Rovat: Czike László
Cikkek száma: 190
 
Tartalom:
Intelem a magyarokhoz a végidőkben
JOBBIK IGAZSÁGOK és HAMIS ILLÚZIÓK
Fekszem az ágyon
Levél Vona Gábornak
Kényszerpályák, tévutak
A betiltott esszé utóélete
Míg a Nobel...
A lányaimat
Rendszerváltó szabadkőművesek
Az eredeti bűn II.
A megkísértés lélektana
Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
Tizenkét pont
Vádirat a "tudásalapú" társadalom ellen
A meg nem alkuvók hite
Keresztények és demokraták
A pokol legmélyebb bugyra (könyv)
Szakértői jelentés az 1998. évi zárszámadásról
Államadósság és privatizáció összefüggései (könyv-2.)
A rendszerváltás politikai gazdaságtana (könyv-1.)
A szeretet törvénye (könyv)
Orbán Viktor újjászületése
Csillagközi mag a földi grálban (könyv)
Szállunk alá a poklokra (könyv)
Magyarország globalizációja (könyv)
Népi demokráciából részvényköztársaság
Átalakulás és rendszerváltás a Magyar Erdőben (állatmese)
A világállam gyarmati kasztrendszere
A jóléti rendszerváltás
A nem legitim hatalom
A magyar nép körkörös megvezetése
Népesedés és család
Magyarország újrafelosztása (könyv)
A Sátán füstje az Úr házában
Fityiszt a hebefrén hablatyolónak!
Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?
A Magyar Televízió köszolgálatisága
Szelid identitás
A pánik és a remény világrendje
Jézus, mint esszénus beavatott
Modern Ábrahám és Izsák: A vírus
De vajon melyik róka farka?
Pénteken egésznapos BKV-sztrájk
Ki és mi jöhet még Gyurcsány után?
A templomosok története
Az utolsó idők prófétája
KARÁCSONYI IMÁDSÁG
A hamis rendszerváltás
Demiurgosz, a szabadkézműves
Krisztus meghamisítói
Kinek a bulija?
Istentelen karácsonyok évadján
Távol a medanszétól
A rajnai mormon
Az özvegy fia
Az Apokalipszis lovasai
Miért nem legitim a magyar állam?
A magyar jogállam és a globalizáció
A mérgezett egér
Digitális sarlóval, kalapáccsal az Európai Únióba!
A Frigyláda és a Szentkorona-tan
Gondolatok a Gondolából
A sumér Annunaki
Az Apokalipszis lovasai
Emmerich Katalin látomásai
Magyarország globalizációja
Mancika keresztje
Elitek milliárdokkal szemben
A húsosfazék népe
A szeretet (világ)egyetemessége
Az okkult apriori
Krisztus második eljövetele (könyv)
Szegény gazdagok
Az elbeszélő történelem
A szervezett aknamunka
A süllyedő hajóról
Liberális problémáim
A mesebeli királyfi legendája
Orbán Viktor aggodalmai
Az igazság az államadósság keletkezéséről
Alkotmányellenes privatizáció
Az ötvös tüze
A rómaikori főtér romjai
A gyári hibások rémuralma
A polgár hite
Pengeélen táncoló közszolgáltatások
Szabadkőműves hiszekegy
Templomosok és szabadkőművesek
Vérlázító tízparancsolat
Magyar Köztársaság Rt.
A gyűlöletbeszéd kibeszélése
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
A bolsevik semmi halott üressége
Rózsalevél és búzakenyér
A szeretet törvénye
Önvallomás és tanúságtétel
Karácsonyi gondolatok
A pénz, vagy az ember?
Vizitdíj a pokolba
A kommunizmus gyermekbetegsége
A hazugság atyja
A forradalom még ráér
Karácsony vagy forradalom?
A magyarországi szabadkőművesség
Gyümölcséről a fát
A megkísértés lélektana
A nemzetrontás stratégiája
A vörös cégér
Az összeesküvés elmélete és gyakorlata
Világ magyarjai, egyesüljetek!
Az Antikrisztus
A fény árnyékának őrzői
A fényhozó hatalmi piramis
Bitang, kinek hazája nincs!
Felszámolók és koporsók
Genezis és degeneráció
Hatalom és pénzmosás
Bazi nagy magyar lagzi
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
Rendszerváltás és visszarendeződés
Amazonas, Sargasso és Bermuda
A sivatagi hadművelet
Boldog jövőnk: a kamatrabszolgaság
Szállunk alá a poklokra
A korgó gyomrok forradalma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Lopózva jövök el, mint a tolvaj
Ki kit győz le?
Államadósság és privatizáció
Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás
Proletárszendvics
A hiteles magyar állam rendje és szervezete
A rendszerváltás utáni államrend kérdései
Kiáltvány a soronkívüli választásokért
Nettó hazaárulás
Visszatekintés - Botcsinálta közgazdászok
Visszatekintés: Magyarország gazdasági tényszámai 1996-ban
Orbán Viktor adósság-teóriája
A hasonmások
Rendszerváltás és globalizáció
Orbán Viktor szupersztár
Mítosz, legenda és a szomorú valóság
Maradandó és múló értékek
Kiáltvány - az államadósságról
Csillagközi mag a földi grálban
Éntőlem lett e dolog
Orbán Viktor hitelrontásának mesterterve
A legkisebb közös nemzeti rossz
Hány millió magyar miniszterelnöke Orbán Viktor?
Gyermekkori emlékeim 1956-ról
Sándor András, a szabadgondolkodó (könyv)
Mi a teendő?
Mi kell a forradalomhoz?
Imádkozzunk!
A Jezowski-testamentum
Az építési tervrajz
A spontán találkozó
Megbízás különleges feladatra
Az Arany Rózsakereszt (könyv)
A hepiend balladája
Rekviem az ügynök apákért
Verseim Boross Péter születésnapjára
A sokszereplős sakkjátszma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Preventív levél a magyarokhoz
Államadósság és privatizáció
A magyar Agartha templomai
Magyarország esete 2000 éves papírusztekercsen
Sándor András próféciái
Petőfi Sándor magyar világszabadsága
Széchenyi, Kossuth, Petőfi és Deák
A rózsadombi paktum
Felzárkóztatás helyett kivéreztetés
A Drábik-egyenlet mélységei
Tönkretételünk története szakaszokban
Nemzeti katasztrófánk mozaikokban
Katolikus templomosok
Magyarország újrafelosztása
El Quro, az Antikrisztus apródja
A múlt hamis, a jövő bizonytalan
A szabadkőművesség és a francia forradalom
Családi coming out
A szigorúan titkos jegyzőkönyv
Áloé és mirha
Vérgőzös adózás
Álnevek és gúnynevek
Pályázati szemét
A klónozott madonna fia
Ellentámadás önvédelemből
Egy őrült napblogja

