Rovat: Czike László
Cikkek száma: 190
 
Tartalom:
Intelem a magyarokhoz a végidőkben
JOBBIK IGAZSÁGOK és HAMIS ILLÚZIÓK
Fekszem az ágyon
Levél Vona Gábornak
Kényszerpályák, tévutak
A betiltott esszé utóélete
Míg a Nobel...
A lányaimat
Rendszerváltó szabadkőművesek
Az eredeti bűn II.
A megkísértés lélektana
Mit kíván a magyar nemzet? (magyarázatokkal)
Tizenkét pont
Vádirat a "tudásalapú" társadalom ellen
A meg nem alkuvók hite
Keresztények és demokraták
A pokol legmélyebb bugyra (könyv)
Szakértői jelentés az 1998. évi zárszámadásról
Államadósság és privatizáció összefüggései (könyv-2.)
A rendszerváltás politikai gazdaságtana (könyv-1.)
A szeretet törvénye (könyv)
Orbán Viktor újjászületése
Csillagközi mag a földi grálban (könyv)
Szállunk alá a poklokra (könyv)
Magyarország globalizációja (könyv)
Népi demokráciából részvényköztársaság
Átalakulás és rendszerváltás a Magyar Erdőben (állatmese)
A világállam gyarmati kasztrendszere
A jóléti rendszerváltás
A nem legitim hatalom
A magyar nép körkörös megvezetése
Népesedés és család
Magyarország újrafelosztása (könyv)
A Sátán füstje az Úr házában
Fityiszt a hebefrén hablatyolónak!
Ismeretterjesztés vagy dezinformáció?
A Magyar Televízió köszolgálatisága
Szelid identitás
A pánik és a remény világrendje
Jézus, mint esszénus beavatott
Modern Ábrahám és Izsák: A vírus
De vajon melyik róka farka?
Pénteken egésznapos BKV-sztrájk
Ki és mi jöhet még Gyurcsány után?
A templomosok története
Az utolsó idők prófétája
KARÁCSONYI IMÁDSÁG
A hamis rendszerváltás
Demiurgosz, a szabadkézműves
Krisztus meghamisítói
Kinek a bulija?
Istentelen karácsonyok évadján
Távol a medanszétól
A rajnai mormon
Az özvegy fia
Az Apokalipszis lovasai
Miért nem legitim a magyar állam?
A magyar jogállam és a globalizáció
A mérgezett egér
Digitális sarlóval, kalapáccsal az Európai Únióba!
A Frigyláda és a Szentkorona-tan
Gondolatok a Gondolából
A sumér Annunaki
Az Apokalipszis lovasai
Emmerich Katalin látomásai
Magyarország globalizációja
Mancika keresztje
Elitek milliárdokkal szemben
A húsosfazék népe
A szeretet (világ)egyetemessége
Az okkult apriori
Krisztus második eljövetele (könyv)
Szegény gazdagok
Az elbeszélő történelem
A szervezett aknamunka
A süllyedő hajóról
Liberális problémáim
A mesebeli királyfi legendája
Orbán Viktor aggodalmai
Az igazság az államadósság keletkezéséről
Alkotmányellenes privatizáció
Az ötvös tüze
A rómaikori főtér romjai
A gyári hibások rémuralma
A polgár hite
Pengeélen táncoló közszolgáltatások
Szabadkőműves hiszekegy
Templomosok és szabadkőművesek
Vérlázító tízparancsolat
Magyar Köztársaság Rt.
A gyűlöletbeszéd kibeszélése
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
A bolsevik semmi halott üressége
Rózsalevél és búzakenyér
