert azóta is, folyamatosan Illuminá­tu­sok írják nekünk a hamis történelmet! – Cz. L. – ez a táma­dás nem a leigázott tömeg spontán akciója volt. „Olyan sok szakte­kin­tély megerősítette már a tényt, hogy 1789-ben a forradalom ve­ze­tői szándékosan csalogattak Párizsba dél-franciaországi bandi­tá­kat, és fizetésért alkalmazták őket, hogy hosszabban idézni lehe­tetlen lenne. Más szóval, a felbérelt bűnözők csoportjainak beveté­se megcáfolja az elméletet, hogy a forradalom a néptömegek elfojt­hatatlan felkelése volt.” – írta Webster. Közben a titkos társaságok lovasfutárai településről településre jártak és figyelmeztették a pa­rasztokat, hogy nemzetellenes összeesküvők bújtak el a neme­sek kastélyaiban és birtokain. Azt is mondták nekik, hogy a király pa­rancsba adta: a parasztok támadják meg ezeket. A káosz és az erő­­szak gyorsan elterjedt, mindenki forradalomnak nevezte s üd­vözölte. „A francia forradalomban történt meg először, hogy szisz­tematikusan kreáltak sérelmeket azért, hogy aztán kihasználhas­sák őket.” – kommentálta Still. Az efféle kihasználást a szabadkő­mű­ve­sek már rég, 1772-ben elkezdték, amikorra Franciaor­szág­­ban 104 páhollyal megvetette lábát a Grand Orient. A páho­lyok száma a forradalom idejére 2000-re nőtt, és a páholytagok kö­zül 447-en vettek részt a 605 tagú rendi gyűlésen. Számos ku­­tató szerint az Illuminátusok beszivárgása a szabadkőművesek közé a Grand Orient páholyokból indult el.

Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés, megijedve az egyre jobban ter­je­dő pusztítástól, 1789-ben gyorsan elfogadta az Emberi és Pol­gári Jogok Deklarációját, mely a szabadságot, az egyenlőséget, a (privatizált, lopott vagy rabolt, állami?! – Cz. L.) tulajdon elide­ge­nít­hetetlenségét, és az elnyomás ellen való lázadás jogát hirdette – amelyek pedig a szabadkőművesség alapvető régi elvei.

Amikor a király megtagadta a Nyilatkozat aláírását, a párizsi tö­­meg egy része Versailles-ba vonult, és Párizsba vitte XVI. Lajost, ahol a Nem­zetgyűlés folyamatosan új törvényeket és irányelveket dolgozott ki. Ezek közül az egyik az volt, hogy vegyék állami tu­lajdonba a Római Katolikus Egyház vagyonát, és abból fizes­sék ki a felgyűlt államadósságot (jaj, csak nehogy aktuális fel­vi­lágo­sult kor­­má­­nyaink kapva kapjanak az ötleten! – Cz. L.). Ez a terv éket vert a köznép és a papság közé, mindkét oldalon fokozva az ellenséges indulatokat. Eközben a franciaországi helyzettől fel­bátorodva, más országokban is – Ausztria, Belgium, Itália, Svájc, Po­roszország - kőműves alapokon nyugvó forradalmi csoportok a­la­kultak. A feszültség a környező országok és Franciaország kö­zött 1792-ig egyre növekedett, amikor Franciaország hadat üzent Auszt­riának és Poroszországnak. Franciaország, egyszerre találva szembe magát egy háborúval és egy forradalommal, a diktatórikus rémálomba süllyedt. Ez időszakban XVI. Lajost, Marie-Antoinette-et és még sok ezer, többségében arisztokrata személyt kivégeztek. De a guillotine-t, vagy a másfajta halált a forradalom vezetői sem kerülhették el, az iszonyatos vérfürdő végül velük is végzett…

„A Konvent, a klubok és a Forradalmi Törvényszék mögött ott volt a mindent irányító legtitkosabb szövetség, az az ok­kult és szörnyű hatalom, mely rabszolgájává tette a Kon­ven­tet, és amely az Illuminátusok legmagasabb fokú beavatott­jaiból tevődött össze.” – jegyezte meg Webster. A téma kimerítő tanulmányozása után Epperson is erre a megállapításra ju­tott: „a lát­­hatatlan kéz, amely az egész francia forra­dal­mat irá­nyí­tot­ta, az Illuminátusok szervezete volt, mely an­nak ellenére, hogy még csak 13 éve létezett, elég erős volt ahhoz, hogy a vi­lág egyik jelentős országában forradalmat idézzen elő”.

A háborúk, a felkelések és a puccsok addig folytatódtak Francia­or­szágban, amíg egy fiatal tábornok, Bonaparte Napóleon 1799­ben teljhatalomra tett szert. Saját rémuralmát – mely messze alul­múlta a monarchia korábbi állapotait – ugyan még évekig gyako­rolta Európában, de kijelentette: „a forradalomnak vége”. Fran­ciaország romokban hevert. Százezrek haltak meg az éhínség, a há­ború, az erőszak s a guillotine miatt. Gyakorlatilag összeomlott a monarchia és az elpusztíthatatlannak hitt Egyház hatalma.

Íme a Nagy Francia Forradalom a maga teljességében, mint az em­beri elme felvilágosodásának, sőt, mi több, „megvilágoso­dásá­nak” (lásd még: „ma­­ga termesztette marihuána” – Cz. L.) hajnala, amint a tinédzserek állami tankönyvei és a felnőttek képeskönyvei azt bemutatják, s mint ahogy a liberalizmus, az istentagadás és a „köztársaság” mai apostolai azt ma is folyamatosan újraálmodják.

Felhasznált irodalom – a szövegben említetteken túlmenően – Jim Marrs: Titkos uralom (KAPU – 2003.), valamint Myron Fagan: The Illuminati című könyve.

Vác, 2006. február 18.

Czike László

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
1961. Washington 2.
Izrael palesztín áldozatai 1.
Dobogóko - sípálya
Legfrissebb írások:
Geri Tibor: Hogyan kezdődött? - c. írása a kiegészítéseimmel!
Szent László Király Alapítvány 2016. évi beszámolója
BG: Álljunk végre egymás mellé…
Emberi Jogok Intézetének kérelme
DE HÁT TUDTUK…Pár sor Bayer Zsoltról
2.cikk a relativizált gumicsont
ÖMP közlemény
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014