A vörös cégér
2008.11.28, 11:07                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Czike László

A vörös cégér

A szélhámosok a nemzetek fölötti szabadkőművesség ideológiáját hirdetik, amely a nemzetek fölötti (immár rákosan gigantikus) fi­nánctőke érdekeit fejezi ki. Mármint egy nemzetek fölötti, élhetőbb, lakhatóbb köztársaság (vö.: az Európai Únió illúziójával, mint állító­lagos „közös otthonunk” ködös kényszerképzetével!) ideológiáját, mert azért azt még a Gyurcsány Fletó is tisztán látja, hogy ez a mai Magyarország már kevéssé élhető. Tisztán látja, hiszen éppen most teszik, ő és drasztikus/vics tanácsadói a mi számunkra, ős­la­kos ma­gyarok számára lakhatatlan­ná. Mert mi is az, „élhetőbb köztársaság”? Anakronisztikus francia lovagkeresztes blöff…

Vagy még inkább: csak Köztársaság téri blődli…

Ideillő illusztrációként most néhány bekezdést idézek a “Nem­zet­őr” című független hetilapban megjelent internetes tanulmá­nyok­ból, melyek “X-akták” fedőcímmel a finánctőke - s vele együtt a pénzügyi-politikai hatalom - elképesztő, minden képzeletünket felülmúló koncentrációjáról tudósítanak, aktuális adatokkal jól szemléltetve az évszázadok alatt kialakult baljós képet.