A szeretet törvénye
Önvallomás és tanúságtétel
Karácsonyi gondolatok
A pénz, vagy az ember?
Vizitdíj a pokolba
A kommunizmus gyermekbetegsége
A hazugság atyja
A forradalom még ráér
Karácsony vagy forradalom?
A magyarországi szabadkőművesség
Gyümölcséről a fát
A megkísértés lélektana
A nemzetrontás stratégiája
A vörös cégér
Az összeesküvés elmélete és gyakorlata
Világ magyarjai, egyesüljetek!
Az Antikrisztus
A fény árnyékának őrzői
A fényhozó hatalmi piramis
Bitang, kinek hazája nincs!
Felszámolók és koporsók
Genezis és degeneráció
Hatalom és pénzmosás
Bazi nagy magyar lagzi
Kicsinyhitűeknek a kifürkészhetetlenről (könyv)
Rendszerváltás és visszarendeződés
Amazonas, Sargasso és Bermuda
A sivatagi hadművelet
Boldog jövőnk: a kamatrabszolgaság
Szállunk alá a poklokra
A korgó gyomrok forradalma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Lopózva jövök el, mint a tolvaj
Ki kit győz le?
Államadósság és privatizáció
Igazságszolgáltatás helyett jogszolgáltatás
Proletárszendvics
A hiteles magyar állam rendje és szervezete
A rendszerváltás utáni államrend kérdései
Kiáltvány a soronkívüli választásokért
Nettó hazaárulás
Visszatekintés - Botcsinálta közgazdászok
Visszatekintés: Magyarország gazdasági tényszámai 1996-ban
Orbán Viktor adósság-teóriája
A hasonmások
Rendszerváltás és globalizáció
Orbán Viktor szupersztár
Mítosz, legenda és a szomorú valóság
Maradandó és múló értékek
Kiáltvány - az államadósságról
Csillagközi mag a földi grálban
Éntőlem lett e dolog
Orbán Viktor hitelrontásának mesterterve
A legkisebb közös nemzeti rossz
Hány millió magyar miniszterelnöke Orbán Viktor?
Gyermekkori emlékeim 1956-ról
Sándor András, a szabadgondolkodó (könyv)
Mi a teendő?
Mi kell a forradalomhoz?
Imádkozzunk!
A Jezowski-testamentum
Az építési tervrajz
A spontán találkozó
Megbízás különleges feladatra
Az Arany Rózsakereszt (könyv)
A hepiend balladája
Rekviem az ügynök apákért
Verseim Boross Péter születésnapjára
A sokszereplős sakkjátszma
A miniszterelnök dán udvaroncai
Preventív levél a magyarokhoz
Államadósság és privatizáció
A magyar Agartha templomai
Magyarország esete 2000 éves papírusztekercsen
Sándor András próféciái
Petőfi Sándor magyar világszabadsága
Széchenyi, Kossuth, Petőfi és Deák
A rózsadombi paktum
Felzárkóztatás helyett kivéreztetés
A Drábik-egyenlet mélységei
Tönkretételünk története szakaszokban
Nemzeti katasztrófánk mozaikokban
Katolikus templomosok
Magyarország újrafelosztása
El Quro, az Antikrisztus apródja
A múlt hamis, a jövő bizonytalan
A szabadkőművesség és a francia forradalom
Családi coming out
A szigorúan titkos jegyzőkönyv
Áloé és mirha
Vérgőzös adózás
Álnevek és gúnynevek
Pályázati szemét
A klónozott madonna fia
Ellentámadás önvédelemből
Egy őrült napblogja

