Nemzetgyűlés

A Nemzetegyesítő Mozgalom /NEM/ Nemzetgyűlést szervez, azzal a céllal, hogy megvalósítsa a Magyarság azonnali gyökeres változás iránti szándékát!
 
3 millió szándék esetén felszólítjuk a jelenlegi hatalmat bitorlókat, hogy békésen - azonnal - adják át a kormányrudat!
Még kér a NÉP!
 
A Nemzetgyűlést a legegyszerűbben szervezzük.
Igénybe vesszük a kor technikai lehetőségeit és arra kérünk minden magyart, hogy szavazzon az IGEN gomb megnyomásával.
 
 
Akaratnyilvánítás összesen:  
0046766


 
3 millió szavazat esetén felszólítjuk a jelenlegi hatalmat bitorlókat, hogy békésen - azonnal - adják át a kormányrudat!
Még kér a NÉP!
Ez lesz a "fotelforradalom"! - "home office"!
 
Magyarázat a szavazáshoz:

Az ősi magyar szokásjog szerint, minden megfogant magyar teljes jogú tagja a Nemzetnek, képviseletére - felnőtt koráig - a szülő/gyám/ jogosult!
Ennek megfelelően a család minden tagjára leadhatja a szavazatát a Családfő!
Kérjük, segítsünk mindazoknak a szavazatát rögzíteni, akik ezen technikai eszközöket nem kezelik pl. gyermekek, idősek, fogyatékosok stb., de szeretnék a változást!
Egy Nemzet, egy akarat!  
 
Az elmúlt 30 évben  a kormánypártok egymást váltva, 
- teljes kudarcot hozó,
- megosztó politikájukkal, 
- hazugságaikkal,
- és csalások sorozatával,
- Magyarországot idegen érdekeknek szolgáltatták ki!
 
A magyarság  tényleges  képviselet nélkül maradt!
Nem csak ősi jogunk, hanem  kötelességünk is, ellentmondani és ellenállni!
Nemzetgyűlést akarunk!
Minden magyart  szólítunk  egységbe, összefogásra!
 
173 év elteltével - 1848 óta - sem változott semmi!
Mert ugyanaz a láthatatlan háttérhatalom uralkodik rajtunk, zsarnokoskodik és foszt ki Bennünket több mint 1000 éve!
Most változtatunk!
 
Mit kíván a magyar nemzet!
 
 1. Szabad Magyarországot! 
 2. Hazafiakból álló - fizetés nélkül munkálkodó - felelős magyar kormányt!
 3. Magyar Nemzeti Bankot - magyar kézben lévő - értékteremtő munkával fedezett közpénz kibocsátással!
 4. Az adók, rezsik és egyéb, a magyarságot megkopasztó, kifosztó sarcok azonnali megszüntetését!
 5. A magyar nemzeti vagyon gyarapodásának arányában osztalék fizetése havonta minden magyarnak - alanyi jogon - egyenlő mértékben! 
 6. Teljes kártalanítást, jóvátételt az elmúlt 76 év galád tetteiért - államosítás, rablóprivatizáció, devizacsalás, stb...
 7. Minden magyar érték, magyar érdeket szolgáljon!
 8. Minden ami a magyar föld alatt, földön vagy föld felett van, magyar érdeket szolgáljon!
 9. Ingyenes tanulás, utazás, üdülés, egészségügyi ellátás stb. biztosítását!
10.Nemzeti Hadsereg felállítását!
11.Nemzeti Őrsereg felállítását!
12.Legyen a Magyar végre: Egy Nemzet, egy akarat! - szűnjön meg a megosztás, az uszítás!
 
Most kér a NÉP!
 
Áldás a Magyarra!
 
Nemzetegyesítő Mozgalom /NEM/

Magyarázat a 12 pont megértéséhez

Az emberiség átveréséről és a világgazdaság működéséről álljon itt röviden pár érv:

Sokan NEM tudják:
- hogy a pénzt - a világ nagy részén - nem az adott ország nyomtatja...
- ezek szerint azt sem tudja, hogy a pénzt minden országban a háttérhatalom bocsátja ki...
- ezek szerint azt sem tudja hogy az adott ország által megtermelt értéktöbbletet /profitot/ adó formájában vonja ki a láthatatlan háttérhatalom...
- ha viszont egy ország - értékteremtő munkával fedezett - saját pénzt bocsát ki, akkor példátlan növekedésnek indul az országa, mert nincs sarc!/ilyen volt, amikor 1848-ban kibocsátottuk a Kossuth bankókat, ilyen volt a Német Birodalom növekedése, miután Hitler megfogadta Silvio Gessel német közgazdász tanácsait és kibocsátotta a német birodalmi márkát és ilyen volt Kína őrületes növekedése, mert a jüan kibocsátása az ő kezükben van/
- a Magyarság történelmében a nemzetet odaadóan, gazdaként szolgáló elöljárók /fejedelmek, Atilla, Árpád, királyok, kormányzók/ egyike sem kapott fizetést, mert az ősi szkíta erkölcs szerint a Hazát dicsőség szolgálni...és dicsőség meghalni is érte...

Ezek után gondolom egyértelmű, hogy a háttérhatalom érdeke azt állítani, hogy az adókból lesznek pl. az utak.
Tévedés!

A háttérhatalom fedezet nélküli pénzt bocsát ki, majd a ténylegesen munkával megtermelt nyereséget kiszivattyúzza az országból.
Ezért marad minden ország szegénységben, ezért van folyamatos infláció és ezért maradnak rosszak az utak...

A fenti írás, a Nemzetgyűlés szerzője, az Országjárás szerzője, a Nemzetegyesítő Mozgalom /NEM/ alapítója, a 2006-os események egyik szervezője és még sok minden más elindítója, ugyanaz a személy, nevezetesen v. Gálfalvy Gallik Béla közgazdász és történész végzettséggel rendelkező Szabadságharcos /8 diplomás Hazafi/.

Ha mi adjuk ki a forintot, minden ami a 12 pontban meg van fogalmazva, könnyen teljesíthető, sőt, még attól is több! Egyszerűen nem is gondolják, nem is hinnék az emberek, hogy milyen példátlan fejlődésnek indulna az emberiség, ha levetné béklyóit és megszünne "a szenvedhetetlen iga"!

Kérem Önöket, merjenek álmodni!
Ehhez kell 3 millió szándék, 3 millió akarat!

Áldás a Magyarra!
Szeretettel, v.Gálfalvy Gallik Béla