Részlet a “Pénz beszél, avagy a Rothschildok titkos hatalma” ill. “A Rothschildok története” című (2005. szeptember 21.) írásból:

“A Frankfurtból származó Rothschild dinasztia megalakulásától kezd­ve szoros kapcsolatban állt az Illuminátusokkal ... A carbo­na­rik mozgalmát Karl Rothschild vezette ... Mayer Amschel Bau­er, aki felvette a Rothschild - magyarul: Vörös Cégér, Címer vagy Pajzs - nevet, pénzkölcsönző volt Frankfurtban, majd pedig Vil­mos hesseni választófejedelem vagyonkezelője lett ... A francia for­radalmat követő háborúk során pénzügyleteivel óriási vagyonra tett szert. Mayer Amschel öt fia számára kizárólag befolyásos il­lu­minátus családokból választott házastársat. Ugyanígy lányait is csak ranggal és névvel rendelkező illuminátus bankárokhoz adta fe­leségül ... James Rothschild, a francia Rothschild ház alapítója, Európa vezető bankjává fejlesztette a párizsi Rothschild bankot. E bank XVIII. Lajostól III. Napóleonig minden francia uralkodót fi­nanszírozott ... Amikor egy-egy háború véget ért, a Rothschild ház újabb hatalmi bázishoz jutott. A pénz és a nemzetközi hitelezés kézbentartásával a Rothschild háznak sikerült a saját érdekeinek megfelelően manipulálnia az európai országokat ... A háborúk ki­menetelét mindig eredményesen lehetett befolyásolni a szükséges pénzeszközök folyósításával vagy visszatartásával. II. Ferenc Jó­zsef osztrák császár és az angol királynő - nyilván eladósodásuk el­lentételezéseként - bárói, illetve nemesi rangra emelte a di­nasztia bécsi, illetve londoni ágát. Ma a dinasztia tagjai és a mun­katársai határoznak naponta az arany áráról Londonban, és az amerikai központi bank, a Federal Reserve System (FED) - igen, az amerikai jegykibocsátó bank is magánkézben van! – rész­vénytöbbségének (53 %) tulajdonosaként ők határozzák meg az Amerikai Egyesült Államok pénzpolitikáját is.

1913 óta az Egye­sült Államok nem bocsát ki pénzt, hanem ezt a monetáris felségjogot átadta a magántulajdonban lévő FED-nek. Most ha az amerikai kormánynak mondjuk egymilliárd dollárra van szüksége, a FED-hez kell hitelért fordulnia - akárcsak pl. Ma­gyarországnak a Világbankhoz, vagy a Nemzetközi Valutaalaphoz, melyek közvetve szintén “Rothschild”-érdekeltségek - Cz. L. A FED ezt a pénzt a semmiből állítja elő, és kamatra kikölcsönzi a kor­mánynak. Ezért a pénzért a Kongresszus engedélyével a pénz­ügyminisztérium egymilliárd dollár értékű kamatozó állam­köt­vényt ad cserébe ... Ezt követően azt az egymilliárd dollárt, amely­nek az előállítása a FED számára mondjuk ötszáz dollárba került, jóváírják a kormány bankszámláin, és az ebből fedezi az állami ki­adásokat. A kormány tehát megterhelte az amerikai népet egy­milliárd dollár adóssággal, melyért aztán kamatot és kamatos ka­matot kell a lakosság adóiból fizetni. E szisztémának az eredmé­nyeként az amerikai állam adóssága hatezer milliárd dollárra nőtt 1913 óta, a vállalatok és a polgárok adóssága pedig tizennégyezer millárd dollárra. (Magyarországon 1982-től, az IMF-be történt be­lép­tetésünktől, de különösen 1990-től, a rendszerváltás időpont­­jától - ugyanez a szisztéma működik. A “leváltott” kommunista rendszertől örökölt 20 millárd dolláros külső adósságunk össz­nemzeti szinten - állam, bankok, vállalkozások és a magánszféra együtt - 140-150 milliárd dollárra nőtt, miközben az erőltetett ütemű privatizáció következtében az állami vagyon 90 százaléka multinacionális/szupranacionális társaságok tulajdonává lett. - Cz. L.)