Intelem a magyarokhoz a végidőkben
2016.08.16, 23:18                    Tartalomjegyzékhez               Egyszerű

Intelem a magyarokhoz a végidőkben

Inspirációt kaptam, ami egy tőlem nem meg szokott témájú esszé megírására késztet. Persze régóta érik már bennem is a gondolat, hogy megpróbáljak valami keresztény, ezen belül speciálisan magyar fogódzót nyújtani a magyaroknak ezekben a vészterhes időkben. Amikor a népesség jelentős hányadában vagy a keresztény, vagy a magyar gyökerek kerülnek, vagy-vagy alapon, indokolatlanul előtérbe a másik önazonosság kvázi rovására. Vagy - ami a még rosszabb eset - mindkettő megkérdőjeleződik. Vagy - ami pedig a legrosszabb eset - eredeti gyökereinket gyáván megtagadva, "átállunk" valami áruló (pl. ál-liberális, kozmopolita), de kényelmes "mimikri vagy rejtőzködő" szemléletmódra, ami ugyan teljességgel idegen tőlünk, de "pillanatnyilag" előnyösnek, jövedelmezőnek vagy legalábbis kényelmesnek látszik.

Magyarok, higgyetek és legyetek türelmesek!

Legyetek szelídek, mint a galambok, de okosak, mint a kígyók! Röviden: emlékezzünk Jézus Krisztus intelmeire, nehogy akaratgyengeségből vagy végső kétségbeesésünkben eltévelyedjünk. Mert amint valamelyik testvérünk elveszíti béketűrését, keresztény szelídségét, netán megtagadja magyar gyökereit, és ezzel minden lényeges önazonosságát, akkor végképp kiszolgáltatottá válik minden ellenséges erővel szemben. Megmaradásunk legfontosabb záloga önazonosságunk hiánytalan és töretlen megőrzése. (Egyik nyáron Bösztörpusztán, a MSZ országos rendezvényén már igyekeztem meghatározni, mik is a magyar önazonosság legfontosabb ismérvei.) Megindokolom, miért szükséges a türelem.

A világmagyarság döntő hányada még ma is a Kárpát-medencében él. Lehet, hogy a szétszóratásban élő magyarok - vagy az eredetileg magyar gyökerűek, ami sajnos nem ugyanaz - lélekszáma 2-3 millió, de az anyaországban és a trianoni határokon kívül rekedt honfitársaink létszáma meghatározóan több ennél, minimum 13 millió. Mármost korábban a "rendszerváltás" naiv vagy ál-naiv kormányzatai sűrűn, mint mantrát ismételgették, hogy nekünk a belépés után az Európai Únió lesz az új hazánk, amelyben majd minden magyarnak született magyar végre újra egymásra találhat, és hogy ebben a közös "úniós polgárságban", ennek túláradó örömérzésében majd feloldódik, lényegtelenné válik "az a kis különbség", hogy valaki éppen Magyarországon, Szlovákiában, Szerbiában, Ukrajnában vagy Erdélyben született, dolgozik, lakik és él. Nos, nem így történt. Azoknak a jóelőre "huhogóknak" lett igazuk, akik megjósolták, hogy az EU nem egyéb, mint egy második, nagyobb karám, amelybe minket is (titeket is) betoltak, mivel a modern világ tulajdonképpen ilyen "matrjoskababaszerű", egymásba tolható karámokból áll, amelyeknek a világon semmi hasznuk, csupán a bezártság-érzetet duplikálják. Ebből áll ugyan­ ­ is a gyökértelen plutokrata világpolgárok nagy szabadsága, ami valójában semmi más, mint hatványozott bezártság-érzet. Nem az történt ugyanis, hogy a határokat lebontották, hanem az, hogy a meglévő, sok bezárt kis ketrec köré - biztonsági okokból? - felhúztak egy közös nagyobbat, erősebbet.

(Megjegyzem: most megint, egymás közé is újból csak kerítéseket építünk; igaz, nem egymással szemben, hanem a migrációs áradat feltartóztatására. Lehetséges, hogy egész Magyarországot hat méter magas betonkerítéssel kell majd körülvenni, kapukkal és védőbástyákkal - ha minden kötél elszakad.) Az, hogy a szél a réseken "szabadon" jár be és ki, ne tévesszen meg senkit, attól a karám csak karám maradt, ahol csak teljes (és dupla) kiszolgáltatottságban élhetsz, csökkenő életszínvonal alatt. Amiről történetesen most is beszélünk, az a Rothschildok - és kapcsolódó vonzataik - által kiválóan menedzselt, FEDezetlen USA-dollárra épülő atlanti Világállam, amely értelemszerűen jól egymásra zárható (stílszerűen: egymásra vakolt) karámokból épül fel. Amelyet egységes pénz, egységes szabadkőműves világvallás (ökumenia), uniformizált hollywoodi médiumok illuminált egyenműsora és egységes (adó-) jogszabályok segítségével, egységes erőszakszervezettel (NATO), befagyasztott reálbér-szinten kormányoznak, és amelyet a DÖNMEH helyi végrehajtó szervezete, a Bilderberg-csoport felügyel. Árgus szemekkel és állandó megszorításokkal vigyáznak arra, nehogy valamelyik barakkban a stagnálásnál magasabb ütemű GDP-növekedés üsse fel a fejét, mert egy effajta virulens járvány súlyosan megfertőzhetné a nyugodt apátiába süllyedt munkanélküli régiók életúnt (betört) lakosságát, kibillentve egyensúlyából valamelyik, nemzetinek cseppet sem nevezhető jogi karámot.

