Jogfolytonosság helyreállítása
Magyarok Szövetsége állásfoglalás

A magyar nemzetnek történelmi lehetősége van visszatérni ezeréves történeti alkotmányához.

A Magyarok Szövetsége ebben látja a magyar nemzet biztonságos jövendőjének megteremtését.

Szövetségre hívunk mindenkit, aki egyetért a jogfolytonosság helyreállításával.


Magyarok Szövetsége

 Már csatlakoztak      Csatlakozás ITT 

levélben: msz.jogfolytonossag@gmail.com
Nyomtatás ITT


Üzenet a nemzethez

Molnár V. József"Történeti alkotmányunk jogfolytonosságának helyreállításával hazánk legfőbb közjogi méltósága ismét a Szent Korona lesz, amely túlmutatva önmagán a közénk született Istent, Jézust idézi meg, az Ő múlhatatlan igazságát emeli trónra."
Molnár V. József

Jelenczki István"A magyar jövőt, megmaradásunk folytonosságát őrizzük meg a Szent Korona és a Szent Korona tanra épülő magyar történelmi hagyomány és műveltség vállalásával, a jogfolytonosság helyreállításával és annak jelenkori természetes továbbéltetésével!
Hiszem és vallom Magyarország feltámadását!
Akarom."
Jelenczki István

Bogár László"A Szentkorona Magyarországának történeti alkotmánya évszázadokon át volt képes arra, hogy megvédje és gyarapítsa a szakrális felelősségére bízott nemzet-testet. Az a pusztító világerő azonban, amely először jakobinusként, majd bolsevikként, végül napjainkban neoliberális globálnyikként jelent meg, brutálisan letépte a magyarságot e szakrális történelmi talapzatáról, ezért ma az egyetlen lehetséges feladatunk az alkotmányozás kapcsán csak az lehet, hogy méltó módon visszahelyezzük erre az eredeti szakrális talapzatára, hogy ennek nyomán orvosolhassuk a nemzetet ért sérelmeket, és országunkat visszafordítsuk e végzetes lepusztulási lejtőről."
Bogár László

Kocsis István"A magyar élet minőségében a nagy változás a második világháború után kezdődött. Megkezdődött a magyar nemzeti öntudat silányosodása, és ez az 1990. évi rendszerváltoztatás után tovább folytatódott. Miért? Mert a magyar nemzet nem hallgatott önvédelmi ösztönére, és elmulasztotta helyreállítani a jogfolytonosságot a történelmi magyar állammal. Egy hasonlat talán rávilágít a kérdés súlyosságára: a szerves fejlődéssel kialakult magyar történelmi alkotmány helyett az idegenből kölcsönzött ún. chartális alkotmány választása olyan, mint az emberi szervezet esetében az eredeti szerv önkényes és önkéntes kicserélése műszervre. A magyar nemzetnek bizony nem szabad éppen azt a megoldást választania, amelyik együtt jár mindannak a tagadásával, ami múltjában értékes. Ragaszkodnia kell a sajátosan magyar közjoghoz, a történelmi magyar alkotmányhoz, a Szent Korona tanához - semmi másra, mint önvédelmi ösztönére hallgatván, s kijelentvén, hogy ami történelme során a legveszélyesebb helyzetekben mindig megmentette, az nem megsemmisítendő, nem kicserélendő."
Kocsis István

"...Magyarország
időben különböző születésű törvények és szokások által meghatározott történeti alkotmánnyal bíró ország volt 1944. évi idegen nagyhatalmi megszállásáig. Ezen alkotmányát független, alkotmányozó hatalom soha nem helyezte hatályon kívül. Jelenkori "alkotmány"- nak nevezett alaptörvénye saját megállapítása szerint ideiglenes, továbbá nem szuverén, azaz nem legitim, alkotmányosan nem hiteles országgyűléstől származik sem 1949. évi papirosalkotmány formájában, sem 1989. évi - tartalmilag, elemi szinten jogállaminak tekinthető - szöveggel megállapított, sokszor módosított változatában...
...Mérhetetlen a jelen döntéshozóinak
felelőssége, mert megismételhetetlen lehetőséggel élhetnek. A történelem Ura adjon ehhez erőt és bölcsességet a jelen nemzedékeinek!
Dixi et salvavi animam meam, szóltam és megmentettem lelkemet, mondották a régiek. Én is ezt tettem, reménységgel, aggodalommal, jóakarattal."
Zétényi Zsolt