A dinasztia-alapító I. Mayer Amschel Bauer Rothschild vég­ren­deletében szigorú szabályokat fogalmazott meg a család vezeté­sé­re vonatkozóan. A ma már több-száz tagú Rothschild dinasztiát mindig egyetlen egy családfő vezeti. (1) Minden kulcspozíciót csa­ládtagokkal kell betölteni. (2) Csak férfi családtagok vehetnek részt az üzletekben. (3) A legidősebb fiú legidősebb fia legyen a családfő, kivéve, ha a többség másként dönt. (4) A családtagok - első és másodfokú unokatestvérek - egymás között házasodjanak. (5) Tilos a vagyon jogi felmérése és annak nyilvánosságra hozata­la. (Hozzáteszem, hogy a Rothschild-dinasztia vagyona nem örö­kölhető, ún. “hitbizomány”. A vállalkozások szövevényes rendsze­re egy külső szemlélő vagy vizsgálódó számára áttekinthetetlen, feltérképezhetetlen tulajdonosi struktúrát valósít meg, főként a láthatatlan kereszt-tulajdonlások miatt. - Cz. L.)

Drábik János a “Leleplező” című könyvújság 2005. VII/1. szá­má­ban (25. oldal) “megpróbált utánajárni”, vajon mekkora is a való­ságban a Roth­schild-vagyon? “A Rothschild Családi Alapítvány (Family Trust) összes vagyonát a szakértők Frederick Morton ada­taiból kiindulva 491.409 trillió (egy trillió = 1000 milliárd) ameri­kai dollárra becsülték ... (A Rothschild-család vagyonára vonat­kozó és bizonyítottnak vehető tények igen nehezen elérhetőek, mert szigorú titkot képeznek.) Az Euro Business 2002. január 1. számának becslése szerint Báró Benjamin Rothschild vagyona 1 milliárd és 70 millió euró. Benjamint tekintik a család leggaz­da­gabb tagjának. A “Mail on Sunday” 2002. február 24-i száma Sir Evelyn Rothschild vagyonát 500 millió angol fontra becsüli. Niall Ferguson “The World’s Banker: The History of the House of Roth­schild” - London: Weidenfeld-Nicholson, 1998 - című könyvében azt állítja, hogy a Rothschild Continuation Holdings részvénye­i­nek az összértéke 460 millió brit fontot tesz ki. (A Rothschild Con­ti­nuation Holdingot 1941-ben azért alapították, hogy biztosítsa a Rothschild-család bankári tevékenységét. Ez a holding a nagyszü­lője valamennyi Rothschild-vállalatnak, és ez a holding gyakorolja a végső ellenőrzést felettük, noha valamennyi Rothschild-cég töb­bé-kevésbé önállóan tevékenykedik.- D. J.)

John Daniel “Scarlet and the Beast” című művének harmadik kö­te­té­ben, amely az angol szabadkőművesség, a bankok és az il­legális kábítószerkereskedelem összefüggéseivel foglalkozik, a kö­vetkezőket írja, az idézett mű 58. oldalán: “Az 1900-as évek kez­de­téig a Rothschild-ház vagyona oly mértékben megnövekedett, hogy becslések szerint a Rothschildok ellenőrizték a Föld vagyo­nának a felét ... 1925-ben a vagyonukat 300 milliárd dollárra be­csülték. 1940-re ez a szám 500 milliárd dollárra növekedett, ami az akkori helyzet szerint mintegy a kétszerese volt az Amerikai Egyesült Államok egész vagyonának. ... Ha évi szerény 5 %-os emel­kedéssel számolunk 1940-től kezdődően, akkor a Rothschil­dok 1995-ig felhalmozódott vagyonát 7 trillió (egy trillió = ezer milliárd) dollárra becsülhetjük, ami csaknem kétszerese annak az összegnek, amit az Egyesült Államok fennállásának 200 éve alatt adósság formájában felhalmozott. S kinek tartozik Uncle Sam ez­zel az adóssággal? A szabadkőműves Rothschild-háznak, és a ve­lük társult központi bankoknak, amelyek finanszírozták a II. vi­lág­háború óta deficites túlköltekezésünket.” (Hozzáteszem még, hogy Magyarország már 1982 óta ugyanilyen szisztéma szerint fi­nanszírozza a mesterségesen felgerjesztett, túlköltekező költségve­tését, s a ‘végeredmény’, hogy az államadósság felhalmozó­dá­sá­nak üteme hasonló mértékű, méltán bizonyítva, hogy nincs új a nap alatt - minden pénzben kifejezett értéktöbblet ugyanazokba a zsebekbe vándorol. Lásd még: „francia és norvég becsületrendek” címszó alatt. - Cz. L.) ...