Bizony egyre inkább érvényes John Lennon híres mondása: "Elmebeteg emberek irányítják világunkat elmebeteg célokkal. És az egészben az a legelmebetegebb, hogy aki erről beszél, azt azonnal elmebeteggé nyilvánítják."

Említettem, viseljük nehéz birka-sorsunkat birka-türelemmel! Ez azért fontos, nehogy túlbecsüljük lehetőségeinket és erőinket, s elővigyázatlanul beleszaladjunk egy felénk egyenesen kitartott tőrbe, aminek semmi értelme nem lenne. Ugyanis olyan erők munkálkodnak a magyarok tönkretételén, amelyekkel már csak Jézus Krisztus tud megbirkózni, amikor másodszor is eljön a Földre; immáron nem azért, hogy keresztre feszítsék a bűneinkért, hanem már dicsőséges királyként, "leszüretelni a fügefa termését", vagyis begyűjteni a Hozzá hű maradt, állhatatos lelkeket, s ítéletet mondani elevenek és holtak felett. A Világállam - Luciferrel az élen - az Illuminátusok egységes uralkodó gépezete a világ felett, minden élő felett a Végidőkben, a végső szociális kataklizma beköszöntésekor. Arról van szó, hogy mivel a jólét kizárólag az atlanti elit privilégiuma - sem Kína, sem India lakossága nem érheti el soha -, természetszerűleg oly' mértékben szükséges az okkult pénzhatalmat koncentrálni és centralizálni, hogy már semmilyen tömeglázadás vagy világforradalom (lásd még: Petőfi) ne lehessen képes az illuminált mestertervek valóraváltásának megakadályozására, míg a világ egymásba kasztlizott falansztereinek bégető birkanyájait fel nem hajtják egy "humánus" vágóhídra - vö. euthanasia -, miáltal sikerül a birkák lélekszámát a jelenleginek mintegy 1/7-ére leszállítani. Hogy a kabbalista-luciferiánus világelit biztosítsa saját maga számára a zavartalan, "örök" földi jólétet, ahhoz a tervek szerint elég cca. 1 milliárd rabszolga is.

Lucifer eme végső uralmát - ha úgy tetszik agóniáját - megtörni nem képes semmilyen forradalom vagy világforradalom. Csak Jézus Krisztus... Arról az "apróságról" sem szabad megfeledkezni, hogy a világtörténelem eddigi összes forradalmát kivétel nélkül - bizony, "az is" beletartozik! - szabadkőművesek szervezték. Eddig minden korabeli uralkodó osztály - hűbérurak, királyok, dinasztiák, polgárok, stb. - hatalmának megdöntéséhez szabadkőműves (titkos társasági) összeesküvésre volt szükség. Minden ún. polgári és szocialista forradalom mögött a szabadkőműves páholyok álltak. Ám mostanra a világhelyzet gyökerestül megváltozott. Az időközben lázas sietséggel felépített szabadkőműves (illuminátus) világrend lényegében megszerezte a világuralmat. Magyarán: ahhoz, hogy a szabadkőműves (luciferiánus) világuralmat erőszak útján, a siker reményével megdönthessük, szabadkőműves (világ)forradalomra lenne szükség, ami nyilvánvalóan fából vaskarika - képtelenség. Manapság már a mi lánglelkű Petőfi Sándorunk sem lelkendezne világforradalomról - ami ellen mellesleg mentora, a szabadkőműves Bem apó is élénken tiltakozna! -, inkább "beéri azzal", hogy buzgó magyar templomosok kapargatják a sírját - vagy ki tudja, kiét? - a messzibériai Barguzinban...