Dr. Papp Lajos prof."A Teremtő Isten minden embert meghatározott céllal és feladattal küld a Földre. Bennünket, magyarokat a Kárpátmedencébe küldött, hogy isteni terve szerint óvjuk, vigyázzuk az Ő teremtett világát. A Szent Korona eszmeisége a szeretet és a befogadás eszméjét valósítja meg. Mi magyarok, csak a szeretet segítségével állíthatjuk helyre megrontott világunkat, megrontott magyarságunkat."
Papp Lajos

Vukics Ferenc"A nemzet a közös nyelven, közös műveltséggel, közös hittel a jövőre szövetséget alkotott emberek közössége.A szövetségkötés lényege, hogy egész életidőnkben arra kell törekednünk, hogy elsajátítsuk az elődeink által összegyűjtött tudást. Ezt a tudáskincset a mi sorsunk tapasztalataival gyarapítsuk és mindent megtegyünk azért, hogy a megszerzett tudástartalomnál, a kivívott szabadságfoknál utódaink kevesebbet ne kaphassanak.A Történeti Alkotmány és a Szent Korona Eszme a fejlődő és gyarapodó nemzettestnek a Teremtés megismeréséből levont tapasztalatainak az összegzése. Megtestesíti elődeink küzdelmeit, alkotásvágyát,jövőbe vetett hitét, szabadságkeresését, az emberi együttműködésben szerzett tapasztalatait, testi, lelki , szellemi fejlődésének eredményeit.Számomra a Történeti Alkotmány és a Szent Korona eszmeisége, a hozzájuk való ragaszkodásom és kötődésem azt jelenti, hogy nem hagyom elveszni egyetlen előttem és utánam élt magyar ember életét sem. A jogfolytonosság egészséges kapcsolódási pont múlt, jelen és jövő között. A magyar néplélek nekem azt mondja, hogy egyetlen elődöm sem halt meg, hanem itt él a lelkemben és ezen a helyen értekezik az engem követő nemzedékekkel."
Vukics Ferenc

Bethlen Farkas"Szeretem a Magyar Népet, hiszem, hogy a Jó Isten figyel reánk, ki értünk mindent megtesz, de helyettünk semmit!
Hittel sokat kell dolgoznunk és jön a feltámadás."
Bethlen Farkas

Szabados György"A múltat nem lehet végképp eltörölni. Mára az eleink által oly tökéletesnek megalkotott és az évszázadok során oly biztos önvédő pajzsnak bizonyult nemes közmegegyezés: a Szent Korona és a Szent Korona Tan maradt az egyetlen bevált törvény, az egyetlen átölelő jogi erő, amely képes ezt a magárahagyott, de nem magányos népet, nemzetet és kultúrát szimbolikusan és ténylegesen, sajátos otthonosságában megtartani. Ez maradt nekünk, ha méltó keretek között sikeresen akarjuk magasztosságában és egyetemes jóhiszemüségében tovább éltetni - megőrizni létét, szellemét és egységét. A világ jelen változása is ezt követeli.
A Szent Korona jogfolytonosságának helyreállítása ezért nélkülözhetetlen és szükségszerű. Ez életrevalóságunk parancsa. Ennek elmulasztása most, emberi butaság lenne, e régen várt történelmi esély eljátszása pedig közösségi gyöngeség és felelőtlenség."
Szabados György


Rudi Tanya

StarBus 2000Mag-artMátyás VendégházHUN TV

Attila Hotel

Kézi Malom az otthonábanHargita PanzióFELIRATKOZÁS
Világ Királnyője Kápolna
HUN TV
Nomád Étel

Locations of visitors to this page
Lovasíjászat - Kassai Lajos bemutató 2. (www.lovasijaszat.hu)
Csillagösvényen - Magyar géniuszok 1.
Kurán Gergo balladája
Legfrissebb írások:
A TÖRÖK JÁR BUDÁN, vagy KUBINYI TAMÁS?
Bene Gábor: JÁVOR és a szarkenés....
Példák a múltból, okulásul
Horvát alkotmánybíró a devizahitelről.
AZONNAL OLDÓDÓ HÍREK
Nyílt levél az Igazságügyi Minisztérium vezetéséhez!
A polgárháború előérzete…?
Tovább >>
Új hozzászólások:
Tovább >>
Társoldalak:
Égi Patróna
Magyarok Világszövetsége
Statisztika:

 
© Nemzeti Hírháló 2003-2014