Rovat: Czike László
Cikkek száma: 190
 
Tartalom:
Intelem a magyarokhoz a végidőkben
JOBBIK IGAZSÁGOK és HAMIS ILLÚZIÓK
Fekszem az ágyon
Levél Vona Gábornak
Kényszerpályák, tévutak
A betiltott esszé utóélete
Míg a Nobel...
A lányaimat
Rendszerváltó szabadkőművesek
Az eredeti bűn II.
A megkísértés lélektana
Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
Tizenkét pont
Vádirat a "tudásalapú" társadalom ellen
A meg nem alkuvók hite
Keresztények és demokraták
A pokol legmélyebb bugyra (könyv)
Szakértői jelentés az 1998. évi zárszámadásról
Államadósság és privatizáció összefüggései (könyv-2.)
A rendszerváltás politikai gazdaságtana (könyv-1.)
A szeretet törvénye (könyv)
Orbán Viktor újjászületése
Csillagközi mag a földi grálban (könyv)
Szállunk alá a poklokra (könyv)
Magyarország globalizációja (könyv)
Népi demokráciából részvényköztársaság
Átalakulás és rendszerváltás a Magyar Erdőben (állatmese)
A világállam gyarmati kasztrendszere
A jóléti rendszerváltás
A nem legitim hatalom
A magyar nép körkörös megvezetése
Népesedés és család
Magyarország újrafelosztása (könyv)
A Sátán füstje az Úr házában
Fityiszt a hebefrén hablatyolónak!
Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?
A Magyar Televízió köszolgálatisága
Szelid identitás
A pánik és a remény világrendje
Jézus, mint esszénus beavatott
Modern Ábrahám és Izsák: A vírus
De vajon melyik róka farka?
Pénteken egésznapos BKV-sztrájk
Ki és mi jöhet még Gyurcsány után?
A templomosok története
Az utolsó idők prófétája
KARÁCSONYI IMÁDSÁG
A hamis rendszerváltás
Demiurgosz, a szabadkézműves
Krisztus meghamisítói
Kinek a bulija?
Istentelen karácsonyok évadján
Távol a medanszétól
A rajnai mormon
Az özvegy fia
Az Apokalipszis lovasai
Miért nem legitim a magyar állam?
A magyar jogállam és a globalizáció
A mérgezett egér
Digitális sarlóval, kalapáccsal az Európai Únióba!
A Frigyláda és a Szentkorona-tan
Gondolatok a Gondolából
A sumér Annunaki
Az Apokalipszis lovasai
Emmerich Katalin látomásai
Magyarország globalizációja
Mancika keresztje
Elitek milliárdokkal szemben
A húsosfazék népe
A szeretet (világ)egyetemessége
Az okkult apriori
Krisztus második eljövetele (könyv)
Szegény gazdagok
Az elbeszélő történelem
A szervezett aknamunka
A süllyedő hajóról
Liberális problémáim
A mesebeli királyfi legendája
Orbán Viktor aggodalmai
Az igazság az államadósság keletkezéséről
Alkotmányellenes privatizáció
Az ötvös tüze
A rómaikori főtér romjai
A gyári hibások rémuralma
A polgár hite
Pengeélen táncoló közszolgáltatások
Szabadkőműves hiszekegy
Templomosok és szabadkőművesek
Vérlázító tízparancsolat
Magyar Köztársaság Rt.
A gyűlöletbeszéd kibeszélése
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
A bolsevik semmi halott üressége
Rózsalevél és búzakenyér
A szeretet törvénye
Önvallomás és tanúságtétel
Karácsonyi gondolatok
A pénz, vagy az ember?
Vizitdíj a pokolba
A kommunizmus gyermekbetegsége
A hazugság atyja
A forradalom még ráér
Karácsony vagy forradalom?
A magyarországi szabadkőművesség
Gyümölcséről a fát
A megkísértés lélektana
A nemzetrontás stratégiája
A vörös cégér
Az összeesküvés elmélete és gyakorlata
Világ magyarjai, egyesüljetek!
Az Antikrisztus
A fény árnyékának őrzői
A fényhozó hatalmi piramis
Bitang, kinek hazája nincs!
Felszámolók és koporsók
Genezis és degeneráció
Hatalom és pénzmosás
Bazi nagy magyar lagzi
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
Rendszerváltás és visszarendeződés
Amazonas, Sargasso és Bermuda
A sivatagi hadművelet
Boldog jövőnk: a kamatrabszolgaság
Szállunk alá a poklokra
A korgó gyomrok forradalma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Lopózva jövök el, mint a tolvaj
Ki kit győz le?
Államadósság és privatizáció
Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás
Proletárszendvics
A hiteles magyar állam rendje és szervezete
A rendszerváltás utáni államrend kérdései
Kiáltvány a soronkívüli választásokért
Nettó hazaárulás
Visszatekintés - Botcsinálta közgazdászok
Visszatekintés: Magyarország gazdasági tényszámai 1996-ban
Orbán Viktor adósság-teóriája
A hasonmások
Rendszerváltás és globalizáció
Orbán Viktor szupersztár
Mítosz, legenda és a szomorú valóság
Maradandó és múló értékek
Kiáltvány - az államadósságról
Csillagközi mag a földi grálban
Éntőlem lett e dolog
Orbán Viktor hitelrontásának mesterterve
A legkisebb közös nemzeti rossz
Hány millió magyar miniszterelnöke Orbán Viktor?
Gyermekkori emlékeim 1956-ról
Sándor András, a szabadgondolkodó (könyv)
Mi a teendő?
Mi kell a forradalomhoz?
Imádkozzunk!
A Jezowski-testamentum
Az építési tervrajz
A spontán találkozó
Megbízás különleges feladatra
Az Arany Rózsakereszt (könyv)
A hepiend balladája
Rekviem az ügynök apákért
Verseim Boross Péter születésnapjára
A sokszereplős sakkjátszma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Preventív levél a magyarokhoz
Államadósság és privatizáció
A magyar Agartha templomai
Magyarország esete 2000 éves papírusztekercsen
Sándor András próféciái
Petőfi Sándor magyar világszabadsága
Széchenyi, Kossuth, Petőfi és Deák
A rózsadombi paktum
Felzárkóztatás helyett kivéreztetés
A Drábik-egyenlet mélységei
Tönkretételünk története szakaszokban
Nemzeti katasztrófánk mozaikokban
Katolikus templomosok
Magyarország újrafelosztása
El Quro, az Antikrisztus apródja
A múlt hamis, a jövő bizonytalan
A szabadkőművesség és a francia forradalom
Családi coming out
A szigorúan titkos jegyzőkönyv
Áloé és mirha
Vérgőzös adózás
Álnevek és gúnynevek
Pályázati szemét
A klónozott madonna fia
Ellentámadás önvédelemből
Egy őrült napblogja