De nézzük most egy kicsit a probléma szakrális, lelki oldalát. Mindenesetre azt, amit a Katolikus Egyház, a Vatikán e tekintetben megtestesít. Időszerű, hogy erről a kérdésről is szót ejtsünk, s nem csak azért, mert a keresztény ember akkor sem nyúl nyílt erőszakhoz, ha a magyarságát közvetlen veszély fenyegeti, illetve ha azt történetesen tűzzel-vassal korlátozzák. Ha megütik a jobb orcádat, nyújtsd oda a balt! - tanította Jézus Krisztus az Evangéliumban, s szeretet-törvényében előírta: "Szeresd felebarátodat, mint önmagadat!" -, mely parancsot úgy kell érteni, hogy az ellenségeink is felebarátaink. (Az apokrif Tamás evangéliumában Jézus még hozzátette: "..., de ne bízz senkiben, csak énbennem!".) Épp' azt a korszakváltó pillanatot éljük, amikor végérvényessé válik, hogy az emberi történelem konvergens, vagyis az ún. "célokság elve" vezérli. Megmagyarázom. A "célokság elve" azt jelenti, hogy a cél húzza, az ok pedig tolja valamely esemény bekövetkezését. Az emberi történelem, mint "oksági láncolat" tolja maga előtt a próféták által megjövendölt - úgyis bekövetkező - jövőt; a cél, ti. az isteni kinyilatkoztatás szerinti jövő elérése (értsd pl.: a Sátán Zsinagógája - Jelenések 2.9) pedig húzza maga felé az események determinált láncolatát, ezért mondjuk, hogy az emberi történelem Isten irányában konvergens. Mert az egész történelem arra a szent (szakrális) isteni célra van mintegy felfűzve, hogy Isten akarata, a Teremtés, a Gondviselés, a Megváltás, az Utolsó ítélet, a Feltámadás és az Üdvözülés isteni terve, a Kinyilatkoztatás maradéktalanul beteljesedjék. A Sátán sorsa már régen eldöntetett - letaszíttatott és örökre leláncoltatott... Az Úr már jó régen így rendelkezett, csak egy kicsit hadd kísértsen még, ezt is már csak végső kétségbeesésében teszi... A lényeg az, hogy ne legyünk kicsinyhitűek, ne hősködjünk, bízzuk a jövőt Jézus Krisztusra, aki bizonyosan újra eljön - "Talál-e az Emberfia hitet még a Földön, amikor új­ ra eljön?" -, s dicsőséges királyként végleg a - Sion hegye mögötti - szakadékba löki a Sátánt, mindörökre. Épp' azt a sorsfordító pillanatot éljük, amikor a Malakiás próféta által megjövendölt pápai "névsor" véget ért. XVI. Benedek volt az utolsó pápa. Több pápa nem lesz. Ám ne felejtsük el a vatikáni fő-exorcista (ördögűző), Gabriele Amorth atya immáron legalább 12-15 éves prófétai szavait: "A Vatikánban már a Sátán füstje terjeng." Amit most már úgy is értelmezhetünk, hogy ez a füst fehér füst képében jelent meg a Vatikán kéményéből, jelezvén, hogy a mai bíborosi konklávé szabadkőműves tagjai "fütyülnek" Malakiás jövendöléseire, és problémamentesen megválasztották a lemondatott legitim pápa helyére "új pápának" az illegitim Hamis Prófétát, aki pedig nekilátott "főfeladata" beteljesítésének, ami az Antikrisztus földi hatalomátvételének előkészítése, a Jézus képében tetszelgő ócska kókler, az Antikrisztus felsegítése a Világállam trónjára. A világpolitikai helyzet rendkívül kedvezőnek ígérkezik a dicstelen feladat végrehajtására, hiszen - úgy néz ki - addigra kitör(t?) a III. Világháború, ezért is jött a nagy "békecsináló", hogy rendkívüli tehetségével elcsitítsa az éledő Armageddont. Úgy tűnik, ma már - vagy lappangva mindig is így volt? - nem Róma a kereszténység letéteményese, útmutató központja, sokkal inkább Bizánc...

Az Antikrisztus hatalomra lépésekor visszatér a Földre Énokh és Illés, akiket - mint szentéletű ószövetségi prófétákat - Isten élve elvitt magával-magához, sok száz évvel ezelőtt. Énokh és Illés mártírok lesznek, az Antikrisztus kivégezteti mindkettőjüket. Szomorú, és legyen is elég, ha ők mártírhalált halnak érettünk. Nem kell szaporítanunk a várható számos áldozat létszámát...