Albert Einstein általános relativitás-elmélete (E = mc2) óta ismere­tes az anyag és az energia ekvivalenciája, lényegi azonossága -, mármint hogy az egyik a másikba korlátozás nélkül átalakulhat, ami­ből következik, hogy ugyanannak az alapvető szubsztanciának a két különböző alakjáról, megjelenési formájáról van csak szó. A társadalom működése tekintetében - ha úgy tetszik, a természeti tör­vényszerűség átvitt analógiájára - ugyancsak felállíthatunk egy ek­vivalencia-törvényt, sőt, meg is toldhatjuk egy kevés egészséges iróniával. Arról van szó, hogy a vagyon, a pénzt termelő pénz­tulaj­don (a termelőtőke) hatványozott nagyságú erőteret, mozgásteret - másképpen fogalmazva POLITIKAI HATALMAT generál, vagyis hát a pénz és a hatalom szintén ekvivalens, egymásba korlátlanul (és észrevétlenül!) átalakuló kategóriák, entitások. (Íme az irónia: H = pc2, ahol a hatalom nagysága egyenlő a pénztőke és a fén­y­sebesség négyzetének a szorzatával.)

De folytassuk tovább, sőt, fejezzük is be a pénzhatalom koncent­rá­lódásának elemzését a Nemzetőr egy másik - 2005. október 12. “Hogyan működik a bankcsalás?” - cikkéből kiemelt idézettel:

“Edward A. Rothschild báró ma a ‘világ koronázatlan ura’. Ő irá­nyít­ja a rejtett kéz 300 emberét (célzás a világuralom illuminátus piramisának csúcsszervére, a 300-ak tanácsára - Cz. L.); - 300 milliárd dollárt és a világsajtó 90 %-át. Az “államférfiak”. A Rothschildok elkezdhetnek egy háborút, és meg is állíthatják azt. Egy szavuk alapíthat vagy dönthet meg birodalmakat ... A világot egészen más személyek uralják, mint akiket azok képzelnek el, akik nem látnak a színfalak mögé. A kormányok nem kormá­nyoznak; csak irányítják a kormány gépezetét, míg őket a rejtett kéz irányítja ...

A politikusok a magánbankárok engedelmes szolgái ...”

Myron Fagan írja az “ILLUMINATI”, titokzatos című könyvében:

“Most térjünk vissza az Illuminátusok születéséhez.

Adam Weishaupt, a kánonjog jezsuiták által kiképzett professzora az Ingolstadti Egyetem tanára volt, amikor levetette a keresztény vallást, hogy megszervezze a luciferi összeesküvést. Ez 1770-ben történt, amikor a "hivatásos pénzkölcsönzők", az újonnan meg­alakult Rothschild-ház felbérelte őt, hogy vizsgálja felül és moder­ni­zálja a cionizmus elavult jegyzőkönyveit, amelyet kezdettől fogva "a Sátán Zsinagógájá"-nak szántak, amint ezt Jézus Krisztus meg­jövendölte:

"Azok, akik zsidóknak vallják magukat, pedig nem azok, hanem a Sátán Zsinagógája." - lásd: Jelenések Könyve (angolban: az Apoka­lip­szis Ki­nyi­latkoztatása) 2:9. Mint egy olyan, végső világuralmat, amellyel rákényszeríthetnék a luciferi ideológiát mindarra, ami a sátáni despotizmus számára az utolsó szociális kataklizma lezajlá­sa után az emberi fajból még megmaradhat.“

Amit mi most, itt, Magyarországon megélünk: az utolsó szociális kataklizma.

Vác, 2006. július 12.

Czike László

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Maya, azték, inka....Napkirályok
Betyárvizit
Neveket akarok hallani! 1956
Legfrissebb írások:
ELFELEJTETT ÜNNEP!
Gyirán István: Egy megalapozott vélemény a vörösiszap katasztrófáról!
Pártállástól függetlenül......
TÖRTÉNELMI BŰN
NEM VÁLTOZIK SEMMI
A kommunizmus áldozatainak emléknapjára
GÉPJÁRMŰVEZETŐK VIGYÁZAT!
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014