Bazi nagy magyar lagzi
2008.11.24, 18:03                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Czike László

Bazi nagy magyar lagzi

Növekvő aggodalommal figyelem az aktuális belpolitikai esemé­nye­ket. Itt, minálunk már a káosz is előre megtervezett.

A mostani, általános káosz bizony tudatos rombolás.

Ami folyik, az egy elképesztő kutyakomédia!

Nagyjából a következőképpen látom a helyzetet.

Ami ma itt, Magyarországon zajlik, az nem „természetes”. Termé­szetesen azt értem, ami "magától”, spontán történik. A természet­ben minden – kémiai, fizikai, stb. – folyamatnak megvan a maga „logikája”; vagyis a természetes folyamatok mindig valamilyen jól meghatározható, körülírható állapotból fejlődnek, mennek át egy másik, szintén jól definiálható állapotba. Vagyis a természet „tud­ja, mit csinál” – olyan anyagi, biológiai folyamatot nem ismerünk, amelynek a „vé­ge” maga az állandósult, örök káosz lenne. Felté­te­lesen, elméletileg, vallási értelemben „létezik” olyan hely, állapot, amelynek a lényege a soha nem ren­deződő zűrzavar, az örök, egy­irányú mozgás, a leépülés, a dezorganizáció, a divergencia, az „ö­rök entrópia”, ahol a folytonos sem­mi, a nemlét az úr; ez pedig a halál, a megsemmisülés, a visszafor­díthatatlan pusztulás és égés, az ördög, az ördögi büntetés bi­rodalma: a POKOL.

Nos, a természeti folyamatok – a Természet - legbenső lényegéhez tartozik a folyamatos fejlődés képessége, az evolúciós hajlam. Az a spontán, öntudatlan „törekvés”, amely szerint az anyag magában hor­dozza az önfejlődés képességét, vagyis hogy mindig, egyre bo­nyolultabb struktúrákat hozzon létre. Ez az evolúciós hajlam az a­­­nyag lényegi, immanens tulajdonsága, s jellemző mind a szervet­len, mind a szerves anyagállapotokra, az élőlényekre különösen – ismereteink szerint min­den (bármilyen) körülmények között. Úgy tűnik hát, mintha ez a mi világunk egy alfa pontból kiindulva (ős­robbanás – táguló világ­egyetem) fo­kozatosan ha­ladna egy felté­te­lezett ómega pont felé, közben az anyag globális értelemben egy­re magasabb szervezett­séget érne el, majd „a fejlődés legvégén” elér­né a feltételezett ma­xi­mális szervezettség álla­potát, ahonnan már csak „visszaút” létezik. Hogy mi jön „utána”, abban a tudósok kö­zött még nincs egyetértés – vagy globális leépülés, vagy örök béke.

A társadalmi folyamatok természetesen sokkal áttételesebbek.

A fejlődés sokszor vargabetűkkel, tendenciájában érvényesül, de mégis határozottan létezik. Mi több, az ember „a teremtés koro­ná­ja”; magasan fejlett civilizációt, társadalmat épít immár évezredek óta, ami – legalábbis eddig – egyértelműen szintén a fejlődés létét mutatja, hiszen az emberi társadalom is egyre összetettebb struk­túrákba szerveződik a munkamegosztás és a specializáció kitelje­sedése révén. Az ember – bonyolult társadalmi képleteivel együtt – a természet szerves része; s mint ilyen, nem is vonhatja ki magát az általános természeti törvények (pl. az evolúció) érvénye alól.