Magyar Testvéreim! Ne akarjatok hát kvázi "Istenként" előítélkezni! Ne akarjátok a Benneteket, szeretteiteket még annyira fenyegető ellenséget sem "megrendszabályozni", ne felejtsétek: Istené a harc joga, Istené az ítélet joga, Isten, aki majd igazságot szolgáltat minden népnek. Isten az egyedüli, aki legyőzheti a Sátánt, a bukott angyalt; Jézus Krisztus és édesanyja, Szűz Mária joga és feladata, hogy megvédjenek bennünket az Antikrisztus támadásától, s végül együtt véget vessenek a Sátán földi tombolásának.

De mégis mi lehet a magyarság szakrális küldetése a végidőkben? Mi lehet az összetartó erő és hit, amely bennünket, magyarokat "megkülönböztet" más népektől, más népek sorsától? A hit. Nem tudhatjuk, talál-e még hitet az Emberfia, ha majd visszatér a Földre, ítélni eleveneket és holtakat. De tegyünk meg ezért mindent, legyünk bizonyosak abban, hogy minket, magyarokat megtalál majd! A magyarok isteni küldetése, hogy mint nép, megőrizzük az Ég és a Föld közötti párbeszédet, imáinkkal ápoljuk a szakrális kapcsolatot; az istenhitet egy hitetlenné vált Európában, s az egész Földön. Szűz Mária Nagyboldogasszonyunk segítségével, és a Szent Korona szellemében, Isten dicsőségére. Hiszem, hogy valami isteni titok folytán nemcsak az egyéni üdvösség létezik, de a kollektív is, amelyben elnyeri végső igazságát a népek Krisztusa, a sokat szenvedett, feldarabolt, mégis irgalomra méltó, áldott Magyarország.

Most pedig határozzuk meg, hogy ebben a mai, nagyon is konkrét helyzetben hol is van a világ magyarságának a helye, mi is a történelmi és szakrális szerepe, mi is a konkrét isteni küldetésünk, és mit is kell, célszerűen és racionálisan tennünk azért, hogy megfelelhessünk Mária és Jézus terveinek; mi is az a várható közeljövő, amelyre közösen, együttesen kell felkészülnünk, testben és lélekben egyaránt. Mert azt már mindenki tisztán látja, hogy nyakunkon a végső, megsemmisítő veszedelem, amelyben az Antikrisztus felemelkedik, amelyben a "nagyra becsült" atlanti civilizáció önként és dalolva mindenfajta migránsokkal, hús-vér özönvízként árasztja el Európát; jól láthatóan azzal, az egyenesen az USÁ-ból importált sunyi, a né­ peket hasba-akasztó ördögi praktikával, ami már a WTC-tornyok öngyilkos ledöntésekor is tökéletesen működött, hogy ti. saját magát kergeti "látszólag" végveszélybe, hogy erre a végveszélyre hivatkozva, a népek pánik-reakciójára apellálva az utolsó utáni pillanatban kihirdethesse a "szükségállapotot", és annak feloldására létrehozhassa az Európai Egyesült Államokat, ami a végső szociális kataklizma és következményeinek előidézésére a jól bevált, legmegfelelőbb globál-fasiszta megoldás. Rá kellett döbbennünk arra, hogy itt már nem a "gazdasági és demokratikus felzárkózásunk" forog kockán a leggazdagabb nyugati kultúrákhoz, hanem a magyarok puszta fennmaradása a tét. (Ha nem vigyázunk eléggé, úgy Szulejmán Szigetvárról, egy tévésorozatból ki­ lépve-reinkarnálódva, muzulmán sárija-diktatúrát vezet be Európában, vagy mindjárt Magyarországon...) Nem a gazdasági és politikai felzárkózás a tét, amiben talán még a miniszterelnökünk sem hitt soha, hanem az a reális veszély, hogy a Rhodes-alapítványokban világuralomra kinevelt 2 Clinton, a Soros-alapítvány, az Európai Únió brüsszeli Bizottsága a Hamis Próféta álságos eszmei támogatásával fel akarja számolni Magyarország függetlenségét, hogy a továbbiakban esélye se maradjon isteni küldetésének beteljesítésére. Látnunk kell, hogy az Antikrisztus felemelkedése útjában ma még Magyarország a legkeményebb akadály, amelyet a Sátán semmiképpen nem kerülhet meg. Csak úgy mozdíthatja el az útból, ha végképp megbénítja.

Jövendölés Mike Evans: Jeruzsálem elárulása nyomán

A végidők eseményeit Mike Evans a "Jeruzsálem elárulása" című könyvében foglalta össze, amely jövőképe tökéletes összhangban van Albert Pike amerikai tábornok - aki Adam Weishaupt után az Illuminátusok elnöke lett - III. világháborús tervével.

Ez a III. világháború kb. 25-30 éve tart, és a célja, hogy a politikai cionizmus és az iszlám egymást semmisítsék meg. (Vö. "Jeruzsálem elárulása".) Mike Evans lényegében nem tett mást, minthogy Dániel próféta végidőkre vonatkozó egészen konkrét jövendöléseit összefésülte a Jelenések Könyvével, a Bibliával és a valós történelmi, illetve az aktuális világpolitikai események­ kel. Továbbfejlesztve Evans következtetéseit, ez jött/jön ki belőle:
1. Az atlanti civilizáció lényegében egyenlő/azonos az Antikrisztus birodalmával, amelynek egyik fedő-irányító szerve pl. az ENSZ.
2. Az Antikrisztus középkorú férfi (lehetséges, hogy Davide de Rothschild).
3. Az Európai Únió a tervek szerint hamarosan Európai Egyesült Államok lesz - perszonálúnió, prezidenciális (vö. Antikrisztus) rendszerben.
4. Az Antikrisztus fellépését megelőzi a Hamis Próféta. (Ő = Bergoglio, argentin jezsuita bíboros. Nyilván ezért áll ki nap, mint nap a migráció mellett is.)
5. Az Antikrisztus, miután megválasztják az Európai Egyesült Államok elnökének, csellel megszerzi a pápai trónt is, hogy látszólag helyreállítsa az Ég és a Föld régvolt szakrális egységét (Bergoglio ebben is segíteni fogja).
6. A Mórija-hegyen, a mai Al-Aksza mecset helyén, az egykori Jeruzsálemi Templom romján újjáépül a régi Templom, mert az ortodox zsidók ebben fogadják majd a Messiásukat. (Ma már az összes ősi szertartás naprakészen, csak gombnyomásra vár.)
7. Az Antikrisztus elmegy Jeruzsálembe, csellel elfoglalja, majd az új Templomban előadja, hogy ő Jézus Krisztus - a Második Eljövetel, "aki egyben a zsidók várva-várt Messiása is" -, és ott, azonnal Istennek kiáltja ki magát. A megtévesztett zsidók - és mindenki más is - leborulva imádják.
8. Eközben összeáll egy erős koalíció az Antikrisztus ellen, amelynek tagjai: Kína, Oroszország, néhány más keleti ország, talán India, Pakisztán, Japán - és egy meghatározó európai ország.
9. Visszatér a Földre Illés és Énoch próféta, akiket az Úr egykor élve elragadott. Megpróbálják az Antikrisztust megállítani, de az kivégezteti őket. Sok lesz az ártatlan vértanú áldozat.
10. Az Armageddon úgy indul, hogy az Úr Angyala hatalmas tűzzel kiszárítja a Tigris-Eufrátesz folyamrendszerét, hogy a kínai tankhadosztályok szárazon érkezhessenek meg a bibliai Armageddon helyszínére, ahol előbb lezajlik az emberi történelem legemlékezetesebb tankcsatája, amelyet az izraeli atombombák öngyilkos felrobbantása, illetve globális atomháború követ. Az Antikrisztus-ellenes tankok összesítve 20 millió lóerővel dübörögnek... (Vö. az Apokalipszis lovasai a sivatagból jönnek...)
11. Az Armageddon az izraeli Jeruzsálem melletti Megiddó síkságon zajlik majd le. Az Antikrisztus totális vereséget szenved. Ezt követi az izraeli atombombák öngyilkos felrobbantása. Amikor ugyanis Izrael megérti, hogy az Antikrisztus nem a beígért zsidó Messiás, tehát jól átverte őket is; végrehajtja a kutatók által már ma is ismert öngyilkos tervet, felrobbantja bombáit.
12. Az izraeli szuicídium globális atomháborúvá terebélyesedik, a világ lángba borul; a totális világégés az emberiség kétharmadának pusztulását eredményezi.
13. A megmaradt egyharmad sem jár sokkal jobban, a sugárfertőzés okán. A megmaradt emberiségen a végső kétségbeesés lesz úrrá.
14. Ekkor angyalai kíséretében alászáll az égből Jézus Krisztus, a Messiás, immáron nem mint szenvedő megváltó, hanem mint győzedelmes király.
15. Megkezdődik a békés konszolidáció, Jézus Krisztus ezeréves királysága.