Ámde mintha itt és most, Magyarországon mégis, illetve mégse’.

Mintha mégse’ érvényesülne nálunk semmi, ami pedig mindenütt másutt – a jobb helyeken - meg­szo­kott és természetes. Nálunk fel­borult minden természetes folyamat és pozitív várakozás. Nálunk - szerény számításom szerint minimum 1982 óta - már egy új tí­pu­­sú hülyeség és gonoszság tombol; sőt, a kettő olyan legújabb, összenőtt spontán (?) mutációja, amely nem csupán időlegesen, s kvázi véletlenül, a történelem torz fintoraként hempereg és tobzó­dik önnön mocs­ká­ban, hosszabb-rövidebb ideig, hanem egy olyan virulens szellemi vírusfertőzés, ami akárcsak egy „össztársadalmi men­tális AIDS” teszi módszeresen tönkre, nullázza le az adott or­szág – Magyarország - és népessége természetes ellenálló képes­sé­gét, hogy azután már mindent szabadon elpusztíthasson, ami a nor­mális közösségi élet elemi alapfeltétele. A legnagyobb baj, hogy már nemcsupán a természetes szelekciós készségünk – futósza­la­gon termelünk aidses és rákos sejteket! - és ellenálló képességünk hiányzik, de hovatovább már hiányzik társadalmunk természetes önregeneráló, újjászülető, újjáépítő képessége is.

Ez az egész olyan, mintha egy sátáni orgia, fekete mise lenne.

Az uralkodó politikai elitet ugyebár a „dolgozó nép” tartja el, ezért a pártok kötelesek közéleti tevékenységükkel a népet szolgálni. A normális „elit viselkedés” célja az ország felemelése, lakói életének folyamatos javítása, az erre irányuló szolgálat. Miniszter = szolga. Ki az a szellemi fogyatékos, aki maga alatt (is) vágja a fát, kiirtja a fa gyökerét is, hogy az soha többé ne hozzon termést? Még egy át­me­neti gazdasági válság esetén sem értelmes cselekvés gyöke­res­tül ki­vágni a fát, s ellehetetleníteni a honi termelő tőkét. De minek nevez­zük azt, hogyha az establishment minden látható igyeke­ze­tével csak egy mindenre kiterjedő általános válságot gerjeszt, hogy válság ürügyén végül elpusztítsa a jelent, a jövő minden ígéretét?

Mert mit is látunk?

A fekete misét a gonoszok celebrálják, és az értelmi fogyatékosok szavazataival, gyakorlati együttműködésével hajtják végre. Mintha azért zárták volna be az OPNI-t, nehogy végül őket zárják be oda. Most eljött a pillanat, hogy a gonoszok által előidézett végromlás nyilván­valóvá és kvázi feltartóztathatatlanná vált. Már nem csu­pán elindult, de immár lentről is látszik a lavina, amint gyorsulva zú­dul lefelé, magával ragadva és maga alá temetve mindent. Nem az MSZP ijedt meg, s húzta meg a vészféket, hanem az SZDSZ. Nem vállalja a felelősséget, és most kiugrik a lavina alól, mert fél, hogy az örökre eltemeti. Ami ugyebár megengedhetetlen. Az MSZP bezzeg össze­omolhat -– aztán majd jön egy újabb Horn, és főnix­ként reinkarnálódik -, de az SZDSZ még átmenetileg sem. A pisz­kos munka elvégzésére kiválasztott liberál-szocialista kram­puszt, Gyurcsányt most odadobják a lavina elé – no nem hogy a testével feltartóztassa azt, hanem, hogy szakrális áldozatként lecsillapítsa a nép várható haragját, magyarul: elvigye a balhét.

Gyurcsányt „az övéi” vezették meg – így szokás.

Pártutasításra önként „főbe lőheti” magát.

Mint Arthur Koestler könyvében.

A ’60-as években Bródy János mondta:

„Magyarország egy olyan zártosztály, melyben a bolondok az ápo­lók.” A visszarendeződésnek éppen ez a lényege: megint csak lét­re­­hoztak, elő­állítottak nekünk egy monumentális bolondok há­zát, bolondok házává tették az egész, 10 milliós Magyarországot.

Éppen ideje, hogy a Ház és lakói a helyükre kerüljenek.

Állítsuk vissza az élet természetes rendjét.

Már 20 évvel ezelőtt megtehettük volna…

Meg kellett volna tennünk.

Tegyük meg végre, most.

Czike László

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Kézfogás
Lovasíjászat - Kelemen Zsolt bemutató 3. (www.lovasharc.hu)
Nemzeti dal
Legfrissebb írások:
Fordulat-e a NEEM
Dr. Bene Gábor: Viszlát, kétharmad?
A Trianoni-diktátumot mindenkinek illene ismernie
A felelősségteljes értelmiségi lét fontosságáról In memoriam Paál István
Adója 1 %-ával kérjük, támogassa a Szent László Király Alapítványt
Pünkösd ünnepéhez kapcsolódó régi népszokások
ELFELEJTETT ÜNNEP!
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014