A leírt végidők-történet egy látomás, egy lázálom, János-Dániel-Evans folytatólagos lázálma, ami viszont nagyon könnyen, talán már holnap véres valósággá válhat. Akár pont így lesz, akár nem - a jóslatnak megvan a maga létfontosságú tanulsága. Első olvasatra, első hallásra aligha tűnik fel bárkinek, pedig annyira kézenfekvő és logikus. Mi a magyarság végső küldetése? A Jézusba vetett hit, Jézus Krisztus tanításának megőrzése. A keresztény hit megőrzése egy olyan elvadult világban, amelyben a Sátán szabadon tobzódik, amelyben az ál-liberalizmus, az ál-humánum, a normális, transzcendens értékrend elutasítása, az ostoba emberi ál-tudományba vetett vakhit, a sátánizmus, a buddhizmus, a protestantizmus, a szabadkőműves félrevezetés, a dezinformáció, a farizeus álszenteskedés az uralkodó eszme. A magyarságnak távol kell tartania magát mindezektől a hamis tévtanoktól. A magyarság küldetése a végidőkben, hogy sértetlenül megőrizze a hit lángját; a lángot, amelyben a visszatérő Jézus Krisztus meglátja a maradék hitet ezen a mindenestül pogánnyá vált szerencsétlen Földön.

Az Antikrisztus seregei, és a velük szemben győzedelmeskedő haderők megvívják a maguk bibliai Armageddonját. Hadd tegyék! Tudjuk, hogy egyik oldalon sem Jézus Krisztus seregei harcolnak. Jézus nem vív csatát földi erőkkel, sem pro, sem kontra, csak felhasználja az egymással harcoló pogány seregeket, saját szent céljai megvalósításának előremozdítása érdekében.

Tehát mindezek alapján, mi is a végkövetkeztetés?

A magyar nép, a világ magyarsága, a népek Krisztusa, Magyarország; nem vehet részt a földi erők végküzdelmében, mert a természete és küldetése nem evilági, hanem szakrális. Nem tartozhatunk, nem tartozunk egyik földi "oldalhoz" sem! Mi Jézus Krisztus és Szűz Mária népe vagyunk! Nem harcolunk, mert ha bármelyik ellenfél haderejéhez csatlakozunk, elvesztünk. De mi, az Őrzők, nem veszhetünk el! Nem szennyezzük be a kezünket senki fiának a vérével, mert mi ártatlanok vagyunk. Mi csak Krisztus Urunk kegyelmére vagyunk utalva, Ő a mi erőnk, és csak Őbenne bízunk, csakis Őhozzá tartozunk.
A magyarság küldetése a végidőkben tehát a végső engesztelés.

A végső földi szenvedés felvállalása, minden embertársunk üdvösségéért.

"Ha engem követtek, veletek is úgy bánnak el, mint énvelem." - jövendölte meg Jézus. Legyen úgy! Hagyjuk, hogy megtörténjen! Mi tudjuk, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet. És a magyaroknak nem kell ennél több babér. Mert a magyarok nem árulják el Jézust holmi földi hívságokért!

Mi valamennyien együtt követjük Őt, bárhová is menjen.
Let it be!
Insallah!
Ámen.

Vác, 2016. május 27.
Czike László
A Magyarok IX. Világkonferencián elhangzott előadás szövege

Most szólj hozzá!                    Válaszok itt


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Tuztánc
A Magyarok Szövetsége Zászlóbontás
Magyar találmányok 1.
Legfrissebb írások:
IDEGEN FORGATÓKÖNYV
Újabb gyalázat a magyarság ellen !
BG: Ki is a "fake news” propagandistája?
BG: Nagypéntek és a világ számára "minta nemzetünk”- összefüggései.
A TÖRÖK JÁR BUDÁN, vagy KUBINYI TAMÁS?
Bene Gábor: JÁVOR és a szarkenés....
Példák a múltból, okulásul
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014